Analytik Koller po pařížském zásahu proti teroristům: To jsme to dopracovali. Jásáme, že jsme dostali velitele družstva. Jediným řešením je ty celoživotní parazity deportovat

20.11.2015 13:16

Vojenský analytik Martin Koller komentuje pro ParlamentníListy.cz události v Paříži. Opět se podle něj potvrdilo, že Evropa není schopna teroristům efektivně čelit. Prezentované úspěchy podle něj teroristické sítě sotva pocítí.

Analytik Koller po pařížském zásahu proti teroristům: To jsme to dopracovali. Jásáme, že jsme dostali velitele družstva. Jediným řešením je ty celoživotní parazity deportovat
Foto: ČT
Popisek: Martin Koller

Francouzská policie provedla spektakulární zásah proti domnělému „šéfteroristovi“ z Paříže. Může být s výsledkem spokojena? Kdybyste vy měl odpovědnost za vyšetření masakru, jak byste postupoval? Šlo dnes podle vás o velký posun ve vyšetřování, nebo spíše o akci na uklidnění veřejnosti?

Úspěšný zásah proti jednomu z vedoucích islamistických teroristů bych označil slovy „mrtvý terorista, dobrý terorista“. Francouzská společnost to samozřejmě přijala s uspokojením, někteří možná i uklidněním. Ale z hlediska zlepšení bezpečnostní situace v Evropě se toho moc nezlepšilo. Muslimů, kteří nenávidí Evropany, přestože žijí v Evropě, mnohdy za jejich peníze, jsou evidentně miliony a vytvářejí téměř nevyčerpatelnou zálohu bojovníků. A další přicházejí. Zlikvidovaný zločinec byl vzhledem k počtu svých bojovníků tak na úrovni velitele družstva, tedy žádná velká šarže.

Nad ním jsou vyšší, kteří nejdou do boje s kalašnikovem nebo vestou nacpanou trhavinami. Ti svoje životy neriskují v boji za islamizaci Evropy. Pobití několika a zatčení několika desítek islamistických teroristů mohou jejich vůdcové ve srovnání s počtem pobitých civilních nevěřících, v boji padlých policistů, mnoha zraněnými a vyvolaným strachem považovat za taktické vítězství získané prakticky zadarmo. V početných muslimských rodinách si takové ztráty běžně ani moc nevšimnou. V případě teroristů je situace ilustrativním dokladem muslimského pohledu na svět. Padli v boji za víru, takže budou po generace uctíváni jako hrdinové-mučedníci (šahídové) plnící povinnost džihádu. Členové jejich rodin získají větší vážnost a různé materiální výhody v rámci muslimské komunity. Teroristé opírající se o islám nejsou v Evropě žádnou novinkou. Všichni jsou buď legální či ilegální imigranti, případně takzvaní uprchlíci, nebo jejich potomci. Ti současní se mohou projevit zítra, ale také za dvacet let. Všechny spojuje islám, ať se to vrcholnému reprezentantu ANO Pelikánovi líbí, či nikoli. V Paříži naopak žije řada Afričanů, kteří jsou křesťané z bývalých kolonií. Žádné problémy s nimi na rozdíl od muslimů nejsou a řada z nich slouží u policie a v armádě.

Média přinášejí informace o tom, že část atentátníků vyrůstala v bruselské čtvrti obývané muslimy, která má být veřejně známa jako semeniště džihádismu. A není sama: V západoevropských metropolích existují tzv. no go zóny, kde bují bída, zoufalství a sociální vyloučení. Je chyba evropské společnosti, že nechala věci zajít tak daleko a muslimy zahnala do ghett? Jak byste věc řešil v první řadě bezpečnostně – aby tam zkrátka nevyrůstali další atentátníci – a poté i sociálně?

Takzvané no go zóny jsou výsledkem stupidní politiky Francie a dalších zemí EU zaměřené na získání levných pracovních sil, levnějších než domácí. Jedná se tedy původně o výsledek ziskuchtivosti a chamtivosti zaměřené proti vlastním spoluobčanům. Bohužel se ukázalo, že většina imigrantů z Afriky a okolí, především muslimů, nemá o práci zájem. Bohaté sociální dávky je k něčemu takovému nenutily. V některých oblastech jich až 80 % nepracuje již několik generací. Zájem o vzdělání je minimální, protože peníze od státu přicházejí bez vztahu k práci i odbornosti. Zahálka, zvláště stabilně placená, vede vždy ke zločinu; a nejlevnější zábavou je sex. O jeho početné výsledky se opět postará sociální stát nevěřících. Příslušníci majoritní pracující společnosti, kteří se snaží přežít v systému, jenž neustále likviduje střední třídu, naopak musí zodpovědně omezovat počet dětí, aby je nepřivedli do chudoby. Stát se o ně příliš nestará, většinou je spíš šikanuje a nezaslouženě zvýhodňuje imigranty. Můžeme mluvit o dlouhodobé systémové nespravedlnosti.

Na druhé straně ani sociální dávky neumožňují chronicky nepracujícím dosáhnout životní úrovně většiny pracujících obyvatel, natož světa prezentovaného především v americké filmové produkci. Výsledkem je závist a z ní plynoucí nenávist. Vzhledem k tomu, že nepracující jsou většinou původně mimoevropští migranti či uprchlíci, převážně muslimové, zatímco pracující jsou etničtí Evropané a křesťané, dostává vztah rozměr rasového a náboženského napětí. Výsledkem je kromě jednosměrné kriminality, především obchodu s drogami a násilných činů, tendence vytvářet pospolitou komunitu. Tam lze žít po svém, podle své víry a mezi sobě podobnými. Až na výjimky nebyl do ghett či takzvaných no go zón nikdo zahnán, tím méně majoritní společností. Soustředění je zcela dobrovolné. Opět lze připomenout, ba přímo zdůraznit, že integrace imigrantů křesťanů do původní evropské společnosti, a to bez ohledu na jakousi barvu pleti, etnicitu či rasu, je ve srovnání s muslimy nesrovnatelně úspěšnější. Pokud budou ghetta v rámci jakýchsi bludných evropských pseudosociálních a multikulturistických programů rozptýlena, vytvoří se za určitou dobu samovolně znovu. Výsledkem ovšem bude jednoznačný nárůst rasismu v evropské komunitě, a to s jednoznačnými politickými důsledky. Řešením je pouze deportace osob, které celoživotně jen parazitují na většinové společnosti, do země původu, a to bez ohledu na občanství, udělené nikoli za přínos k blahobytu a loajalitu z hlediska hostitelské země. Mírové spolužití paralelních nepřátelských světů, kde jeden pracuje a druhý parazituje a ještě škodí, je nereálné, což dokazuje praxe v délce několika generací.

Množí se články s vyzněním „ono to bez Ruska v Sýrii asi opravdu nepůjde a zdá se, že Putin je z izolace venku, protože ho všichni potřebují“. Stručně řečeno – je to pravda?

Prezident Putin, potažmo Rusko, nikdy v opravdové izolaci nebylo. Ta je pouze záměrně vytvářena v Evropě státy NATO a EU. Cílem je zničení Ruska jako silného a bohatého státu podporujícího svoje občany a jeho přeměna ve zbídačenou kolonii ukrajinského typu ovládanou několika skupinami oligarchů. Jenže NATO a EU představují jen zlomek planety. V Sýrii Rusko začalo jako první opravdu bojovat s islamistickými teroristy, ať se nazývají ISIL, nebo umírněná opozice. Díky Rusku museli někteří sponzoři Islámského státu, včetně Francie, přestat s komedií a zahájit opravdový boj. Najednou nevadí, že francouzské bomby pobíjejí ve městě Rakka civilisty. Kdyby to byly ruské bomby, následoval by v evropských médiích nenávistný povyk. Rusové rovněž jako první udeřili na konvoje s kradenou ropou směřující do Turecka, hlavního sponzora ISIL. Dokladem je vyjádření šéfa tamní rozvědky doporučující Islámský stát oficiálně uznat. Po útocích v Paříži je to ukázkový doklad politiky státu, který se chce připojit k EU v rámci programu EUROMED a zároveň je členem NATO, které se zaklíná bojem proti mezinárodnímu terorismu. Evropa se nevyhne novému posouzení programů jako EUROMED i vztahu k Turecku, které směřuje stále ostřeji spíše k Saúdské Arábii než do Evropy. Reprezentanti NATO a EU by Putina v Sýrii nejraději neviděli, ale on je bohužel realitou, kterou vnímá pozitivně stále větší počet Evropanů bez ohledu na nevalné výsledky neobjektivní protiruské kampaně v médiích. Vztah evropské veřejnosti k Rusku se stále více liší od vztahu evropských reprezentantů k Rusku. Obdobný vývoj je i z hlediska islamizace Evropy.

Ministr vnitra Milan Chovanec naznačil, že pokud Německo řekne uprchlíkům „stop“, mohou začít přecházet i přes naše území. Považujete to za pravděpodobné? Jak bychom se v tom případě měli bránit? Jsou zde otázky početních stavů policie, rozpočtu... Asi nic moc pro takový úkol.

Vláda paní Merkelové, která už evidentně nereprezentuje Německo a vůli jeho občanů, se bude snažit pod různými záminkami to „stop“ oddalovat. Pokud by se německé hranice opravdu uzavřely, nebudou ilegální imigranti proudit přes nás, neboť nikam nedojdou – a mohou zůstat u nás. Jestliže se zavřou hranice Německa, zavřou se ještě pevněji hranice Polska. A polská armáda je o něčem jiném než naše, zvláště s podporou politické reprezentace a většiny národa. Rovněž ze Slováků ještě EU nevytloukla vlastenectví. Můžeme se tedy dočkat lecčeho včetně masové ilegální imigrace podporované většinou politické reprezentace v rozporu s názorem výrazné většiny národa. Jako nejlepší řešení bych označil změnu vládnoucí garnitury. Jedinou možností je masové vystoupení občanů, které vedlo roku 1998 k pádu vlády prezidenta Klause a pravděpodobně by bylo smetlo i vládu premiéra Nečase, kdyby včas neukončila svoji ostudnou existenci.

Jinak musíme počkat do parlamentních voleb, kde se ukáže, zda chtějí naši občané žít v evropské, či islámské zemi evropského rasistického etnicko-sociálního inženýrství, nebo prosazovat svoje názory. Zvýšení početních stavů policie nic nezmění, pokud politici budou bránit tomu, aby efektivně bránila naše hranice před islámskou invazí. Dokladem stavu policie je i fakt, že v bezpečnostní zprávě je Blok proti islámu opakovaně označován jako extrémistická organizace. Přitom tento názor vyrábí jeden odborník na extremismus a naprostá většina policistů s ním nesouhlasí. Odpovědnost za šíření takového nesmyslu je ovšem na konkrétních osobách ve velení policie, které ho schválí jako oficiální dokument a následně dovoluje zveřejnit, a tím i zneužívat proti vlasteneckým silám ve společnosti. Možná by neškodilo, kdyby odpovědné osoby na policejním prezidiu tuto situaci vysvětlily.

Když už s vámi o tom hovoříme a když víme, že byť jen náznak myšlenky na povinné odvody vzbuzuje v české společnosti nechuť: Obecně řečeno, jak vlastně organizovat českou armádu, razantně zmenšenou a určenou zejména k zahraničním misím? Zapojit obyvatelstvo, zvýšit počet profesionálních vojáků? A kde na to vzít?

Povinné odvody nevzbuzují ve většině občanů důvěru, protože ji nevzbuzuje současná politická reprezentace svými postoji k Rusku, ekonomickým sankcím a hlavně řízené islámské invazi. Z vojenského hlediska je naše republika součástí NATO, které ignoruje nejhorší ohrožení Evropy od konce druhé světové války a neustále se snaží vyvolat konflikt s Ruskem. Proč dragouni už dávno neobsadili hranici s Tureckem a neženou takzvané hladové a žíznivé uprchlíky, jimž padají z kapes tisíce dolarů a drahé mobily, zpět do islámského ráje? Pomineme-li fakt, že válka s Ruskem by byla zničující, nemůžeme zároveň přehlédnout jiný fakt, že ruští vojáci aktivně bojují za Evropu v Sýrii proti islamistickým teroristům sponzorovaným některými státy NATO a mezinárodním islamismem.

Naprostá většina našich občanů nemá zájem nechat se cestou jakýchsi odvodů a přísah zatáhnout do války s Ruskem a položit život za zájmové organizace z USA. Občané však mají velký zájem bránit svoji vlast, což dokazuje pozitivní pohled většiny z nich na záložáky/domobranu, která je mimo armádu ovládanou ministrem Stropnickým. Početně rostoucí domobrana je dokladem neúspěšnosti pomlouvačné kampaně médií, vedených proti této vlastenecké organizaci především ČT. Domobrana tvořená bezúhonnými vlasteneckými občany a v řadě případů vojenskými veterány podpořila Úsvit–Národní koalici a Blok proti islámu. Samostatně myslící a organizovaný občan je samozřejmě černou můrou a důvodem panického děsu u našich i evropských politiků, kteří se nestydí prosazovat islamizační etnicko-sociální inženýrství proti vůli převážné většiny národa. Zde bych všem bojovníkům za demokracii a lidská práva připomněl, že právě ozbrojení a organizovaní občané vybojovali roku 1776 svobodu pro Spojené státy americké od Británie, která se tam chovala jako v současnosti EU ve svých východních koloniích.

Množí se zprávy o snaze řady evropských zemí zavírat hranice či nastolovat hraniční kontroly, a to i v rámci Schengenu. Andrej Babiš hlásí, že pokud Evropa nezačne bránit hranice Schengenu, tak se tento rozpadne. Karel Schwarzenberg v TV debatě, které jste se zúčastnil, sdělil, že Středozemní moře prostě hlídat nejde. Vy jste opáčil, že stačí první potopená loď s imigranty... Nepřipadáte si jako, s prominutím, lidská hyena a bezsoucitné monstrum?

Nevím, jak se může rozpadnout něco, co neexistuje. Schengen tvoří hromada papírů vytvořená žvanivými omezenými byrokraty za velké peníze. Stačí fouknout a je pryč. Evropská agentura pro ochranu hranic FRONTEX je především úřadem štědrého sociálního zabezpečení svých zbytečných zaměstnanců, kteří pro ochranu hranic popsali stohy papíru. Je naprosto jasné, že každý stát EU se bude muset postarat o svoji bezpečnost, včetně efektivní ochrany hranic před masami ilegálních imigrantů. Zde je možnost pro vytvoření tisícovek pracovních míst pro ozbrojenou stráž. Ta by rovněž dokázala bojovat s pašeráky, přeshraničními zloději a narkomafií, tedy něco jako byla naše slavná Stráž obrany státu (SOS) v období mezi světovými válkami. V krizových situacích by ji posilovala policie a domobrana, v další fázi armáda. Takovou investici bych viděl jako zdaleka účelnější než vyhazovat peníze na ilegální imigranty, natož jakousi jejich integraci – podle zkušeností z Francie, Belgie a Británie předem odsouzenou k neúspěchu. Zde bych připomněl názory paní Merkelové, která před několika lety uváděla, že integrace Turků v Německu zcela selhala. A Turci mají k Evropě určitě blíž než nějací Afghánci, Súdánci nebo i Syřané podporující islámské teroristy.

Pan Schwarzenberg má pravdu, že Středozemní moře nelze celé naráz bránit, vychází-li z představ rakouské armády první světové války. S využitím satelitů, leteckého průzkumu, mobilních zásahových jednotek s vrtulníky a rychlými čluny podporovanými letectvem lze chránit téměř celé Středozemní moře. Důležité je, aby byla vůle k ochraně, nikoli komedie, kdy lodě námořnictev EU sbírají ilegály v libyjských výsostných vodách u severoafrického pobřeží a tahají je do Evropy. Nelze se divit, že kdejaký omezený Afričan při pohledu na takové akce dojde k názoru, že se na něj v Evropě všichni třesou a nemohou bez něj žít. O to větší bude jeho zklamání nad evropskými podvodníky.

Pan ministr Babiš může při svých návrzích akcí proti islámské invazi třeba tancovat u tyče spolu s panem Stropnickým, ale jeho důvěryhodnost to nezvýší. Všichni ostatní reprezentanti ANO, včetně ministrových médií, islamizaci nadšeně podporují. Stačí jmenovat pány Zlatušku, Teličku, Pelikána, paní Jourovou, Krnáčovou a další. Proto výroky pana ministra působí dojmem účelové komedie pro udržení nemyslících voličů na téma hodný ujo Babiš a jeho zlobiví podřízení. A měl by si dávat pozor na svého ministra Pelikána, aby na něj nepodal trestní oznámení, kdyby chtěl omezovat islamizaci.

Policisté nosí zbraně, aby mohli v případě potřeby likvidovat zločince, kteří porušují zákon a ohrožují život, zdraví a majetek spořádaných občanů. Jinak by si mohli v pouzdrech nosit svačinu. Totéž platí o pohraniční stráži na hranici Schengenu a o válečných lodích pobřežní stráže i jiných. Pokud kdokoli navzdory výzvám překročí hranici na zemi nebo přepluje hranici výsostných vod, porušuje zákon. Jestliže tak činí organizovaně a ve skupině, jedná se o závažné porušení zákona. Povinností hraniční stráže na zemi i na vodě je zabránit vniknutí cizinců. Ilegálové nebyli ani zaregistrováni, natož zkontrolováni, zda nenesou zbraně či trhavinářský materiál, jedy nebo spory nakažlivých nemocí. Já jen vyzývám k tomu, aby ozbrojené složky plnily svoji povinnost v souladu se služební přísahou a předpisy za účelem ochrany životů, zdraví a majetku svých spoluobčanů. V době největšího ohrožení Evropy od konce druhé světové války se nelze nechat ovládat city a bláznivými ideologiemi odtrženými od reality. Je třeba bez dlouhého žvanění a zdržování měnit nesmyslné zákony. Musí nastupovat racionální řešení. Hyeny se obvykle jako paraziti obohacují na kořisti lvů, takže takové označení se hodí spíš pro islámské ilegály.

Co byste doporučil čtenářům během příštích sedmi dnů sledovat?

Informační zdroje, které poskytují objektivní a vyvážené informace bez politické korektnosti, například Parlamentní listy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Martin Huml

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Slušní občané, musíte volit. Profesor Svoboda po Babišovi ml. a citátech Hitlera

10:14 Slušní občané, musíte volit. Profesor Svoboda po Babišovi ml. a citátech Hitlera

VOLEBNÍ AUDIT ČESKA Vodění premiérova syna Andreje Babiše ml. po volební kampani? „Jestli si takto p…