Džungle jako nikde. České železnice: Horší, než se čekalo. Zde je podrobná zpráva

16.07.2020 13:27

ROZHOVOR „Institucionální bezpečnostní džungle, což je v Evropě unikát!“ Jindřich Berounský, dopravní specialista Svazu Odborářů Služeb a Dopravy vypočítává chyby. „Jednoznačně platí, že úspory na bezpečnosti železniční dopravy jsou za zvyšujících se výkonů železnice i počtu dopravců naprosto nesmyslné,“ podotýká. Analyzuje tragické srážky vlaků a kritizuje informovanost ministra dopravy. Ostatně, právě doprava si podle něj zaslouží „plnohodnotného“ ministra. Navíc: „Máme problémy se síťovými službami na železnici, které byly eliminovány. Je potřeba přehodnotit systém bezpečnosti jako takový a vrátit se k propojení bezpečnosti s prevencí.“

Džungle jako nikde. České železnice: Horší, než se čekalo. Zde je podrobná zpráva
Foto: Hans Štembera
Popisek: Nechráněný vlakový přejezd, ilustrační foto
reklama

Na českých železnicích zažíváme černý červenec. Příčinou úterní tragické srážky vlaků u Českého Brodu bylo podle ministra dopravy Karla Havlíčka nejspíš selhání člověka. Strojvedoucí projel návěstidlem na červenou. Co se týká nehody v Perninku na Karlovarsku, i tam má být viníkem strojvedoucí, který si měl splést dny. Co si o tom myslíte vy?

Anketa

Zaslouží si zesnulý Miloš Jakeš úctu?

82%
18%
hlasovalo: 12111 lidí

Během posledních dvou týdnů došlo k šesti nehodovým událostem, z toho ke dvěma tragickým. 7. července se dvěma mrtvými cestujícími a třemi doživotně zdravotně poškozenými zaměstnanci Českých drah u Perninku. 14. července na hlavní koridorové trati v Českém Brodě s mrtvým strojvedoucím a 35 zraněnými. Úterní nehoda se stala na trati zabezpečené autoblokem, kde se nakonec ukázalo, že strojvedoucí osobního vlaku zastavil na návěst „Stůj“ před oddílovým návěstidlem a po 10 vteřinách se rozjel i přes návěst „Stůj“. Předpis mu dovoluje pokračovat v jízdě k následujícímu návěstidlu podle rozhledových poměrů bez ohledu na světlo návěstního opakovače vlakového zabezpečovače a u následujícího návěstidla jedná podle jeho návěsti. Záhadou je, proč se rozjel až na rychlost 87 km/h a nejel tak, aby mohl zastavit před případnou překážkou a proč v rychlosti 67 km/h došlo k najetí do nákladního expresu, který stál před následujícím návěstidlem před železniční stanicí Český Brod a připravoval se k rozjezdu už na návěst, povolující jízdu. Díky tomu byl odbrzděný a nedošlo k ještě fatálnějším následkům.

Skandální je, že vicepremiérovi Havlíčkovi byly podány nepravdivé informace, které veřejně prezentoval v médiích, že byl strojvedoucí před srážkou zastaven, když projel návěst „Stůj“, což evokovalo celou řadu předčasných a nespravedlivých vyjádření o selhání lidského činitele. Je toho strašně moc teprve k šetření a mohlo jít o zdravotní indispozici jinak zkušeného strojvedoucího a otce 2 dětí, který byl před 3 lety vyznamenán za zabránění jinému neštěstí poblíž jemu teď osudných míst. Šetření této tragické události je především na Drážní inspekci.
V případě Perninku to Drážní inspekce i Policie ČR již vyhodnotila a dá se říci, že došlo k selhání lidského činitele, ale v České republice celkově selhává systém bezpečnosti. Ten představuje prevenci a vyhodnocování všeho, co má vliv na nehodovost, a následně aplikaci opatření pro posílení bezpečnosti.

Anketa

Je Miroslav Kalousek zábavný politik?

7%
93%
hlasovalo: 12783 lidí

Jak to myslíte konkrétně? Premiér Andrej Babiš odmítá, že by selhával systém jako takový.

Je paradoxem, že naposled k 1. lednu byl snížen počet zaměstnanců institucí, které mají bezpečnost železnice na starosti, a to je Drážní úřad jako národní bezpečnostní úřad a Drážní inspekce jako vyšetřovatel velkých nehod. Je to paradox o to větší, kdy stoupá počet dopravců na železnici. Je jich přes sto a počet stále roste. Přesto jsme na základě rozhodnutí vlády snížili počet lidí, kteří mají na starosti bezpečnost železniční dopravy.

Proběhl také audit Evropské agentury pro železnice, který kriticky prezentoval politický vliv na redukci zaměstnanců řešících drážní bezpečnost u dvou institucí, které jsem zmiňoval. Zásadní problém, který nastal, vidím s novelou zákona o drahách, kdy došlo k ryzímu zaměření Drážní inspekce jen na šetření vážnějších nehod a shledávám negativní vliv i stávajícího vedení Drážní inspekce, kdy se v roce 2016 vyměnili šéfové. Stávající v podstatě poslušně klidně snižoval počty zaměstnanců vlastní instituce jen proto, že o tom rozhodlo ministerstvo dopravy. To samé se odehrálo i v rámci Drážního úřadu. Přitom jak Drážní úřad, tak Drážní inspekce by měly být úplně nezávislé na ministerstvu dopravy. Neplníme základní podmínky EU a Evropské komise, že tyto orgány musí být striktně odděleny,  samostatné a tedy nezávislé. Neměly by poslouchat pokyny ministerstva, které třeba z důvodu šetření rozhodne o nějakém snížení počtu zaměstnanců, ale fundovaně působit a říct: Milé ministerstvo, nás čekají i v souvislosti s legislativou EU další povinnosti a je nežádoucí snižovat počet zaměstnanců zabývajících se právě bezpečností.

Anketa

Co soudíte o Miroslavu Kalouskovi?

hlasovalo: 43766 lidí

Selhává u nás prevence. V České republice byl úplně nepochopen systém řízení bezpečnosti na železnici a v rámci Evropské unie celkový systém posuzování rizik. Co je asi úplně nejhorší… Představte si stav na silnici, kdyby vůbec nepůsobily hlídky policistů, nepokutovaly za přestupky… Systém kontroly v rámci české železnice spočívá v dopředu ohlášeném státním dozoru, na který se lze dopředu připravit, aby bylo vše v pořádku. Jednoznačně platí, že úspory na bezpečnosti železniční dopravy jsou za zvyšujících se výkonů železnice i počtu dopravců naprosto nesmyslné.        

Havlíček sdělil, že chce posílit investice do bezpečnosti. Zároveň plánuje řešit i personální otázky, zejména navýšením počtu zaměstnanců na železnici. Premiér Andrej Babiš uvedl, že na investice na železnice letos stát vyčlenil 52 miliard korun. Co vy na to?

Je velice chvályhodné, že se zvyšuje rozpočet na stavby dopravní infrastruktury, ale vedle toho se bohužel v současnosti neinvestuje efektivně ve prospěch bezpečnosti. Investuje se do staveb a zařízení, které naopak zhoršují pro cestujícího vnímání železnice. Například úplně nesmyslné kilometry protihlukových stěn, kilometry modrých zábradlí. V mnoha ohledech vznikají pro uživatele železnice překážky a prostředky se tak utrácejí zbytečně.

Ministerstvo dopravy asi šest let spalo v otázce zabezpečení železničních tratí zabezpečovacím zařízením. Neustále se vše odkazovalo na evropský systém zabezpečení ETCS, kdy jsme jako Česká republika zavázáni do roku 2025 mít vybaveny tranzitní koridorové tratě. Systém je hodně drahý hlavně svou mobilní částí, která předpokládá mobilní protějšky zabezpečovacímu zařízení na železničních vozidlech, což znamená investici do každého vozidla zhruba deset milionů korun. To je nepředstavitelné. Pokud by vše mělo být striktně aplikováno, znamená to zánik regionální dopravy. Těžko tam budou objednatelé dopravy – kraje – financovat takto zvýšené nároky na bezpečnost. Je potřeba najít finanční zdroj, který by pomohl dopravcům a objednatelům investovat i do mobilní části zabezpečovacího zařízení. Je určitě žádoucí. Pokud by fungovalo, jistě by se nestalo ani neštěstí 14. července. 

„Nemůžeme se nechat přitlačit k unáhlenému řešení. Musíme tyto tratě zabezpečit dlouhodobým řešením, a ne provizorně,“ uvedl Havlíček. Vysvětluje tak, proč spoléhá právě na ETCS. Váš komentář?

Už v roce 2014 se prokázalo, že pro tratě existuje systém, který zamezí jízdě vlaků proti sobě. Tento systém Radioblok mohl být už implementován a zdokonalován na nezabezpečených tratích. Ale nedělalo se vůbec nic s odkazem na to, že vše jednou spasí jednotný evropský zabezpečovací systém. Přitom sousední železnice šly svým vývojem, mají své národní zabezpečovací systémy a na mnohem vyšší úrovni než my. Pro ně je také mnohem jednodušší a investičně méně náročné přejít z těchto systémů na evropský. Zatímco u nás se doslova spalo… 

Měl zareagovat ministr Dan Ťok nebo Vladimír Kremlík? Do jaké míry je to problém předchůdců Havlíčka?  

Je to už problém předchůdců. Opravdu se bezpečnost na železnici adekvátně neřešila. Nadějně vypadal nástup pana Havlíčka, který byl komunikativní. Byla to ve srovnání s panem Kremlíkem, který se ani s odbory nechtěl o ničem bavit, pozitivní změna. Problém, který už jde za panem Havlíčkem, ale je, že ve funkcích potvrdil náměstky, kteří stávající stav způsobili. U nás je institucionální bezpečnostní džungle, což je v Evropě unikát. Drážní inspekce si vybírá, co bude šetřit.

Ministr Havlíček je v resortu krátce. Prokazatelně je ale seznámen s vadami systému bezpečnosti a má možnost ho urgentně řešit. Problém spočívá už v tom, že nejde nechat lidi, kteří způsobili institucionální bezpečnostní džungli, ve svých funkcích, jako by se nic nestalo. Vidím řadu selhání i u šéfa Drážní inspekce. Je vystudovaný matematik, což je pro analytické myšlení a hledání souvislostí pozitivní, ale nevyzkoušel si žádnou profesi v železniční dopravě, což pak z jeho vyjadřování každý dopravák pozná. Jak se ukázalo i na posledním případu Českého Brodu, prezentuje s použitím částice „asi“, vyjadřující pravděpodobnost, předběžné soudy a domněnky i v případech, kdy to je nepřípustné a jde o neprošetřené záležitosti a okolnosti tragických železničních nehod a mimořádností. Každopádně rád vystupuje v médiích a tam je ve svém živlu i svým laickým vyjadřováním.  

A co společné řízení dvou ministerstev dopravy a ministerstva průmyslu a obchodu? Zaznívají názory, že je premiér neměl svěřit jednomu člověku.

Upřímně, je to problém. Dalo se to pochopit v případě krátkého, dočasného řešení. Ale resort dopravy je tak složitý, že potřebuje plnohodnotného ministra. To je jednoznačné. Ukazuje se, že pan ministr není obklopen úplně fundovanými lidmi a má o řadě věcí zkreslené informace.

Všichni vidí v dopravě jen investice a ty se zdá, že nějak běží, tedy Státní fond dopravní infrastruktury, Správa železnic v případě investic do infrastruktury, že nějak běží České dráhy a investice do železničních vozidel. Nikdo si neuvědomuje, že veřejnou dopravu, aby byla efektivní a lepší alternativou individuálnímu automobilismu, je třeba organizovat, provázat a zajistit síťové služby. Nutné je efektivně koordinovat i investice do vozidel v souvislosti s vývojem zabezpečovacího zařízení i změny trakční soustavy našich železnic, a to se skandálně neděje. Do toho si kraje objednávají regionální dopravy a chovají se jako samostatné gubernie se svým vlastním systémem bez ohledu na okolí a kraj sousední. Ztratili jsme síťovou výhodu železnice, která tu byla dříve. Máme problémy se síťovými službami na železnici, které byly eliminovány. Je potřeba přehodnotit systém bezpečnosti jako takový a vrátit se k propojení bezpečnosti s prevencí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Daniela Černá
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Lhaní z obrazovky, zvaní ujetých komentátorů. ČT potřebovala veřejnou debatu jako koza drbání. Okamura promlouvá o smrádku ve veřejnoprávním chlívku

7:48 Lhaní z obrazovky, zvaní ujetých komentátorů. ČT potřebovala veřejnou debatu jako koza drbání. Okamura promlouvá o smrádku ve veřejnoprávním chlívku

ROZHOVOR Prověrka hospodaření, která se po nástupu nových radních začala odehrávat v České televizi,…