Hledej cestu peněz. Chalánková vypráví, jak se marně snažila zabránit kšeftu s testy. A ještě jedna nečekaná věc, které se Blatný vší silou bránil

25.12.2020 20:00

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Vláda, která je zodpovědná za očkování, by měla říci, že těch vakcín je celá řada od nejrůznějších výrobců a že tyto vakcíny se od sebe liší. Stát ručí místo výrobce za újmy na zdraví způsobené očkováním, což nepovažuji za úplně správné. Garanci má nést výrobce,“ je přesvědčena lékařka a senátorka Jitka Chalánková. „A že si občan nebude smět vakcínu vybírat? To rozhodl kdo? Pan ministr se rozhodl rezignovat na svou funkci? Pokud se kdokoliv rozhodne, že chce být očkován, měl by se poradit se svým ošetřujícím lékařem, protože různé aspekty mohou být kontraindikací tohoto očkování. Opravdu to nevidím tak, že by se měli bezhlavě očkovat všichni. To by mohlo přinést víc škody než užitku,“ myslí si.

Hledej cestu peněz. Chalánková vypráví, jak se marně snažila zabránit kšeftu s testy. A ještě jedna nečekaná věc, které se Blatný vší silou bránil
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátorka Jitka Chalánková

Anketa

Podporujete návrh SPD, abyste mohli v referendu hlasovat o vystoupení z EU?

97%
3%
hlasovalo: 26019 lidí

Novelu krizového zákona jste v Senátu odmítli projednat v tzv. legislativní nouzi, tedy ve zrychleném projednávání a odložili na leden. Z jakého důvodu?

Vláda posílá ve stavu tzv. legislativní nouze jeden zákon za druhým. Myslím, že všichni mohou vidět, že Senát se snaží vycházet vstříc doslova operativně – scházíme se každý týden.

Pokud jde o novelu krizového zákona, převážilo u senátorů stanovisko, že normální lhůta – což je pro Senát 30 dní – v tomto případě postačí. Za sebe mohu říci, že pokud se dívám kolem sebe, tak občané v drtivé většině nařízení dodržují. Přikláněla bych se spíše k vysvětlování než k represím. Co se jevilo podivné, že i přes dodržování opatření došlo k poměrně značnému zvýšení počtu pozitivně testovaných na covid-19, což samozřejmě není počet skutečně nemocných s příznaky. Zřejmě se projevil nový typ viru se změněnou strukturou tzv. S-proteinu, na což naši vědci již před nějakou dobou upozornili.

Nyní se hodně řeší očkování. Píšete, že jste schválili v Senátu speciální očkovací zákon a dobrovolnost v něm je a není. Myslíte, že tedy existuje možnost ho plošně nařídit?

Nejdříve bych se ráda krátce zmínila o podivném zákonu o distribuci tzv. POC antigenních testů. Pro zájemce zasílám i stenoprotokol z jednání Senátu v této věci – zde.

Tyto testy již byly předem vybraným distributorem nakoupeny, jen k proplacení mimo standardní a kontrolovatelný mechanismus bylo údajně zapotřebí změnit zákon a tomuto distributorovi zajistit přímou úhradu z peněz pojištěnců zdravotních pojišťoven. Zákon neřešil, zda a jak budou testy využity a zaplaceny koncovému uživateli. Takový zákon považuji za nadbytečný a nesprávný, s vysokou mírou korupčního rizika, jak je patrné. Navrhla jsem jeho zamítnutí, v čemž mi Senát vyhověl a za což kolegům senátorům děkuji! Vládní koalice ovšem v Poslanecké sněmovně toto senátní VETO přehlasovala. Co si myslet jiného, než to obligátní: Hledej cestu peněz. Navíc tyto POC testy jsou například pro použití v domovech pro seniory nevhodné, mnohdy přímo životy ohrožující kvůli docela časté falešné pozitivitě či negativitě. Více zde.

Pokud jde o očkování proti onemocnění covid-19, tak byl schválen zákon, který je novelou tří zákonů pouze pro tento účel: distribuce, úhrada újmy a hrazení očkování z peněz pojištěnců zdravotních pojišťoven. Vzhledem k tomu, že považuji dobrovolnost tohoto očkování za jedinou možnost, připravila jsem pozměňovací návrh, který tuto dobrovolnost do zákona výslovně zakotvuje. Pozměňovací návrh i s důvodovou zprávou zasílám čtenářům v plném znění – více zde.

Pan ministr Blatný se tomuto výslovnému vyjádření dobrovolnosti do zákona, o kterém praví, že v něm očkování dobrovolné je, opravdu mimořádně a až překvapivě silně bránil. Upozorňuji zejména, že v mém pozměňovacím návrhu je přímo napsáno, že očkování proti onemocnění covid-19 je dobrovolné, nesmí být nařízeno nebo stanoveno jako mimořádné nebo zvláštní očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví a ani jakkoli vynucováno.

Dále tam je psáno, že nikdo nesmí být znevýhodněn ve svých právech ani diskriminován z důvodu, že není očkován proti onemocnění covid-19.

Garanční Výbor pro zdravotnictví Senátu si tento pozměňovací návrh osvojil a schválil. Přesto na plénu Senátu byla schválena o pouhé dva hlasy sněmovní verze, která takový návrh neobsahuje. Vzhledem k dalšímu vývoji a prohlášení některých politiků vládní koalice je zřejmé, že bude třeba celou situaci bedlivě sledovat. Obecně bych chtěla říci, na což jsem v Senátu rovněž upozornila, že jakýkoliv zásah do svobody a integrity jednotlivce musí být pečlivě posuzován a podroben testu přiměřenosti. Pokud jde o očkování proti onemocnění covid-19, měla by dobrovolnost  být v zákoně uvedena. 

Nebyla by lepší nějaká vysvětlovací kampaň ohledně očkování, která by srozumitelnou formou odpověděla na některé otázky, které řada lidí vznáší? Lze se divit jisté opatrnosti lidí, když za normálních okolností se vakcína vytváří několik let a teď jsou hotové za několik měsíců?

Tak o tom určitě nelze pochybovat, že by byla vhodná poctivá vysvětlovací kampaň. Když jsem se doslechla, že pan ministr Blatný napřel své síly směrem k mediální show, nemohla jsem uvěřit. Takhle tedy opravdu ne, to je výsměch!

Vláda, která je zodpovědná za očkování (vakcíny zaplatí Česká republika a objednává je Evropská komise), by měla říci, že těch vakcín je celá řada od nejrůznějších výrobců a že tyto vakcíny se od sebe liší – mRNA, vektorové, inaktivované, subjednotkové. Stát ručí místo výrobce za újmy na zdraví způsobené očkováním, což právě obsahuje schválený zákon a co také nepovažuji za úplně správné. Garanci má nést výrobce. A že si občan nebude smět vakcínu vybírat?  To rozhodl kdo? Pan ministr se rozhodl rezignovat na svou funkci?

Pokud se kdokoliv rozhodne, že chce být očkován, tak by se měl poradit se svým ošetřujícím lékařem, protože různé aspekty mohou být kontraindikací tohoto očkování. V posledních dnech jsem k tomuto četla vynikající a jasný manuál od paní Prof. MUDr. Jiřiny Bartůňkové, DrSc., přednostky Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol, se kterým souhlasím. Opravdu to nevidím tak, že by se měli bezhlavě očkovat všichni. To by mohlo přinést víc škody než užitku.

Covidový rok byl jistě hodně náročný i pro politiky. Jak obstála česká politická reprezentace? Jak vládní, tak opoziční?

Podle mne je třeba si uvědomit, že infekce onemocnění covid-19 se podle všeho šíří značnou měrou bez ohledu na ta či ona opatření, která mohou pouze zbrzdit šíření z důvodu zabránění přehlcení nemocnic, zejména specializovaných lůžek a péče. Zatím jsou kapacity specializované péče za cenu nesmírného vypětí ošetřujícího personálu v tuto chvíli dostatečné. Ovšem zvrat může kdykoliv nastat, o tom není pochyby.

V zemích, jako je Čína, nasadili podle všeho maximální sledování jakéhokoliv pohybu lidí a zásahy do soukromí až typu povolení takzvaných sociálních kreditů. Také by bylo dobré vědět, jak dopadlo vyšetřování okolností vniku či úniku původce onemocnění SARS-COVID-19. Z Číny máme všech těch informací opravdu málo.

Pokud jde o opozici, tak ta má vyzývat vládu k uskutečnění různých kroků. Vláda by podle mého názoru měla s opozicí v takovéto mimořádné situace ohrožení komunikovat se snahou o společný postup. A rovněž bych za sebe pozvala ke stolu více odborníků. Těch názorů by mělo být víc se snahou o nalezení společného jednotného postupu. Pokud nám odcházejí odborníci z různých pracovních skupin z důvodu naprosté nemožnosti prosazení svých argumentů, které nelze pominout, pak je něco špatně. A politik má koordinovat, nikoliv prosazovat partikulární zájmy bez ohledu na celek a na všechny občany.

Na jaře vládní koalice ztratila cenné dny dohadováním o ustanovení Ústředního krizového štábu tak, jak by měl být podle zákona. A došlo k úplné uzávěře hospodářství, které v Evropě nemělo obdoby. Střední třída a drobnější zaměstnavatelé či živnostníci byli tímto krokem nesmírně oslabeni a podzimní nový lockdown mnozí již neustojí. A z čeho budou žít? Půjdou na úřad práce? A ten jim pomůže jak? Penězi od koho?

Náročný je letošní rok pro všechny. Na jaře hodně lidí šilo roušky, různě pomáhalo. Na podzim se tohle trochu vytratilo, i když situace byla a je mnohem horší, a více jsou slyšet protestní hlasy. Čím to?

Možná jsem už mnohé řekla výše. Na jaře byli všichni vyděšení s pocitem akutního ohrožení života. Vláda ztratila cenné dny, spíše týdny. Občané skvěle zareagovali například šitím roušek. Ovšem totální lockdown poškodil mnoho malých a středních podnikatelů. A nelze se ani divit, že tohle podzimní otevírání a zase hned zavírání obživy už mnozí nemohou ustát. Pomoc státu je nedostatečná. A ti, kteří vložili do svých živností své prostředky a osud, již mnohdy nemají kam couvnout. Navíc by každé opatření mělo být řádně odůvodněno.

Předání pravomocí pouze do rukou ministerstva zdravotnictví nebo dokonce jen do rukou jednoho hygienika považuji za vysoce riskantní! Od toho je právě Parlament, jehož členové jsou voleni a zodpovídají se svým voličům. A musí vyvažovat, umět nalézt správnou cestu a v neposlední řadě vládu kontrolovat. Abychom se nedočkali totality bez možnosti odvolání. 

Dalo se zabránit velkému počtu obětí, které u nás máme?

Každého úmrtí, zejména neočekávaného, je mi nesmírně líto a soucítím s pozůstalými. Věřím, že naši lékaři a sestřičky i všichni ostatní v nemocnicích pečují o nemocné opravdu jak nejlépe mohou. Podle mých poznatků vláda bohužel zareagovala vždy se zpožděním – na jaře kvůli peripetiím kolem ustanovení Ústředního krizového štábu, teď již ve druhé polovině léta měla vláda informace o nastupující druhé vlně, ale opatření byla vyhlášena až po podzimních volbách. To považuji za zbytečnou ztrátu času. Ale jestli se dalo zabránit velkému počtu obětí, to bude chtít hlubší analýzu.

Dokázali jsme se poučit z prvních dvou vln pandemie? Jsme připraveni jako stát dostatečně na tu třetí, která se na nás nejspíše valí?

Je otázkou, zda fungují řádně ministerstva a příslušné úřady k ruce ministrům. O tom zcela přesvědčena nejsem. A dále bych usilovala o zapojení těch odborníků, jejichž hlas byl postupně utlumován. Není možné, abychom stále bojovali tak, jak je zvykem na sociálních sítích. To je opravdu katastrofální válka bez úcty člověka k člověku. Klíčové je, jak se vyvíjí nové typy koronavirů a jejich vlastnosti. Jedině tak se podle mne dá připravit adekvátní reakce.

Změní rok 2020 určitý komerční přístup k životu u řady lidí, lpění na majetku a podobně. Dá se čekat větší příklon k duchovnějšímu či skromnějšímu životnímu stylu?

Tak nařízením vlády by to asi nešlo. Opět jsme u té dobrovolnosti, svobody, ochoty vzít zodpovědnost za sebe, za svou rodinu, obec, stát. Naše země je krásná, možná si to více uvědomujeme. Je třeba chránit půdu, to je záruka toho, že bude kde vypěstovat potraviny nejen pro nás, ale hlavně pro naše potomky.

A lpění na majetku? Ono okřídlené „blahoslavení chudí v duchu“ totiž ve skutečnosti znamená, že člověk nemá zoufale toužit po hromadění majetku, ale být od něj osvobozen, tedy umět ho spravovat a řádně užívat ve prospěch dobra.

Duchovní a psychologický aspekt letošních Vánoc mnohé vystaví výzvám. Nemusí se dostat za příbuznými, protože oni se budou bát nákazy. Řadě lidí se navíc letos nedařilo ekonomicky valně. Jak tyto Vánoce „zachránit?“

Tradice českých Vánoc a kruh rodiny jsou nádherné. Sami si vybavujeme své zážitky z dětství, které nás posilují i v těchto dnech. Nikdo by neměl být sám. V době adventní se ještě nezpívají koledy. Chodíme na roráty ještě za tmy, děti nesou své lampičky. A zní z kůru: Ejhle, Hospodin přijde!

Teprve na Boží hod, tedy po Štědrém dnu, zazní krásná koleda: Narodil se Kristus Pán! Je tomu tak již přes dva tisíce let.


reklama

autor: Oldřich Szaban

Ing. Jozef Síkela byl položen dotaz

ceny energií

Můžete už konečně jasně říci, o kolik nejen příští rok, ale i do budoucna, porostou ceny energií. Vy totiž stále tvrdíte, že to bude maximálně v řádu jednotek procent, ale kdykoliv není spřízněn z vládou, a tím nemyslím jen opozici, ale třeba i odborníky, energetický úřad tvrdí, že to bude řádově ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Úspěšné akce Mosadu se ven nedostávají. Exagent Gad Šimron řekl PL pravdu o některých z nich

4:44 Úspěšné akce Mosadu se ven nedostávají. Exagent Gad Šimron řekl PL pravdu o některých z nich

„Dobrá, unesli jsme Eichmanna z Argentiny. Ale má knížka aktuálně vydaná česky, tedy Poprava kata z …