I v policii a armádě jsou odpůrci Fialy. Spojujte se, tvořte podhoubí odporu. Odbojář vypustil drsnou výzvu

09.09.2022 9:01 | Rozhovor

„Mocenský moloch se bude bránit, bude mít za úkol udržet svoji moc, bude používat všechny demokratické prostředky k udržení se. Tedy, demokratické ve sloganu, totalitní v realitě. Minulý režim se vždy ohrazoval větou, vše se děje podle zákona. Tento tuto větu bude používat také,“ shrnuje poslední dění Otto Černý (Trikolora), politický vězeň minulého režimu a oceněný účastník třetího odboje. Příčinu energetické krize pak vidí v prosazování ideálů úzké skupiny lidí, kteří se cítí pověřeni nařizovat ostatním, jak se mají chovat, aniž se jich ptají.

I v policii a armádě jsou odpůrci Fialy. Spojujte se, tvořte podhoubí odporu. Odbojář vypustil drsnou výzvu
Foto: archiv
Popisek: Otto Černý

Jak moc se obáváte, že nebude v zimě v České republice čím topit?

Obávám se, že teplo bude nedostatková komodita. Příjemné dny pozdního léta mnohé ukolébávají v představě, že ještě je čas, že vláda na něco přijde. Tato vláda na nic nepřijde, pokud na to nepřijde Brusel, potažmo Německo, které má odstavením jaderných elektráren a výrobou elektřiny v plynových lví podíl na úrovni dnešních cen elektřiny. A protože ceny těchto komodit jsou v rukou pseudoburzy, která nemá nic společného s realitou a řídí se podle ceny elektřiny vyrobené v německých plynovkách, není šance na změnu. A náš levný proud si koupíme zpátky za německé ceny. Není snad lepšího příkladu protektorátní závislosti.

Podle německých představ Green Dealu, protože to je německá představa, měly cenu určovat takzvané obnovitelné zdroje. Samo o sobě protimluv, protože perpetuum mobile žádný ještě nevynalezl, takže ty vrtule nepohybuje občas jenom vítr, nebo fotovoltaiku slunce přes léto, ale hlavně naše peníze v dotacích na obnovitelné zdroje. O poroučení větru a dešti se snažily už před desetiletími jiné vševědoucí režimy. Jaká neúmyslná shoda! A také jim to nevyšlo. Ovšem na rozdíl od těch dnešních těm bývalým nějaký ten selský rozum zbyl a rychle toho nechaly.

Takže: Fiala se především zeptá v Německu a ministryně Pekarová nám řekne, kolik svetrů si máme navléct.

Připravujete se nějak vy sám?

Jsem člověk prověřený uhelnými prázdninami, sněhovými kalamitami, regulačními stupni, bojem o zrno a dalšími nepřáteli socialismu, jako byla čtyři roční období, tak mě nic nezaskočí. Všechno už tu bylo a lidé s tím pragmaticky počítali. Hlavně je to neruinovalo. Jenomže to byl socialismus a ten to prostě neuměl, a proto se mávalo klíči, abychom se měli lépe. Lépe už bylo.

Čím topíte vy?

Anketa

Byla demonstrace ze 3. září pro její svolavatele úspěchem?

98%
1%
hlasovalo: 22431 lidí
Žiji na venkově, takže primárně dřevo a elektřinu jako stále nejvhodnější zdroj energie. Města mohou jen doufat, že tato nedostatková situace paradoxně donutí přemýšlet i ty, i když si jistý nejsem, kteří stále bezelstně podporují vlády, které je do této situace vehnaly a dají najevo, že chtějí změnu. Jen otázka je, jestli ten, kdo necítí realitu dnes, bude chápat důsledky v budoucnu?

Pamatujete podobně rozsáhlé obavy o teplo domácností i firem nebo elektřinu?

Minulý režim byl plný bojů o něco, elektřina byla na jednom z prvních míst, které se to týkalo. Překotný rozvoj nenasytného energeticky náročného těžkého průmyslu si vyžádal daň. Na rozdíl od dnešních vládních čarodějů a signalistů a agentů se svetry, řešil situaci tady, doma, se svými možnostmi, nechodili se ptát někam za humna, jestli toto mohou a toto ne. Prostě energetika byla autonomní, byla národní a tady se řešila. O takové nezávislosti se nám dnes může jen zdát. No jo, ale to byl socialismus.

„Pokud dávají zemi do pořádku havlovskou politikou, tak to nikam jinam dojít nemohlo než tam, kde to vidíme nyní. V jejich podání jsou to prázdné floskule, pouhé líbivé fráze, jak současnost dokazuje. Přetvářka, plnění cizích zadání, to je realita. Mají stejnou vypovídací hodnotu jako onen rezavý šrot vystavený na Letné. Doufám, že nebude dlouho trvat a půjdou SPOLU se STANem na politické šrotiště, kam dávno patří,“ řekl jste mi v minulém rozhovoru směrem k vládě. Vydrží podle vás pětikoalice celé volební období? A na čem to záleží?

Upřímně, kdo by přebíral vládu za situace, kdy je vše špatně? Řešením by byla úřednická vláda složená ze skutečných, a hlavně vnitřně nezávislých odborníků, kteří by měli za úkol postavit tuto republiku opět na vlastní nohy. K takovému kroku ale chybí konsenzus napříč politickými stranami. Nedokážu si představit, že by eurohujerská a amerikanofilní vláda stojící v předklonu před svými zadavateli na něco takového přistoupila, aniž by byla donucená.

Recept? Spojovat se osobně, soukromně, znát se navzájem, prosazovat svoje názory mezi sousedy, v obci, ve spolcích, v parlamentních politických stranách zakládat frakce. Všude jsou odpůrci této politiky, v policii i armádě, jen jsou osamoceni, nevědí o sobě, jsou vázáni pracovními posty, ale i jejich tichá podpora je důležitá, vědomí, že jsou další s obdobnými názory, je povzbudí. Vytvářet podhoubí odporu. Bylo by vhodné zakládat další občanská zájmová sdružení, která se budou veřejně profilovat, a pokud dojde na to projevit sílu, budou zárodky organizací odporu. Pak už jen stačí sedm statečných…

Stejnou taktiku používaly západní tajné služby od 70. let minulého století v případě Charty 77 a dalších různých občanských iniciativ, které se stávaly katalyzátorem jak represe, tak i příprav na politickou změnu v samotném vládnoucím aparátu. Nebyly bezprostředním hybatelem, ale prostředkem k použití.

Demonstrace v sobotu byla jen indikátorem síly. Ta skutečná spočívá v aktivizaci všech rozumných občanů, ve vzdoru, nedat této politické garnituře nic zadarmo. Mocenský moloch se bude bránit, bude mít za úkol udržet svoji moc, bude používat všechny demokratické prostředky k udržení se. Tedy, demokratické ve sloganu, totalitní v realitě. Minulý režim se vždy ohrazoval větou, vše se děje podle zákona. Tento tuto větu bude používat také. Už dnes jsou dva kverulanti, kterých se dříve našlo po hospodách statisíce a nikdo je neřešil, obžalováni z jakési propagace z čehosi. Z čehosi, protože, kdo určí, co je pouze můj názor, na který mám nezadatelné právo a co je výrok na hraně zákona? Soud? Pokud nám hrozí bývalý vojenský prokurátor, toho času státní zástupce, a netajná tajná služba v závěsu s politickými neziskovkami podporovanými státem, že pozor, vaše výroky mohou být žalovatelné, nemluvíme už o právním státu, ale zlovůli z pozice moci. Jakmile se překročí tato hranice v libovůli posuzování, tak jsme se ocitli v onom pohádkovém půlnočním království. Až na tu pohádku.

Mezi bývalou vládou (současnou opozicí) a současnou vládou (minulou opozicí) dochází k tvrdým názorovým střetům a obviňování, kdo za současnou energetickou krizi a inflaci může. O čem to vypovídá?

Převratné rozhodnutí, které ovlivnilo a předurčilo politickou orientaci tohoto státu, bylo schválení Lisabonské smlouvy. Schválení se prosazovalo silou, společnost se masírovala sliby o zářných zítřcích ve spolupracující Evropě, prezidenta Václava Klause chtěli honit po soudech, neštítili se ničeho. V případě NATO se občanstva už nikdo neptal. Vláda na nočním zasedání rozhodla ani ne během hodinky, když už nad hlavami létaly letadla NATO směrem na nešťastné Srbsko. Ostuda.

Lisabonskou smlouvou byl naplněný proces ověnčený prázdnými sliby, který dovršil dokonalou podřízenost našich zájmů zájmům bruselské politiky, zájmům Německa. Odtud pramení dnešní energetický a současně hospodářský a společenský marasmus. Není potřeba jmenovat kdo a kdy. Stačí se ohlédnout.

STAN se demaskoval jako klasický produkt založený za účelem dostat tento geografický prostor pod kontrolu podle amerického zadání. Nevyšel Sarajevský atentát, vyšel STAN, strana parazitující na názvu starostové, naplňující všechny znaky fašizoidního korporativního hnutí stojícího na mafiánských financích. Lesk a bída kurtizán.

Kde tkví příčina současné energetické krize podle vás? Existuje bohatá nabídka názorů: kvůli ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a válce na Ukrajině, expremiérovi Andreji Babišovi, americkému vměšování, Evropské unii, Green Dealu, emisním povolenkám, krokům pětikoalice? Nebo kombinací některých z nich?

Příčina? V prosazování ideálů úzké skupiny lidí, kteří se cítí pověřeni nařizovat ostatním, jak se mají chovat a co mají dělat, aniž se jich ptají. Jsou ve své svaté zaslepenosti lehce zneužitelní pro politické cíle těch, kteří mají prostředky je prosadit. Rusko má obrovské zásoby surovin, a my je potřebujeme, ale ono se dělit nechce, Německo, potažmo Evropa by se s pomocí ruských levných surovin stala příliš nezávislou a mocnou, tak s pomocí oněch užitečných idiotů rozpoutáme konflikt. Stejný mechanismus, který Spojené státy používají již 150 let, když cítí, že jsou ohrožené jejich zájmy. Není to tak složité vidět.

Jak se v tom má zorientovat volič?

Krize dopadá zejména na voliče. A tady se mi chce říct, že kdo je svéprávný a záleží mu na vlastní budoucnosti a budoucnosti dětí, nemůže volit ty, kteří tuto krizi, která jejich životy ovlivňuje, jen zhoršují.

Dalším indikátorem rozložení sil mohou být komunální volby, i když se jich účastní hnutí a strany pod matoucími názvy bez politického programu. I komunální politika ovlivňuje tu vyšší, připravuje si voliče pro své politické zájmy a volit komunální hnutí, které nemá alespoň nastíněný i politický program, může být hlasem, který v budoucnu bude stát proti vám.
Dobrým ukazatelem do budoucna je, že na mnohých místech se dokázaly spojit politické strany na pravém politickém spektru, SPD, Trikolora, ti se cíleně dohodli na spolupráci i v senátních volbách, dále jdou společně na více místech spolu nejen tyto dvě strany, ale i Svobodní a další. Strany s jasným politickým programem.

Co si myslíte o tom, že Evropská unie stále trvá na emisních povolenkách i Green Dealu. Je to správné?

Co je dnes správné na Evropské unii? Snad jen ten název, který mohl předurčit hospodářskou spolupráci v Evropě na bázi nezávislých států. Ze všeho ostatního při nejlepším zůstaly jen prázdné názvy bez obsahu. Evropská unie je dnes symbolem nepodařeného trockistického experimentu, který náš stát s těmi politiky, kteří se dostali k moci, žene do záhuby. Je na čase se z toho svazku vyvázat.

reklama

autor: Zuzana Koulová

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Patří snad děti státu? Republikánka táhne do boje proti přepsané historii. A horším věcem

8:00 Patří snad děti státu? Republikánka táhne do boje proti přepsané historii. A horším věcem

Julie Pickrenová je členkou Statní rady pro vzdělávání ve státě Texas. A snaží se jít proti tomu, co…