Introverti jásají, zatímco extroverti šílí. Nerozumné restrikce lidé dodržovat nebudou. Advokátka Kovářová otevřela velké tabu

09.02.2021 11:01

ROZHOVOR Bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová je dnes nejen advokátkou a prezidentkou Unie rodinných advokátů, ale také vede Koroporadnu, v níž několik desítek odborníků zdarma pomáhá potřebným. I díky tomu připouští, že veřejnost je na pokraji svých sil. „Kdo požaduje po občanech, aby vydrželi omezení další měsíce, ba ještě požaduje zpřísnění, ten toho o jejich duši moc neví. Introvertní části společnosti možná home office vyhovuje, ale minimálně polovině mých spoluobčanů nikoliv,“ říká Daniela Kovářová a dodává: „Přece nás Příroda nebo Pánbůh nestvořili proto, abychom se z domova připojovali k počítači a po telefonu si objednávali krabičky s jídlem. Člověk je příslušník živočišné říše, jejímž jediným smyslem je rozmnožování. Lockdown tento smysl na rok potlačil.“

Introverti jásají, zatímco extroverti šílí. Nerozumné restrikce lidé dodržovat nebudou. Advokátka Kovářová otevřela velké tabu
Foto: Archiv VR
Popisek: JUDr. Daniela Kovářová

Již téměř rok se celý svět potýká s pandemií covid-19, která má mnoho zdravotních, ekonomických, ale také společenských dopadů. Co je podle vás na celé pandemii nejhorší?
 
Pandemie je krutá rána celému lidstvu, v níž spatřuji řadu nejrůznějších NEJ: naprostá nejistota ohledně budoucnosti, nevratné ekonomické a společenské dopady, stupňující se duševní trýzeň, likvidace řady odvětví a profesí, rozpad pospolitosti a společenských vztahů, polarizace společnosti, zpomalení vzdělávacího procesu, vlna odlišných teorií a odborných prognóz, zneužití statistických dat, to vše v on-line přenosu, který znemožňuje účinné řízení zemí a procesů.
 
 
Podle všech dosavadních statistik jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel senioři. Dokonce čtvrtinu všech úmrtí spojených s covid-19 představují senioři z domovů důchodců. Je postup v boji s pandemií správný, když se nám stále nedaří chránit nejvíce ohroženou skupinu obyvatel? 
 
Navzdory tomu, že nás pandemie už rok trápí, toho stále mnoho nevíme. I když dokážeme vyjmenovat nejvíce ohrožené skupiny, koronavirus dokáže potrápit i mladé, fyzicky zdatné a otužilé jedince. Pro někoho je to udivující více, pro jiného méně. Moji rodiče byli lékaři a častokrát vyprávěli o nevysvětlitelných individuálních reakcích svých pacientů. Navzdory moderní medicíně toho o člověku víme velmi málo. Slýchala jsem vyprávět rodiče o zdravých pacientech, kteří nepřežili drobný zákrok, ale i o zázračně a nepochopitelně uzdravených. Zapomněli jsme, že lékař není obchodník se zdravím. Nepokorně jsme si mysleli, že když platíme zdravotní pojištění, máme nárok na zdravý a dlouhý život. Inu, pandemie nám ukázala, že každý z nás je smrtelný. 
 
V posledních týdnech je zřejmé, že lidem již dochází trpělivost a jsou více kritičtí vůči tvrdým vládním opatřením. Je tato nespokojenost podle vás na místě? 
 
Celý rok vedu advokátní kancelář a k tomu ještě Koroporadnu, v níž 70 odborníků zdarma pomáhá potřebným. Vidím, že veřejnost je na pokraji svých sil. Už i členové našeho Korotýmu a lidé, kteří celý rok drželi ostatní nad vodou a byli plni optimismu, umdlévají. Klidu nepřidává nepřehledná situace ani stále se měnící opatření. Nedivím se nepokojeným, sama jsem nešťastná a unavená. Kdo požaduje po občanech, aby vydrželi omezení další měsíce, ba ještě požaduje zpřísnění, ten toho o jejich duši moc neví.
 

Anketa

Jste pro návrat dětí do škol za podmínek, které určila vláda?

77%
23%
hlasovalo: 5861 lidí
 
Čím dál častěji zaznamenáváme také otevřené projevy občanské neposlušnosti. Nemyslím tím elementární ignorování např. nošení roušek, ale spíš otevírání skiareálů, restaurací apod. O čem to podle vás svědčí? 
 
Po třech desetiletích práce s klienty mě reakce lidí neudivují. Pandemie je s námi velmi dlouho, a pokud někdo na jaře očekával, že se omezením přizpůsobíme, pak nic neví o psychologii. Jistě, některé průvodní jevy jsme přijali, zákaz vycházení mnohým oborům a obchodníkům pomohl, rozběhl kroky, které by jinak postupovaly pomaleji. Introvertní části společnosti možná home office vyhovuje, ale minimálně polovině mých spoluobčanů nikoliv. Chybí jim kavárny, sportoviště, školy, nemožnost se potkávat a seznamovat se, což je podstatou života. Možná jsme zapomněli, proč jsme na tomto světě. Přece nás Příroda nebo Pánbůh nestvořili proto, abychom se z domova připojovali k počítači a po telefonu si objednávali krabičky s jídlem. Člověk je příslušník živočišné říše, jejímž jediným smyslem je rozmnožování. Lockdown tento smysl na rok potlačil. Kdyby ti, kteří řídí země a státy, přizvali ke svému rozhodování znalce lidských duší, určitě by netrvali na tak dlouhém uzamčení. Vedle politiků, ekonomů, statistiků, zdravotníků a epidemiologů by stálo za to přizvat k rozhodování sociology, psychology a behaviorální ekonomy. K tomu přičtěte chyby v komunikaci a nepochopení restrikcí a dostanete po čertech třaskavou směs. 
 
 
Boj s pandemií je v mnoha ohledech bezprecedentní a nejen česká vláda hledá řešení doslova za pochodu. Co se podle vás v tomto boji daří a co naopak selhává nejvíce? 
 
Vláda nemá důvěru veřejnosti laické a ani odborné, chybí jí krizový management. Na její omluvu je třeba říci, že žádná ze sousedních zemí nad pandemií stoprocentně nevítězí. Vládnutí v době twitterové politiky je mnohem obtížnější než dřív. Dnes není podstatné, co se povedlo nebo nepovedlo. Mnohem důležitější je, jak dál. Vedle očkování a ochrany nejrizikovějších skupin je třeba co nejdříve otevřít školy a postupně otevírat malé provozovny. Média sice přinášejí příklady porušení restrikcí, ale já se jako advokátka pohybuji po celé republice a vidím, že většina společnosti se chová k nemoci s respektem a snaží se dodržovat rozumná opatření. Nerozumné restrikce lidé dodržovat nebudou. Namísto zákazů a strachu bych proto volila osobní opatrnost, prevenci a zvyšování imunity. V provozovnách lze odpovědnost přenést na majitele a provozovatele, například doporučením odstupů na vzdálenost rozpažených paží. Často mluvím i s restauratéry, prodavači a pivovarníky, kteří jsou připraveni pohlídat počet zákazníků.
 
Specializujete se na rodinné právo. Projevila se pandemie covid-19 také v této oblasti? Jaký dopad má právě na vztahy v rodinách, příp. počet rozvodů? 
 
Introverti jásají, zatímco extraverti šílí. Funkční rodiny se semkly a fungují, nefunkční se už mezitím rozpadly. Mám-li na vaši otázku odpovědět vážně, pak se sluší nejprve většinu rodin ocenit, protože se jim celý rok dařilo se domluvit a jen naprosto extrémní případy skončily u soudu. Nyní se ale začíná situace měnit. Pokles příjmů trvající dvanáct měsíců už například opravňuje snížení vyživovací povinnosti, což dříve či později negativně dopadne na děti. Opatrovničtí soudci v současnosti řadu kauz odročují, nicméně nelze donekonečna oddalovat běžné souzení. To pak justici zavalí jako lavina.     
 

Anketa

Měl by být ministr Blatný odvolán?

16%
30%
hlasovalo: 10488 lidí
 
Kromě zdravotního nebezpečí představuje covid-19 pro mnoho lidí také obavu ze zajištění živobytí, a to nejen u živnostníků, ale také zaměstnanců. Stát tomu doposud čelí sérií nejrůznějších kompenzačních opatření. Všem je však jasné, že to nepůjde do nekonečna. Co se podle vás stane pak?
 
Pomineme-li psychické dopady, pak nejhorší důsledky teprve přijdou. Bude k nim patrně patřit nárůst nezaměstnanosti, nutnost změnit daňový systém, potřeba strukturální změny deficitu – od podpory jednotlivců k podpoře státních projektů a nastartování ekonomiky, a tím omezení tlaku na vyplácení podpor. Není možné ve státním a veřejném sektoru navyšovat mzdy a počty zaměstnanců – stát by měl spíš zefektivnit a zeštíhlet. Dalším úkolem bude důchodový systém a financování zdravotnictví – současný systém je neudržitelný. Přijde inflace, nárůst moci a emancipace vlád zemí a oslabení role EU, resp. posílení pozice Německa a Francie v EU. Černější scénáře s násilím si ani nechci představovat.
 
Ve společnosti roste nervozita, množí se případy udavačství, na druhou stranu klesá míra ochoty lidí hlásit rizikové kontakty v případě pozitivního testu na covid-19. Zdá se, že společnost je výrazně rozpolcena. Jak to vnímáte vy a co je možné s tím dělat?  
 
Léta se věnuji lidské duši, proto mě tyto lidské reakce neudivují. Jde o pochopitelný odraz polarizace společnosti celosvětově, roste napětí a mění se distribuce bohatství. Vytváří se významné podhoubí pro návrat k totalitnímu způsobu vládnutí a omezení demokracie a svobod ve jménu ochranářství člověka za každou cenu i proti jeho vůli. To platí zejména pro euroatlantickou civilizaci, která má tendenci popírat historii i některé přírodní zákony, a blíží se tak totalitárnímu státu s jasně určenou politikou jediného správného názoru a s potlačením názorů ostatních. Česká republika je v tomto smyslu jedna z nejzdravějších zemí a stále si jako jedna z posledních zachovává zbytky zdravého rozumu, jak lze soudit z většinového pohledu na podivnosti, které na západě pozorujeme. Doufám, že i tuhle zkoušku zvládne.
 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Karel Výborný

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Euro je cestou k vyšší prosperitě a stabilitě naší ekonomiky

To tvrdíte vy. Pokud ale vím, třeba v Řecku měli Euro a dostali se do velkých finančních problémů, které pak řešili ostatní státy, takže kdyby byla vaše teze správná, jak to že se Řecko dostalo do takových dluhů a hrozil krach jejich ekonomiky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Chtěli udělat z pohraniční stráže vítací neziskovku. Leyenová, neziskovky, nátlak. Další drsné zážitky bývalého šéfa Frontexu

10:29 Chtěli udělat z pohraniční stráže vítací neziskovku. Leyenová, neziskovky, nátlak. Další drsné zážitky bývalého šéfa Frontexu

„Green Deal trestá evropské obyvatele, evropský průmysl, evropské zemědělce, a tak dále. Musíme to p…