Islám je systém, který má zajistit světovou nadvládu. Ještě budeme vzpomínat na lapálie s našimi Romy, tuší zemědělec, lídr od Soukromníků

21.07.2016 19:51

ROZHOVOR Lídr koalice Svobodných a Soukromníků v Královéhradeckém kraji František Tomášek srovnává muslimy s Romy a tvrdí, že Romové jsou zlatí. Za tisíc let v diaspoře nepáchali teroristické činy ani vraždy bezbranných obětí. Muslimům jde naopak o nadvládu prostřednictvím populační exploze.

Islám je systém, který má zajistit světovou nadvládu. Ještě budeme vzpomínat na lapálie s našimi Romy, tuší zemědělec, lídr od Soukromníků
Foto: Archiv FT
Popisek: František Tomášek, vedoucí kandidát koalice Soukromníků a Svobodných do krajských voleb v Královéhradeckém kraji

V minulém rozhovoru pro PL jste s despektem hovořil o muslimech i proroku Mohamedovi. Po událostech v Nice je zřejmé, že si ze strany fanatiků nemůže být Evropa jista takřka ničím. Ještě platí vaše vize, že si budeme jednou vážit našich Romů?

To není vize, Romové jsou zlatí. Prokáži na základě statistických dat, která byla za 600 let o Romech nashromážděna, že fungují jako etalon pro analýzu současných společenských jevů. 

Porovnání – neboli komparace – je metodou vědecké práce. Spočívá ve studiu shod a podobností v kontrastu k rozdílům a odlišnostem zkoumaného jevu. Tak třeba: Muslimů je ve Francii 4,5 %. Romů v Čechách 3 %. Muslimů ve Francii i Romů v Čechách je ve vězeních 60 % kapacity věznic. 135 tisíc Romů v Čechách žije ve vyloučených lokalitách, ve Francii žijí muslimové zejména v některých čtvrtích velkých měst. Sdělovacími prostředky jsou tyto oblasti nazývány ghetta. V obou státech většina nepracuje, žijí z dávek. Vzdělání je u obou minorit prakticky srovnatelné: 47 % muslimů má minimální základní vzdělání, romské děti v Čechách vyžadují zvláštní přístup v tzv. praktických školách, aby mohly mít alespoň základní školu. Obě minority nejsou schopny žít rozptýleně ve většinové společnosti. Romové jsou v Evropě průkazně od roku 1620. Natalita (porodnost) je stejná, jejich počty rostou geometrickou řadou i bez započtení imigrace. Mluví-li muslimové o pocitu vyloučení, frustracích a přímo rasistické diskriminaci, je třeba proti tomu vědět, že ti, kdo by si mohli oprávněně stěžovat, jsou Romové. Například v moderní době roku 1927 byl přijat Masarykův proticikánský zákon, o Hitlerově genocidě ani nemluvě. Bolševik podle zásady – kdo nepracuje, ať nejí – neměl pro ně naprosto žádné sociální zabezpečení. Romové museli být buď v práci, anebo ve vězení. Za tři dny pracovní absence se zastavovaly i dětské přídavky.

Promiňte, co z toho plyne?

Romové za téměř tisíc let života v diaspoře dodnes nemají ani jeden případ teroristického útoku a jiných hromadných vražd bezbranných obětí. Přitom je snad každému jasné, že se za svou historii setkali se všemi existujícími druhy náboženství, a to včetně muslimského. Nepodlehli ani bolševizaci. Tvrdím, že bez kvalifikovaného a jasného vysvětlení a nalezení důvodů těchto rozdílů ve dvou historicky oddělených společenstvech – a přesto tak neuvěřitelně stejných – nemůže být zahájena účinná prevence, která by zamezila muslimským zvěrstvům. I po posledních událostech v Nice jsem slyšel a četl, že Francie nezvládla muslimskou integraci, že chudáci žijí ve vyloučených lokalitách, a když při shánění práce uvedou adresu, nikdo je nezaměstná. Muslimská populace, která generuje teroristy, je přitom ve Francii teprve zhruba 60 let. Co bude za 600 let?

Česká republika má od muslimské populace i nadále zatím klid. Co může být spouštěcím mechanismem, aby se situace změnila k horšímu?

„Klid“ od muslimů je jen falešným pocitem. Tzv. spouštěcí mechanismus neexistuje. Islám je totiž staletími precizně vypracovaný systém, který má zajistit islamistům světovou nadvládu a spočívá v následujících krocích. Především v mnohoženství. Znamená zároveň, že až 50 % mužské populace bude po celý život bez možnosti získat ženu. Zároveň s touto realitou je jim nabízena alternativa muslimského nebe, kde pokud zemřou za Alláha, na ně čeká 72 panen a řeka medu. Existuje metodika, jak u zemřelých zpětně s vysokou přesností propočítat IQ. Je jasné, že tak důležitý údaj pro pochopení jednání spočívající v tom, že uvěří existenci muslimského nebe a dobrovolně se připraví o život, musí být velmi specifické IQ dle mého nekvalifikovaného odhadu s hodnotou blízkou průměrnému opičáku. Další „vychytávky“ spočívají v tom, že těmto jedincům je zaručena okamžitá materiální podpora jejich rodinám. Popřípadě pokud neuposlechnou – hrozí zabitím jejich rodinám a příbuzenstvu. Aby byl dostatek svobodných, manipulovatelných a dostatečně hloupých mladíků k dispozici, podněcují církevní hodnostáři a totalitní vládci, kteří de facto mají v muslimském světě neomezenou moc, k populační explozi. Naposledy to řekl Erdogan: antikoncepce je nemuslimská.

Pojďme ke krajským volbám. Jste vedoucím kandidátem koalice Svobodných a Soukromníků v Královéhradeckém kraji. Ten zrovna nevyniká nějakými velkými problémy. Přesto, co byste označil za největší chybu osmiletého vládnutí hejtmana Lubomíra France?

V této souvislosti vždy cituji mého pardubického kolegu: Vládnoucí sociální demokraty nelze kritizovat. Není za co. Oni snad vůbec nic nedělají. Já tvrdím, že dělají. Zejména v oblasti hromadění funkcí a placených korýtek.

Tipnete si volební výsledek vašeho uskupení na Královéhradecku?

Potřebujeme nutně více než 10 %, protože by byla škoda, kdyby se alespoň 5 našich kandidátů nedostalo do politiky.

Jste po léta soukromým zemědělcem. Jak byste ohodnotil působení ministra  Mariana Jurečky z KDU-ČSL? V jakém stavu je české zemědělství?

Od roku 1995 dodnes o zemědělství a zemědělské politice nikdo nic neví. Zemědělství není po celou dobu volebním tahákem. Soustava zákonů, na které jsem se jako předseda legislativní rady Ministerstva zemědělství a člen týmu zvaného 3T, tedy TylTlustý–Tomášek, podílel, vytýčila „koleje“, jak se zdá, na 100 let. Pan Jurečka mě upoutal tím, že vypověděl  soukromým zemědělcům organizaci z kanceláře v budově ministerstva, kde pracovali 24 let. A dále. Pan Jurečka zřejmě nepochopil, že EU roztočila kolo konečné likvidace chovu dojnic v Čechách. Zrušení kvót odstartuje okamžitý nárůst produkce soukromých farmářů, kteří po celý rok pasou, mají až 15krát vyšší produktivitu a minimálně o 30 % nižší náklady. Současná vláda se zemědělci Babišem a Jurečkou chce platit zemědělcům za zrušení chovu dojnic, namísto aby podpořili vznik rodinných farem v obrovských opuštěných podhorských pastvinářských oblastech. České zemědělství je v takovém stavu, že může pružně v rámci zemědělských zákonů reagovat na měnící se podmínky tak, aby bylo ekonomicky úspěšné.

Pole byla i letos velmi žlutá. Řepka se vyplácí. Je českému zemědělství takové monokulturní hospodaření prospěšné?

Prospěšnost jakéhokoliv hospodaření, tedy i zemědělského, nelze měřit a hodnotit podle toho, zda jsou pole více či méně žlutá nebo příliš monokulturní, ale výhradně podle toho, jak dobře reaguje na vnější podněty a ekonomické stimuly nastavené státem, Evropskou unií či na světových burzách stanovené ceny komodit. Ostatní aspekty – jako schopnost krajiny zadržovat vodu, odnos ornice a zaplavování obcí blátem – jsou věcí státu, který nastavením ekonomických podmínek, pomocí subvencí a případně trestních sankcí a v první řadě vhodnou regulací daňové soustavy, má povinnost a zodpovědnost za eliminaci nepříznivých vlivů každé ekonomické činnosti. Brečení, politické deklarace, vědecké rozbory nad špatným přístupem podnikajících subjektů,jsou k ničemu.

Jste pro tzv. zelenou naftu?

Samozřejmě jsem pro „zelenou naftu“. Vlastimil Tlustý spočítal, že v daňové soustavě je na 700 výjimek všeho druhu (například existuje snad až 100 tisíc tzv. „neziskovek“, které jsou zcela mimo kontrolu státu a daňovou soustavu), na základě kterých mnoho organizací nezákonně podniká. Velké podniky včetně Babišovýchbohatě využívají výjimky ke snížení daňových odvodů odměňováním pracovníků mimo mzdy naturální formou. Také mají odborové organizace, tak proč ne zemědělci. Jako ekonom ovšem všechny tyto výjimky odmítám. Jsou průvodním znakem celoevropské koncepce tzv. sociálních států a jsou jednou z příčin 20leté ekonomické stagnace celé Evropské unie.

Můžete říct, s jakým konkrétním tématem předstoupíte před královéhradecké voliče? Jak vnímáte třeba fenomén jménem Babiš?

Proč může pan Babiš být beztrestně ve střetu zájmů a zcela selektivně vyhlašovat, jak od vybrané skupiny obyvatel vybere až o 40 miliard více, je důsledkem systému, kterému se říká někdy zatloukání hřebíků lidem do hlavy, nebo že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Či se lidem krmí uši. Pouze jeden politik každý den vystupuje v jediném hromadně sdělovacím prostředku, který se smí věnovat politice – tedy ČT – a tam pravidelně prohlašuje: Chci dát 8 % lékařům, podstatně zvýšit důchody, významně přidat policistům, hasičům, pracovníkům finanční správy, státním úředníkům, učitelům, zdravotním sestrám ještě více, zřídit 15 až 20 tisíc nových úřednických míst, zlevním pivo, udržím zaměstnanost horníků na Ostravsku za miliardu. Všichni sice vědí, že se sliby slibují a blázni se radují, že to, co pan Babišv televizi hlásá, není žádný program a nikdy ho nedokáže splnit, ale hezky se to poslouchá; a lidé takovýmto politickým stranám dávají voličské preference. Já jsem dokonce přesvědčený, že pan Babiš zneužívá své funkce a postavení. Veřejnoprávní televize má povinnost i ministra financí pozvat,  aby informoval občany o své činnosti. Jsem přesvědčený, že tím, že stále kolem dokola opakuje při každé příležitosti svoji volební politickou mantru, provádí nepřijatelně volební kampaň za peníze daňových poplatníků. Zároveň tak mírně řečeno odstavuje všechny ostatní politiky „do autu“. Konkrétně představa, že při tzv. kontaktní volební kampani předstoupím před občany a začnu jim přednášet zcela nechráněn: chci co nejméně státu a úředníků, omezit dotace, začněte si šetřit peníze na důchod, neboť na důchody brzy nebude, tak každý pochopí, že to znamená nula preferencí; a to je ještě to nejlepší, čeho mohu dosáhnout. Skutečnost, že s tím poslanci nic nedělají, je realitou danou vyděračským potenciálem pana Babiše. Ten při každém pokusu situaci napravit jen vyhrožuje svržením vlády.  

Nejdůvěryhodnějším politikem je i v létě 2016 prezident Miloš Zeman. I pro vás?

Pan Zeman je prezident republiky neboli právní institut, nikoliv fyzická osoba. Je politikem „sui generis“, politikem jedinečným svého druhu a nesrovnatelným s jinými politiky, kromě předchozích prezidentů. I politika jako vědní disciplína má řadu pouček a definicí. Jedna z nich říká: Nechceš-li se v politice znemožnit, neplivej lidem na modly.


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Josef Petrů

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Primář: Lidi už nejsou stádo. Nevěří televizi, zjišťují si sami. Prezident podle vzhledu? To ne

13:00 Primář: Lidi už nejsou stádo. Nevěří televizi, zjišťují si sami. Prezident podle vzhledu? To ne

ROZHOVOR „Dobrý šéf, který má kolem sebe šikovné lidi, sám je zdatný odborně a manažersky, tak se tě…