Koronavirus. Jen informační šum pro „prostý lid“. Co EU a NATO zamlčují? Vojenský analytik Štefec si to dohledal

03.01.2021 0:01

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Skutečné problémy roku 2020 jsou lidem zamlčovány a překrývány, jako neřízená migrace, rostoucí terorismus a sílící konflikty. Tak bilancuje vojenský analytik Jaroslav Štefec posledních dvanáct měsíců, které podle jeho slov navíc ukázaly bezzubost nadnárodních organizací. Do příštího roku varoval před Tureckem, jehož tlak sílí a zapochyboval, že by peníze do české armády byly využity účelně. České politiky rovněž vyzval k řešení bezpečnostní situace a obraně země.

Koronavirus. Jen informační šum pro „prostý lid“. Co EU a NATO zamlčují? Vojenský analytik Štefec si to dohledal
Foto: repro Youtube, tan
Popisek: Jaroslav Štefec
reklama

Co na mezinárodním poli podle vás ukázal letošní rok, jehož většinu zabral hlavně nový typ koronaviru?

Na mezinárodním poli nám do značné míry ukázal bezzubost nadnárodních organizací, jako jsou Evropská unie a Severoatlantická aliance, při řešení skutečných problémů. Nikoliv pouze problémů papírových, proklamativních a politicky chytlavých jako je nebezpečí z Ruska, riziko Číny a podobně. A ukázal poměrně velkou snahu o zamlčování skutečných problémů, které před námi stojí, a to je zejména problém neřízené migrace, problém rostoucího rizika mezinárodního terorismu a dalších konfliktů, které propukají v podstatě na hranicích nebo poblíž hranic Evropy jako naposledy konflikt v Národním Karabachu. Ukázal také do značné míry neschopnost řešit probíhající mezinárodní problémy vojenskou silou, jako například v Africe, v Afghánistánu, Iráku a podobně, kde jsou tyto země stále ve válečném stavu, stále dochází ke konfliktům a situace se nijak neuklidňuje.

Docházelo k tomu zamlčování úmyslně?

Myslím, že k němu dochází úmyslně, protože tyto skutečně zásadní problémy jsou překrývány informačním šumem určeným v uvozovkách pro prostý lid, který se má starat především o chléb a hry a nemá se starat o mezinárodní situaci. A samozřejmě jako expert, když víte, co hledat a chcete si to najít, najdete si příslušné informace a zjistíte, že situace ve světě je úplně jiná, než jak se nám maluje na růžovo v médiích. Ať se to týká například rostoucího rizika vyplývajícího z jaderných ambicí Íránu, z územních ambicí Turecka anebo ze situace ve Spojených státech, kde to pomaloučku polehoučku plyne v uvozovkách k další válce Severu proti Jihu, i když to samozřejmě bude spíše válka Severozápadu proti Jihovýchodu.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2020

Soud se zabýval případem bývalého pražského imáma ...
Mimořádné jednání zastupitelstva Prahy 1, svolané ...
Happening české pobočky mezinárodního hnutí Extinc...
TOP 09 uctila památku Jana Palacha  na Olšanských ...
Oslavy Čínského nového roku ve znamení myši
Jaroslav Kubera na 29. kongresu ODS

Kdo a proč to zamlčuje?

Je to do jisté míry dáno neprofesionalitou médií. Je to zamlčování prostě proto, že lid chce být klamán. Obecně je to dáno utlumováním aktivit ze strany nadnárodních organizací, nebudu hovořit o Bilderbergu a podobných věcech, ale spíše ze strany kruhů, které ovládají média. Ať vezmu v České republice Bakalova média anebo mezinárodně média ovládána Georgem Sorosem a podobnými lidmi. Ve Spojených státech je situace podobná jako v Evropě, kdy určitá a velmi úzká skupina lidí kompletně ovládá média a tato média potom píší na objednávku, respektive ukrývají na objednávku to, co je skutečně důležité a to, do čeho nemá prostý lid co kecat. Čili na objednávku konkrétních skupin, zájmových lidí velmi úzce propojených především ekonomickými a mocenskými zájmy.

Zmínil jste bezzubost Evropské unie, která se letos ukázala. V jakém slova smyslu? Kvůli koronavirové krizi, kdy se státy rozhodly jednat na vlastní pěst?

Anketa

Co byste chtěli, aby se znovu otevřelo?

4%
2%
3%
hlasovalo: 16577 lidí
Určitě. Evropská unie se deklaruje jako nadnárodní všeobjímající instituce, ale v podstatě není připravena jakýmkoliv způsobem na krize. Nemá ani vytvořené nástroje k jejich řešení, ani konkrétní mechanismy, jak pomoci postiženým zemím v případě, že přijde krize v podobě pandemie. Já si nemyslím, že v případě například válečného konfliktu by se Evropská unie ukázala jako lepší organizátor pomoci, lepší politický vyjednávač problému, protože její postup vidíme konkrétně na krizi mezi Tureckem a Řeckem. Tamní konflikt spěje k naprosto neodvratné válce a Evropská unie se k tomu nedokáže jakkoliv postavit. Stejně tak tuto situaci de facto neřeší ani Severoatlantická aliance.

Zrovna jsem se chtěla zeptat, kde by se v roce 2021 mohly projevit nějaké konflikty včetně nějakých střetů. Domníváte se tedy, že to hrozí právě v případě Turecka?

Turecko k tomu směřuje. Pokud zásadním způsobem nedojde k nějakému zahraničnímu zásahu a tady daleko více než na Evropskou unii sázím na Rusko, tak se Turecko skutečně pokusí určitým způsobem uspokojit svoje územní ambice, protože Erdogan navíc potřebuje ukázat, že je silný prezident. V Turecku totiž narůstají problémy, ať už ekonomické, nebo personální, protože tam došlo k něčemu podobnému, jako byly v třicátých letech v armádě takzvané Stalinské čistky. Kvalifikovaní lidé v Turecku, schopní organizátoři byli zaměněni za lidi, kteří jsou loajální režimu a kovaní nikoliv politicky, ale především nábožensky. To znamená, že jsou muslimského vyznání a mají konkrétní vztah k ideám nesekulárního státu, tedy ke změně Turecka v náboženský stát podobně, jakým je v současné době Írán.

Jak se letos projevilo tolik kritizované Rusko? Letos máme za sebou údajného agenta s ricinem, otravu Alexeje Navalného, v jehož případě se objevují údajné přepisy telefonátů s ruským agentem. Putin také poděkoval agentům, že jsou zárukou demokracie. Co letošní rok vypověděl o Rusku?

Letošní vypověděl o Rusku především to, že je to stát. Skutečný stát se samostatnou zahraniční politikou i vnitřní politikou, který je schopný si udržet svoje postavení na mezinárodní scéně bez ohledu na veškeré kopance a podrazy, které jsou vůči němu podnikány ze strany takzvaných demokratických států ve snaze ho zdiskreditovat.

Já sám jsem se vyjadřoval ke kauze agent s ricinem, což byla komedie non plus ultra v tom smyslu, že by Navalný zavolal agentovi FSB, který na něj připravoval atentát. To si snad skutečně může myslet jen blbeček. To mohou namlouvat někde polovzdělaným Američanům nebo možná někomu, kdo naprosto nerozumí tomu, jak fungují tajné služby, jakým způsobem v této oblasti funguje mezinárodní komunikace a tak dále, ale rozhodně to nemůžou vykládat někomu, kdo částečně ví, jak tyto věci reálně a seriózně běží. Velice krásně to vyjádřil Andor Šándor ve svém příspěvku k této věci, kdy to zcela jasně spláchl jako totální nesmysl. A totéž Schneider, který se k tomu vyjádřil ve stejném smyslu, a oba to jsou profesionálové na nejvyšší úrovni oboru.

Ani vy tedy tvrzení Navalného o jeho hovoru s ruským agentem a tedy pravdivost telefonického hovoru nepovažujete za reálnou?

To je v podstatě naprosto vyloučené.

Navíc Rusko dokázalo jako první stát vyvinout vakcínu proti covidu-19 a jak se ukazuje, podle všeho účinnou, protože mimo jiné Izrael nakoupil minimálně dva miliony dávek této vakcíny. A Izrael nikdy nekupuje nic, co by nemělo efekt.

Když jsme narazili na vakcínu, jaký je váš názor na to, že Evropská unie v dohodách s farmaceutickými firmami vyrábějících vakcínu zbavila výrobce odpovědnosti za vedlejší účinky, které by se případně mohly objevit za několik let?

Anketa

Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020?

22%
72%
6%
hlasovalo: 12819 lidí
Považuji to za nesmysl. A zase to ukazuje pozici Evropského unie jako naprosto neschopného šaška, který se snaží velet zemím v rámci své působnosti. Tváří se jako byrokratický despota nebo diktátor, ale na druhou stranu, když dojde na skutečné lámání chleba a reálné problémy, které se mohou zásadně promítnout do života zemí, tak to hodí na krk zemím. Jestliže někdo přesvědčuje například v České republice, aby se nechali očkovat, a lidé se nechají očkovat, tak pochopitelně může čekat, že budou žaloby ze strany lidí vůči státu. A farmaceutické společnosti, které vyvíjejí vakcíny, se z toho vyvléknout. Mimochodem Rusko takovou podmínku nemá, že by vyžadovalo, aby se zákazníci vzdávali práva na stěžování si a na odškodnění. Což je zajímavé.

Komunisté prosadili, že bylo z rozpočtu na příští rok vyškrtnuto deset miliard korun, které měly putovat do už tak podfinancované české armády. Co vy na to?

Je to přesně ve stylu pohádky Královna Koloběžka od Jana Wericha, kdy přišla obutá, neobutá, oblečená neoblečená, učesaná neučesaná a přinesla dar nedar. Ani to není vítězství komunistů, ani to není prohra, jde o čistě deklarativní hrátky kolem konkrétní sumy, která stejně nakonec v rozpočtu zůstane. A z mého pohledu bude využita stejně neefektivně, jako naprostá většina peněz předtím. Značná část skončí v kapsách, bez jakékoliv analýzy, firem, které ovládají akviziční systém resortu obrany.

Takže věříte vládě tvrzení, že oněch deset miliard armádě po Novém roce zase přidělí.

Ano, to je zcela jednoznačné.

Nemá jinou možnost, nebo proč?

Ne, že nemají jinou možnost. Tady už jsou konkrétní programy a projekty, které jsou nastartovány. Armádu je potřeba významným způsobem modernizovat. Víte, kdo mě skutečně nadzvedl? Četl jsem rozhovor s Lubošem Metnarem (ministr obrany, pozn. red.), který odpověděl, že nám ty peníze umožní zásadním způsobem plnit naše závazky vůči našim spojencům. Ale z mého pohledu se jedná o totální kravinu, protože my potřebujeme v první řadě zajistit obranyschopnost České republiky, nikoliv plnit závazky vůči spojencům.

V zákoně je bod jedna paragrafu devět zákona o ozbrojených silách České republiky a jasně říká, že prioritní úkol armády je obrana České republiky. A sekundárním bodem je v případě potřeby být schopen přispět spojencům. To vyplývá podobně i ze smlouvy se Severoatlantickou aliancí, takže to jsou bláboly. My musíme být v první řadě být připraveni na obranu životů, zdraví a majetku občanů České republiky, nikoliv na pomoc spojencům.

Dlouhodobě podfinancována česká armáda je dluhem předchozích vlád. Vidíte nějaký rozdíl s vládou současnou?

Anketa

Které z vybraných jmen by se Vám líbilo na Pražském hradě?

hlasovalo: 13956 lidí
Je tady určitá snaha, ale vlastně zůstaly neodstraněny minulé hříchy, to znamená v první řadě ovládání akvizičního systému resortu obrany obchodními firmami z venku, kdy se říká, co se bude nakupovat, za kolik se to bude nakupovat a tak dále. Nikoliv, že by se říkalo, že armáda skutečně potřebuje vybavit k plnění úkolů vyplývajících ze zákona, a to je dosti zásadní rozdíl. Když se podíváte na bezpečnostní rizika, nikdo se nějak zásadně nezabývá analýzou konfliktů, které kolem nás probíhají. Poslední konflikt - válka o Náhorní Karabach mezi Arménií a Ázerbájdžánem jasně ukázala, jak obrovským nástrojem mohou být drony.

Česká republika se na to chystá, chystá se na koupi dronů už několik let, protože nejsou použitelné jen pro mise. Jde o zařízení, která dokážou velmi efektivně a účelně kontrolovat hranice. Dokážou velmi efektivně a účelně fungovat v případě katastrof, jako jsou záplavy a podobně. A Česká republika by je měla pořídit.

Současná vláda má jednu výhodu, že jejím partnerem není Metnar jako ministr, ale jejím partnerem je generál Aleš Opata jako náčelník generálního štábu. A to je člověk, kterého si velmi vážím, a který ví, co chce. On si dokáže prosadit modernizační programy armády, ale prosadí si jenom v prostředí, které je mu dáno jeho politickým okolím, a to je problém. Takže současná vláda vyvíjí určitou snahu, jde na ruku velení armády, ale neodstranila staré hříchy, kterými je, jak jsem říkal, ovládání akvizičního systému zvenku. Rozhodování o tocích peněz mimo armádu.

Co byste popřál českým politikům do roku 2021?

Já bych jim popřál prozření, protože bezpečnostní situace kolem nás se zhoršila a za rok 2020 velmi výrazně. Vůbec za posledních deset let a poslední dva roky byly navíc velmi kritické. A zatím si z toho nikdo neodnesl žádné poučení. To znamená, ať více přemýšlejí nad tím, co se kolem nás děje a ať řeší problémy, které jsou skutečně klíčové pro přežití České republiky jako státu v tomto novém tisíciletí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Zuzana Koulová
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kalousek: Jakub Michálek coby David Rath. 40 procent pro Piráty? Příběh s Paroubkem

4:44 Kalousek: Jakub Michálek coby David Rath. 40 procent pro Piráty? Příběh s Paroubkem

ROZHOVOR Jestliže chceme korigovat nereálné nápady Pirátů, musíme je připoutat k vládní odpovědnosti…