Krize kolem ČT? Problém pro Babiše a ČSSD: Dvořák ven, já tu ruku nezvednu, udeřil Antonín Staněk

15. 10. 2019 9:54

ROZHOVOR Další významný hlas se pozvedl proti vedení České televize. Bývalý ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD je zděšen, v jakém stavu se veřejnoprávní televize nachází. Volá k okamžitému konci šéfa ČT Dvořáka. „Copak si myslí, že jsou lidé tak hloupí?“ táže se s odkazem na Radu ČT, která podle něho vůbec nekoná.

Krize kolem ČT? Problém pro Babiše a ČSSD: Dvořák ven, já tu ruku nezvednu, udeřil Antonín Staněk
Foto: Hans Štembera
Popisek: Antonín Staněk, bývalý ministr kultury
reklama

Generální ředitel České televize Petr Dvořák a členové Rady České televize během několikahodinového jednání obhajovali v Poslanecké sněmovně činnost a hospodaření televize. Váš kolega, poslanec Foldyna, prohlásil, že je šokován střetem zájmů, protože padaly „otázky na konkrétní firmy, kde je spoluvlastníkem pan ředitel, a zakázky v řádu milionů korun. Rada nic nevěděla, nebyla schopna odpovědět“. Vidíte to podobně? 

Vidím to stejně. Na semináři se mimo jiné potvrdilo podezření, že generální ředitel ČT se svojí ženou vlastní společnost, jejíž činnost je pravidelně a velmi pravděpodobně i zdarma propagována ve vysílání ČT. Nikdo z kompetentních nebyl schopen říci, zda vůbec a kolik tato společnost za svou prezentaci v ČT zaplatila. Nicméně ředitel a Rada ČT všem vyrazili dech, když to obhajovali tím, že se tak stalo jenom párkrát, a tak to prý není nedovolená podpora, a že uvedená společnost patří k prestižním ve svém oboru, a že tedy nejde o propagaci, ale vlastně o cenné zpravodajství. 

To je opravdu neskutečné. Tvrdit, že pokud ve svém hlavním večerním zpravodajství ČT odvysílá pozvánku na akci firmy ředitele ČT, jde o standardní zpravodajský počin, je neuvěřitelná drzost a arogance. Je to totéž, jako kdyby měl pan ředitel restauraci, do níž by ČT ve svém vysílání zvala diváky na večeři, a členové Rady ČT by tvrdili, že nejde o střet zájmů, protože jim v té restauraci chutná. 

Anketa

Mělo by být Turecko za útok a sever Sýrie vyloučeno z NATO?

91%
4%
hlasovalo: 12624 lidí

Copak si ti lidé myslí, že jsme všichni úplní hlupáci? Zřejmě ano. Jistě by nebylo od věci spočítat, kolik by stál reklamní čas, který firmě svého generálního ředitele poskytla zdarma ČT. Mluvil jsem s jedním právníkem, který tvrdil, že takové chování může silně zavánět i několika trestnými činy, například porušením povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku. 

Na celé situaci mě ale zaujala ještě jedna věc. Pan Dvořák při semináři tvrdil, že o svém střetu zájmů Radu ČT informoval, avšak Rada to, ústy svého předsedy, jednoznačně a několikrát odmítla, že o tom neví. Je tedy zjevné, že někdo z nich nám lhal. Kdo asi?

Překvapilo vás to? Jak podle vás došlo k tomu, že se dosud o něčem podobném nevědělo? Je to chybou členů rady? Nebo někoho jiného? 

Je to v prvé řadě fatální selhání těch, kdo jsou za kontrolu činnosti ČT zodpovědní. V první řadě jde samozřejmě o nekompetenci Rady ČT, ale je to samozřejmě chyba i nás poslanců. Je však pravdou, že podobně neuvěřitelné jednání si nikdo z politiků nedokázal ani představit. 

Co dělat do budoucna, aby se nic podobného neopakovalo? 

Nějaká systémová opatření nejspíš budou nutná, ale já jsem přesvědčený, že tento případ je především selháním jednotlivců. Protože jde o selhání větší skupiny lidí, mohlo by se usuzovat, že tito mohli být ke své, řekněme, laxní kontrole ČT nějak motivováni, ale pořád jde o selhání jednotlivců. Stejný systém kontroly byl i za předchozího managementu ČT a k něčemu podobnému nikdy nedošlo.

Vy tvrdíte, že radní ČT nekontrolovali hospodaření ČT záměrně?

Chtěl bych věřit, že tomu tak není, ale nezdá se mi pravděpodobné, aby 15 lidí začalo trpět dlouhodobou selektivní slepotou k ekonomickým problémům ČT jen tak, zničehonic. Ani to nejde vyloučit, ale pravděpodobnost je asi stejná, jako že vás na ulici trefí meteorit.

Co šéf ČT, měl by on vyvodit zodpovědnost a skončit?

Samozřejmě. V západní demokratické společnosti by se tak okamžitě stalo. To jen u nás mají stále někteří představu, že oni mohou, že oni jsou nedotknutelní. A stejně tak by měla skončit i současná Rada ČT.

Konec ho pravděpodobně čeká stejně, pokud nebude schváleno hospodaření za uplynulé roky. „Neumím si představit, že by někdo, kdo byl na dnešním semináři a zároveň si ještě pamatuje poslanecký slib, mohl hlasovat pro přijetí Zpráv Rady ČT o hospodaření ČT za roky 2016 a 2017,“ uvedl Jaroslav Foldyna. Jak reagovali na dění ostatní poslanci kolem vás? Nejen z koalice? 

Ti, co tam byli po celou dobu, byli vesměs konsternováni stejně jako já. A to jednak hloubkou ekonomických problémů ČT a jednak tím, jak se Rada ČT a ředitel ČT snažili vše brutálně zatloukat, překrucovat, jak natahovali čas, aby otázek mohlo padnout co možná nejméně. 

Musím přitom upřesnit jednu věc: neschválení dvou zpráv Rady ČT neznamená její automatický konec. Zákon o ČT říká, že neschválení dvou zpráv dává Poslanecké sněmovně možnost odvolat Radu ČT, nikoli, že Rada končí automaticky. Na první pohled to možná vypadá jako malichernost, ale ve skutečnosti jde o velký rozdíl. Zpráv se může neschválit třeba dvacet a Rada ČT pořád může sedět na svých místech. 

Ředitele ČT se pak schválení či neschválení zpráv přímo netýká vůbec a o útoku na nezávislost ČT, či dokonce na demokracii, už v tomto případě může mluvit jen fanatik nebo někdo, kdo má z toho stavu prospěch. Opravdu nechápu, jak by snaha o transparentní a efektivní hospodaření s veřejnými prostředky mohla ohrozit demokracii. To bych si nechal rád někým vysvětlit. 

Členové Rady České televize podle Jaroslava Foldyny projevili neznalost základních principů kontroly nakládání s veřejnými financemi, ale také prý nebyli schopni či ochotni odpovědět na nejjednodušší dotazy. 

Rada nebyla schopná hodnověrně vysvětlit ani to, jak její výroční zprávy vlastně vznikají. Někteří radní tvrdili, že zprávy vypracovávají sami, jiným zase neustále uklouzávalo, že zprávy dostávají už vypracované a jen je schvalují. Rada také popírala svá vlastní čísla. Co si máte myslet o někom, kdo říká, že někde napsal „5“, ale že to vlastně není „5“? Nebo o tom, že náklady, které jsou vykázány a zřejmě také zaúčtovány jako náklady na dopravu, jsou vlastně náklady na stravování a ubytování? A když už nějaký průšvih v hospodaření nebo ve výběrových řízeních, a vlastně i ve věci střetu zájmů generálního ředitele nešel popřít, tak členové Rady říkali: „Dejte nám to jako podnět a my se tím možná budeme zabývat.“ Takový alibismus se jen tak nevidí.

Sněmovna ale není od toho, aby dávala Radě ČT podněty, co a jak má v ČT kontrolovat. Sněmovna je od toho, aby kontrolovala, jak Rada ČT kontroluje ČT. A je zcela zjevné, že to dělá rada špatně. 

A o čem to svědčí? Ovlivňuje současnou situaci nějak politická situace? Tedy jestli se z členství v Radě ČT stal politický obchod a může to mít nějaké důsledky a podobně…

Svědčí to o tom, že Sněmovna neměla při volbě členů Rady ČT, až na výjimky, šťastnou ruku. Je však pravdou, že za složení této Rady je zodpovědná především minulá Sněmovna. 

Proč je ekonomický stav České televize mnohem horší, než jste se domníval? Jak špatné to je a co se tedy podle vás musí změnit? 

Když byl generální ředitel ČT Dvořák na semináři konfrontován s mnoha ekonomickými ukazateli, které už nemohl popřít, tak po mnoha výmluvách nakonec prohlásil: „Nejsme v situaci, kdy bychom nevěděli, že finanční zdroje ČT nějakým způsobem mizí.“ Rozumíte tomu? Ten pán říká, že jím spravovaná instituce přichází nějak podezřele moc o peníze, ale že on neví jak a je mu to jedno.

Pro ředitele a pro Radu ČT to zřejmě není žádné překvapení. Pro poslance to ale překvapení je. Od roku 2012 nám pan Dvořák a Rada ČT ve svých zprávách tvrdí, jak ČT hospodaří dobře a vyrovnaně, a teď se najednou dozvíme, že se snížila hodnota celkového majetku ČT a že na současný provoz zbývají televizi peníze maximálně do roku 2021! A to tam v roce 2012 byl skoro čtyřmiliardový finanční polštář! Znamená to snad, že všechny Výroční zprávy Rady ČT od roku 2012 byly vylhané? 

ČT pomalu a jistě, nebo vlastně docela rychle, stravuje samu sebe, a pokud se na to budeme dál jenom dívat, tak brzy dojde k tomu, že buď budeme muset výrazně zvýšit televizní poplatky, k čemuž Rada ČT a ředitel ČT také neustále mířili, nebo se ČT dostane do vážných finančních potíží. Pak už bude možná jen privatizace nebo zestátnění, a tedy další náklady pro daňového poplatníka. Když si na pomyslnou druhou misku vah dáme rychlý odchod pánů Dvořáka a členů Rady, tak je, alespoň pro mě, rozhodování poměrně jednoduché. Proč by se totiž ti, kteří ČT dostali do problémů a lhali veřejnosti i Sněmovně, najednou měli začít chovat jinak a vše napravit? Vždyť i na semináři pravý stav přiznali až ve chvíli, kdy už to jinak nešlo.

A co s tím? Jsem přesvědčen, že první věcí je zrušit pohodlný zavedený koncept, že ekonomiku ČT nehodnotí Rada ČT, ale jakási komise, o které veřejnost nic neví, a už vůbec ne, jaká je její možná provázanost s managementem ČT, s tvůrci, s výrobními štáby atd. 

Do Rady ČT je třeba pak volit podle odborností a zkušeností s médii obecně, nikoli podle míry aktivismu ve spřátelených médiích. 

Ten, kdo zodpovídá za zvaní stále stejných hostů a odborníků do pořadů, by se z toho měl zodpovídat, a pokud se prokáže manipulace nebo stranickost reportéra či moderátora, jak jsme toho v poslední době opakovaně svědky, takoví lidé by měli být okamžitě staženi. Je toho hodně, co by ČT měla dělat, aby prokázala svou skutečnou nezávislost, namísto aby se neustále oháněla průzkumy spřátelených neziskovek, z nichž některé, jak nedávno ukázal pan Veselý, jsou jen prázdnou schránkou.

Předseda klubu STAN Jan Farský tvrdí, že schůzi současná koalice využívá k tlakům na Českou televizi, aby je měla tak trochu pořád v hrsti a mohla tím způsobem na televizi tlačit. Co vy na to? 

Nevím, k jakým tlakům využívá schůze pan Farský, a také, kde to bere, když tam po celou dobu nebyl, ale jediné, co zajímá mě, je zákonné a efektivní nakládání s veřejnými penězi. Jestli na správě finančních prostředků, vytvářených z příspěvků voličů, pan Farský nebo kdokoli jiný vidí něco špatného, mohly by ho příští volby nemile překvapit. 

Jaký význam mají pro Českou republiku veřejnoprávní média? 

Samozřejmě, že velký. Jsou některé funkce médií, které ta komerční nikdy dělat nebudou, nemohou, a ani to po nich nemůžeme chtít – například informovat občany v případě nebezpečí nebo vyrábět vzdělávací pořady či dokumenty, udržovat kulturní kontinuitu, starat se o pořady pro minority jako jsou náboženské obce, etnika, vzdělávat děti a tak dále a tak dále. Proto není v ničím zájmu, aby ČT ekonomicky zkolabovala. Jenže přesně k tomu dnes podle všeho míří.

Jak vy osobně budete hlasovat?

Nedávno jsem ve své politické funkci učinil kroky proti možnému korupčnímu jednání a stálo mě to ministerské křeslo. Kdybych v nynější situaci hlasoval pro přijetí zpráv o hospodaření ČT, tak bych tím popřel sám sebe. To  platí tím spíše, že hospodaření ČT dnes vyšetřují orgány činné v trestním řízení. To je další věc, kterou jsem se dozvěděl na semináři. Musím říci, že na jeden seminář bylo těch novinek snad až trochu moc.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Radim Panenka
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kalousek: Jakub Michálek coby David Rath. 40 procent pro Piráty? Příběh s Paroubkem

4:44 Kalousek: Jakub Michálek coby David Rath. 40 procent pro Piráty? Příběh s Paroubkem

ROZHOVOR Jestliže chceme korigovat nereálné nápady Pirátů, musíme je připoutat k vládní odpovědnosti…