Migranti zničili své země, a když je pustíme sem, zlikvidují to i zde. Tak postupně zdevastují celý svět. Občané, ozbrojte se a braňte se. Senátor ČSSD promlouvá

29.01.2016 12:41

ROZHOVOR Senátor ČSSD Miloš Malý říká, že nesmíme nechat migranty, aby zničili Evropu. V okamžiku, kdy etnická skupina překročí určitý počet osob, hrozí konflikty a revoluce. Dle něho je nutné, aby občané byli ozbrojeni a aby obránci měli větší práva než útočníci, kteří je mají okamžikem útoku pozbýt. Občan by měl být připraven bránit svou vlast a položit za ni život. Pokud bude EU příliš svazovat státy i občany, ztroskotá. Má to být dle něj obchodní spolek suverénních států.

Migranti zničili své země, a když je pustíme sem, zlikvidují to i zde. Tak postupně zdevastují celý svět. Občané, ozbrojte se a braňte se. Senátor ČSSD promlouvá
Foto: thinkstock.com
Popisek: Uprchlíci z Afriky, ilustrační foto

V otázce uprchlíků došlo ke střetu mezi premiérem a prezidentem, kdy premiér Sobotka řekl, že hrozbou nejsou uprchlíci, ale teroristé. A uprchlíkům je dle Sobotky potřeba pomoci. Prezident Zeman řekl, že problém uprchlíků je propojený s terorismem. Premiér Sobotka také řekl, že prezident Zeman ve společnosti šíří nenávist. Co si o tom myslíte? Kdo má spíš pravdu? Premiér, nebo prezident?

To vše ukáže čas. Musíme se vždy poučit z historie. Tyto věci zde již historicky byly. Obecně je potřeba přiměřenému počtu lidí pomoci. Pokud jde o syrské křesťany, jde zhruba o 150 lidí a byli v ohrožení života. Nebráním se tomu, těmto lidem pomoci, ale bráním se tomu, aby jak to bylo vidět v televizních záběrech, vpředu jel policista na koni a za ním šly desetitisíce lidí bez jakékoli kontroly z jednoho státu do druhého. A je možné, že mezi uprchlíky je jedno, dvě či tři procenta teroristů, protože ti využívají výhody, že mluví stejně jako migranti stejným jazykem, mají stejné náboženství a patří do stejné komunity.

Na příkladu teroristů z Francie vidíme, že teroristé z jednoho státu využili schengenského prostoru, dostali se přes hranice a v pohodě spáchali teroristický čin. Těmto lidem stát projevil důvěru, ale oni místo toho, aby ho podporovali, ho začnou rozkládat. Řekněme si na rovinu, že demokratický stát je velmi jednoduché rozložit. V novinách máme často zprávy, kde, co, kdy vybuchlo. Udělat teroristický výbuch je poměrně levná věc. Takže stát, místo toho, aby se staral o rozvoj blaha občanů, musí masivně investovat do bezpečnosti.

Stojí nám za to imigrace, když ty náklady jsou tak vysoké? I kdyby mezi imigranty či muslimy bylo jenom jedno, dvě či tři procenta teroristů, tak je to pořád obrovské množství lidí. Lidé muslimského vyznání jsou prostě rizikovější, a když tu nebudou, tak na to ty peníze nebudeme muset vynakládat a nebudeme se muset bát chodit po ulicích...

Česká republika vždy poskytovala vzdělání lidem z rozvojových států. Máme tady spoustu Syřanů, Iráčanů, kteří studovali v České republice a kteří umí česky a kteří nejsou nebezpeční pro Českou republiku. Takže stát by si měl vybírat lidi, které chce přijmout. Nemůže dojít k tomu, že Evropská unie přijde a řekne: „Protože jsme Evropská unie, tak vy si vezmete 100 tisíc, vy 200 tisíc, vy tři miliony uprchlíků, tady máš kvótu a ber!“ Toto není přípustné. Stát je suverénní na svém území a není možné, aby nadnárodní instituce – Evropská unie není stát – direktivně rozhodla i proti vůli většiny občanů.

Svět je přelidněný. Jestli z území, které bylo využito „do mrtě“, které se stalo neúrodným a kde se nemůže podařit obnova, přesuneme určitý počet lidí, kteří to způsobili, na jiné území, to území znovu zničí. Kde skončíme v rámci celé naší planety, když takto zlikvidujeme obrovská území? Pak zeměkoule nebude schopna lidi uživit. V současné době vymýšlíme pro lidi práci, je zde velká hustota zalidnění a potřebujeme nové pracovní síly. Když zde bude méně lidí, nebudeme muset vymýšlet tolik zbytečné práce.

Slovenský premiér Robert Fico pro Právo řekl, že absolutní většina běženců jdoucích do Evropské unie z Turecka jsou ekonomičtí migranti. „Kdo má věřit člověku, který se necítil bezpečně v Srbsku, v Maďarsku ani v Rakousku, a tak šel až do Německa? Evidentně mu šlo o ekonomické zájmy,“ řekl Fico. Co si o tom myslíte?

Pan Fico má pravdu. Já sám mám poznatky od lidí, kteří pracovali v zařízeních pro uprchlíky v ČR, že tito jednoznačně mluvili o tom, že chtějí do Německa kvůli finančním podmínkám, ne kvůli bezpečnosti. A čas včetně jejich jednání to bohužel potvrzuje. Nepřeji Němcům nic zlého, ale pokud se jejich politika nezmění, tak jim zkolabuje sociální systém. Náklady na uprchlíky ponesou občané evropských států.

Nemám problém pomoci těm, kteří jsou ohroženi na životě. To je ale jednorázová věc. Ale že bychom měli spasit celý svět? To prostě nejde! Každý stát má omezené zdroje a schopnost postarat se o omezené množství obyvatel. V okamžiku, kdy ten počet překročí kritické množství, vznikne napětí a obviněna bude vláda, obviněny budou menšiny. Napětí se bude stupňovat a máme tady revoluce a máme tedy boje. Notabene když dostaneme lidi, kteří prošli válkou a prošli uprchlickými tábory, kde platí právo silnějšího. Dále mají náboženství, kde lidský život nemá příliš velkou hodnotu. Proti tomu stojíme my, kterým je zakazováno se bránit. „Přece se nebudete bránit, když máte policii a soud viníka potrestá,“ říkají nám. To mi ale nebude moc platné, když budu mrtvý.

Takže občané by podle vás měli být ozbrojeni?

Švýcaři přežili všechny problémy jenom proto, že věřili sami sobě. Nikdy se nestalo, že by Švýcaři odzbrojili vlastní občany. Naopak je ozbrojili a vycvičili. Tak vznikl pojem Švýcarsko a švýcarský občan. Švýcarský občan lpí na tradici, dodržuje zákony, je ochoten pro svou zemi padnout. Kdybyste toto řekl u nás, tak se vám lidé vysmějí a každý řekne, že bojovat nepůjde, že máme přece profesionální armádu. U nás bohužel došlo k odtržení armády od občanů. Občan by měl přijmout za svou myšlenku, že on je ten, který musí bránit svou vlast, a že to nikdo jiný za něho neudělá.

Cizí armády nám možná pomůžou, ale nebudou tady nasazovat životy. Nebo se může taky stát, že nám nepomůžou. A nebo nám řeknou, že nám sem pošlou armádu a budou bombardovat a ať si poradíme sami s pozemní armádou. Pokud se má evropská kultura a společnost udržet, tak musí nastavit obranné mechanismy na neočekávané situace. My máme předpisy a zákony pro mírovou dobu, ale přijde-li krize, nejsme připraveni.

Hovořil jste o křehkosti demokracie a svobody. I kdybychom nepočítali současnou migrační vlnu, tak již před ní existovaly odhady, že v západní Evropě budou mít muslimové většinu do 40 let. Takže v Německu, Francii, Británii, Belgii, Nizozemí a tak dále mohou nastavit muslimská pravidla a právo šaría. Budou ovládat velké země EU a pak muslimské zásady mohou prosazovat vůči nám. Není pro nás EU z tohoto důvodu hrozbou a není pro nás řešení utvořit nějaké uskupení států kolem Visegrádu a části Balkánu, které by se tomu bránily?

Již jsme jednou zažili, že Česká republika přišla o území a rozhodly o tom jiné státy. Museli jsme sklapnout podpatky, protože ti, co to rozhodli, kdybychom to neakceptovali, by nás k tomu donutili vojensky. V EU vidím problém, že pokud v čele států nebudou rozumní lidé, může dojít k válcování menšiny států většinou. Síla v EU a hlasovací práva jsou dnes rozloženy v EU na základě počtu obyvatel. Pokud by byl mezi zeměmi hlas jedna ku jedné, tak by to šlo. Ale v okamžiku, kdy je rozhodování nastaveno dle počtu obyvatel, tak nemáme nejmenší šanci. A musíme vytvořit nějaký vnitřní mechanismus, jak se tomu bránit.

Velká Británie začala komunikovat se svými občany. Ti budou mít možnost vyjádřit se v referendu, zda zůstat v Evropské unii, a pokud ano, tak za jakých podmínek. Když se Evropská unie zakládala, všichni počítali s tím, že to bude obchodní společenství, které bude umožňovat volný pohyb služeb, kapitálu, zboží a osob. Čím déle ale toto uskupení funguje, tím více se snaží převzít funkci jednotlivých států. A to je špatně. Když na evropské úrovni řešíme takové hlouposti jako žárovky, tak je to špatně. Je otázka, pokud bude Evropská unie takto pokračovat, zda se vůbec udrží. Jestli odejde Velká Británie, tak je krach Evropské unie a začínáme se zmenšovat. Pokud bude EU příliš svazovat a nebude nabízet výhody, ztroskotá. Pokud to bude funkční, jenom obchodní spolek, tak to není problém. Ale v okamžiku, kdy bude EU zasahovat do denního života člověka, tak to problém bude.

Vy jste mluvil o tom, že řada věcí je nastavena pro klidovou dobu. Vidíme, že Schengen je věc pro dobré počasí, ale když přijde bouřka, prosakuje a valí se přes něj povodeň. V okamžiku, kdy EU hranice nijak nehlídá, cizí lidé libovolně bez jakékoli registrace překračují hranice a pohybují se po Evropě. Současně vidíme, že už nyní jsou v západní Evropě obrovské muslimské komunity podhoubím pro terorismus. Neměl by si náš stát vzít zpátky pravomoc, kdo může vstoupit na naše území? V okamžiku, kdy není chráněna vnější hranice EU?

První je věc, že kontrolou hranic zamezíme přílivu uprchlíků, a druhá věc, že v západní Evropě jsou občané EU muslimského vyznání, kteří jsou zapojení do hnutí teroristů. Ale muslim, který žije třetí generaci v Německu a je třeba terorista, může libovolně překročit hranice naší země, nikdo ho na hranicích nezkontroluje, nezadrží a zde může u nás něco spáchat. Jedním ze znaků suverénního státu je, že kontroluje své hranice a kontroluje právo na svém území, které je vytyčeno hranicemi. Jakmile někdo poruší zákon u nás, překročí hranice, tak už náš stát toho člověka těžko potrestá.

Evropská unie se tváří, že má své území. EU žádné území nemá. To je území suverénních států, které se sdružily do Evropské unie. Řecko a Itálie si musí chránit své vnější hranice. Nemohou říkat, že to nějaká agentura Frontex bude dělat za ně. Pokud to Řecko nebude zvládat, měla by být pomocná instituce, která jim pomůže to zvládat. Ale nemůže to být tak, že se Řekům odebere pravomoc bránit své hranice a bude tam někdo cizí. To platí pro všechny státy mající vnější hranice.

Jak je možné, že suverénní státy rezignovaly na ochranu vlastního území a regulovaly tok lidí do Německa? Jeden uprchlík z té kauzy v Kolíně nad Rýnem řekl, že je Angela Merkelová pozvala. Hlava nějakého státu přece nemůže vyzvat uprchlíky, aby šli k nim, aniž by zajistila, že ti lidé půjdou do Německa legální cestou. To je špatně. Také je špatně, že správní řízení ohledně statusu uprchlíka u nás trvá půl roku až rok. Mělo by to být podle mě zrychleno, aby za tři měsíce bylo jasné, jestli dostane azyl, nebo zda bude poslán pryč.

Pokud je někdo již občanem EU a je současně terorista, může se k nám volně dostat. Představte si, že někdo u nás napíše článek, že islám je špatné náboženství, v Berlíně se to dozví a za dvě tři hodiny mohou autem přijet do Prahy a ty lidi zabít. Nikdo je na hranicích nezkontroluje, nezadrží. Hranice vždy určovaly, kdo na území může a kdo z něj taky nemůže, protože má být zadržen pro trestný čin... Hovoří se o tom, že v Německu jsou tisíce saláfistů, tisíce potenciálních teroristů kousek od našich hranic. Stojí nám za to nechávat nechráněné hranice, když jsou tak obrovská bezpečnostní rizika?

Když se otevřou hranice, mají volný pohyb nejen teroristé, ale i zločinci. Ale nevěřte tomu, že v rámci zločineckého prostředí by lidé nenašli cestu, jak se dostat do České republiky i při ostraze hranic a klidně vás pak zlikvidovat. Dnes je to sofistikované a ti lidé se pohybují v rámci nadnárodních sítí.

A jak se bránit?

Tady je potřeba, aby fungovaly právní mechanismy chránící stát a jeho občany. U nás se říká občanům: „Nedej Bože, abys byl ozbrojen, a nedej Bože, aby ses bránil. A nedej Bože, kdybys náhodou na chudáka teroristu vystřelil první. Tak tě zavřeme, až zčernáš.“ Ti teroristé a zločinci s tím počítají.

Zažil jsem jeden absurdní případ, kdy muselo zasáhnout veřejné mínění. V Kroměříži byl jeden obchodník, kterému čtyřikrát rozbili výlohu a vykradli mu zboží. Večer slyšel, jak se rozbíjí sklo, vystrčil hlavu z okna a křičel na zloděje: „Nech toho, nebo budu střílet.“ Ten se na něj usmál a řekl: „To si netroufneš.“ Ten člověk vystřelil do země a zločinec začal kulhat pryč, protože střela odražená od země ho trefila do nohy. Po 100 metrech se vrátil a řekl obchodníkovi: „Zavolej sanitku, tys mě postřelil.“ Ten mu zavolal sanitku. Střelec, který se jen bránil, dostal pak podmínku. Až po tlaku veřejného mínění, kdy se všichni postavili za něho, ho osvobodili.

Co z toho vyplývá?

Musíme změnit chápání obrany. Obrana musí být aktivní. Jestli Merkelová či paní starostka v Kolíně řekla, že ženy mají být metr od těch lidí, tak zapomněla říct, že žena má být metr od nich a současně, že má mít v ruce revolver. Protože jinak se neubrání. Jak vám pomůže, když budete metr od skupiny, která vás obklíčí? Tady musí být nastaveno pravidlo, aby obránce měl více práv než útočník. Útočník má okamžikem útoku ztratit veškerá lidská práva a říkám, že by měl být zastaven jakýmkoli způsobem, tak aby nedošlo k ohrožení toho, kdo se brání. Pokud toto začne platit, tak bude méně teroristů. Jak by se teroristům líbilo, kdyby vtrhli do budovy, vytáhli zbraně a lidé by po nich hned začali střílet? To by prchali rychle. Starosta Jeruzaléma řekl, aby lidé nosili zbraně. A pak se stane, že útočník vystřelí dvakrát a pak už ne. Prostě ho zastřelí. Hotovo. A pak se to řeší jako nutná obrana. Musí se dojít k tomu, že společnost a občané budou mít možnost se reálně bránit. Pokud to nebude, je konec.    

reklama

autor: Lukáš Petřík

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Diskuze

Dobrý den, pane Bendle. Hned na začátku říkám, že podle mě nemají zemědělci k demonstracím důvod. Vždyť jejich zisky rostou, tak na co si stěžují? Ale proč vás oslovuji je kvůli vašemu komentáři. Tvrdíte, že protest pokus nelegitimních osob o destabilizaci. Proč myslíte, že by se o to někdo snažil? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Dělají z lidí hlupáky. Jak je to s Jurečkovým „přidáním“ na péči. Nelidské, ale pro vládu typické, říká Šafránková

20:26 Dělají z lidí hlupáky. Jak je to s Jurečkovým „přidáním“ na péči. Nelidské, ale pro vládu typické, říká Šafránková

Je to hanebnost, je to nelidské – a je to vlastně pro tuto vládu typické. Hojí se vždy na těch nejzr…