Nechápu ty, kteří se radují z brexitu, tvrdí výrazný starosta

28.07.2016 13:54

ROZHOVOR "Boj s terorismem musí být tvrdý. Teroristé nám vyhlásili válku už v roce 2001 a stále v té válce jsme. Je potřeba, v rámci koordinované mezinárodní spolupráce, vyvinout maximálně účinnou vojenskou aktivitu vedoucí k výraznému oslabení a snad i definitivní porážce teroristické skupiny, která sebe sama označuje za stát. Bezpodmínečně nutná je zmíněná mezinárodní spolupráce, součinnost tajných služeb a odhalování všech, kdo terorismus podporují či dokonce financují, " řekl pro ParlamentníListy.cz místopředseda STAN a starosta Kolína Vít Rakušan.

Nechápu ty, kteří se radují z brexitu, tvrdí výrazný starosta
Foto: archiv starosty
Popisek: Vít Rakušan
reklama
V letošních krajských volbách kandidujete téměř ve všech krajích bez svého dlouhodobého partnera TOP09. Můžete nám říci, co Vás k tomuto kroku vedlo, pane starosto? Změnily se například priority TOP09 po tom, co si předsednický post vyměnili Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek?
 
Nechtěl bych se plést do personálních záležitostí samostatného politického subjektu, kterým je TOP 09. Miroslav Kalousek byl řádně zvolen a já, jako místopředseda hnutí STAN, dané respektuji, stejně jako on musí respektovat, koho si do vedení zvolili Starostové a nezávislí. K tomu, že kandidujeme samostatně, nás vedla celá řada důvodů – v regionech máme pevnou pozici a jsme schopni vytvořit velmi silné a zajímavé kandidátky složené ze zkušených starostů a výrazných nezávislých osobností. Dále jsme si v těchto volbách předsevzali, což odpovídá charakteru našeho hnutí, že chceme být silou zastřešující nejrůznější lokální politická uskupení nepopulistického střihu. I to se podařilo a tak se v mnohých krajích nebudou zbytečně tříštit hlasy voličů, kteří chápou krajské volby jako volby regionálního charakteru. A v neposlední řadě musím zdůraznit, že Starostové a nezávislí jsou samostatným politickým subjektem s vlastním autentickým programem, poměrně dlouhou historií a představou o vlastní budoucnosti.  
 
 
V rámci Sněmovny však stále působíte jako klub TOP09 a Starostové, nezpůsobily samostatné kandidátky STANu nějaké problémy?
 
Sám nejsem poslancem, nejsem přítomen zasedáním poslaneckého klubu, nemám tedy bezprostřední zkušenost. Poslanecký klub ale podle mých informací funguje, vykonává důslednou opoziční práci a naši poslanci mají viditelné výsledky, i dle statistik patří k těm vůbec nejaktivnějším ve Sněmovně. Jan Farský dlouhodobě a úspěšně prosazuje řadu zákonných norem vedoucích k otevřenosti a transparentnosti. Věra Kovářová pomáhá na svět zákonům usnadňujícím život místním samosprávám, náš předseda Petr Gazdík vykonává velmi kvalitně funkci místopředsedy Sněmovny a výrazně se zasloužil o zásadní změnu rozpočtového určení daní, které přineslo obcím nezanedbatelné příjmy. A samozřejmě je naším styčným bodem odmítání jakéhokoliv zpochybňování demokratického vývoje v České republice, stejně tak i metod politického boje, kdy se neuvěřitelným a dříve těžko představitelným způsobem koncentruje mediální, politická a ekonomická moc v jedněch rukou. 
 
Nedávno Velká Británie odhlasovala ve veřejném referendu svůj odchod z Evropské unie. Co si o „brexitu“ myslíte Vy konkrétně? Napadlo Vás, že by se po „brexitu“ mohli občané České republiky také snažit o vyhlášení referenda?
 
Z brexitu rozhodně radost nemám. A upřímně nechápu reakce těch lidí u nás, kteří s jistou škodolibostí ve tváři jásají. Protože Česká republika na odchodu Británie z EU rozhodně nevydělá. A je velmi poučné sledovat současný vývoj ve Velké Británii – ekonomický propad, politici podporující brexit najednou nejsou ochotní přijmout zodpovědnost za vývoj země, jako by snad ani nevěřili, že se celý ten experiment s odchodem z EU podaří. A to souvisí i s vaší otázkou – jistě by v kampani před takovým referendem vyvřela horká láva populismu, zjednodušení, nebo i evidentních lží, jak tomu bylo před britským referendem. A stejně jako v Británii by i tady byli bezradní a překvapení politici, kteří kromě strašení a populismu nenabízejí žádnou vizi pro Českou republiku. Na druhou stranu je ale potřeba vidět i to výrazné varování pro Evropskou unii. Vidět, že ten kouzelný projekt, který přinesl Evropě stabilitu, se posunul někam, kde už mu lidé nerozumí, kde je pro ně nečitelný, kde už nejsou schopni vidět a ocenit jeho význam. Evropská unie musí projít reformou, často se hovoří, byť už je to trochu klišé, o jejím demokratickém deficitu. Já bych to spíše nazval neschopností rychlé a účinné reakce na aktuální problémy, jistým zacílením na detail namísto schopnosti vidět věci v souvislostech. Přesto však nepochybuji o tom, že v současné globálně neklidné době musí evropské země blízce spolupracovat. A jako vystudovaný historik intenzivně cítím, že v našem geografickém prostoru si nemůžeme dovolit existovat bez našeho ukotvení v evropských strukturách.   
 
 
Podle mediálních zpráv ve Velké Británii po „brexitu“ vzrůstá rasová nesnášenlivost, proč se podle Vás Britové takto chovají? A myslíte si, že by se situace mohla nějak zhoršovat?
 
Ty zprávy jsem v médiích také zaregistroval. Nicméně jsem hovořil s několika přáteli, kteří v Británii žijí a působí v nejrůznějších pozicích, a ti nic takového nezaznamenali. Spíše pociťují obavu z budoucnosti – zda budou moci i po odchodu Británie z EU nadále vykonávat, za stejných podmínek, svou práci. A proč se tak Britové chovají? Nechci si hrát na vševěda, nicméně je potřeba vidět, že kampaň volající po brexitu byla ostrá, mnohdy nenávistná a nabízející tzv. jednoduchá řešení. Kromě jiných témat se zastánci brexitu tvrdě vymezovali vůči pracovním silám ze střední a východní Evropy a opojení z domnělého vítězství mohlo, pod vlivem několikaměsíční masáže, vést k tomu, že určitá část Britů vzala pořádek do vlastních rukou. A to je vždy varující.  
 
Jak byste zhodnotil fungování Evropské unie Vy sám? Z politických řad se ozývají hlasy, že je třeba EU reformovat. Je podle Vás možné dosáhnout nějakých výrazných změn?
 
Každý racionálně uvažující člověk vnímá, že ony změny jsou nutné, to není otázka volby, ale pudu sebezáchovy Evropské unie. Základní myšlenka úzké spolupráce evropských zemí, respektující jednotu v různorodosti, byla skvělá a pro vývoj Evropy v posledních 70 letech zcela zásadní. Každopádně se ukazuje, že je potřeba zrychlit rozhodovací procesy, definovat skutečně stěžejní témata, která mají být prioritně řešena, z rozhodovacích procesů odstranit nános byrokracie a jisté samoúčelnosti, vytvořit důstojný prostor i pro menši státy a nepřijímat stěžejní rozhodnutí jen v mocenských osách mimo oficiální unijní struktury. Obrovská práce, ale jsem přesvědčen, že stojí za to. 
 
Francii a Německo opět zasáhly teroristické útoky. Dělají podle Vás evropští politici dost, aby takovým věcem zabránili?
 
Boj s terorismem musí být tvrdý. Teroristé nám vyhlásili válku už v roce 2001 a stále v té válce jsme. Je potřeba, v rámci koordinované mezinárodní spolupráce, vyvinout maximálně účinnou vojenskou aktivitu vedoucí k výraznému oslabení a snad i definitivní porážce teroristické skupiny, která sebe sama označuje za stát. Bezpodmínečně nutná je zmíněná mezinárodní spolupráce, součinnost tajných služeb a odhalování všech, kdo terorismus podporují či dokonce financují. I tady si Evropa musí uvědomit vážnost situace, ale i v tomto případě upřednostňuji koordinovaný postup proti jasně definovanému zlu, kterým terorismus byl a vždy bude. 
 
Díky snaze Starostů vešel v platnost zákon o rozpočtovém určení daní, s jeho aplikací v praxi máte Vy sám jako starosta zkušenosti, jste tedy s fungováním RUD spokojený?
 
Jsem. A v rámci objektivity je potřeba pochválit i tehdejšího ministra financí, že na důrazný a opakovaný požadavek hnutí STAN přistoupil. Obce si výrazně polepšily, jako starosta obce s rozšířenou působností nesleduji jen Kolín, ale cestuji i za vesnickými kolegyněmi a kolegy. A ti, bez ohledu na barvu politického dresu, jasně potvrzují, že se rozvoj obcí zrychlil. Dokonce si myslím, že toto opatření pomohlo k ekonomickému oživení České republiky. Obce začaly více investovat, firmy vydělávat, lidé dostali práci. A je také vidět, že se zdravě uzavřely nůžky tempa rozvoje měst a obcí. Tedy, ačkoliv bychom si jako starostové uměli představit další systémové daňové změny, je současné rozpočtové určení, prosazené našimi politiky, o mnoho spravedlivější než to předchozí. 
 
Co je podle Vás, pane starosto, v současné chvíli největším problémem, se kterým se obce potýkají?
 
Je těžké zmínit jednu věc. Co je pro mě ale nepřijatelné, je snaha o kriminalizaci komunálních politiků, starostů, žaloby podávané na celá zastupitelstva za jejich samosprávná rozhodnutí, která se třeba v běhu času nemusela ukázat jako ta nejlepší, nicméně byla přijata bez úmyslu poškodit obec. Neumíte si představit, jak je těžké v malých obcích získat lidi na kandidátku. Mají obětovat svůj čas, soukromí a ještě riskovat možnost trestního stíhání či alespoň zdlouhavého vyšetřování. A především toho, že skvrna po plivanci, i když se ji snažíte utřít, na kabátě zůstane. Jsem pro maximální transparentnost a kontrolovatelnost politiků, těch komunálních zvláště – jsou lidem nejblíže. Každý zloděj a podvodník má sedět. Ale ne každý, kdo je v politice, je automaticky zlodějem. A další věc s tím nepřímo souvisí – jak jsem řekl, kontrolovat politiky, města a obce je třeba. Ale počet a nesystémovost kontrol, které na úřad přicházejí, vzájemně se dublují a často přinášejí rozdílné závěry, je neuvěřitelný. My v Kolíně, s 200 úředníky, to zvládneme. Ale vezměte si starostu, který má k dispozici jednu paní účetní. V obecné rovině jako STAN říkáme, že stát nemá život komplikovat, rozhodování se nemá centralizovat tak, jak sledujeme v současnosti, nýbrž posouvat směrem k lidem. 
 
Jste starostou města Kolín, Vaše město je zapojeno do projektu Smart Cities, můžete nám podrobněji říci, co tento pojem znamená v praxi a jak konkrétně to vypadá v Kolíně?
 
Víte, ten pojem Smart city je dnes hojně užívaný, až nadužívaný. Různé firmy, které dlouhou dobu nemohly uspět se svým produktem, ho nyní označí jako „smart“ a zkoušejí jet na vzedmuté vlně. Raději používám termín „chytrá řešení pro chytré a aktivní lidi“. Rozhodně nechceme, aby lidé byli zajatci všemožných vymožeností, technické novinky musí být účelné, nikoliv samoúčelné. My se v současnosti koncentrujeme na oblast parkování, vytvoření naváděcího systému k volným místům, včasnou signalizaci zaplněného středu města – slibujeme si, že se tím i omezí zbytečný provoz v historickém jádru. Zároveň bude fungovat mobilní aplikace, která bude informovat o končící době parkovného, bude možné přes sms dobu prodloužit. V parkovacích automatech, ale třeba i v autobusech městské hromadné dopravy a dalších zařízeních a institucích města, bude možné platit kartou. Chceme postupně vybudovat chytré autobusové zastávky, moderní technologie zavedeme i ve svozu odpadů. Již nyní využíváme aplikaci Kolín v mobilu, kdy mají občané doslova v kapse všechny potřebné informace z města, využíváme Lepší místo, kam mohou lidé zanášet své výhrady k nepořádku ve městě a k dalším nedostatkům ve veřejném prostoru – naši úředníci mají v pracovní náplni definovanou povinnost na tyto podněty reagovat. Uvedli jsme do provozu i web Bezpečný Kolín, který chceme také obohatit o interaktivní prvky. A po vzoru města Písek chceme schválit i ucelenou koncepci „Kolín – chytré město pro aktivní obyvatele“. Do roka by měl být dokument připraven.  
 
V komunálních volbách jste v Kolíně zvítězil s téměř 65-ti procenty, což je neuvěřitelný výsledek, co podle Vás vedlo Kolíňáky k tomu, že Vás takto jednoznačně postavili do čela města?
 
Snad především naše nasazení, výsledky, asi i to, že se z nás nestali papaláši a radnici jsme maximálně otevřeli. S lidmi komunikujeme, snažíme se vzbudit občanskou participaci. Nechováme se populisticky, neslibujeme nereálné věci, plnění našich slibů je kontrolovatelné a odpovídá ekonomické realitě Kolína. Zásadně odmítáme zadlužování města, preferujeme užitečné projekty před megalomanií. Lidé jsou už alergičtí na plané sliby a následné zklamání. Troufám si říct, že my jsme nezklamali. Ale není dobré přičítat veškeré zásluhy jen nám – naši předchůdci z ODS zklamali extrémně, což samozřejmě snížilo laťku. A konkurence postavila v komunálních volbách 2014, především ČSSD a ANO, až zarážejícím způsobem nekvalitní kandidátky. Vyhrát bylo povinností, ale výsledek nás moc mile překvapil a jsme kolínským občanům stále vděční. A pokoušíme se nadále nezklamat.  
 
V letošních krajských volbách kandidujete na hejtmana za Starosty a nezávislé. Podle posledního průzkumu společnosti Phoenix research by STAN ve Středočeském kraji získalo 10,9 procenta. Je to podle Vás reálný výsledek?
 
Jsem přesvědčen o tom, že bude ještě lepší. Naše kandidátka je velmi kvalitní, věřím, že velmi zaujme i osobnost Dany Drábové. Ale především za STAN kandidují lidé se zkušeností, kteří už se osvědčili a ukázali voličům, že nejsou jen hezkým či méně hezkým obličejem na billboardu, ale osvědčenými profesionály. Nemáme kandidátku složenou z lidí, které nikdo nezná, kteří se samosprávou nemají zkušenosti, jen si za jméno napsali značku patřící nějakému velkému hnutí či straně. Zkušenost a důvěryhodnost našich lidí bude silnější než stranické značky.
 
Vítězem voleb ve Středočeském kraji by podle stejné agentury byla sociální demokracie, druhé místo by pak získalo hnutí ANO. Přemýšleli jste nad tím, zda byste šli s těmito stranami do koalice?
 
Nebudeme žádnou formou spolupracovat s komunisty. V otevřené koalici, ani formou skryté podpory. A u ostatních potenciálních koalic bude stěžejní, zda bychom v nich měli dostatek prostoru pro uplatňování našeho velmi konkrétního a propracovaného programu. A samozřejmě mohou hrát roli i představy jednotlivých stran o personálním obsazení míst radních a náměstků.  
 
Co podle Vás potřebuje Středočeský kraj? S čím byste začal?
 
Začal bych odstraněním do nebe volajícího protekcionismu – upřednostňuje se rozvoj těch částí kraje, kde vládnou sociální demokraté a komunisté. Dát jasná kritéria při rozdělování finančních prostředků, která by vylučovala ty do očí bijící přihrávky do vlastních měst a obcí. A také bychom odmítli, aby byli uvolnění členové rady zároveň uvolněnými starosty obcí a měst. To je výsměch lidem – brát dva platy a tvrdit, že dělám dvě práce na plný úvazek. To nejde. Vždycky jednu z nich alespoň trochu flákám. A každý je nahraditelný… V současnosti vykonává dvě uvolněné funkce náměstkyně Moravčíková, náměstkové Peřina a Semerád, radní Hubený. A schválně se podívejte, jak velký objem peněz šel právě do jejich měst a obcí z dotačních prostředků. Kraj se musí stát normálním. Je třeba ho spravovat podobně jako město – určit si vizi, strategii a splnitelné cíle na čtyři roky vlády. Odmítnout korupci a protekci, otevřít úřad. A zaměřit se na čtyři stěžejní oblasti – moderní infrastruktura (především dopravní), bezpečí, školství, zdravotnictví. 
 
V příštím roce se konají sněmovní volby. Přemýšlel jste o tom, že byste do Poslanecké sněmovny kandidoval?
 
V rámci STAN se teď stoprocentně soustředíme na krajské volby. A to i já osobně. V minulých volbách jsem měl možnost do Sněmovny kandidovat, odmítnul jsem. Práce na komunální či krajské úrovni mně osobně vyhovuje více. Je velmi různorodá, akční, je blíže lidem a výsledky jsou měřitelné a rychleji viditelné. Což pro svou duševní pohodu potřebuji. 
 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: tan
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Advokátka Candigliota: Prymula mi vyhrožoval. Znám ho. Svůj covid jsem řešila jednoduše

9:54 Advokátka Candigliota: Prymula mi vyhrožoval. Znám ho. Svůj covid jsem řešila jednoduše

ROZHOVOR Před rokem by nám současná situace možná připomínala hru Arkham Horror, kde postupně stoupá…