ODS bude zase lídr pravice. Ale bude to dlouhá a trnitá cesta, míní její liberecký lídr Červinka

18.09.2014 9:38

ROZHOVOR Při minulých komunálních volbách v Liberci ODS poprvé nevyhrála, skončila druhá. Obhájit tuto pozici bude pro občanské demokraty v Liberci velice obtížné. Nelehkého úkolu se chopil lídr jejich kandidátky Ondřej Červinka. Potřebný optimismus načerpal na nedávném mimořádném předvolebním kongresu ODS. „Byly tam představeny základní programové teze s názvem Svoboda a naděje, které, jak věřím, pomohou vrátit ODS tam, kam patří. Na pozici lídra pravicové politiky v naší zemi. Na druhou stranu je před ODS dlouhá a trnitá cesta na vrchol," objasnil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

ODS bude zase lídr pravice. Ale bude to dlouhá a trnitá cesta, míní její liberecký lídr Červinka
Foto: ODS
Popisek: Ing. Ondřej Červinka
reklama

V pátek 5. září se konal mimořádný kongres ODS. Předpokládám, že jste se zúčastnil. Jaké poznatky či dojmy jste si z něj odnesl?

Ano, našeho mimořádného předvolebního kongresu jsem se zúčastnil a odjížděl jsem z něj pln optimismu a naděje. Mimo jiné na něm byly představeny základní programové teze ODS pro Českou republiku s názvem „Svoboda a naděje”, které, jak věřím, pomohou vrátit ODS tam, kam patří. Totiž na pozici lídra pravicové politiky v naší zemi.

Fotogalerie: - Mimořádný kongres ODS

Mimořádný kongres ODS. Zabýval se mimo jiné progra...
Předseda ODS Petr Fiala
Bohuslav Svoboda
Předseda ODS Petr Fiala
Mimořádný kongres ODS. Zabýval se mimo jiné progra...
Mimořádný kongres ODS. Zabýval se mimo jiné progra...

Po pádu Petra Nečase si ODS zvolila nové vedení s předsedou Petrem Fialou. Jak se vám jeví jejich dosavadní činnost? Podaří se jim ODS opětovně restartovat?

Novému vedení pod předsednictvím Petra Fialy se v uplynulých měsících podařilo do značné míry konsolidovat ODS zevnitř a vyřešit či začít s řešením řady dlouhodobě neřešených problémů. Zároveň se podařilo formulovat právě již výše zmíněné programové teze a dát opět ODS kvalitní ideový základ, se kterým může a bude oslovovat potenciální voliče. Na druhou stranu je před celou ODS ještě dlouhá a trnitá cesta zpátky na vrchol. Ptáte-li se na to, zda se podařilo současnému vedení ODS restartovat, tak jsem přesvědčen, že je za námi první fáze ozdravného procesu, je nakročeno správným směrem, ale je před námi ještě velký kus práce.

Liberec se potýká s velkým dluhem, který je místní ODS předhazován. A také údajné klientelistické propojení tehdejšího vedení města s některými spřátelenými firmami. Jak hodně vás tato skutečnost hendikepuje před nynějšími volbami? Může dosáhnout ODS v Liberci slušného výsledku?

Co se týče městského dluhu, tak zde mohu říci, že mě vždycky překvapuje, že se ostatní tváří, jakoby v předchozích volebních obdobích vládla na radnici jenom ODS. Nikdy tomu tak nebylo, vždy jsme radnici řídili v nějaké koalici a mnozí, kteří se na řízení města tehdy podíleli, se tváří, jakoby to nebyl i jejich problém. Ale především je potřeba říci, že město Liberec sice má poměrně velký dluh, ale veškerý objem byl ve městě proinvestován. Nikdy jsme si nepůjčovali na provoz. A veškeré tyto investice jsou ve městě vidět. Za všechny zmiňme tramvajové trati, sportovní areál na Ještědu, investice v zoologické a botanické zahradě, divadelní dílny, stamiliony investic do škol a sportovišť při školách atd. atd. To všechno jsou věci, které Liberci nikdo neodnese. Dnes a denně je využívají tisíce lidí a Liberec byl jedním z nejrychleji se rozvíjejících měst v republice.

Tím nechci říci, že zadlužení města není problém, který je nutné řešit. S dluhem se musí neustále v čase pracovat, snižovat náklady na dluh samotný a je nutné ho postupně snižovat. To se nakonec začalo v posledním roce mimo jiné i za přispění liberecké ODS dít. Stran klientelistických vazeb si každý musí zamést před svým prahem sám. Já osobně jsem s něčím takovým nikdy problém neměl a nebudu mít ani do budoucna. ODS pro komunální volby sestavila kandidátku z drtivé většiny z nových tváří, z lidí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a kteří mají Liberci co nabídnout. Zároveň máme i velmi kvalitní program, se kterým do voleb jdeme a který chceme v zastupitelstvu prosazovat. Pokud nás tedy něco hendikepuje, tak je to obecně negativní mediální obraz, který ODS má, za který si ale do značné míry bohužel můžeme sami. Dále jsme také před volbami deklarovali základní principy, se kterými předstupujeme před své voliče v podobě tzv. Ondřejova osmera, kterým jednoznačně říkáme, jakou politiku chce ODS v Liberci dělat.

Jaké problémy má Liberec a jak je chcete řešit?

Vidím čtyři hlavní problémy, se kterými se bude muset Liberec v následujícím volebním období poprat a všechny čtyři se objevují mezi našimi hlavními volebními prioritami. První oblastí je problematika oživení centra města. Podrobněji popisujeme naše recepty ve volebním programu, nebo jsem je detailně popsal i v rámci svých článků na blogu. Ale ve zkratce jsou to následující opatření. V prvé řadě je nutné zapracovat na kvalitním zpracování veřejných prostor, myšleno především ulic v centru a náměstí. Centrum města musí být upravené a atraktivní pro jeho obyvatele a pro návštěvníky. Musí nabízet místa k odpočinku a relaxaci, musí zde být dobře propojena zeleň, mobiliář, umělecká díla a další prvky kvalitně zpracovaného veřejného prostoru.

Další věcí, která není dlouhodobě řešená a kdy je nutné zareagovat na změnu podmínek, které v uplynulých letech v centru nastaly, je úprava parkovacího systému. Počty parkovacích míst a jejich rozložení se v Liberci od doby, kdy byl současný parkovací systém zaváděn, zásadně změnily. Na to je nutné reagovat, změnit tarify, umožnit na některých místech parkování zdarma po určitou časově omezenou dobu, zavést kombinované parkovací zóny apod. Zároveň je nutné vyřešit i masové parkování systémem park & ride vybudováním odstavného parkoviště optimálně v bezprostřední blízkosti tramvajové trati. To mimo jiné přivede daleko více lidí do centra. Dalším opatřením pak může být posílení pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v ulicích a na náměstích v centru. Do toho chceme ve větší míře zapojit i podnikatele, kteří v centru mají svoje obchody a restaurace, respektive, chceme podpořit především akce, na kterých se budou právě oni obsahově podílet a město by pro to mělo vytvořit podmínky.

Dalším problémem Liberce je otázka bezpečnosti. Chceme především zvýšit počet strážníků v ulicích, což nemusí nutně znamenat jenom zvýšení provozních nákladů na  městskou policii. Jsme připraveni zvýšit efektivitu městské policie zaváděním informačních technologií a lepším technickým vybavením našich strážníků. Především se zaměříme na zvýšení jejich aktivity směrem k řešení přestupků proti veřejnému pořádku, drobné kriminalitě a prevenci obtížného chování nepřizpůsobivých spoluobčanů, a to na úkor aktivity městských strážníků v oblasti dopravních přestupků, kde vidíme větší roli Policie ČR.

Nezanedbatelným problémem je dále situace městských základních škol. V minulém volebním období se ODS zásadně zaměřila na řešení kapacit v mateřských školách. V období 2006-2010 vzniklo v městských školkách více než 400 nových míst a cca 500 dalších díky aktivní podpoře města v soukromých školkách. Celkem se tedy zvýšila kapacita o cca 34 % a dnes se už poptávka po místech v mateřských školách začíná vyrovnávat s nabídkou. Bohužel se současnému vedení města s garantem Kamilem Janem Svobodou nepodařilo doposud navázat na řešení kapacit na základních školách a téměř celé volební období bylo po této stránce promrháno. Teprve v posledním roce, kdy se už v některých lokalitách začaly kapacitní problémy projevovat, začalo město situaci řešit. Je tedy nezbytně nutné v následujícím volebním období začít navyšovat kapacity některých stávajících základních škol a vytvořit dostatečnou kapacitní rezervu tak, aby ve všech spádových obvodech bylo základní vzdělání bez problémů dostupné.

A posledním z oněch čtyř základních problémů města je již výše zmíněné zadlužení města. ODS rozhodně neodmítá spoluzodpovědnost za řešení tohoto problému. Jsem připraveni hledat cesty k přefinancování stávajících dluhů města, ke snížení nákladů na dluhovou službu a vytvoření dostatečného prostoru v rozpočtu města pro investice do jeho infrastruktury a ke kofinancování dotačních programů na rozvojové projekty města. Zároveň chceme v průběhu volebního období snížit objem městských dluhů minimálně o čtvrtinu, což je s ohledem na vývoj ekonomiky a na možnosti města velmi reálné.

ODS dlouhá léta v Liberci vládla. Mluví se hodně o negativech - viz dluh města. Ale co pozitivního se s Libercem v té době stalo?

Do jisté míry jsem na to odpověděl už v odpovědi na třetí otázku, ale mám-li něco opravdu vyzdvihnout, tak je to skutečnost, že ODS vždy chtěla, aby město Liberec bylo rozvíjejícím se městem, které svým obyvatelům nabídne především uplatnění na trhu práce. Vždy jsme podporovali rozvoj Technické univerzity v Liberci a spolupráci s ní, protože věříme, že její přítomnost a její vědecká činnost na poli inovací je jednou ze základních konkurenčních výhod, které Liberec má a nejen Liberec, ale celý kraj. Zároveň jsme se vždy snažili, a do značné míry se to i dařilo podporovat, o vznik nových pracovních příležitostí ve městě. Investice do infrastruktury města podpořily rozvoj služeb a především podporou vzniku dvou našich průmyslových zón vzniklo několik tisíc pracovních míst. Liberec je i díky našemu působení dobrým městem pro život a mnozí návštěvníci nám naše město závidí. Bohužel si toho mnohdy sami nedokážeme vážit.

Hodně se na svém blogu věnujete liberecké přehradě, kam i já rád zajdu. Vadí mi tam například docela nebezpečný přístup do vody, což by se dalo vyřešit relativně malou investicí. Místo toho se ale plánují velké akce. Nic proti tomu. Ale mám obavy, že na ně nakonec nebudou peníze. Není lepší udělat alespoň něco, než mít krásné vize, které se nakonec neuskuteční? Neboli lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?

Rozdělil bych problematiku liberecké přehrady na dvě části. Tou první a z mého pohledu podstatnou jsou kroky, které jsou nezbytné proto, aby se z přehrady stal skutečný prostor pro odpočinek v širším centru města. Zde je nezbytné opravit hrázní zeď podél severního břehu přehrady a s ní související procházkovou cestu, včetně kanálu, který pod ní vede. S tím samozřejmě souvisí i přístupy k vodě, které zmiňujete. Dalším nezbytným krokem je revitalizace samotné pláže. Třetím a z mého pohledu velmi podstatným zásahem je uzavření Zvolenské ulice, která vede podél levého břehu přehrady pro motorovou dopravu a úprava této cesty pro pěší, cyklisty a „inlajnisty”. Toto jsou zásadní kroky pro využití opravdového potenciálu přehrady. To ostatní, řešení všech možných zákoutí, vybavení herními prvky či outdoor fitness apod., to jsou už jenom ony pomyslné třešínky na dortu a navíc se řada těchto věcí může řešit postupně. Tudíž s vámi do jisté míry souhlasím, že nemusíme hned investovat do všeho, co bychom si na přehradě přáli mít, ale mnou popisované klíčové kroky jsou podle mého pro přehradu nezbytné a je pravdou, že především rekonstrukce oné zdi a cesty na pravém břehu přehrady sama o sobě nebude malou investicí. Detaily mého pohledu na věc, jak zmiňujete, mohou čtenáři nalézt na mém blogu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Oldřich Szaban
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Profesor Tomský rozhání obavy z budoucnosti. Nejvíc toho mohou pokazit příliš aktivní vlády

17:56 Profesor Tomský rozhání obavy z budoucnosti. Nejvíc toho mohou pokazit příliš aktivní vlády

HŮŘ UŽ BYLO? Politolog Alexandr Tomský se při rozhovoru pro ParlamentníListy.cz srdečně rozesmál nad…