Péče o staré lidi, dostupnost bydlení, ale i obyčejné potraviny na vsi… Mluvili jsme s lídrem kandidátky ČSSD v Královéhradeckém kraji

18.09.2020 20:02

ROZHOVOR Historik Jiří Štěpán stojí poslední čtyři roky v čele Královehradeckého kraje a do těchto voleb míří jako lídr kandidátky ČSSD. Věří, že koronavirová krize ukázala sílu strany plynoucí z její dlouhé historie, a naopak odhalila prázdný marketing populistů. Jak se na současnou situaci v republice dívá politik, který se řídí heslem „Slušnost není slabost“?

Péče o staré lidi, dostupnost bydlení, ale i obyčejné potraviny na vsi… Mluvili jsme s lídrem kandidátky ČSSD v Královéhradeckém kraji
Foto: Archiv ČSSD
Popisek: Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán
reklama
Pane hejtmane, když zrekapitulujete poslední rok, co v něm bylo nejtěžší?
 
Nejnáročnější období nastalo letos na jaře, kdy i v Královéhradeckém kraji začaly stoupat počty osob nakažených koronavirem. Boj s tímto neviditelným nepřítelem vyžadoval obrovské nasazení nejen ode mne, ale od všech relevantních aktérů. Velmi rychle jsme proto na kraji aktivovali bezpečnostní radu a koordinovali tak krizové postupy, ať už jde například o distribuci ochranných prostředků do zdravotnických zařízení nebo do sociálních služeb. Zvládli jsme to dobře, protože jsme byli ve statistikách mezi kraji, kde se tato infekční nemoc šířila, nejméně.   
 
 
Takže neumíte jmenovat nic, co byste dnes už udělal jinak?
 
Pandemie představovala bezprecedentní situaci pro všechny. Žádné vedení kraje před námi se s něčím podobným nemuselo nikdy potýkat. Připomínám, že zde šlo o ochranu lidských životů. Naše kroky již tehdy musely reagovat na aktuální situaci, například na výskyt nových ohnisek nebo nedostatek ochranných prostředků v některých zařízeních. Museli jsme se tedy velmi rychle přizpůsobit a okamžitě jednat. Určitě jsme za tu dobu zdokonalili koordinační postupy a spolupráci se složkami IZS nebo dobrovolnickými organizacemi. Byl jsem obklopen celou řadou naprostých profesionálů. Velké poděkování zaslouží všichni zaměstnanci kraje a všichni, kteří se zasloužili, že jsme to zvládli. Na druhou stranu se nyní objevují hlasy, co jsme měli udělat jinak a podobně, tak mne napadá staré české rčení: „Po bitvě, je každý generál…“.
 
Řada politiků říká, že je koronavirusnejvětší epidemiologická zkouška v dějinách. Jak se na podobná prohlášení díváte z pohledu historika?
 
Obávám se, že epidemiologických zkoušek bude ve střednědobém a dlouhodobém horizontu více. Lidé by proto měli poctivě dbát na individuální ochranu, která spočívá v dodržování základních hygienických zásad. Určitě to není první velká epidemiologická zkouška v dějinách lidstva. Nesmíme zapomínat na španělskou chřipku z let 1918 - 1920, kdy tato epidemie byla globální. Lidstvo má sklony k tomu, aby používalo tato prohlášení. Na druhou stranu nesmíme současnou koronavirou dobu zlehčovat. To, co se nyní děje, nás musí vést k tomu, abychom při plánovaných stavbách ve zdravotnictví a v sociálních službách s touto pandemickou situací počítali. 
 

Fotogalerie: - Jak je to s Covidem?

Tisková konference Adama Vojtěcha a jeho týmu ke s...
Tisková konference Adama Vojtěcha a jeho týmu ke s...
Tisková konference ministra zdravotnictví Adama Vo...
Tisková konference ministra zdravotnictví Adama Vo...
Tisková konference ministra zdravotnictví Adama Vo...
Adam Vojtěch
 
Vy patříte k rozvážným politikům. Jak se díváte na všechna ta bombastická srovnání – největší událost, nejhorší krize, největší úspěch… 
 
Úkolem politika je dávat občanům srozumitelné příměry a příměry takové, které nemají znaky fake news. Ono to není jen o bombastických prohlášeních, je to o vlastním celkovém chování představitele samosprávy. Hejtman nebo starosta má být ten, který je parterem pro ostatní v území. Nesmí to být člověk, ze kterého by ostatní měli mít strach. Musí mít přehled a zároveň musí naslouchat druhým. Kraj nelze řídit direktivně, ani jako firmu, ani jako bezpečnostní sbor, jak by si někteří přáli, protože pracovat pod neustálým tlakem a strachem nevede k dobrým výsledkům. 
 
Občas máme tendenci používat ona bombastická srovnání. Neměli bychom je užívat příliš často, ale pokud to výstižné a vhodné, tak proč ne. Bombastické příměry jsem též donedávna nepoužíval a nebudu je nadužívat. Změnilo se to však s příchodem koronaviru, kdy jsme skutečně stáli všichni před zcela novou a velmi nebezpečnou výzvou. Jde o bezprecedentní situaci, která má dosud nevídané dopady na celou společnost. 
 

Anketa

Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020)

41%
59%
hlasovalo: 20781 lidí
  
Když si čtete sliby protikandidátů, co si o nich myslíte. Je něco, co Vám přišlo zajímavé?
 
Přiznávám, že pro nedostatek času volební sliby protikandidátů nečtu nijak podrobně. Soustředím se na představování programu volebního uskupení Spolu pro kraj, který je podle mého názoru velmi kvalitní. Nabízíme lidem v regionu nadále poctivou správu kraje, která k nim bude přátelská. Naši maximální pozornost si nadále zaslouží hasiči, myslivecká sdružení, rybáři, zahrádkáři, skauti, sokolové, sportovní a další spolky. Nesmíme zapomínat na mladé rodiny, proto bychom se chtěli v novém volebním období zaměřit na podporu výstavbu nových bytů. Považuji také za důležité navýšit počet lůžek v zařízeních pro seniory. Stranou samozřejmě nesmí zůstat opatření na zadržování vody v krajině.
 
Pod Vaším vedením se kraji daří. Na co jste nejvíc pyšný?
 
Pokud bych měl zmínit pouze jedno opatření, tak se jedná o otevření dotačního programu na záchranu prodejen potravin na venkově. Celá řada obcí do té doby musela podporovat místní prodejnu z vlastního rozpočtu, což zejména u těch nejmenších bylo dlouhodobě neudržitelné. V roce 2019 poskytl Královéhradecký kraj na podporu provozu prodejen na venkově 3,1 milionu korun. V letošním roce jsme například podpořili všech 76 žadatelů. Zachování prodejen v menších obcích je zásadní především pro starší spoluobčany, kteří by jinak byli v mnoha případech odkázáni na pomoc svého okolí.  
 
Ve Vašem kraji funguje řada neziskových organizací. Jak se Vám spolupracuje s dobrovolníky a co konkrétně pro ně děláte? Máte pro ně třeba vyčleněný nějaký speciální den v měsíci? Kterých si vážíte nejvíc?
 
Vyčlenit si jeden den v měsíci pro dobrovolníky by mi přišla jako neúcta a pohrdání jejich prací. Jsem v intenzivním kontaktu s různými organizacemi a účastním se jejich aktivit. A nehledím na to, zda je pondělí anebo neděle. Zároveň je třeba být v terénu a o to se maximálně snažím. Mnoho záležitostí je potřeba řešit přímo v terénu a nesedět v kanceláři. Děkuji za veškerou činnost dobrovolnickým organizacím, ať již to jsou hasiči, myslivci, sportovní a jiné organizace. A pokud budu mít možnost dále v práci pro kraj pokračovat, tak podpora dobrovolnických je pro mne zásadní.
 

Anketa

Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku?

3%
97%
hlasovalo: 20612 lidí
 
Řada Čechů řeší problém s bydlením. Co lze, podle Vás, udělat proto, aby i mladí lidé mohli najít bydlení za rozumnou cenu?
 
Bydlení je dnes pro řadu mladých rodin cenově nedostupné, což je velký problém. Kraj může v této oblasti podporovat obce ve výstavbě bytů s regulovaným nájemným, například pro sociální a dostupné bydlení. Jde o metodickou podporu, zejména poradenství s dotacemi a přímými grantovými programy. Obce by mohly využít opuštěné průmyslové areály (brownfieldy) na bytovou výstavbu. I nyní v rámci krajského Programu obnovy venkova mohou obce tento program použít pro podporu bytové výstavby. Nesmíme ale zapomínat i na samoživitelky s dětmi. Ty se například v současné situaci dostávají mnohdy do neřešitelných situací.
 
Jste zástupce ČSSD. Jak se díváte na to, že roste despekt a pohrdání stářím. Dokonce už i politici se o starších lidech baví jako o problémů, když zdůrazňují, jak moc zatěžují penzijní systém.
 
Jsem příznivcem mezigeneračního propojování, dialogu napříč generacemi. Lidé v důchodovém věku dnes předávají vlastní moudrost získanou životními zkušenostmi mladší generaci. Mládež to zase může vrátit tím, že seniorům přiblíží například svět nových technologií. Stáří je plnohodnotná etapa lidského života, na kterou by se nemělo pohlížet s despektem. Není tajemstvím, že penze jsou u nás stále velmi nízké, a to zejména u žen. Lidé, kteří celý život poctivě pracovali, si zaslouží ve stáří odpočinek a důstojnou výši důchodu. 
 

Fotogalerie: - V krizi vás ochráníme

ČSSD zahájila kampaň před podzimními krajskými a s...
ČSSD zahájila kampaň před podzimními krajskými a s...
ČSSD zahájila kampaň před podzimními krajskými a s...
ČSSD zahájila kampaň před podzimními krajskými a s...
Volební manažer ČSSD Michal Hašek
Předseda ČSSD Jan Hamáček
 
Za Vašeho vedení kraje se velmi daří školám a vzdělávání. Je toto cesta, jak udržet lidi v kraji a případně přesvědčit některé mladé, aby se po studiích vrátili zpět do rodného kraje?
 
Královéhradecký kraj se pohybuje pravidelně na špičce žebříčku, který hodnotí kvalitu života v jednotlivých krajích. Je u nás dobře rozvinutá infrastruktura, což dokládá také krátká průměrná vzdálenost na poštu. Pokud k tomu připočteme vysokou míru bezpečnosti a také dobré podmínky pro vzdělávání a péči o děti, tak jsem přesvědčen, že je to skutečně ideální místo pro rodinný život. Bylo by však vhodné ještě posílit oblast kariérového poradenství na školách. Je také důležité intenzivně pokračovat v lepší provázanosti struktury středního školství s potřebami klíčových zaměstnavatelů v regionu. Co osobně pokládám za naprostou nutnost je to, abychom drželi střední školy i na malých městech, kde mají zcela zásadní roli nejen z hlediska školství, ale i kultury. 
 
V médiích se často mluví o krizi politických stran. Vy kandidujete za ČSSD. Myslíte si, že je opravdu krize politických stran nebo to je spíše krize témat? Že dnes řada populistických politiků slíbí cokoliv a neřeší, zda jejich sliby lze, nebo nelze pak splnit?
 
Ústup etablovaných politických stran na úkor nových populistických a mnohdy národoveckých subjektů je patrný nejen v Evropě. Doba je hektická a složitá, protože přichází stále nové a náročnější výzvy, u nichž mnoho politiků nabízí zdánlivě jednoduchá řešení, která však nemají žádný pozitivní dopad, naopak mnohdy situaci jen zhorší. Krátce za sebou jsme tu měli ekonomickou krizi, migrační krizi a nyní světovou pandemii koronaviru. Domnívám se, že právě v krizové době se odhalí kvality a politické zkušenosti tradičních stran. Když na jaře převzal řízení centrálního krizového štábu ministr vnitra Jan Hamáček, začaly se ve velkém nakupovat ochranné prostředky. A primárně díky tomu se situace u nás v republice stabilizovala. Na tomto příkladu chci poukázat na to, že schopnost řídit stát a jeho klíčové orgány v krizové době neurčuje jednoduchý a zdánlivě líbivý marketing, který slibuje všechno a všem. Věřím, že ideově ukotvené politické subjekty s dlouhou historií neřekly své poslední slovo. Musí však zjednodušit své fungovaní nebo lépe komunikovat nejen s veřejností, ale i s vlastní členskou základnou. 
 

Anketa

Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání?

88%
12%
hlasovalo: 34417 lidí
 
Když se Vás Vaši kamarádi ptali, proč chcete být znova hejtmanem, tak co jste jim odpověděl?
 
Toto rozhodnutí nebylo jednoduché, ale přesvědčila mě podpora, kterou dostávám ze všech částí kraje, když mi lidé děkují za to, že o problémech nemluvím, ale aktivně řeším. Nesnažím se direktivně malovat Štěpánův kraj, ale snažím se najít shodu a kompromis na nejlepším řešení. Jenom taková řešení totiž přetrvají více jak jedno volební období. 
 
Byl nějaký moment, ve kterém jste z pozice hetmana byl dojatý nebo pyšný na oceněný, které jste předal? 
 
Dokument Víta Klusáka V síti v autentické podobě ukázal téma, které neprávem stálo ve veřejné diskusi stranou. Zneužívání dětí na internetu nemůže společnost tolerovat za žádných okolností, naopak se mu musí usilovně bránit a přísně trestat. Jsem proto velmi rád, že jsem mohl v letošním roce ocenit třináctiletou školačku, jež přivedla policisty na stopu muže podezřelého ze závažných mravnostních deliktů. Daný člověk na sociální síti navázal kontakt s nejméně deseti dětmi s cílem je zneužít. Dívka zachovala chladnou hlavu a celou záležitost oznámila matce, která následně kontaktovala policii. Ve svém věku se toto děvče zachovalo velmi rozumně a statečně, za což jsem jí osobně poděkoval. 
 
Potkal jste se v době, kdy děláte hejtmana, s tím, že by Vám někdo nabídl úplatek?
 
Ne. Pokud by k tomu došlo, celou věc bych okamžitě řešil s příslušnými orgány. 
 

Anketa

Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren?

88%
12%
hlasovalo: 8407 lidí
 
A jaký byl nejhezčí dárek, který jste dostal?
 
V poslední době jsou těmi dárky zážitky, zážitky, když někam přijedete a můžete pomoci a nebo, když Vám někdo řekne, že něco, co jste udělal, bylo dobré a správné. To jsou hezké dárky.   
 
Ještě jedna otázka; historická. Který z politiků je Vaším vzorem. Nebo možná neříkejme politiků, ale osobností? 
 
Určitě to je první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zároveň má každý z nás ve svém okolí osobnosti, které jsou inspirující a důležité.
 
A máte nějaký oblíbený citát?
 
Slušnost není slabost. To si myslím, že by mělo platit a jsem přesvědčen, že i v politice musí existovat slušnost a o to se snažím. 
 
Jaké jsou největší úkoly, které budete muset řešit, pokud budete zase hejtmanem?
 
Musíme se vážně zabývat stárnutím populace, navyšovat kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory nebo zlepšovat podmínky pro domácí péči. Klíčová je pro nás obrana poboček České pošty v malých obcích a debata se starosty obcí o tom, jak dále zajistit, aby se u nich žilo spokojeně. Zda jsou lidé u nich spokojeni s dopravní obslužnosti, dostupností lékařské péče nebo třeba obyčejné prodejny potravin. Z krajské úrovně se chci také více zaměřit na prosazování růstu platů v sociální, zdravotní a kulturní oblasti. Protože platy v těchto sektorech považuji za podhodnocené, chtěl bych proto v této záležitosti více komunikovat s centrální vládou a odbory. A zásadní otázkou je i sucho a životní prostředí. 
 

Fotogalerie: - V Champagni sběračem vína

Byli jsme ve Francii v kraji Champagne sklízet vín...
Denní rozvrh česače vína
Odrůda vína Chardonnay
A odrůda vína Pinot noir, u nás známá jako Rulands...
Z menších košíků se hrozny přesypávaly do větších,...
Vinice v kraji Champagne, jedině z Champagne je pr...
 
Proč by Vás v říjnu lidé měli volit? 
 
Protože reprezentuji především stabilitu, slušnost, zkušenost a vlídný úřad. Před chvílí jsem ukázal na složité výzvy dneška. Proto se domnívám, že není vhodná doba na experimenty u volebních uren.  
 
Až za sto let bude o Vás nějaký student psát referát. Co byste chtěl, aby napsal?
 
Byl bych rád, aby období, kdy jsem stál v čele kraje, bylo hodnoceno jako období dobré práce a stability. Ale toto hodnocení musí učinit historie. 
 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Barbora Richterová
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Klaus má pravdu, vláda chce zachránit sebe více než tuto zemi. Vlastimil Tlustý rozebírá, kdo bude těžit z dnešního zadlužování

20:09 Klaus má pravdu, vláda chce zachránit sebe více než tuto zemi. Vlastimil Tlustý rozebírá, kdo bude těžit z dnešního zadlužování

ROZHOVOR „Vládní opatření jsou pro část občanů likvidační a navíc vláda odmítla poskytovat náhradu z…