Potápět migranty a střílet na ně? Drsná pravda, udeřil Okamurův muž, který už má na svědomí „venčení prasat u mešit“

19.05.2015 17:53

ROZHOVOR Bývalý diplomat, spolupracovník Tomio Okamury a sympatizant vznikajícího hnutí Svoboda a přímá demokracie Jiří Kobza tvrdí, že abychom zabránili nežádoucí imigraci a islamizaci naší země, je vystoupení z EU možným řešením. Dále je třeba podporovat české rodiny, aby národ nevymíral. Nechápe, že církve nehájí proti imigrantům křesťanské principy naší civilizace. Odmítá bruselské kvóty a říká, že toto je naše země vykoupená krví našich předků a nikdo kromě nás nesmí mít právo určovat, kdo sem smí a kdo ne. Byl to on, který sepsal článek navrhující „venčit prasátka u mešit“, kvůli kterému Okamurovi značně zatápěla média.

Potápět migranty a střílet na ně? Drsná pravda, udeřil Okamurův muž, který už má na svědomí „venčení prasat u mešit“
Foto: Archiv JK
Popisek: Jiří Kobza

Evropská unie chce řešit příliv imigrantů z Afriky tím, že členským státům EU přidělí kvóty. Dokonce se pro nás už zveřejnila některá čísla. Co si o tom myslíte? V čem vidíte hlavní nebezpečí této imigrace?

Nebezpečí, která systém kvót skrývá, je mnoho. Zaprvé povinnými kvótami dochází k bezprecedentní paušální legalizaci ilegální imigrace, a tím vlastně k pozvání zbytku Afriky k přesunu do Evropy. Zadruhé paušálně je zde míchána dohromady ekonomická migrace a uprchlictví z oblastí konfliktů. Na migrantech z Afriky je to dobře vidět, že většinu z nich tvoří mladí muži v plné síle, bez rodin, rodičů a malých dětí. Je součástí naší kultury, že bojeschopní muži chrání své rodiny a svou zemi. Tito se ale hrnou od svých rodin do Evropy. Proč je tomu tak? Zatřetí o tom, kdo z migrantů bude kam umístěn, rozhodují nekompetentní úředníci v Bruselu, kteří neponesou důsledky svých rozhodnutí na svých rodinách nebo přátelích v České republice.

Začtvrté nemáme kvóty na počty bezdomovců, nemocných dětí, starých lidí ani lidí na úrovni chudoby. Proč máme mít kvóty na cizince, kteří sem přicházejí proto, aby brali i z toho mála, co ještě zůstalo pro naše vlastní potřebné? Podle mě je lidsky i politicky naprosto nepřijatelné vydávat prostředky na nepřizpůsobitelné migranty, které nám chce vnutit EU, když nemáme dost prostředků pro svoje vlastní potřebné občany.

Toto je naše země a nikdo kromě nás nesmí mít právo určovat, kdo sem smí a kdo ne. Koneckonců o tom, koho pozveme k sobě domů, také rozhodujeme sami a nepouštíme si do obýváku kdekoho.

Zastánci společné imigrační politiky hovoří o tom, že když mezi státy EU nejsou hranice hlídány, musí o imigraci rozhodovat EU, nikoli členské státy, které již nekontrolují své hranice. Když to obrátím: nebylo by řešením, abychom obnovili hraniční kontroly na českých hranicích, abychom kontrolovali, kdo na naše území přichází, a aby nám EU nepřikazovala, kolik imigrantů v naší zemi bude?

Legální migrace v rámci Schengenské dohody představuje vysoké bezpečnostní riziko sama o sobě, když si uvědomíme, že teroristé, kteří útočili v Evropě v posledních letech, měli pasy a občanství EU. Tudíž i volný pohyb po Evropě. Osobně se domnívám, že fyzická ochrana hranic je efektivitou plně srovnatelná se sledováním komunikace, skenování osob na letištích a dalšími technikami, které jsou již v evropském měřítku činěny. Stát je bezpodmínečně povinen zabezpečit ochranu svých občanů, a pokud toho není schopen, ztrácí jejich důvěru. Jak jsem již uvedl, je nepřijatelné, aby o tom, koho si pustíme do země, rozhodoval úředník v Bruselu, a ne české úřady. Domnívám se, že by zelené hranice měly být střeženy důkladněji, nejenom pro bezpečí občanů, ale i migrantů, jako rodák z jižní Moravy vím, kolik utopených ilegálů skončilo v řece Moravě.

Hovoří se o tom, že muslimové budou mít většinu v zemích jako Francie či Británie do 40 let. Při nynějším masovém přílivu možná ještě dříve. Jak by se proti tomu měla Česká republika bránit? Neměla by vystoupit z EU, aby nebyla společně islamizována se západoevropskými zeměmi? Nebo neměla by vytvořit alianci východoevropských zemí, které tím ještě nejsou zasaženy?

Hlavní příčinu klesající populace v České republice vidím v nulové propopulační politice všech vlád od roku ‘89. Vlády posedlé přerozdělováním státního majetku do soukromých rukou se nestihly zabývat občany a demografií. Důvodů, proč se rodí málo dětí, je mnoho, ale zodpovědnost za tento stav nejistoty mladých rodin nesou bez výhrady a bez rozdílu minulé vlády. Minulý režim snadno dokázal tuto křivku otočit poskytnutím řady benefitů mladým pracujícím rodinám. Naše vlády se z tohoto odmítly poučit a poskytly mladým rodinám pouze možnost zadlužit se na mnoho let hypotékou a nechat se ožebračit drastickou exekucí, pokud se dostanou do potíží a nebudou moci splácet. Navíc evropské statistiky ukazují naprosto jasně, že imigranti sociální systém naopak zatěžují, protože drtivá většina jich žije z dávek. Proto hesla o ekonomickém přínosu migrantů patří do říše bludů.

Doktrína politického islámu, tedy dosažení islamizace západních zemí politickými prostředky, kterou výstižně definoval Chomejní, vychází právě z průběžné imigrace muslimů na Západ. Zde se začnou sdružovat do různých organizací – to se už u nás děje, organizovat se, aby v určitém počtu byli schopni dosáhnout volební váhy, a při těsně rozděleném elektorátu začnou mít vliv na to, kdo bude prezidentem či poslancem. Pomáhat jim v tom budou různé začleňovací agentury a aktivisté či koupení politici, kteří jim pomohou získat volební právo. V tom momentu už mohou za své hlasy požadovat ústupky. Začne to spory o šátky ve školách, o vepřové ve školních jídelnách, o zkoušení děvčat pouze učitelkami, oddělený tělocvik pro chlapce a dívky, až to skončí zákazem křížů ve třídách a nepovoleným vánočním stromem na náměstí jako v Bruselu.

Máme možnost se poučit z vývoje v Nizozemsku, Belgii, Švédsku, Německu... Pokud budeme otálet s opatřeními na přísnou kontrolu migrace, skončíme hůř než jmenované země, protože již nemáme ani minimální prostředky na ochranu obyvatel proti vlně nepřizpůsobivých příchozích.

Domnívám se, že aliance zemí proti imigrační politice Bruselu už vzniká, byť je to zatím na úrovni spolupracujících, většinou opozičních stran, například francouzská  Front National, rakouská FPÖ, které jsou si vědomy, kam Evropu Brusel vede. Nejde tedy pouze o země střední Evropy, ale i o některé země Západu, kde politici sbírají odvahu ozvat se proti diktátu Bruselu. Nejlepší obranou proti islamizaci naší země je důsledná propopulační politika, která dá mladým rodinám motivaci a jistotu potřebnou k založení rodin.

Pokud si ale máme vybrat pouze ze dvou variant, jestli islamizaci pod tlakem Bruselu, nebo se jí ubránit vystoupením z EU a získat samostatnost a nezávislost, jsem pro ukončení našeho členství v EU. Koneckonců pokud nedojde k přesunu rozsáhlých pravomocí z Bruselu na regiony, tak EU nepřežije, a protože si bruselští kapři rybník nevypustí, vidím další vývoj poměrně jasně.

Kdo nese podle vás odpovědnost za nynější masový příliv uprchlíků?

Za masový příliv uprchlíků jsou jednoznačně zodpovědné Brusel a stovky různých NGO a agentur, které jsou z uprchlíků dobře živy. V momentě, kdy Brusel začal legalizovat nelegální uprchlíky, vystavil tím bianco pozvánku pro zbytek Afriky. Osobně si myslím, že i drastické podmínky, v jakých jsou migranti nacházeni na moři, jsou „part of the show“, aby snáze dojali bruselské úředníky a vypadali o to nevinněji a bezmocněji, aby získali status uprchlíka. To, že před chvílí naházeli křesťany do moře, už nikdo nevyšetří.

Sociolog Petr Hampl uvedl, že v krajním případě, kdyby nelegální imigranti nereagovali a nedařilo by se zadržet jejich příliv z moře či přes suchozemské hranice, tak by se měli lodě s nimi potápět a na hranicích by se na ně mělo střílet. Co o tom soudíte?

Sociolog Hampl má svou drsnou pravdu. Naši předkové nám neodevzdali tuto zem, abychom ji dali nájezdníkům jenom proto, že se sem pohrnou po tisících.

Dokud to za Evropu dělal Muammar Kaddáfí, byl sice médii označován všelijak, ale v podstatě dělal špinavou práci na ochraně jižních hranic Evropy. V Africe se vědělo, že přes libyjské hranice nelze projít, tak to nedělali. Dokud se v Africe ví, že Evropa všechny přijme, nakrmí, oblékne, ubytuje, dá jim dávky a vypustí je mezi obyčejné lidi, pohrnou se do Evropy miliony dalších. A pak nastoupí politický islám, jak jsem uvedl. Problém vidím v tom, že jak ukázala tragédie v Uherském Brodě, naše vláda, bezpečnostní složky ani armáda nejsou schopny zvládnout krizové situace širšího rozsahu, a pokud by měla nastat podobná invaze jako například v Ceutě, kdy se přes plot hrnou stovky a stovky migrantů v plné síle, netroufám si odhadnout následky.

Šéf Islámského státu nyní řekl, že islám není náboženstvím míru a že vždy používal ke své expanzi násilí. Má podle vás pravdu?

Potíž muslimů je v tom, že menšina fanatiků určuje jejich směřování. Jenže pokud je z 1,3 miliardy světových muslimů radikálních byť jen 10 procent, je to celkem 130 milionů odhodlaných bojovníků, na které musíme být připraveni. To je jako obyvatelstvo třinácti Českých republik. Stejně jako například v Německu v roce 1934–1936 nebyli všichni Němci nacisté. Bohužel ti mírumilovní jenom mlčeli, když měli mluvit. To stejné se děje s muslimy. Jsem hluboce přesvědčen, že si své renomé mírumilovnosti musejí vybudovat sami muslimové svými skutky. Zatím se jim to nedaří. Myslím, že islám v podání Islámského státu má do mírumilovného náboženství opravdu daleko. Jen ti ostatní muslimové, i ti u nás, kteří se cítí tak ukřivdění, stále mlčí...

V debatě o multikulturalismu se hovoří o právech imigrantů. Ale nemáme my, čeští občané, právo žít v civilizačním a kulturním prostředí, které jsme zdědili, které se nám líbí a ve kterém se cítíme doma? Dejme tomu, že jsem běžný český občan a nechci, aby na Hradčanském náměstí vyrostl mrakodrap. Ale také nechci, aby tam byly mešita, pagoda, protože tam prostě nepatří a nelíbí se mi tam…

Práva imigrantů jsou naprostý nesmysl. Právo může a musí být jenom jedno, a tím jsou naše zákony, nikdo nemůže stát nad anebo mimo zákon. Kdo porušuje zákony, patří před soud a potrestat. Toto je naše země, odkaz našich otců vykoupený jejich krví a obrovskými oběťmi. Střet kultur, jehož jsme svědky, probíhá velmi intenzivně právě pomocí zakotvování přítomnosti invazivních kultur prostřednictvím sakrálních staveb financovaných z podivných fondů z arabských zemí. Toto jsou ony pověstné dva prstíčky mezi dveřmi. Smolíček Pacholíček by naši vládu mohl poučit.

Dělníci, střední vrstvy a nižší střední vrstvy volí ve Francii například Národní frontu Marine Le Penové, protože se bojí imigrantů. Divíte se jim?

Vůbec se jim nedivím. Byl jsem na konferenci v Praze a Marie Le Penová mluvila velice rozumně a logicky. Všem, kteří ji tak snadno kritizují, doporučuji seznámit se přímo s jejími názory, tedy ne z komentářů médií, a trochu nad nimi zapřemýšlet. Jde jí totiž o budoucnost nás všech.

Prezident Miloš Zeman nedávno o imigrantech řekl: „Každý má žít ve své původní zemi. Něco jiného je cestovat a poznávat jiné kultury a něco jiného ve své původní vlasti pro její prospěch pracovat. Myslím, že tito lidé by měli žít ve svých zemích, tam praktikovat svoje náboženství a nepokoušet se narušovat normální život v zemích, které mají jinou kulturu.“ Co si o tom myslíte?

Prezident Zeman je velice moudrý muž, jehož si vážím, byť jsem jej nevolil, a za kterého jsem velice vděčný. Já říkám totéž jako on, jen daleko tvrdšími slovy.

A Zeman poté také přistěhovalcům vzkázal: „Řekl bych jim: Pokud nedokážete přijmout pravidla hostitelské země, a vraždění novinářů rozhodně není přijímání pravidel, vraťte se domů do své původní vlasti.“ Co si myslíte o možné repatriaci nepřizpůsobivých či kriminálně žijících imigrantů?

Jsem nesmlouvavým zastáncem důsledné repatriace všech nelegálních imigrantů.Ty nepřizpůsobivé, kteří ohrožují právní řád této země nebo představují bezpečnostní riziko, by měly vyřešit naše bezpečnostní složky.Těm ostatním neustupovat ani o píď, protože jak se s tím jednou začne, už se nezastavíme. Poučme se z příkladu Austrálie!

Jak se díváte na to, jaký mají pohled na imigraci vládní strany? ANO, ČSSD a lidovci?

Pohled vlády na imigraci je pro mne nepochopitelně vyčkávající a srovnatelný s pozicí člověka klečícího s hlavou v písku a čekajícího, kdo jej nakopne. Dělá to na mne dojem, že tyto strany nemají jasnou představu co s tím, ani nemají ve svých řadách nikoho, kdo by jim dokázal jasně ukázat, kam dosavadní vývoj povede. Pokud totiž brzo něco nepodniknou na naši ochranu, špatně to dopadne pro celý národ. Mrzí mne, že k této otázce nezaujaly jasný postoj církve, které by měly být hlavním nositelem našich křesťanských tradic. Nechápu tento postoj. Na závěr bych chtěl říci jednu věc k imigraci.

Prosím...

Pokud k nám přijde host, chová se jako host, respektuje naše tradice a váží si naší pohostinnosti, je vítán a jako hosta jej vyprovodíme. Pokud ale někdo přijíždí s pocitem nadřazenosti, nerespektuje naše zvyky, chce nastolit vlastní zákony v naší zemi a neustále požaduje nějaké ústupky, není to host, ale nájezdník a jako s takovým s ním budiž i patřičně zacházeno.

 

Mgr. Jiří Kobza, narozen 1955 v Praze, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie, poté dva roky postgraduál na VŠE, obor zahraniční obchod. Pracoval 12 let v PZO Strojexport v oddělení vývozu geologických prací na Středním východě. Pracoval v Jemenu a Egyptě, vedl pobočky Strojexportu pro geologické projekty v Jordánsku a v Íránu. Po návratu do ČR pracoval pro české pobočky zahraničních firem a podnikal. Od roku 2000 do 2004 pracoval jako diplomat (nejprve obchodní rada, později jako chargé d´affaires) na velvyslanectví ČR v Teheránu. Po ukončení diplomatické mise v Íránu ještě další tři roky podnikal, pak se přesunul do ČR, kde zřídil menší obchodní firmu v oboru vína, kde podniká dosud. Ovládá angličtinu, němčinu, ruštinu, italštinu, perštinu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vláda „slušnosti a důstojnosti“ předvedla, co je zač. Takový kýbl špíny Foldyna za roky v politice neviděl

5:20 Vláda „slušnosti a důstojnosti“ předvedla, co je zač. Takový kýbl špíny Foldyna za roky v politice neviděl

„Takový kýbl špíny jsem v české politice ještě neviděl, a to pamatuju už opravdu hodně,“ říká poslan…