Profesor Jiří Svoboda: „Lepší“ lidi se chrání, na „horších“ nezáleží. Učitelka Bednářová jako Havel

16.11.2023 4:44 | Rozhovor

LISTOPAD 89 - JE NEBO NENÍ CO SLAVIT? Režisér Jiří Svoboda se při vyprávění o svém novém filmu dotkl i současné kauzy učitelky Bednářové. „Vyhodili ji z práce za vyslovení názoru, který se nelíbil někomu z ‚lepších‘ lidí, kteří mají monopol na pravdu. Dokonce ji začali vláčet po soudech podle šablony, okopírované od předlistopadového režimu,“ řekl. Její osud mu připomenul Václava Havla. A ptá se, kdo tyto lidi učinil lepšími a proč jsou pro ně ostatní ti „horší“.

Profesor Jiří Svoboda: „Lepší“ lidi se chrání, na „horších“ nezáleží. Učitelka Bednářová jako Havel
Foto: Repro XTV
Popisek: Režisér Jiří Svoboda

Česká televize v neděli uvede váš film Cesta do tmy. Nechci z něj moc prozrazovat, ale základní zápletka tkví ve spáchání činu vnímaném bez debat jako kriminální, ke kterému v zoufalství dospěje uznávaný vědec a doposud spořádaný občan. Já vnímám jeho aktualitu právě v tom, že zklamání, zoufalství a frustrace z poměrů v této zemi je dnes čím dál častěji pocitem lidí, které rozhodně nelze zahrnout pod „svět neúspěchu“, nebo „frustráty“ či „dezoláty“, jak někteří posměšně říkají. Cítíte to také?

Anketa

Které datum je pro vás důležitější?

hlasovalo: 12832 lidí
Všechny dramatické příběhy, které stojí za to, aby se četly nebo viděly, mají schopnost zobecnění. Vypravěč nabízí čtenáři nebo divákovi příležitost ztotožnit se s postavami, s tím, co prožívají, a promítnout do jejich jednání sám sebe, své životní a sociální problémy a vnitřní rozpory při jejich řešení. Příběh hlavní postavy filmu Cesta do tmy nabízí otázku, do jaké míry má člověk právo jednat za společenské instituce, pokud jsou nečinné nebo se chovají lhostejně k ochraně jeho práv, která jsou mu zaručena obecně platným pojetím spravedlnosti. Hlavní postava našeho příběhu se rozhodne, že mu takové právo náleží a zaplatí za to.

Že jsou společenské instituce v našem světě při ochraně práv aktivní diferencovaně, není tajemstvím. Společnost je rozdělena na „lepší“ a „horší“ lidi, které jste v uvozovkách pojmenoval v otázce. Ti „lepší“ si přisvojují více spravedlnosti a více práv, zatímco práva těch „horších“ jsou pominutelná. Paradoxně jsou ti „lepší“ tam, kam se vydrápali, jen díky hlasům těch „horších“, které jednou za čtyři roky zavalí sliby vytvoření krásného světa. Pak se domnívají, že mají právo svévolně ohýbat zákony, jak se jim zrovna hodí.

I když se po celý film dozvídáme spoustu důvodů a vysvětlení, proč k tomuto kroku dospěl, je divákovi celou dobu jasné, že to s ním nemůže skončit dobře. Já to vnímal jako obecnější varování, že když se dostanete z jakýchkoliv důvodů do problémů, může být hněv velmi špatným rádcem. Souhlasíte, že zrovna toto je v dnešní době důležité říct?

Promiňte, ale já se nedomnívám, že se hlavní postava dostala do „problémů“. Inženýr Kleiner využíval k řešení své situace všech dostupných prostředků, které mu nabízely k tomu určené společenské instituce. Teprve nezákonná provokace probudila zájem policie. Ne však o jeho „problém“, jak vy říkáte, ale o jeho jednání. Co si má počít „horší“ člověk, když se nedomůže práva a spravedlnosti? To je otázka, kterou je v dnešní době opravdu důležité říct.

V ústavě máme mnoho krásných vět. Ale například paní učitelka Bednářová (osobně ji vůbec neznám) má, jak jste řekl, „problém“. Vyhodili ji z práce za vyslovení názoru, který se nelíbil někomu z „lepších“ lidí, kteří mají monopol na pravdu. Dokonce ji začali vláčet po soudech podle šablony, okopírované od předlistopadového režimu.

Hlavně mi teď neříkejte, že to nakonec rozhodne nezávislý soud. To už jsem slyšel, když jsem apeloval u tajemníka MV KSČ Štěpána, aby byl propuštěn z vězení Václav Havel. Řekl mi: Copak strana někoho zavírá? To je věc nezávislé justice. Pravda, paní učitelka není zatím ani ve vazbě ani ve vězení, jako odsouzená. „Nezávislá justice“ ale neřekla, který názor, nebo spíš popis stavu, má, a který nemá stíhat. Neřekli to ani policisté. Řekli to „lepší“ lidé. Ti samí, co nosí po kapsách zakódované telefony, někteří dozimetry. Říkají, co je jedině správné a co je „dezinformace“, které se, jak jste řekl, „frustráti“ a „dezoláti“ nesmějí dozvědět, aby nebyli zmatení. Paradoxně i jejich hlasy, vhozenými do volební urny, se dostali tam, kde jsou.

Čím si zasloužili, že si myslí, že zrovna jejich názory jsou správné „informace“, zatímco názory jiných jsou špatné „dezinformace“, které by mohly plést hloupým „horším“ lidem hlavu? Že je mnohé v ústavě napsáno jinak? Na tom „lepším“ lidem nezáleží.

Skvělý spisovatel a překladatel Jaroslav Kořán si před listopadem 1989 „odseděl“ ve vinařské věznici jeden rok. „Lepší“ lidé tehdy rozhodli, že zpívat v hospodě hanlivé písně o Sovětském svazu, je „dezinformace“. Po revoluci jiní „lepší“ lidé rozhodli, že se má stát pražským primátorem. Aby bylo jasno, Jaroslav Kořán byl skvělý překladatel, který mi po revoluci dával své novely, zda bych je nemohl adaptovat pro film nebo televizi.

Pro pořádek musím uvést, že paní učitelka Bednářová se dopustila „dezinformací“ ve škole před dětmi. A děti jsou naše budoucnost, říkají si „lepší“ lidé. Musíme jim přepsat v osnovách historii a naučit je lásce k Evropské unii, Davoskému fóru i Trilaterární komisi. Copak děti mají rozum? Copak už jsme je naučili, že se mohou rozhodnout, zda budou od zítřka považovány za holčičky nebo chlapečky? Bez ohledu na to, jak s informacemi zacházela příroda? Mravní kredit žáka/ů, kteří udavačství považují za záslužné, se mi nechce hodnotit. Nemohou za to.

Upřímně mne zajímá, zda nějaký policejní orgán, následovaný státním zástupcem, podal už obžalobu na učitele, který vyjádřil relativizující názor na počínání Izraele vůči Arabům, kteří Izrael přepadli a vraždili každého, kdo se ocitl před hlavní jejich samopalu. Zda se dal pilně do stíhání těch, kdo měli vyšito na tričku „Olympiáda 1972“. Tehdy tam Arabové zavraždili jedenáct sportovců – Židů.

Věnuji se tomu tolik právě proto, že už několik let prožíváme jako země dost těžké časy, které podle všeho ještě nekončí. Ani z vyjadřování členů současné vlády to tak nevypadá. Zaznívají i obavy, že vláda si vůbec není vědoma reality, která se v této zemi odehrává. Myslíte si to taky?

Nepodezírám členy vlády z toho, že neumí číst. Data Statistického úřadu jsou nemilosrdná. Díky dvouciferné inflaci přišli lidé, kteří si spořili, o tisíce či desítky tisíc korun, jako by je hodili do odpadkového koše. Přitom z úspor dnes dotují nízkopříjmoví občané spotřebu, včetně potravin, bydlení a energií. ERU hodlá od ledna 2024 zrušit regulovanou část ceny, která by tak vzrostla o 70 %. Růst průměrné hrubé mzdy od nástupu pětikoalice činí 5,6 %. Průměrná spotřebitelská inflace za toto období stoupla o 28,8 %. Pokud se ptáte, je-li si vláda vědoma sociální reality, příjem ústavních činitelů je více, než pětinásobkem příjmu zámečníka, instalatéra, učitele atd. Dopady různých „balíčků“ proto tento segment společnosti nepociťuje. To je jeden z důvodů, proč je společnost rozštěpená. Proč se ztratil étos časů po listopadu 1989.

Pirátský poslanec Michálek nedávno uvedl, že až reformy „naběhnou“, lidé uvidí jejich smysl a ocení je. Podobně hovořil, pokud si vzpomínám, před deseti lety ministr financí Miroslav Kalousek. I on, stejně jako současná vláda, věří, že se „prošetříme k prosperitě“. Co na tuto představu říkáte?

Nemám ekonomické vzdělání. Rozpaky či dokonce negativní hodnocení vládní politiky, sdílí občas nejen renomovaní ekonomové jako Markéta Šichtařová, ale i Miroslav Kalousek. Nepochopitelným problémem byla naprostá nepřipravenost pětikoalice na převzetí vládních křesel. Důsledkem je současná situace, kdy jsme jedním z nejhorších evropských států v celé řadě ukazatelů. „Lepší“, dobře placení činitelé, by se měli zajímat třeba o to, proč je v Německu nižší sazba DPH na potraviny, proč mají Češi jednu z nejvyšších cen energií v Evropě, což v důsledku zvyšuje i ceny základních potravin. „Lepší“ lidé nenabízejí žádnou vizi, kterou by mohli občané sdílet.

Za „sociální svědomí“ vlády se vydává ministr práce a sociálních věcí, předseda lidovců Marian Jurečka. Jak podle vás, vzhledem k tomu co navrhuje a prosazuje, tuto roli plní?

Myslím, že zřejmou odpovědí na vaši otázku jsou výzkumy veřejného mínění, které přisuzují KDU-ČSL zisk 2 % hlasů voličů. Lidé, kteří tvořili volební elektorát této strany, očekávali od svého předsedy a ministra tradiční ochranu mladých rodin, zemědělců nebo důchodců. Pan Jurečka však vytváří a prosazuje zákony a opatření, které tento segment společnosti nejbolestněji zasahují. Zkuste jeho politiku srovnat s politikou noblesního intrikána Josefa Luxe.

Nejproblematičtějším členem koalice je s ohledem na množství afér a skandálů hnutí STAN. Objevují se další a další podrobnosti o jeho propojení s podzemím kolem aféry Dozimetr, nejnověji se dokonce hovoří o fyzické likvidaci nepohodlných účastníků. Co jako autor, který natočil docela dost příběhů o propojení politiky s organizovaným zločinem, říkáte na tuto skupinu?

Je zřejmé, že část zakládajících členů tohoto hnutí se vyšplhala do vlivných pozic se záměrem vytvořit zločinecké uskupení, vykrádající veřejné finanční prostředky Dopravního podniku a bůhví čeho ještě. Kódované telefony pro vzájemný kontakt, konspirační byty, budování sítě úředníků, kteří jejich plány realizovali ve věcné i personální rovině, najatá bezpečnostní agentura pro odhalování odposlechů… Druhá větev zločinného spolčení se zaměřila na korupci při zadávání zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny. Problémem vlády pětikoalice je skutečnost, že nesmí přijít o osm poslanců, i kdyby byli zapletení do vraždy. Touha udržet se mezi „lepšími“ lidmi je silnější, než jakýkoli mravní zákon.

 

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

změny ve smlouvách

Dobrý den, nechápu, jak piráti mohou podpořit pro nás tak nevýhodné změny zakládajících smluv EU. Nebo myslíte, že jsou pro nás výhodné? A kdyby byly změny schváleny, neměli bysme jako občané mít pak možnost rozhodnout, zda chceme v EU nadále zůstávat? Myslíte, že změny projdou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Stručná charakteristika této současné hrůzovlády , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseprivate observer , 16.11.2023 8:29:33
Takhle rozvrátit ekonomiku tohoto, kdysi prosperujícího státu, by nedokázali ani Pávkovi komouši.

|  22 |  0

Další články z rubriky

Netanjahu a Sinvár, šéf Hamásu, mají stejné zájmy. Bývalý agent Mosadu prohlásil pro PL výbušnou věc

17:50 Netanjahu a Sinvár, šéf Hamásu, mají stejné zájmy. Bývalý agent Mosadu prohlásil pro PL výbušnou věc

„Nejsem jeden z těch, co si myslí, že my Izraelci jsme andělé a Palestinci jsou ďáblové. Nejsem!“ Ta…