Starosta Valašského Meziříčí: Jsem přesvědčen, že se lidem v Česku žije dobře

14.03.2019 15:04

Starostovi Valašského Meziříčí Robertovi Stržínkovi (ANO) se loni podařilo obhájit mandát a jak prozradil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, dotáhnout chce nejen několik projektů, ale soustředit se chce i na velké investiční akce. Co nového ve městě zamýšlí? A kde chce radnice na plánované investice vzít finance? Řeč přišla i na sjezd ANO či účast hnutí ve vládě. Neustupuje až příliš ze svých priorit?

Starosta Valašského Meziříčí: Jsem přesvědčen, že se lidem v Česku žije dobře
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO)

V komunálních volbách jste obhájil mandát starosty. Co pro vás tento závazek znamená? Přeci jen jedno volební období je krátká doba na prosazení změn. Jak budete chtít čtyři roky navíc zúročit?

Obhájení mandátu mě samozřejmě velmi těší. Máte pravdu, že je to závazek, ale s tím jsem do voleb a obhájení postu starosty šel. Vnímám od občanů, že směr, který máme (rozvoj města, bezpečnost, kulturní a sportovní akce), je správný a rád v něm budu pokračovat.

Máme před sebou několik projektů, které bych rád dotáhnul do úspěšného konce. Prioritou číslo jedna je pro mě výstavba nové sportovní haly na ulici Palackého. Čekají nás další kroky k plánované rekonstrukci náměstí. Rád bych také dotáhl do konce opravu venkovního koupaliště. Věřím, že z bazénové „díry“, která nám v tuto chvíli hyzdí venkovní prostor, vznikne brzy nový relaxační bazén.

Máme připraveno množství investic, zejména v oblasti školství a také revitalizace panelových sídlišť. Mezi další priority pro toto volební období řadím také podporu projektů v oblasti městské zeleně. Je toho mnoho a věřím, že se mi s kolegy podaří co nejvíce projektů do konce volebního období zrealizovat.

Jak jste se nechal slyšet, chcete se soustředit na velké investiční akce. Rozpočet města je ale deficitní. Kde chcete na plánované investice vzít finance? A není v rozporu s tímto vaším prohlášením fakt, že oproti minulému roku plánované investiční výdaje klesly o cca 90 milionů Kč? 

Zastupitelstvo města v lednu letošního roku schválilo deficitní rozpočet města s tím, že deficit ve výši bezmála 125 milionů korun bude vyrovnán nevyčerpaným úvěrem z roku 2018 ve výši 14,8 milionů korun a zůstatky na bankovních účtech města z loňského roku ve výši 110,2 milionů korun. Meziroční pokles investic ve schváleném rozpočtu oproti skutečnému čerpání v roce 2018 není o 90 miliónů, ale ve skutečnosti zhruba o 60 miliónů korun.

Je třeba si uvědomit, že standardní investiční potenciál našeho města je okolo 120 milionů korun ročně. Tato částka nám zbývá v rozpočtu na investice jakožto rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji města. V roce 2018 jsme ve skutečnosti investovali 223 milionů korun, což byla anomálie. Jednak jsme použili zůstatky z předchozích let, když se rozpočet plánuje deficitní, tak deficitní skončit nemusí, a také jsme obdrželi větší příjmy v rámci rozpočtového určení daní. Díky tomu jsme v roce 2018 investovali téměř 2x tolik, než je běžné. I letošních bezmála 162 milionů korun do investic je tak nad rámec standardních průměrných možností města.

V roce 2018 jsme zapojili také část úvěru na nákup pozemků na Křižanově pile a letos jsme se rozhodli navíc vzít úvěr ve výši 70 milionů korun na revitalizace sídlišť. Nevidím nic špatného na tom, pokud úvěr jde do investic. Myslím si, že je to rozumné, protože ceny stavebních prací a stavebního materiálu rostou závratným tempem na rozdíl od ceny peněz, která stoupá jen velmi pomalu. Jsem rád, že tento investiční úvěr podpořila také velká část opozice.

Opozice kritizuje nejen hospodaření radnice, ale i posilování pravomocí rady města na úkor zastupitelů. Vadí ji například usnesení, kterým zastupitelstvo předává pravomoc radě města rozhodovat o rozpočtových úpravách. Nedomníváte se, že na tak zásadním dokumentu, jako je rozpočet, by se měli podílet všichni zastupitelé? Jak se snažíte opozici zapojit? Nebo se domníváte, že řízení města je s ohledem na výsledek voleb jen vaše odpovědnost?

Posílení pravomocí v rámci rozpočtových úprav není žádné vyšachovávání zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo rozpočet, toho my se držíme a pro nás to jsou jasně nastavené mantinely v souladu s obecním zákonem, který říká, že rada obce zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu. Jsem přesvědčen o tom, že se nejedná o snižování kompetencí zastupitelstva, ale o zvýšení flexibility z hlediska řízení veřejných financí. Jde tedy o operace, které nenavyšují rozpočet města, ale o přesuny mezi jednotlivými částmi rozpočtu. Usnesení rady a rozpočtová opatření jsou zveřejňována, čili veřejná kontrola tím není omezena a zastupitelé města mají vždy k dispozici všechny materiály, které se na radě města projednávaly.

V usnesení k rozpočtu jsou jasně stanovené podmínky, za kterých radní mohou rozpočtové přesuny schvalovat. Rada města může rozhodovat o opatřeních do výše 2 milionů korun v případě, že jsou vyvolaná organizačními změnami a jen v případě, že tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky města. Nebude se tak navyšovat celkový rozpočet příjmů a výdajů města. Například může jít o situace, když se u investice do 2 milionů korun zjistí, že se jedná o opravu, anebo také v případě vysoutěžení investice levněji, kdy ušetřené peníze lze smysluplně investovat ve stejném roce.

Jen pro zajímavost si dovolím uvést, že v roce 2016 byl schválen rozpočet výdajů ve výši necelých 490 milionů korun a kompetence rady byla ve výši do 1,5 miliónu korun, což bylo 0,31 % z celkového rozpočtu výdajů. V letošním roce byl rozpočet výdajů schválen ve výši 650 miliónů korun a kompetence rady je ve výši do 2 miliónu korun, což je také 0,31 % z celkového rozpočtu výdajů. Z toho je zřejmé, že kompetence rady se v rámci této aritmetiky nemění.

V jaké fázi se aktuálně nachází projekt výstavby nové sportovní haly ve městě?

V těchto dnech finišuje první část projektové přípravy. Je vyřešen povrch hřiště, způsob vytápění haly, finální dispozice šaten a zázemí. Do konce roku chceme mít za sebou soutěž na zhotovitele. Děláme vše pro to, aby ode dneška za dva roky mohla nová sportovní hala sloužit jak studentům Integrované střední školy – Centra odborné přípravy, tak sportovcům z našeho města. Jedná se o klíčovou investici roku 2020. Ve Valašské Meziříčí není sportoviště s dostatečně velkým hřištěm pro házenou, florbal, s tribunou pro diváky umožňující sledovat atraktivní utkání ve volejbalu nebo košíkové. Nová hala toto vše vyřeší.

Jednou z vašich priorit je i rekonstrukce náměstí. Budou se moci do projektu zapojit i občané? Například formou veřejné diskuze či ankety?

O rekonstrukci náměstí se ve městě hovoří již řadu let. Jedná se o náročný projekt, u kterého je důležité, aby byl připraven, co možná do největších detailů. S občany proběhla veřejná projednávání, měli možnost zhlédnout prezentaci studie a vyjádřit se k ní.

Zaměstnanci úřadu se aktuálně setkávají s vlastníky dotčených nemovitostí, kdy řeší budoucí stavební práce a úpravy, které se jich dotknou.

Nyní je vydáno územní rozhodnutí a začne se pracovat na dalším stupni projektové dokumentace. Následovat bude soutěž na zhotovitele. Reálně by rekonstrukce mohla začít v létě 2020, pracujeme však i s termínem zahájení v roce 2021.

V příštím roce budou nově občané moci rozhodovat o části rozpočtu. O jak velké částce? A zejména, jaké další kroky s cílem zapojit občany do dění a rozhodování ve městě pánujete?

Ano, stále přemýšlíme nad projekty, díky kterým by se občané města více zapojili do rozhodování o podobě svého města. V roce 2020 proto spustíme nový projekt, tak zvaný participativní rozpočet. Jakou finanční částku vyčleníme, bude otázkou dalších diskuzí. Prozatím se předpokládá, že by mělo jít o 3 až 5 milionů korun ročně.

Již více než deset let pořádáme veřejnou diskuzi neboli setkání občanů s představiteli města a zaměstnanci úřadu. V této tradici budeme pokračovat i nadále. Konkrétně se jedná o akci, kdy dopředu vybereme okruhy, které lidi nejvíce zajímají. Zpravidla doprava, zeleň, sociální oblast, sport, školství a tak dále. Účastníci si před samotným zahájením akce vyberou, která témata je zajímají nejvíc a poté ve skupinách probírají problémy, které se okruhu týkají. Na konci setkání vyplynou největší příležitosti pro zlepšování kvality života obyvatel ve městě, které následně ověří anketa a v poslední fázi odborné dotazníkové šetření. Těmito metodami, které trvají zpravidla 3 měsíce, nám vyplyne konečné pořadí tak zvaných deseti příležitostí pro město. K jednotlivým problémovým okruhům přiřazuje rada města garanta, který dohlíží na řešení. Za tuto zpětnou vazbu jsme rádi.

Do dění ve městě občané zasahují například i mobilní aplikací Valašské Meziříčí, která je zdarma ke stažení. Aplikace nabízí tak zvaný Hlásič závad. Všímaví občané vyfotí a popíší problém, který obdrží kompetentní osoby na městském úřadě a ty zajistí, aby byl problém, pokud je to aspoň trochu možné, co nejdříve vyřešen.

Když jsme spolu hovořili naposled, řešili jsme problémy spojené s ubytovnami ve městě a bezdomovci. Podařilo se vám problematiku sociálně patologických jevů vyřešit, nebo aspoň zmírnit? Nahrává tomu podle vás nyní příznivá ekonomická situace ČR nebo to spolu dle vašich zkušeností nesouvisí?

Situace se poté, co i na základě mých aktivit byly zrušeny dvě nejproblémovější ubytovny, výrazně zlepšila. Většina zbývajících ubytoven se v současné době zaměřila především na ubytovávání zaměstnanců firem, což také přispělo ke zklidnění situace.

Problematiku sociálně patologických jevů neustále řešíme a sledujeme její průběh. Ze statistik víme, že klesá počet násilných trestných činů i trestných činů jako takových. Kriminalita v našem městě se snižuje. Myslím si, že příznivá ekonomická situace v republice s tím určitě souvisí. Klesla nezaměstnanost a lidem zůstává v peněžence více peněz, než tomu bylo dřív. Zvedly se platy a cítím, že bezpečnostní situace se všeobecně zlepšuje.

Volební sjezd hnutí ANO dle očekávání žádné zásadní změny nepřinesl. Babiš opět neměl ani žádného soupeře. Není to škoda? Nemělo by se hnutí snažit vyprofilovat i další výrazné lídry tak, aby zůstalo úspěšné i po případném odchodu jejího stávajícího předsedy?

V tuto chvíli je pozice Andreje Babiše jasná. Je to člověk, bez kterého si fungování hnutí neumím představit. Nicméně se za poslední léta v našich řadách vyprofilovala spousta dalších velice kvalitních politiků, kteří třeba časem Andreje Babiše nahradí. Určitě bych zmínil Petra Vokřála, Tomáše Macuru a Radka Vondráčka. To jsou výrazné osobnosti, které se nově staly členy předsednictva. Takových ostřílených politiků v dnešní době máme víc a přibývají další. Nebojím se toho, že bychom byli strana jednoho muže. Dnes máme tým velice schopných lidí, který je s Andrejem Babišem schopen hnutí ANO a vládu jako takovou řídit dál. Máme stabilní tým ministrů, jejichž práci považuji také za zdařilou.

Je něco, co jste v projevech, které na sjezdu zazněly, postrádal?

Takto jsem nad tím nepřemýšlel. Na sjezdu zazněly věci jak obecně známé, tak i věci nové. Byla tam spousta informací směřujících k blížícím se k evropským volbám, což je teď jeden z našich hlavních cílů. Nemůžu říct, že bych něco zásadního v projevech postrádal.

Našim společným cílem je držet nastavený kurz. Daří se ekonomice, naší republice, daří se vládě, běží přijímání nových zákonů, podařilo se výrazně přidat seniorům, učitelům, zdravotníkům. Cítím, že doba, kdy u nás vládla „blbá nálada“ je definitivně pryč, a naopak současná nálada ve společnosti je velmi dobrá. Lidé si mohou dovolit večeři v restauraci, navštěvovat kulturní a společenské akce, studenti a důchodci mnohem levněji cestují, také senioři mohou utrácet více než třeba před 10 lety. Jsem přesvědčen o tom, že se lidem u nás žije dobře.

Zabýváte se jako komunální politik tím, jak hnutí funguje na celostátní úrovni? Jaký ve vás budí dojem působení ANO ve vládě? Nejsou ústupky, zejména KSČM, která drží vládu, již za hranou?

Politika je o kompromisech, to jsem se za ta léta, kdy se aktivně účastním politického dění již naučil. Bohužel jiné politické strany společně do vlády s námi jít nechtěly, a proto jsme v takovém uskupení, v jakém jsme. Důležité je, že tato vláda funguje a plní své cíle. Nemám pocit, že by se dělaly zásadní ústupky. Je to celé o tom, že pokud máte partnera nebo někoho, kdo vás toleruje a podporuje, musíte jej také respektovat, byť je to partner násobně menší než vy. A pokud chcete prosadit své důležité věci, musíte někde jinde uhnout. Tak to prostě v politice je.

Samozřejmě se jako politik na komunální úrovni zabývám tím, jak hnutí funguje na celostátní úrovni. Úspěšnost vládní politiky silnou měrou ovlivňuje i výsledek komunálních voleb. To je potřeba si naprosto otevřeně říct. Vnímám úměru mezi tím, jak se daří hnutí ANO celostátně, a jak lidé volí nás v regionu. Jasným příkladem těchto spojitých nádob může být ČSSD, které se na celostátní úrovni až tolik nedaří a jednoznačně se to odrazilo i na komunální úrovni, kdy z původních tří zastupitelů ve Valašském Meziříčí nemá tato strana v tomto volebním období ani jeden mandát. Propojenost mezi vládní a komunální politikou tady bezesporu je, byť jsme na druhém konci republiky. Někdo si může říkat, že MY si tady budeme dělat svoji komunální politiku a ONI, ať si dělají tu pražskou – není to tak. Pokud v Praze udělají kopanec, tak to takzvaně odskáčeme i my, a pokud se bude dařit ANO ve vládě, tak se to pozitivně odrazí i tady u nás ve Valašském Meziříčí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Obsadit Hlavní nádraží? Tohle už není sranda, za to může nést následky. Varování „pánovi v hnědé košili“ od známého advokáta

19:09 Obsadit Hlavní nádraží? Tohle už není sranda, za to může nést následky. Varování „pánovi v hnědé košili“ od známého advokáta

ROZHOVOR Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dobře ví, že kdyby dal pokyn k podání obžaloby, nese o…