Tajená data. 1 % úmrtí po vakcínách hlášeno. Český matematik cítí zmar

30.11.2021 6:24 | Rozhovor

„Přínosy očkování známe docela dobře, na základě věku, BMI, komorbidit a tak dále jsme docela dobře schopni odhadnout riziko vážného průběhu či smrti v případě nákazy a přepočítat ho pomocí účinnosti vakcín, kterou taky známe docela dobře. Problém je, že toho víme žalostně málo o nežádoucích účincích vakcín,” varuje matematik Tomáš Fürst, spoluzakladatel Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. Ten ParlamentnímListům.cz sdělil, že celková úmrtí jsou v covidové době na dlouhodobém průměru, PCR test nevypovídá o ničem a volby nic nezměnily. Orgány dle něj odmítají vydat podrobná data o pacientech a úmrtích.

Tajená data. 1 % úmrtí po vakcínách hlášeno. Český matematik cítí zmar
Foto: Archiv UPOL
Popisek: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Co vám o vývoji koronavirové epidemie pro příští týdny u nás ukazují statistiky posledních dnů?

Anketa

Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin.

11%
86%
hlasovalo: 11584 lidí

Jednak mi čísla vždy znovu připomenou, jak nevyzpytatelná epidemie je. Veřejný prostor je plný zaručených expertů na epidemiologii, ale správně predikovat neumí nikdo. Dále se při pohledu na ta čísla nemohu ubránit pocitu absolutního zmaru co se týče oficiální koronavirové response. Těžko vymyslet systém, který by se ke zvládání epidemie hodil méně než ten, který vláda zavedla. Napřed jsme namluvili očkovaným, že se nemůžou nakazit. Potom, když se ve skutečnosti nakazili, jsme je nechali roznosit infekci po celé zemi, protože očkované v opatřeních úplně ignorujeme. Místo toho, abychom chránili ohrožené – tedy staré a nemocné bez ohledu na jejich vakcinační status, vyhazujeme spoustu času a peněz na buzeraci neočkovaných a zejména dětí, kterých se epidemie v podstatě netýká. Vypadá to, že vláda nebojuje s virem, ale s neočkovanými. A na statistikách je to vidět.

Jaká data či ukazatele související s nemocí Covid-19 považujete za klíčové sledovat, aby nová opatření proti šíření nákazy byla co nejúčinnější a dávala co nejvíce smyslu?

Z oficiálně zveřejňovaných dat se já osobně už dívám v podstatě jen na celková úmrtí. Ta jsou ale zveřejňována s šestitýdenním zpožděním, takže teď v datech vidím, že během léta až do 10. října 2021 se celková úmrtnost u nás nijak nelišila od dlouhodobého průměru. Dívat se na počty „nově nakažených“ za den nemá smysl – jednak to nejsou nakažení v tom smyslu, že by měli živý virus na sliznici, ale – skutečně či falešně – pozitivní, a navíc je testovací strategie těžce vychýlená. U neočkovaných totiž provádíme několikanásobně více testů než u očkovaných. Dívat se na počty PCR pozitivních hospitalizovaných taky nemá moc smysl, protože nemocnice testují každého neočkovaného, ať už do nemocnice přišel z jakéhokoliv důvodu. U úmrtí platí to samé. Takže data zveřejňovaná ÚZISem jsou podivuhodnou směsí výsledků testů, které mají neznámé parametry, aplikovaných záměrně vychýleným způsobem na populaci neznámých charakteristik.

Jaká data bychom tedy podle vás potřebovali, abychom se konečně něco smysluplného dozvěděli?

Potřebovali bychom pro každého člověka – samozřejmě anonymně, bez rodných čísel – pohlaví, BMI, hlavní diagnózy, se kterými se léčí, a potom časovou řadu dat a výsledků všech PCR a antigenních testů, dat očkování a typů vakcín a dat a příčin hospitalizací a úmrtí. Z takové datové sady by bylo možné odpovědět na mnohé palčivé otázky, například kdo bude benefitovat z třetí dávky vakcíny, jaké jsou skutečně nežádoucí účinky vakcín, co mají společného lidé, kteří po druhé či třetí dávce vakcíny končí na JIP, a tak dále. Ale tato data dle mého názoru ÚZIS nikdy nevydá. V pátek ÚZIS odmítl paní senátorce Dernerové vydat i mnohem méně podrobné údaje, o které požádala.

Pravděpodobný příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v rozhovoru pro Echo24 řekl, že pokud by koncem listopadu vystoupaly počty pozitivně testovaných na 15–20 tisíc, bude na Vánoce zavřené skoro všechno. Ty počty opakovaně překročily 20tisícovou hranici, takže pokud bude chtít držet slovo, čeká nás na Vánoce lockdown. Je 20 tisíc pozitivně testovaných v matematických modelech sloužících ke sledování covidové situace hranicí, při které začne blikat varovná kontrolka, že je třeba sáhnout k těm nejrazantnějším opatřením?

Jak jsem zmínil výše, počty pozitivních testů neříkají vůbec nic. Pozitivní test neznamená dokonce ani to, že virus je na sliznici přítomen. Rozhodně neznamená, že je člověk nemocen nebo že může někoho nakazit. Pokud se politici rozhodnou, že všechno zavřou, a my jim to dovolíme, tak to udělají. Budou se u toho vymlouvat na počty pozitivních testů, ale to nic neznamená. Ten problém není medicínský, je politický a filozofický. Mé zdraví není majetkem státu a stát tu není od toho, aby dělal reklamu vakcínám, vozil lidi autobusem nebo vlakem, zavíral a otevíral stánky s punčem či testoval na mých dětech genovou terapii. Dokud si tohle lidé v naší společnosti neuvědomí, nic se nezmění. Všimněte si, že ani volby nic nezměnily. Jeden mančaft s totalitním myšlením nahradil jiný mančaft s totalitním myšlením. Dvacet tisíc pozitivně testovaných s tím souvisí docela málo.

Anketa

Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády?

5%
91%
hlasovalo: 15147 lidí

Kdybyste měl přesvědčovat lidi k očkování, jaké argumenty a na základě jakých dat byste zvolil? A v opačném gardu, jaká čísla či ukazatele by mohly posloužit ke zdůvodnění, proč se nenechat očkovat?

V rámci standardní medicíny založené na důkazech je třeba pro každého pacienta zvlášť srovnat přínosy a rizika očkování a na základě toho, jak tento výpočet vyjde, pacienta poučit a nechat jej se svobodně rozhodnout. Přínosy očkování známe docela dobře, na základě věku, BMI, komorbidit a tak dále jsme docela dobře schopni odhadnout riziko vážného průběhu či smrti v případě nákazy a přepočítat ho pomocí účinnosti vakcín, kterou taky známe docela dobře. Problém je, že toho víme žalostně málo o nežádoucích účincích vakcín.

Co je toho příčinou?

Vytvořili jsme totiž atmosféru, ve které nahlásit nežádoucí účinek je pomalu akt občanské statečnosti. Já osobně odhaduji, že nahlášeno je u nás něco kolem jednoho procenta nežádoucích účinků – tedy jedna setina! SÚKL například eviduje 122 úmrtí po vakcíně. Vakcinační roztleskávači vám řeknou, že většina z těchto úmrtí s vakcínou nesouvisí. Takže dolní odhad počtu úmrtí po vakcíně je třeba někde kolem deseti lidí. Pokud by to byla pravda, mělo by smysl očkovat asi skoro všechny, možná s výjimkou dětí do 12 let, kde očkování nelze dle mého názoru racionálně zdůvodnit nijak. Ovšem pokud je na SÚKLu nahlášeno jen 10 procent úmrtí, tak ve skutečnosti po vakcíně zemřelo kolem tisíce lidí a risk-benefit začne vycházet úplně jinak. A pokud si myslíte, že je nahlášeno spíše pouze jedno procento, vyjde vám, že jsme vakcínami zabili skoro tolik lidí, co zemřelo na covid! Pak by asi mělo smysl očkovat jen staré a nemocné. Ta nejistota u nežádoucích účinků je přes tři řády. Jak chcete rozumně počítat risk-benefit analýzu, když máte na straně rizika nejistotu přes tři řády? Jak je ale možné, že téměř rok po začátku vakcinace máme na straně rizika nejistotu přes tři řády?

Tak na to já vám určitě neodpovím. Před chvilkou jste upozornil, že pro každého pacienta zvlášť je třeba srovnat přínosy a rizika očkování. Existují data, z nichž vyplývá, jaké věkové skupiny by s vakcinací neměly váhat a do jakého věku je očkování proti Covid-19 prakticky zbytečné?

Rozhodnutí, zda se očkovat, či nikoliv, je svobodným rozhodnutím každého člověka, které by mělo být učiněno poté, co se svým praktickým lékařem projde a pochopí přínosy, rizika a jejich vzájemný poměr. Informace, je-li člověk očkován, je soukromá a nikdo není povinen ji sdělovat ani svému zaměstnavateli, ani číšníkovi, ani kadeřníkovi, ani žádnému ouřadovi, který se zrovna zeptá. Já na otázku „jste očkován“ reaguji dotazem „máte syfilis?“ Nechtějte – myšleno vy, novináři – po matematicích, biochemicích, parazitolozích, politicích, herečkách, zpěvácích a kuchařkách, aby lidem v novinách radili, jestli se mají očkovat.

Na nynější stav v zemi už se nemohly dívat některé vědecké kapacity a kolem dvou tisíc z nich v čele s imunologem Václavem Hořejším se podepsaly pod petici za povinné očkování proti koronaviru v Česku. Měli bychom jako stát jít touto cestou, a pokud ne, na koho bychom měli ještě více dát než na autority z Akademie věd?

Tuhle petici považuji za nehoráznou. Prostřednictvím petice se většinou lidé dožadují nějakých práv a svobod pro sebe. Jen lidé s totalitním myšlením píšou petice, aby uvalili povinnosti na někoho jiného. Petici jsem veřejně kritizoval na stránkách SMIS v článku Anticharta na Akademii, kde signatářům krom výše uvedeného vyčítám neuvěřitelně totalitní jazyk a také poněkud úsměvný fakt, že se text petice neustále za pochodu mění. Jako by ani nešlo o to, co vlastně podepisují, jako spíše o to, že podpisem ukazují, a to především svým nadřízeným, že jsou v té správné, progresivní části společnosti. Proto tomu říkám Anticharta.

Podle autora petice „menšinová skupina odmítačů očkování protidemokraticky blokuje návrat k normálnímu životu nás všech“. Jak pravděpodobné je, že se při povinné vakcinaci a proočkovanosti pár procent pod sty procenty vrátíme k normálnímu životu?

Je to téměř vyloučené. Podívejte se například do Portugalska. Tam je přes 90 procent obyvatel očkovaných, a přesto počet případů strmě roste. Takové míry očkovanosti u nás nelze dosáhnout patrně ani za cenu občanské války. Míra proočkovanosti nijak nesouvisí s dynamikou epidemie – ta se řídí zcela jinými hledisky, kterým moc nerozumíme.

Navíc povinná vakcinace u nás na Balkáně dopadne jako vždycky všechno: Najde se tisíc a jeden způsob, jak systém obejít a podvést. Nakonec budou mít potvrzení všichni, ale skutečná míra proočkovanosti se nijak zásadně nezmění. Organizovaný zločin už se těší...

Společnost se rozdělila v pohledu na Covid-19 na nesmiřitelné tábory, které nešetří nenávistnými a urážlivými výpady na své oponenty. Co by mohlo ten jejich střet ukončit a rýsuje se podle vás nějaké rozuzlení nynější situace, když očkování to zřejmě nebude, ačkoli jsme této víře na nějakou dobu podlehli?

Ano, samozřejmě je možné tento střet okamžitě ukončit. Je třeba, aby nás vrchnost konečně nechala na pokoji. Jsme svobodní občané demokratického státu, umíme se o sebe postarat sami, nepotřebujeme na to hordy pražských ani bruselských úředníků. Zrušme všechna „protiepidemická“ opatření, přestaňme lidi děsit, přestaňme je nesmyslně testovat, přestaňme je nutit k vakcinaci. Začněme lidem v klidu podávat pravdivé informace o nemoci, její léčbě a prevenci a nechme je, ať se sami rozhodnou, jak se chovat. Pojďme spojit síly, abychom pomohli starým a nemocným. Tímto směrem by mohl stát – když už si neumí dát pokoj – napřít své úsilí. Distribuovat mezi staré a nemocné informace, vitamíny a profylaktika, pravidelně je kontrolovat, uklidňovat a zařídit, aby se jim dostalo adekvátní lékařské péče včas.

Matematik René Levínský, který je členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace, bývalého poradního orgánu vlády, pro Aktuálně.cz řekl, že se dostaneme do situace ještě horší, než která tu kdy byla, a že jednotky intenzivní péče nebudou za několik týdnů stačit náporu pacientů s covidem-19. Hrozí nám to?

S dovolením se nebudu vyjadřovat k práci kolegů Ludwiga, Levínského, Kulveita, Flegra, Konvalinky, Hajdúcha ani jiných. Každý svoji společenskou odpovědnost vnímáme jinak a každý se snažíme dělat to, co považujeme za rozumné. Lidé mají dost vlastního rozumu, aby zhodnotili, jak mají se všemi těmi radami a proroctvími naložit.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

COVID-19

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jiří Hroník

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

kampaň

Kde máte důkaz, že jsou všichni mimo vás ,,Putinovi užiteční idioti“? Nešíříte náhodu dezinformace, proti kterým paradoxně tak bojujete? A myslíte, že touto negativní kampaní docílíte něčeho pozitivního, třeba zklidnění politické situace v zemi? To je takový problém vést kampaň tak, že budete prezen...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Slovenský poslanec Huliak: Ustoupit opozici? To by potom byl samý atentát

19:01 Slovenský poslanec Huliak: Ustoupit opozici? To by potom byl samý atentát

Na Slovensku je dva týdny po atentátu na premiéra Roberta Fica stejně napjatá atmosféra mezi politik…