Totální paskvil a zvůle Babišovy ministryně. Odvolaný šéf věznic vykládá o svých zážitcích s Válkovou

10.04.2014 14:54

ROZHOVOR Brigádní generál Petr Dohnal, kterého ministryně spravedlnosti Válková odvolala z pozice generálního ředitele Vězeňské služby, promluvil v obsáhlém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Dohnal podrobně popisuje svůj šok ze způsobu jednání Heleny Válkové a prozrazuje, jak se bude bránit. Jeho šance nejsou vůbec mizivé, spíše naopak.

Totální paskvil a zvůle Babišovy ministryně. Odvolaný šéf věznic vykládá o svých zážitcích s Válkovou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal

Pane generále, kdy jste po nástupu ministryně Heleny Válkové do funkce poprvé zaznamenal signál, že budete odvolán?

První signál, že se věci nebudou ubírat zákonným směrem, byl na našem prvním oficiálním jednání s paní ministryní spravedlnosti, kdy si mě pozvala do kanceláře. Očekával jsem, že budeme diskutovat o vězeňství, že se paní ministryně bude ptát, jak to ve vězeňství chodí a že bude mít zájem se s problematikou seznámit. O tom ale nepadlo ani slovo. Paní ministryně mi hned na úvod řekla, že si nepřeje, abych působil jako generální ředitel Vězeňské služby. Když jsem se zeptal, z jakého důvodu, odpovědí bylo, že podle ní nevedu Vězeňskou službu dobře. Otázal jsem se, co si pod tím ona představuje, protože já si myslím, že jsem udělal kus poctivé práce, tak mi odpověděla, že jsem Vězeňskou službu během mého působení zmilitarizoval. Nad tím jsem se musel pousmát.

Konstatoval jsem, že nevidím jediný zákonný důvod, abych pozici generálního ředitele opouštěl, tak jsem dostal rozhodnutí o zahájení řízení o mém odvolání, které nemělo žádné právní znaky. Důvody, které tam byly řečeny, byly v tom smyslu, že jsem údajně řádně nespolupracoval s kontrolou, která byla nařízena a za druhé, že Vězeňskou službu řídím nepřesvědčivě.

Čím jste si takové chování ministryně Válkové vysvětloval?

Signály o tom jsem měl už před tím. Registroval jsem, že byli oslovováni někteří ředitelé věznic a byla jim prostřednictvím prostředníků zřejmě nabízena pozice generálního ředitele. I na toto jsem chtěl paní ministryni upozornit, že to registruji a připadá mi to zvláštní a nestandardní. K tomu jsem se ale vůbec nedostal. Jasné signály jsem měl.

Mohu si to vysvětlovat pouze tak, že paní ministryně poslouchá různé anonymy, různé zvláštní lidi, kteří třeba ve Vězeňské službě museli v minulosti skončit, protože měli problémy a nepoustupovali v pořádku. To je ale moje subjektivní domněnka. Ty přesné důvody prostě neznám.

Jaké jsou tedy oficiální důvody vašeho odvolání? Já jsem registroval i to, že jsou vám dávány za vinu kroky, které ale podnikli vaši předchůdci.

Přesně tak, to považuji za naprosto skandální. Ještě bych snad dokázal, byť jen těžko, pochopit, že někdo paní ministryni poradil, že mě může odvolat podle jiného zákona, než podle kterého jsem byl ustanoven. Co ale považuji za projev zvůle, že mi do důvodů mého odvolání dávají pasáže jako např. „opakovaný postup Vězeňské služby spočívající v rozdělení veřejné zakázky na dvě zakázky malého rozsahu v rozporu s platnou právní úpravou při zajišťování veřejné zakázky bundy stejnokrojové a bundy vrchní stejnokrojové“.

Přitom paní ministryně musela vědět, že její kontrolní orgán, který toto pochybení zkonstatoval, uvedl, že se toto odehrálo za mých předchůdců, tedy v roce 2010, respektive 2011. Nebo je mi dáván za vinu „nehospodárný výdaj ve výši 302 500 korun způsobený nevyužitím vlastních odborných kapacit při provádění auditu přezkoumávání a zhodnocení hospodaření odboru informatiky Generálního ředitelství, realizovaného dodavatelsky, vedoucí k porušení ustanovení § 45 odstavec II zákona 218“ – rovněž za mého předchůdce.

Co je pro mě ale děsivé, že její vlastní kontrolní orgán paní ministryni v protokolu o kontrole píše, že například ten zmíněný nehospodárný výdaj byl realizován na základě pokynu bývalého generálního ředitele brigádního generála Treglera, uskutečněn ředitelem odboru informatiky dne 10. 9. 2012, tedy v době, kdy jsem s tím prokazatelně neměl vůbec nic společného, ani jsem o tom nevěděl. Vědět jsem o tom ani nemohl, protože to nebylo v mé gesci. Přestože paní ministryně prokazatelně věděla, že to nejde za mnou, tak stejně mi to uvádí do důvodů mého odvolání. To je naprosto neuvěřitelná věc, nedá se to nazvat jinak než zvůle.

Fotogalerie: - Válková představila svůj tým

Ministryně spravedlnosti Helena Válková představil...
Ministryně spravedlnosti Helena Válková představil...
Ministryně spravedlnosti Helena Válková představil...
Ministryně spravedlnosti Helena Válková
Ministryně spravedlnosti Helena Válková
Ministryně spravedlnosti Helena Válková představil...

Za zásadní a skandální považuji něco jiného. Ta zmiňovaná ministerská kontrola byla svým rozsahem výrazná a nevídaná, za každou cenu se chtělo něco najít na brigádního generála Dohnala, a když bylo jasné, že se nic nenajde, že se za mě nic špatného a nesystémového nedělo, byla okamžitě nařízena další kontrola na spisovou a správní službu, která nějakým způsobem probíhala a minulý týden v době mého odvolání asi deset minut před mým odvoláním mě paní ministryně seznámila s výsledkem této kontroly. Ta ale probíhá podle zákona 255/2012, což je kontrolní řád a ten přesně stanovuje pravidla. A podle tohoto zákona má dotyčný funkcionář, pakliže je seznámen se zjištěním, 15 dní na připomínky a námitky, které jsou zpětně zaslány kontrolnímu orgánu, jenž je vypořádá, a buď jim vyhoví nebo nevyhoví. Poté vyrozumí služebního funkcionáře a až tehdy je kontrola v právní moci.

Děsivé je, že já jsem vůbec nedostal prostor podle zákona, abych se k této kontrole mohl vyjádřit. Byla porušena má zákonná práva vyjádřit se ke kontrole v zákonné lhůtě a už rovnou mi jsou tyto věci dávány za vinu a stávají se důvodem mého odvolání ze služebního místa generálního ředitele. To je obrázek toho, jak se v současné době postupuje na Ministerstvu spravedlnosti, zdůrazňuji slovo spravedlnosti.

Měl jste nebo máte nějaké signály o tom, jaké jsou skutečné důvody, že bylo žádoucí na vás něco najít za každou cenu? Je to jen tím, že ministryně je iniciativní a chce dokázat, že skutečně pátrá po nepravostech a je v hledání úspěšná? Nebo co za tím může být?

Zdravým rozumem si to vůbec nedokážu vysvětlit. Pochopil bych, kdyby Vězeňská služba působila za mého vedení opravdu špatně, byla špatně řízena a byly špatné výsledky, nebo kdybych já nechtěl s ministerstvem spolupracovat… Ale opak je pravdou. Já jsem po příchodu nového náměstka pro vězeňství s ním velice úzce spolupracoval a ta spolupráce s ním byla velice korektní a oboustranně vstřícná. Veškeré úkoly byly plněny včas, spolupracovali jsme i na nějakých koncepčních věcech. Takže i z tohoto pohledu nelze říci, že bych nechtěl spolupracovat. Myslím, že pan náměstek Štern byl se spoluprací se mnou spokojen.

Vy jste, pane generále, v souvislosti se svým odvoláním několikrát řekl, že jste byl odvolán na základě jiného zákona, než jste byl do funkce ustanoven. Je to z právního hlediska problém?

Paní ministryně v usnesení o mém odvolání používá pojmy jako „funkce“, což daný zákon vůbec nezná. Ten dokument o mém odvolání je od začátku do konce totální paskvil. Není tam ani poučení, že se mohu v zákonné lhůtě odvolat, prostě nic. Je to jeden velký právní paskvil. A navíc z dílny Ministerstva spravedlnosti, o to je to horší.

Ale zpět k meritu věci. Na služební místo generálního ředitele Vězeňské služby jsem byl ustanoven v souladu se zákonem 361/2003, což je zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Z tohoto zákona explicitně vyplývá, že každý ředitel bezpečnostního sboru (generální ředitel, policejní prezident atd.) je do této pozice ustanovován na takzvané funkční období pěti let. I v tomto pětiletém období mohou být důvody, za kterých může být daný generální ředitel odvolán, ale ty jsou taxativně uvedeny právě v zákoně 361.

Jsem přesvědčen, že paní ministryně si je tohoto moc dobře vědoma, protože vím, že řada odborníků z řad odborné veřejnosti tento názor zcela otevřeně sdělovala. Přesto všechno mě paní ministryně odvolala z „funkce“ podle zákona 555, kde se hovoří o takzvaném jmenování. Laická veřejnost nemusí vidět rozdíl mezi jmenováním a ustanovením. Ten rozdíl je ale zásadní, protože když jste jmenován, tak je faktem, že můžete být odvolán v podstatě bez důvodu. Když jste ale podle zákona 361 ustanoven, jako jsem byl já, tak důvody pro odvolání jsou taxativně vymezeny.

Už jste nedávno řekl, že se budete bránit soudní cestou. Nebudu se ptát, zda věříte v úspěch, protože jinak byste do toho asi nešel. Ale jaké šance tomu dáváte? Jsou nějaké předchozí podobné případy?

Specialista na zákon o služebním poměru bezpečnostních sborů a zároveň jeho spoluautor pan doktor Tomek uvádí, že takový příklad již nedávná historie zná. Jeden z celníků byl takto chybně odvolán podle celního zákona, ale vrchní soud toto zbořil a jasně konstatoval, že v době existence zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů musí být vždy taxativně postupováno podle tohoto zákona a daný celník byl soudem vrácen do pozice.

Chystáte už praktické kroky na soudní obranu? Víte už, kdo vás bude hájit?

Se svým advokátem již připravuji rozklad proti rozhodnutí paní ministryně. Zmíním takovou zajímavost. Doslechlo se mně, nevím nakolik to je ověřené, ale paní ministryně údajně na ministerstvu odvolala celou rozkladovou komisi a tedy ani nevím, kdo se mým rozkladem bude zabývat. Pakliže nebude rozkladu vyhověno, což pokud je celá rozkladová komise odvolána, tak se tím nemá kdo zabývat a předpokládám, že budu muset podat se svým advokátem správní žalobu a věc řešit tímto. Zastupovat mě bude pan doktor Roman Lamka jako jeden z advokátů.

Co se bude dít ve chvíli, až vám soud dá za pravdu? Dojde-li k tomu samozřejmě.

To skandální jednání ze strany ministerstva je od začátku do konce špatně. Sice jsem byl odvolán podle špatného zákona, ale i kdybych byl odvolán podle zákona o lesnictví, tak do soudního konstatování, že je to špatně, to musím respektovat. Po odvolání jsem ale měl být dále ustanoven na nějaké služební místo, nebo dán do záloh pro přechodně nezařazené. Ani jedno se nestalo a já jsem v současné době v právním vakuu, které zákon vůbec nezná. Nikdo si s tím ale hlavu nedělá. Dostal jsem pokyn, abych byl doma a čekal na telefon, takže plním tento pokyn.

Možná stojí za zásadní zmínku to, že ministryně spravedlnosti by měla na uvolněné místo generálního ředitele vyhlásit výběrové řízení a až na základě vítěze výběrového řízení může toho daného člověka ustanovit generálním ředitelem. To se nestalo, paní ministryně si vybrala ředitele věznice a uplatnila vůči němu personální opatření tím, že ho pověřila úkoly generálního ředitele, ale zákon toto vůbec nezná a tvrdí to i odborná veřejnost.

Ještě se vrátím k případnému soudnímu řízení. Nechystáte se jít i cestou žaloby na ochranu osobnosti? Pokud jsou vám dávány za vinu věci, za které zodpovídal váš předchůdce, tak vás to zcela logicky poškozuje…

Přesně tak. A toto také se svým advokátem připravuji, protože já jsem tady dlouhodobě veřejně poškozován. Já jsem téměř 23 let poctivě sloužil tomuto státu, poctivě jsem sloužil Vězeňské službě a během této doby jsem vystřídal řadu významných manažerských pozic. Nutno dodat, že ani o jednu jsem si nikdy neřekl, neřekl jsem si ani o generálního ředitele. Všechny pozice, které jsem zastával, byly na základě výsledků mé práce, která za mnou stála.

To, jak je se mnou v současné době zacházeno, jak jsem pomlouván a veřejně jsou mi kladeny skutky, které se prokazatelně nestaly a paní ministryně to ví, to je něco tak skandálního a tak za hranou, že se budu bránit všemi dostupnými zákonnými prostředky.

Když se bude veřejnost dozvídat, že jste tedy ty zmíněné věci nespáchal, nebojíte se, že bude snaha „najít“ ještě něco dalšího?

Samozřejmě očekávám jen to nejhorší, hledání dalších nějakých možných věcí, aby tak zpětně dodali další důvody. Paní ministryně musí vědět, že to, co o mě tvrdí, nemůže prostě obstát, protože je z toho okamžitě jasné, že to s pravdou nemá společného vůbec nic. Proto je pravděpodobné, že se bude za každou cenu hledat něco dalšího. Už jsem registroval takové snahy, že snad má být zpochybňováno to, jak ředitelé věznic napsali a podepsali se pod petici či memorandum na moji podporu. Zaregistroval jsem takové snahy, aby to vypadalo, že jsem já měl dokonce některé ředitele nutit, aby se pod tento dokument podepsali.

Musím říct, že text toho memoranda jsem já viděl až mnohem později. Ten dokument vznikl na poradě ředitelů věznic a vazebních věznic, kam přišla i paní ministryně spravedlnosti, která tam velmi zvláštně, až nevybíravě, těm ředitelům řekla, že pokud tam dojde ke vzniku nějakého dokumentu na podporu generálního ředitele, bude to brát jako možné porušení služební kázně a služebních povinností. Po mém vystoupení ta porada pokračovala, ale já jsem byl hned stažen na poradu na Ministerstvo spravedlnosti, takže jsem nebyl až do konce a nebyl jsem ani u toho, když ředitelé podepisovali to memorandum na mou podporu. Poté jsem se dozvěděl, že by snad ani nic takového netvořili, ale právě po vystoupení paní ministryně si řekli, že to rozhodně dají dohromady a podepíší to.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nemakačenkové budou na nové poměry vždycky nadávat. Hovoří kamarád Havlových i Landy, afghánský inženýr Nadri

22:49 Nemakačenkové budou na nové poměry vždycky nadávat. Hovoří kamarád Havlových i Landy, afghánský inženýr Nadri

30 LET OD LISTOPADU 89 Chtěl jsem vzít Havlovo srdce do Kábulu. Mělo stát jako symbol humanismu tam,…