USA podporovaly Muslimské bratrstvo a z toho vznikl současný světový postrach. Vysoký syrský diplomat odkrývá, co za touto snahou stálo

18.02.2015 19:05

ROZHOVOR Spojené státy americké přes své spojence Turecko, Saúdskou Arábii a Katar financovaly, zacvičily a ozbrojily teroristické organizace, které bojují proti syrskému státu. V důsledku této slepé politiky se rozrostla radikální ideologie a začala ohrožovat svět. Takto popisuje kořeny vzniku teroristického Islámského státu chargé d'affaires velvyslanectví Syrské arabské republiky v Česku Bashar Akbik. Podle něj se svět stane v budoucnosti mnohapolárním.

USA podporovaly Muslimské bratrstvo a z toho vznikl současný světový postrach. Vysoký syrský diplomat odkrývá, co za touto snahou stálo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Chargé d'affaires Syrské arabské republiky v Praze Bashar Akbik

Anketa

Budou se mít vaše děti na světě lépe než vy?

88%
12%
hlasovalo: 122057 lidí

Máte nějaké ohlasy na rozhovor Terezy Spencerové s vaším prezidentem Bašárem Asadem?

Poté, co byl rozhovor zveřejněn, jsme zaznamenali pozitivní ohlasy a pozoruhodný zájem o rozhovor pana prezidenta Bašára Asada s českými Literárními novinami. Byl to první rozhovor, který náš pan prezident poskytl českým médiím. Pozitivně byl v rozhovoru hodnocen objektivní postoj České republiky k syrské krizi a k faktu, že Česko bylo jednou z mála evropských zemí, která zachovala své diplomatické zastoupení v Damašku, což umožnilo Česku mimo jiné získat objektivní a pravdivý obraz o vývoji událostí v Sýrii.

Též jsme zaznamenali zájem o tu část rozhovoru, týkající se projektů rekonstrukce zničených oblastí, kde pan prezident zdůraznil, že účast na nich bude umožněna firmám pocházejícím ze států, které zaujaly objektivní postoj k syrské krizi - a Česko je považováno za jeden z nich. V této souvislosti pan prezident dodal, že české firmy mají k účasti na rekonstrukci dveře otevřené.

Proč v Praze není syrský velvyslanec?

Česko-syrské vztahy jsou dlouhodobé a s bohatou tradicí. Diplomatické vztahy jsou na úrovni velvyslanců. Úroveň vztahů mezi oběma státy nebyla nikdy a nikým snížena. Donedávna Sýrie měla v Česku velvyslankyni, přestože historicky ne v každém období byl post velvyslance v Česku obsazen. Skutečnost, že syrský velvyslanec v Praze nebyl zatím jmenován, není spojena s úrovní vzájemných vztahů, a jak víte, Česká republika v Sýrii velvyslankyni má.

Myslíte si, že za současné problémy Sýrie může opravdu angažmá USA v konfliktu?

Každý stát čelí problémům a výzvám. Snaha vedení státu a společnosti je řešit tyto problémy a vést proces rozvoje v zemi. Problém, který v Sýrii je, je jiného charakteru. My čelíme velkému plánu podporovanému USA a některými západními a regionálními státy, ve kterém tito sázeli na hnutí Muslimského bratrstva. Cílem bylo předat moc v arabských státech tomuto hnutí a realizovat novou otomanskou politiku, což znamená rozložit národní a sekulární státy a místo nich vybudovat náboženské režimy, které se opírají o ideologii politického islámu. USA prostřednictvím svých regionálních spojenců, obzvláště Turecka, Saúdské Arábie a Kataru, financovaly, zacvičily, ozbrojily a podporovaly teroristické organizace, které bojují proti syrskému státu. V důsledku této slepé politiky se rozrostla radikální ideologie, rozmnožily se teroristické organizace a rozrůstal se jejich vliv.

Nyní si již každý uvědomuje, že tyto organizace nevytváří nebezpečí jen pro Sýrii, ale pro celý svět.

Proč se o tom v evropských médiích až tak moc nemluví?

Řada objektivních a nezávislých evropských médií o tom mluví a vaše ParlamentníListy.cz jsou jedním z nich. Často jsou v těchto médiích vydávány články, ve kterých je poukazováno na americký a západní podíl v podpoře radikálů a teroristů v Sýrii. Vlivná média se snaží zakrýt skutečnosti nebo deformovat fakta a démonizovat syrský stát a jeho představitele právě proto, aby kryla chybnou politiku Západu na Blízkém východě.

Bojovníci Islámského státu (IS) jsou celkem úspěšní. Čím je to způsobeno?

Teroristé takzvaného “Islámského státu“ a ostatní teroristické skupiny, jako jsou al-Nusra, islámská armáda a jiné, se těší velké finanční, technické a logistické podpoře ze sousedních států Sýrie. Zvláště z Turecka, Izraele a Jordánska. Zpravodajské služby těchto států umožnily průnik těchto lidí z více než osmdesáti zemí světa do Sýrie. Tito ozbrojenci opírají svou ideologii o radikální takfíristický, wahhábistický výklad islámského náboženství. Přitom islám je tolerantní a umírněné náboženství. Členové těchto skupin páchali nejkrutější masakry vůči civilistům za účelem rozšíření strachu a donucení obyčejných lidí k útěku z oblasti, do které míří. Též se jim podařilo vytvořit zdroje samofinancování - kradením ropy ze syrských a iráckých zdrojů a jejich prodejem Turecku.

Čili úspěch těchto teroristů je především díky zahraniční podpoře a v důsledku nerealizace závazných rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Například Rezoluce 2170 a 2178 vydané pod 7. kapitolou Charty OSN nebo nedávno přijaté Rezoluce 2199. Tyto rezoluce jsou závazné pro všechny státy. Vyzývají k zastavení zbrojení a usnadňování přechodu teroristů přes hranice, ke zmražení zdrojů jejich financování a zakazují obchodování s nimi. Bohužel, nezaznamenali jsme seriózní úsilí k realizaci těchto rezolucí.

Jak by se měly zachovat země Evropské unie k bojovníkům IS, kteří se vrátí do zemí, kde byli přijati jako občané? Tedy do Německa, Francie a tak dále?

Řada zemí Evropské unie zamhouřila oko nad sítěmi, které aktivně vyzývaly evropskou mládež, aby jela do Sýrie a bojovala tam. Tyto sítě se podílely na rozšíření radikální teroristické ideologie mezi evropskou mládeží. Média tehdy o nich mluvila jako o lidech, kteří šli bránit hodnoty, jako je svoboda a demokracie. Sýrie od začátku upozorňovala na nebezpečí západní politiky a na nebezpečí těchto teroristů pro společnosti, ze kterých pocházejí, ale i pro lidstvo. Málokdo na Západě tomu věnoval pozornost nebo bral tato slova vážně. Naopak byla Sýrie obviněna, že Západu vyhrožuje. Nyní pociťují důsledky své chybné politiky. Podle mého názoru je Sýrie nyní poslední pevností v boji s terorismem před branami Evropy. Potřebujeme léta úsilí a spolupráce k boji s radikální ideologií, která se schovává za islám a tím poškozuje islámské náboženství. Rozsévá strach a nenávist Evropanů vůči muslimům.

Do Česka bude nyní přijato asi patnáct rodin syrských uprchlíků. Jakým způsobem se jim vaše velvyslanectví chystá pomáhat?

Velké množství syrských občanů muselo opustit své domovy v důsledku činnosti ozbrojených teroristických skupin. Někteří se uchýlili do sousedních států a převážná většina zůstala ve vnitrozemí na území, které je pod kontrolou syrské vlády. Ta jim poskytuje alespoň základní životní potřeby. Bezpochyby je v Sýrii velká humanitární krize. Ceníme si snahy české vlády o zmírnění utrpení některých syrských občanů, kteří prožívají těžké životní zkoušky. K vaší otázce o roli ambasády: My poskytujeme standardní služby všem syrským občanům, jako každá jiná ambasáda, což je součástí naší práce.

Rád bych zdůraznil, že lepším řešením pro vzniklou humanitární krizi je podpora syrského státu čelit terorismu, aby bylo umožněno každému vrátit se do svého domova.

V jakých odvětvích spolupracuje Česko a Sýrie nejvíce?

Jak jsem již zmínil, syrsko-české vztahy jsou dlouholeté a naplňují společný zájem národů obou zemí. České produkty jsou velice známé a oblíbené u syrského spotřebitele. Tradičně Česká republika vyvážela do Sýrie stroje, auta, náhradní díly a technologické celky. Česká republika se podílela na řadě projektů například v oblasti energií nebo v rafinériích. Naopak ze Sýrie byla dovážena ropa, textilní a zemědělské výrobky.

Kdy a jakým způsobem budou Golanské výšiny vráceny Sýrii?

Golanské výšiny jsou syrské území. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN žádaly o vrácení tohoto území Sýrii. Bohužel Izrael se necítí být vázán dodržováním jakýchkoliv rozhodnutí mezinárodní legitimity. Sýrie se zúčastňovala mírového procesu už od jeho vzniku v Madridu, protože věřila, že mír zaručí návrat okupovaného území a vytvoří podmínky pro mírové soužití všech zemí v oblasti. Tento proces nepřinesl vytoužený mír, a to v důsledku zamítavých izraelských postojů. Sýrie bude usilovat o navrácení svých okupovaných území všemi dostupnými prostředky.

Jak by mohl být nejlépe vyřešen problém Izrael versus Palestina?

Nejlepším řešením tohoto letitého konfliktu je uznání legitimních práv palestinského lidu, řešení problému palestinských uprchlíků, naplnění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a umožnění Palestincům vytvořit svůj nezávislý stát.

Kdy bude v Sýrii dle vašeho odhadu nastolen opět takový mír, že se do ní vrátí turisté?

Čelíme velkému nebezpečí a jsme odhodláni vykořenit terorismus z naší země, v co nejkratší době. Poté začneme s obnovou zničených oblastí tak, aby se mohli vrátit všichni, kteří museli opustit své domovy a abychom mohli otevřít brány naší země zahraničním turistům, kteří budou chtít poznat krásy naší země.

Vážený pane Akbiku, co jste si v Česku nejvíce oblíbil a co se vám zde naopak moc nelíbí?

Během mého působení v uplynulých měsících jsem měl možnost navštívit několik míst ve vaší krásné zemi, a to nejenom Prahu, která je světově proslulá. To všechno jen utvrdilo pozitivní obraz o této zemi, který jsem si ve své mysli před mým příjezdem vytvořil. Měl jsem možnost se setkat s řadou představitelů vaší země na různých úrovních i s běžnými českými občany. Vše, co jsem zde prožil, na mě působilo velmi pozitivně. Velice si vážím kulturnosti vašeho národa a úspěchu vaší elity ve vědeckých, lékařských, uměleckých, literárních, sportovních a jiných odvětvích. K druhé části otázky mě upřímně řečeno nenapadá nic, co bych na tomto místě mohl říci.

Myslíte si, že se svět ve výhledu padesáti let nějak výrazně promění?

Lidstvo je během své historie svědkem neustálých proměn. Všechny národy světa touží po změně a řada států, impérií a království vznikla a zanikla. Naše generace byla například svědkem ukončení studené války a rozpadu Sovětského svazu. Od té doby žijeme v jednopolárním světě. V důsledku chybných politik vznikly války, nepodařilo se řešit letité konflikty a rozšířil se terorismus. Svět čelí ekologickým problémům, rozšířila se chudoba a rozevřely se nůžky mezi bohatými a chudými státy. Myslím si, že vývoj míří ke vzniku mnohopolárního světa a věřím, že tato proměna bude v zájmu ušlechtilých humánních hodnot, ve které všichni věříme. Svět se jistě promění, jelikož stagnace není a ani historicky nikdy nebyla vlastností vývoje lidstva.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jan Rychetský

Chápete vůbec dnešní situaci z pohledu obyčejných lidí?

Dobrý den, souhlasím s Vámi v tom, že je závist špatná, i že si u nás lidi na můj vkus závidí až moc - často nesmyslně, ptotože mají zpřeázené priority nebo třeba i jen proto, že je někdo schopnější a úspěšnější, ale sám proto, aby se měl líp, nic nedělá. Opravdu si ale nyní myslíte, že je to jen o ...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Uprchlíci. O některých není dost informací. Neví se ani, kde jsou. Senátor za ODS má znepokojivé zprávy

18:55 Uprchlíci. O některých není dost informací. Neví se ani, kde jsou. Senátor za ODS má znepokojivé zprávy

„Hůř už je,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz plzeňský senátor za ODS Lumír Aschenbrenner. N…