Václav Krása se rozpálil: Automobil je pro zdravotně postižené jediná šance. Ta „elektromobilita“ je zločin

03.08.2021 16:45 | Rozhovor

„Zákaz výroby a prodeje aut na spalovací motory od roku 2035 považuji za zločin, který Evropská komise vymyslela. Je to nesmysl, který nemá žádné odborné opodstatnění a který povede k obrovskému ekonomickému propadu Evropy jako celku. Na některé státy, jako je ČR a Slovensko, bude mít velmi těžký dopad. Problematikou elektromobilů se zabývám poměrně hodně, protože automobil přináší individuální svobodu a pro velkou skupinu lidí se zdravotním postižením znamená také možnost jezdit do práce, za zábavou, vzdělávat se a podobně, protože jinou možnost dopravy vlastně nemají. Když dojde ke zdražení vozidel, tak samozřejmě na ně tato komunita nebude mít,“ obává se Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

Václav Krása se rozpálil: Automobil je pro zdravotně postižené jediná šance. Ta „elektromobilita“ je zločin
Foto: archiv V. Krása
Popisek: Václav Krása

Anketa

Je dobře, že se na kulturu a sport dostane jen omezené množství neočkovaných a dále již jen očkovaní?

hlasovalo: 8304 lidí

Na facebooku si všímáte, že Česká pošta se hrdě chlubí tím, že je strategickým partnerem letošní Prague Pride. K tomu konstatujete, že by bylo dobré, kdyby se chlubila tím, jaký má přístup k lidem se zdravotním postižením. Jaká je realita v tomto směru?

Ano. Myslím si, že Česká pošta, jako státní podnik, by především měla zajišťovat služby a úkoly, které jí stanoví zákon. Zákon a jiné strategické dokumenty mimo jiné stanoví, že všechny orgány státu mají, jako jednu z priorit, zpřístupňování prostředí pro občany, kteří mají nějaký problém s mobilitou. Problém s mobilitou se totiž netýká jen osob se zdravotním postižením, ale dotýká se také seniorů, maminek s malými dětmi a dokonce se týká i lidí, kteří mají nějaký momentální handicap, například si zlomí nohu a podobně. Samozřejmě že problém s mobilitou mají také lidé nevidomí a především na poštách také lidé neslyšící, protože Česká pošta není vybavena pro komunikaci s lidmi s poruchou sluchu. Česká pošta sice postupně upravuje svoje provozovny, ale celý proces je velmi pomalý. S Českou poštou jsme kdysi jednali o nějaké spolupráci na zpřístupňování prostředí, ale spolupráce byla krátkodobá a nepřinesla očekávané výsledky.

Proto mě pobouřilo vyhlášení České pošty, že je hrdým strategickým partnerem letošní Prague Pride. Tato skupina lidí je dnes preferována, přitom nemá ani jeden z problémů, které mají lidé se zdravotním postižením. To znamená problémy s mobilitou, se sháněním zaměstnání, se vzděláváním, s bezbariérově upravenými byty, s dopravou a k tomu se ještě přidávají různé nemoci, které každý handicap s sebou nese. Lidí se zdravotním postižením je asi 10 % v každé populaci a handicapy přinášejí celoživotní problémy, které musí tito lidé řešit, a přitom v médiích a diskusích se řeší problémy LGBTO, které jsou nicotné proti problémům, které mají po celý život lidé se zdravotním postižením. Nechci zacházet do detailů, ale možná by se někteří lidé divili, co znamená mít dekubit a podobně, co si ti lidé zažívají za bolesti a utrpení. Chápu, že pro média je dráždivější upozorňovat na problematiku LGBTO než na každodenní problémy statisíců lidí, které postihl nějaký krátkodobý či dlouhodobý handicap.

Evropská komise představila balíček radikálních kroků Fit for 55, kterými chce bojovat za lepší ovzduší v Evropské unii. Cílem má být snížení emisí o 55 procent oproti roku 1990. Návrh Bruselu přináší obavy z citelného zdražení. Máte je také? Kdo ponese náklady tohoto záměru, pokud bude schválen? Nehrozí, že chudí ještě více zchudnou a ti, co dosud chudí nejsou, se jimi stanou?

Myslím si, že každý rozumný člověk chrání životní prostředí okolo sebe, a že všichni chceme žít ve zdravém životním prostředí. To ovšem neznamená, že se máme, kvůli velmi pochybné myšlence globálního oteplování planety, sami zničit. Balíček Fit for 55 je ideologická záležitost, která nemá nic společného s realitou. Omezení průmyslové výroby kvůli ochraně ovzduší povede pouze k tomu, že Evropa bude chudnout a státy mimo EU velmi rády převezmou za nás všechny výrobní kapacity, kterých se zbavujeme. Evropa se podílí na údajném znečišťování ovzduší přibližně 10 %. Tím, že my snížíme, likvidací části průmyslu, údajné znečišťování ovzduší, tak je jisté, že převzetím produkce mnoha výrobků jinými státy, dojde zase ke zvýšení údajného znečišťování ovzduší v jiné části Země.

Je samozřejmé, že všechny změny, které jsou obsahem Fit for 55, ponesou občané EU. Jiné peníze nejsou, než ty, které se vyberou od občanů. Je logické, že nejvíce na to doplatí ti, kteří mají nižší příjmy, protože se jim ztíží přístup k zaměstnání, dojde ke zdražení energií, bydlení a zboží tak, jak to dnes již pozorujeme. Je pravděpodobné, že se vytvoří zvláštní kasty, což dnes již vidíme, protože elektromobil se stane luxusním vozem pouze pro bohatší lidi, ostatní budou mít smůlu.

Mgr. Václav Krása

  • TSS
  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.
  • mimo zastupitelskou funkci

V Česku nás asi nejvíce zaujal záměr zákazat prodej aut na spalovací motory od roku 2035. Co by to znamenalo? Nebyl by výsledkem pokles nákupu nových dražších elektroaut s tím, že by lidé jezdili podstatně delší dobu ve starých vozech ... A hlavně co by to udělalo s naším pro naši ekonomiku dost zásadním automobilovým průmyslem?

Zákaz výroby a prodeje aut na spalovací motory od roku 2035 považuji za zločin, který Evropská komise vymyslela. Je to nesmysl, který nemá žádné odborné opodstatnění a který povede k obrovskému ekonomickému propadu Evropy jako celku. Na některé státy, jako je ČR a Slovensko, bude mít velmi těžký dopad. Problematikou elektromobilů se zabývám poměrně hodně, protože automobil přináší individuální svobodu a pro velkou skupinu lidí se zdravotním postižením znamená také možnost jezdit do práce, za zábavou, vzdělávat se a podobně, protože jinou možnost dopravy vlastně nemají. Když dojde ke zdražení vozidel, tak samozřejmě na ně tato komunita nebude mít.

A teď některá fakta. Pan profesor Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility ČVUT uvádí: „Pokud by se elektromobily měly opravdu stát dominantní v oblasti osobních vozů i v hromadné a nákladní dopravě, bylo by to nesmírně energeticky náročné. Vyžadovalo by to výstavbu několika jaderných bloků. Navíc by to znamenalo investice v řádu stovek miliard do infrastruktury, zejména do výstavby nabíječek. Ďábel je v tomto případě skrytý v detailu. U rodinných domů nebude problém nechat elektromobil průběžně dobíjet, když vůz není v provozu. Horší to bude v koncentrovaných urbánních celcích.“

Jaký bude dopad na celosvětové klima tohoto snažení EU? Zatímco EU snížila v loňském roce svou uhlíkovou stopu zhruba o 20 milionů tun CO2, zbytek světa ji zvýšil o více než 1020 milionů tun... Chytí se ostatní za nos a budou následovat příkladu EU?

Snažení EU o snížení uhlíku v atmosféře má prakticky nulový dopad. Dokonce někteří vědci tvrdí, že hlavním problémem atmosféry není zvyšování CO2 v atmosféře, ale jsou to spíš prachové částice a podobně. Asi bychom měli pátrat, komu vlastně prospívá současné tažení proti ropné bázi automobilové dopravy, proti dalším technologiím, které údajně mají nějaký dopad na naše ovzduší. Je zajímavé, že například v souvislosti s elektromobilitou, se nikdo nezmíní, že baterie do těchto automobilů obsahují desítky kilogramů niklu, lithia a dalších kovů, které jsou takto rabovány ze země. Nikl je například těžen v Africe, kde se na jeho těžbě podílí i dětská práce. Tyto suroviny jsou převáženy k zpracování lodní dopravou a nikdo neřeší, že lodní doprava je jedním z velkých znečišťovatelů ovzduší. Zpracování kovů vyžaduje mnoho energie. Výroba baterií do elektromobilů v tuto chvíli není ekologická. Je třeba dodat, že rozhodující podíl na potřebných prvcích má Čína, která má energetiku založenou na uhlí, takže produkuje velmi mnoho oxidu uhličitého při výrobě elektrické energie. Výsledek je zřejmý. Žádné zlepšení ovzduší, jen chudnutí Evropy. Proto neustále tvrdím, že každý elektromobil má svůj komín.

To jsou všechno věci, které média pomíjí a vůbec o nich neinformují. Všichni se tváří, že elektromobilita je spása. Spíš bych řekl, že je to velký kšeft pro pár vyvolených a možná je to nějaký souboj, který má významně poškodit země, jejichž hlavní příjmy jsou především z těžby ropy a plynu. Pro občany by asi bylo dobré, aby také věděli, že elektromobil, který si pořídí, je prakticky dále neprodejný, protože každá baterie má určitou životnost, 8–10 let a ta je nejdražší součást každého elektromobilu. Takže když si někdo koupí elektromobil, tak za pět let už jej neprodá. To jsou praktické dopady budování elektromobility.

Nebudou deklarované cíle pro průmyslové firmy překážkou při investování v EU?

Samozřejmě že mimoevropské firmy budou ztrácet zájem investovat v Evropě do průmyslových celků, protože neustálé zpřísňování ekologických limitů jim výrazně zvýší jejich náklady, a tudíž i efektivnost každé výroby. Evropa nebude mít co nabídnout jako protihodnotu pro případné investory. Musíme si ještě uvědomit, že všechny současné produkty elektráren, tepláren, těžkého průmyslu, ale i automobilek zatěžují obrovským způsobem emisní povolenky. To je přímo ďábelský vynález. Stále zpřísňující limity nutí firmy, aby si kupovaly více a více emisních povolenek, které EU dále zdražuje. Průmyslovým celkům a výše uvedeným firmám nezbývá nic jiného, než náklady na emisní povolenky promítnout do svých cen, čímž se některé zboží stává těžko prodejné, ale hlavně takové firmy nejsou schopné konkurence.

Nakonec tím posledním, kdo zaplatí všechny náklady, bude občan. Zvláště za velmi špatné považuji zvyšování cen emisních povolenek pro teplárenské firmy, protože v ČR bydlí pořád ještě 30 % lidí v panelových domech, které jsou vytápěny teplárnami. Samy teplárny uvádějí, že současný tlak na ekologii je enormní, a že budou muset výrazně zdražit dodávané teplo. Tím se roztáčí nesmyslná spirála závislosti občanů na státní pomoci. Zdraží se teplo, řada občanů nebude schopna tyto náklady uhradit, tak budou požadovat sociální dávky, které jim možná budou přiznány, ale tito lidé budou zcela odkázáni na stát a budou tak poslušní. Možná že to je skutečným cílem projektu Fit for 55.

Kritici tvrdí, že lidé ve vedení EU nikdy nepoznali bídu a nedostatek, žijí ve slonové věži naprostého dostatku a za každou cenu chtějí dělat dobro za cizí peníze. Jsou podle vás odtržení od reality?

Myslím si, že vedení EU nedělá dobro za cizí peníze. Obávám se, že vedení EU dělá všechno proto, aby si zajistili poslušnost lidí, aby se domluvili s největšími korporacemi o rozdělení vlivů a toků peněz. Samozřejmě že tito lidé nemají vůbec tušení, jak se žije lidem, kteří musejí chodit denně do práce, vydělají si tolik, aby mohli slušně žít, ale jakékoliv nenadálé události, vážný úraz, nemoc, nějaká katastrofa, je může přivést do hluboké bídy. Nemyslím si, že ve vedení EU jsou vždy lidé, kteří nikdy nepoznali bídu a nedostatek. Znám paní Věru Jourovou ještě z doby, kdy pracovala jako ředitelka odboru programů EU na MMR ČR. Měla pak těžké období, kdy byla nespravedlivě obviněna z podvodů, byla několik měsíců ve vězení a nepochybně poznala, co to je nedostatek, poznala období, kdy nemohla nic dělat a nemohla se bránit.

Musím říci, že dnes ji nepoznávám. Nechápu, jak se někdo takto může změnit, jak bohatství a postavení může pokřivit charakter člověka. Dnes už bych si s ní neměl o čem povídat, protože ona nám všem neustále lže. Lže nám v tom, co je pravda a co lež. Lže nám o tom, co je dobré a co je špatné. Vidíme to na jejím tlaku na Maďarsko, Polsko, ale i na naši zemi. Prosazuje cizí zájmy na úkor zájmů své vlasti, která jí dala vzdělání, postavení a důvěru. Tvrzení, že členové komise nezastupují jednotlivé státy, je nesmyslné. Potom by nemělo smysl, aby každý členský stát měl svého člena komise.

Je reálné, že vedení EU své plány prosadí?

Tlak na občany, a to především přes progresivistická a veřejnoprávní (ČT a ČRo) média, je obrovský. Občané jsou dnes a denně falešně informováni, neříkají se věci úplné, ale jen polopravdy a samozřejmě, že řada lidí je zmatených a neví vlastně, komu může věřit. V demokratickém systému však opravdu záleží na občanech, koho si zvolí. Blíží se volby a občané by měli velmi zvažovat, zda opravdu chtějí, aby se prosadily drahé elektromobily, na které nedosáhnou, aby docházelo k dalšímu a dalšímu zdražování energií, zboží, protože se neustále zdražují emisní povolenky, zda chtějí být neustále ohlupováni o nesmyslech, že máme desítky pohlaví, že nejdůležitější problémy jsou problémy LGBTO a podobné nesmysly.

Záleží opravdu na voličích. Voliči by v říjnových volbách měli velmi zvažovat, co je správné a co není správné, kdo co říká a navrhuje. Obávám se, že jestli tyto volby vyhrají progresivistické strany a budou mít vliv na vládu, tak se budeme všichni divit, jak rychle se budou prosazovat všechny nesmysly zelené politiky. Jak rychle se budou prosazovat nesmysly spojené s progresivistickým myšlením nebo představami o světě. Přesto mám víru, že občané mají zdravý rozum a že nakonec vše dobře dopadne a vedení EU neprosadí všechny svoje plány.

Jsou návrhy komise konzultované s průmyslem?

Nejsem v postavení, kdy bych měl informace, zda komise konzultuje svoje plány s průmyslovými subjekty. Z diskusí s některými představiteli průmyslu, například automobilového, mám dojem, že do velkých firem jsou postupně jmenováni lidé, kteří vycházejí Komisi EU vstříc v jejích nesmyslných plánech s tím, že spoléhají na různé dotace a podpory, které dostanou například občané, aby si mohli koupit elektromobily. Dnes je to samozřejmé v Norsku, ale i v Německu jsou již příspěvky na nákup elektromobilů. Každá takováto dávka vede k závislosti občanů na státu. Tito lidé se stávají poddanými státu. Z toho všeho mám dojem, že konzultace sice probíhají, a tam, kde firmy odmítají akceptovat návrhy EU, dochází postupně k výměně managementu.

Mohou případné ekonomické důsledky vést k pádu či rozkladu EU?

Nelze odhadnout, zda případné ekonomické důsledky povedou k pádu, či rozkladu EU. Při loňské covidové epidemii se zdálo, že EU celý problém nezvládla a že dochází k výraznému pnutí uvnitř, nakonec vše dopadlo jinak. Všichni se domluvili, EU vyrazila s novými nápady zelené politiky, s balíčkem Fit for 55 a vše je jinak. Připadá mi to, že Brusel vždy, když je v ohrožení, tak navrhne ještě radikálnější kroky, a to s cílem, aby se ty dosavadní návrhy, které byly považovány za nepřijatelné, nakonec akceptovaly s vědomím, že by mohly být přijaty ještě horší nápady. Potom se diskuse vede již pouze o těch radikálnějších nápadech a ty předchozí se potichu schválí. Bohužel musím konstatovat, že se mi zdá tato metoda docela úspěšná. Takže jsem trochu skeptický. Přesto je nezbytné proti progresivismu a nesmyslným „zeleným“ ideologiím bojovat dál.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hana Lipovská: Dvořák si zval některé radní ČT na schůzky. Vynášely se k němu interní informace

15:25 Hana Lipovská: Dvořák si zval některé radní ČT na schůzky. Vynášely se k němu interní informace

„Další osud České televize závisí na výsledku voleb do Poslanecké sněmovny. Pokud budou poslanci vým…