Brno zorganizovalo celostátní konferenci o budoucnosti metropolitní spolupráce

11.02.2019 14:14

Ve čtvrtek 7. února 2019 se v prostorách resortu Kaskáda u Kuřimi uskutečnila odborná konference s názvem „Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR? Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně“.

Brno zorganizovalo celostátní konferenci o budoucnosti metropolitní spolupráce
Foto: brno.cz
Popisek: Brněnský magistrát

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a Svazu měst a obcí ČR. Jednání ukázala, že o tématu metropolitní spolupráce je nutné diskutovat i v budoucnu.

Hlavním cílem konference bylo společně s odborníky a politickými zástupci dotčených ministerstev, krajů, měst a obcí odborně pojmenovat a vymezit příležitosti a výzvy budoucí metropolitní spolupráce v ČR. Konference nastínila, jak by měla být nastavena metropolitní spolupráce v rámci České republiky, tak aby i velké aglomerace uměly efektivně čelit novodobým výzvám a být atraktivnější pro občany a potencionální investory.

„Soucˇasny´ vy´voj ukazuje, zˇe moderni´ vyspeˇla´ meˇsta, k nimzˇ se rˇadi´ take´ Brno, dnes uzˇ nemohou fungovat jako solite´ři, prˇekracˇuji´ sve´ administrativni´ hranice a vytva´rˇi´ si vazby se svy´m sˇirsˇi´m okoli´m. To samozrˇejmeˇ prˇina´sˇi´ zmeˇny ve zpu°sobu pla´nova´ni´, rˇi´zeni´ i spra´vy,“ upozornila brněnská primátorka Markéta Vaňková. 

Ke steˇzˇejni´m te´matu°m, ktera´ vyzˇaduji´ metropolitní prˇi´stup, pak přiřadila například dopravu, atˇ uzˇ ve smyslu prodlouzˇeni´ linek MHD, cˇi vy´stavby za´chytny´ch parkovisˇtˇ a cyklostezek. Rezonovala také důležitost protipovodnˇových opatrˇeni´, nakla´da´ni´ s odpady nebo koordinace bytove´ a podnikatelske´ vy´stavby.

„Ci´lem Brna je nastavit v metropolitni´ oblasti dlouhodobou spolupra´ci zalozˇenou v prve´ rˇadeˇ na du°veˇrˇe a sdi´leni´ spolecˇny´ch vizi´,“ dodala Markéta Vaňková.

První část konference se zaměřila na pohled lokální a regionální úrovně. Během tohoto bloku vystoupil například hlavní architekt Arch. Design Group Jaroslav Dokoupil, jehož příspěvek byl zaměřen na definování základních bariér spolupráce v rámci územního rozvoje. Vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce brněnského magistrátu Petr Šašinka pak zhodnotil současný stav Brněnské metropolitní oblasti a vizi jejího rozvoje po roce 2020. Dle jeho slov se Brno v rámci ITI snaží vytvářet funkční strukturu Brněnské metropolitní oblasti, ale je zde nutná institucionální forma spolupráce. Česká republika by se dle jeho názoru mohla do budoucna inspirovat Západem a uvažovat o zákonu o metropolitních oblastech.

Diskuzním tématem druhé části konference byl pohled národní úrovně. Profesor Karlovy univerzity Luděk Sýkora představil přínosy metropolitní spolupráce, David Koppitz zastupující Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nastínil metropolitní spolupráci v kontextu budoucí regionální politiky. Debatující uvažovali také o možných legislativních úpravách této problematiky. Účastníci panelu se shodli, že je nutné metropolitní oblasti právně ukotvit, aby se daly tyto celky efektivně řídit, přičemž jedním z řešení je existence metropolitního svazku obcí.

„Je nutné se bavit o efektivním způsobu řízení financování metropolitní spolupráce obecně, nejen o řízení dotačních výzev. Důležitou součástí tvorby nových politik je i řádná práce s daty na metropolitní úrovni,“ zdůraznil David Koppitz z ministerstva pro místní rozvoj.

Závěrečné shrnutí konference podal společně s brněnskou primátorkou také poslanec Ivan Bartoš. Ten zdůraznil, že velkým pozitivem konference byl fakt, že se sešli jak primátoři statutárních měst a starostové jednotlivých obcí v rámci daných metropolitních oblastí, tak i zástupci dvou ministerstev a specialisté na urbanismus a realizaci metropolitních projektů. Jednalo se tak podle jeho slov o konferenci velmi otevřenou, která se snažila najít skutečný společný zájem všech jednotlivých aktérů. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Sokolov: Nové byty v Gagarinově ulici si prohlédli první zájemci

20:51 Sokolov: Nové byty v Gagarinově ulici si prohlédli první zájemci

Sedmnáct nových bytů v areálu bývalých chráněných dílen v Gagarinově ulici je dokončeno a připraveno…