Bartošek (KDU-ČSL): Je třeba zabránit byznysu s chudobou, co se děje na ubytovnách, je hanebnost

14. 6. 2018 14:36

Projev na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k připravovaným omezením podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí dne 14. 6. 2018

Bartošek (KDU-ČSL): Je třeba zabránit byznysu s chudobou, co se děje na ubytovnách, je hanebnost
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL pro sociální politiku

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V několika věcech se s paní ministryní shodnu. A to je to, že je potřeba zabránit byznysu s chudobou, protože to, co se děje na ubytovnách, je skutečně hanebnost a v řadě případů dochází ke zneužívání sociálních dávek a jsou z toho živi lidi, které osudy lidí, které ubytovávají, vůbec nezajímají. A v tom se shodneme a tam je jednoznačně potřeba tomu zamezit. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v této republice nejsou jenom samé sociální případy, zneužívači sociálních dávek. V této republice je velká řada lidí, kteří pouze mají nízké příjmy a jinak se pečlivě starají a jsou zodpovědní. A tam je důležité, aby nebyli poškozeni případnou reformou. Vzhledem k tomu, že jsem pochopil, že většina stran nemá vůli schválit dnešní program, vystoupil jsem s přednostním právem, protože standardně se v tom případě poslankyně a poslanci nedostanou k tomu, aby měli možnost vystoupit. Z toho titulu vystupuji s přednostním právem.

Na začátek bych chtěl říct, že si vážím toho, že Piráti, STAN a TOP podpořili svolání této schůze, protože já si nemyslím, že dnešní jednání je zbytečné. Já si naopak myslím, že díky tomu, že se toto téma zvedlo, byly v průběhu procesu přenastaveny původní parametry, se kterými MPSV nejprve přišlo. Takže si myslím, že ten tlak je užitečný a je důležitý.

Říkáte, paní ministryně, že máte řadu výpočtů, já zase můžu konstatovat, že mám k dispozici výpočty od Platformy pro sociální bydlení a ty s vámi plně nesouzní. Tam je samozřejmě shoda v tom, že oni budou mít nároky na dávky, o kterých mluvíte, ale v konečném důsledku dojde k jejich ponížení, to znamená rodiny na tom budou ekonomicky hůře. Ale znovu říkám, vy máte svoje výpočty, já mám svoje, můžeme si k tomu sednout a můžeme si o tom popovídat. Jestliže se odkazujete na jednání krajů, tak dovolte, abych odcitoval tiskovou zprávu Svazu měst a obcí ze včerejška, kdy její předseda říká, že změny v sociální oblasti mohou mít bez hlubší znalosti problematiky a předchozí odborné diskuse zásadní vliv na život nejkřehčích občanů, tedy zdravotně postižených, seniorů a sociálně slabých a také těch, kteří by bez pomoci státu spadli do chudoby. Tam je zajímavé načasování, že předpokládaná změna by měla nastat od 1. ledna 2019 - říkám to dobře, to znamená změna v souvislosti s bydlením přichází v zimních měsících, přichází v lednu, kdy v České republice je ještě stále zima a řada lidí může být vystavena nejistotě, co se v zimě a mrazu s nimi bude dít. Říkáte, že je to zodpovědnost měst a obcí. Samozřejmě že města a obce, každý, kdo byl někdy komunálním politikem, ví, že starostové se poctivě starají o svoje lidi, ale jestliže v tak klíčové věci vypadne podpora státu, tak to jde mimo kompetenci starostů.

Zde mi dovolte ještě jednu věc. Vy opakovaně říkáte, abychom se o to starali nejenom v předvolebním období. Můžu vás ubezpečit, že zeměkoule se nezačala točit tím, že ANO vstoupilo do politiky a vy jste se stala ministryní. Za sebe mohu konstatovat, že jsem navštívil řadu ubytoven - Varnsdorf - a řadu dalších. Této problematice se věnuji dlouhodobě. Je potřeba si uvědomit jednu věc, že téma je skutečně dlouhodobé, bolestné a dlouhodobě neřešené, vyjma předchozí vlády, která upravila platbu ubytovnám. Ale chce to ještě razantnější zásah, v tom s vámi souhlasím. Je potřeba si uvědomit, že řešení nejsou pouze dávky, lidi potřebují především byty, oni potřebují mít kde bydlet. Já už tady marně více jak tři roky, a v předchozím volebním období jsem to řešil s MMR i s Ministerstvem financí, opakovaně probíhala jednání o tom, že je potřeba upravit Státní fond rozvoje bydlení, že je potřeba usnadnit čerpání obcím, že je potřeba umožnit, aby obce mohly stavět a podpořit svůj bytový fond, že je důležité, aby z toho kruhu vypadli drazí developeři a drahé hypotéky, že je potřeba lidem umožnit bydlet za rozumné peníze.

Vždyť bydlení je lepší než dávky. Nedělejme z lidí sociální případy, když sociální případy nejsou. Lidi jsou kompetentní. Více potřebují. Tím, že jsme upravili trh s hypotékami, tak jsme vzdálili možnost řadě lidí, aby si dosáhli na vlastní bydlení, ale nenabídli jsme nic proti tomu pro lidi, kteří bydlet nemohou, kteří mají nižší příjmy.

Přes tři roky řeším s resorty, které spadají pod ANO, možnost, aby se upravily podmínky Státního fondu rozvoje bydlení, abychom těm starostům umožnili sáhnout si na peníze od státu, ale nikoli jako dotace, že se jim ty peníze dají. Lidovecký projekt počítá s tím, že my říkáme, půjčte si peníze od Evropské investiční banky. Vždyť Ministerstvo dopravy si půjčilo myslím sto miliard na opravu dvojek a trojek. My říkáme, půjčme ty peníze, ale nastavte parametry tak, aby se formou nájmů, černé nuly, tyto stavby zaplatily. Je to takový Marshallův plán pro města a obce. My říkáme, starostové mají staré objekty, stát má nevyužívaný majetek. Není potřeba zabírat novou ornou půdu. Pracujme s brownfieldy, pracujme s majetkem, který ty obce mají. Ať si zpracují projekty a udělají tam obecní byty. Tím, že z toho vypadnou banky, tím, že z toho vypadnou drazí developeři, někdo to samozřejmě postavit musí, ale nikoliv že to postaví developer a prodává to s přemrštěným ziskem, tak naše výpočty vycházejí z toho, že jsme schopni ten nájem dostat o 30 až 40 % dolů. Dáme lidem bydlení, ne dávky. Neděláme z nich sociální případy.

Starostové jsou připraveni, ale říkají, prostě ty podmínky jsou strašně komplikované. Je to jednoduché. Nechť mají starostové připravené projekty, ať už přestavbou brownfieldů, nebo i případně stavbou na zeleném, nechť stát jednoduchými a srozumitelnými podmínkami Státního fondu rozvoje bydlení umožní, aby starostové postavili tyto bytové fondy a nabídli je lidem. Vždyť přece každý starosta chce, aby v jeho obci a městě lidé bydleli, aby tam zůstali. To nebude řešení jenom pro Prahu. To bude řešení i pro malé obce. Jestliže ty lidi budou mít možnost zaplatit nájem tak, aby ho zaplatili ze svých příjmů, rádi to udělají. Věřte tomu, že lidi nejsou nadšení z toho, že musejí přijímat dávky od státu.

To znamená, jestliže dokážeme postavit a umožnit starostům, aby měli levné peníze formou půjčky od státu za téměř nulový úrok, protože v současné době jsou peníze laciné, a kdyby se to realizovalo před těmi třemi roky, kdy jsme to chtěli řešit jako lidovci, tak ty peníze na trhu byly ještě lacinější. Měli jsme odkonzultováno, že Evropská investiční banka byla schopna půjčit velký objem peněz České republice za nula nula nic s garancí na dvacet let. Jestliže umožníte půjčit obcím peníze, kde budou mizivé úroky, tak věřte, že každý starosta si to rád půjčí, protože ví, že formou těch nájmů, které ty lidi budou platit, to zaplatí, že si nezadluží do budoucna svoji obec.

A je potřeba si uvědomit, že starostové o to zájem mají. A historicky to existuje. Na jižní Moravě náš bývalý hejtman Stanislav Juránek tímto způsobem postavil více jak tisíc bytů. Je to projekt, který lidovci mají odzkoušený v praxi. My ho známe, my ho umíme, my ho realizujeme. Bohužel za sebe mohu konstatovat, že nezájmem MMR a financí se to prostě nerealizovalo. My jsme dopředu upozorňovali na to, že nájmy jdou nahoru, že dostupnost bydlení bude horší a horší a že musíte lidem umožnit, aby bydleli.

A je potřeba od sebe odlišit dostupné bydlení a sociální bydlení. Jasně, je část lidí, kteří potřebují, abychom je doprovázeli. Ale sociální bydlení je o tom, že ty lidi zkompetentňujeme, že na to napojíte sociální služby, terénní sociální práci. Ale většina lidí je kompetentních. Oni akorát mají nízký příjem a nemůžou si zaplatit drahý nájem. To není o tom, že mají problémy, nechodí do práce. Ne. Vraťte lidem hrdost a sebevědomí v tom, že jim umožníte bydlet, aby nechodili po ubytovnách. Řešení není to, že rozdáte lidem peníze. Řešení je to, že umožníte, aby starostové si mohli vybudovat a posílit svoje bytové fondy ve svých městech a obcích.

A když mluvíte o tom, že je obtížné se dostat k ceníku bydlení, opět si myslím, že ta správná cesta, která je, je posílit kontrolu v terénu. Přeci základem dobré sociální práce je práce v terénu. My potřebujeme lidi, sociální pracovníky, kteří budou chodit do terénu, budou kontrolovat, kde se bydlí, jak se bydlí, kolik lidí je v místnosti a jaké peníze. Ale musíme na to měnit zákon? Nemusíme! Nemusíme. My přicházíme zase s novou normou, s novým zákonem, zase vymýšlíme nový konstrukt. Vždyť se zeptejte těch lidí v terénu, kteří říkají, vždyť se nám to furt mění. Podle čeho máme kontrolovat? Podle čeho máme konat? (Hluk v lavicích KSČM.)

A není to jenom v sociální oblasti. Jasně, do určité míry doznívá sociální reforma ministra Drábka, který zmasakroval tehdy sociální pracovníky a vyházel jich tolik, že v podstatě terénní sociální práce musela rezignovat kvůli tomu, že měla málo lidí. Ale tahle kapitola už je za námi. To už je moc dlouho. Vždyť je to přeci pouze o tom, že vyšleme ty sociální pracovníky do terénu. Jestliže stát něco platí, má právo to kontrolovat. Jestliže platím někde příspěvky a doplatky na bydlení, mám právo vědět, kolik lidí bydlí v místnosti, mám právo vědět, jaké jsou ceníky. Jak je možné, že to nefunguje? (Opětovný ruch v lavicích KSČM. Řečník se obrací doleva.) Prosím?

Vrátím se k tomu, co jsem říkal. Vždyť tohle to je ale projev slabosti státu. Jestliže bude jasné zadání, že prostě my to chceme kontrolovat a ty informace chceme vědět, tak je prostě jako stát, jestliže je platíme, mít budeme. A kdo nebude spolupracovat, nemá právo na to, aby dostával peníze od státu. Jestliže lidi, kteří neplní hygienické normy a ubytovávají víc lidí, než jich tam má být, nemají právo na peníze od státu. Je to mnohem víc o důraznosti státu a Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadu práce a práce v terénu. Jestliže říkáme, že prostě poskytování dávek má nějaká pravidla, tak je budeme vymáhat. Ne že budeme měnit zákony a budeme věřit tomu, že když se změní zákon, že nám systém začne fungovat. O tom to není. O tom už jsme se opakovaně přesvědčili. Nejprve přemýšlejme o tom, jak využít nástrojů, které máme k dispozici, nejprve přemýšlejme o tom, jestli jsme schopni řešit danou situaci v rámci toho, co umíme a co existuje, a ne měnit zákon. Změna zákona není řešení. Změna zákona je to, že stát bude vymáhat to, co mu náleží.

Takže za nás za lidovce můžu říct, že řešením je podpora výstavby obecních bytů, podpora bytového fondu, umožnění lidem důstojné bydlení, aby měli nájemné bydlení, měli obecné bydlení za peníze, které si mohou dovolit. Nedělejme z lidí sociální dávky, ale naopak vraťme jim důstojnost tím, že řekneme, ano, já jako starosta pro tebe mám bydlení, protože pro mě je důležité, aby ty, který zde chceš zůstat, sis mohl dovolit bydlení, mohl jsi zde zůstat, já o tebe stojím. Pomozme těm starostům v terénu a nedělejme z lidí sociální případy. Děkuju.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ODHALUJEME Analýza ČSSD k prohraným komunálním volbám

10:01 ODHALUJEME Analýza ČSSD k prohraným komunálním volbám

Komunální volby ve velké Praze. Kampaň a výsledky ČSSD v roce 2018.