Bezděk (ANeO): Neoprávněný zásah Exekutorské komory do průběhu parlamentních voleb

08.10.2013 10:16

Aktiv nezávislých občanů ( ANeO ) je stranou zodpovědných a aktivních občanů, kteří dokáží převzít odpovědnost za sebe, za svou rodinu, za kolektiv občanů, za obec a za stát, s hlavními cíli vybírat kandidáty a pomáhat jim ve volbách, a být nástrojem volebního úspěchu.

Bezděk (ANeO): Neoprávněný zásah Exekutorské komory do průběhu parlamentních voleb
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

(více: http://www.intercity.cz/aneo/stanovy.htm)

Kandidáti za Aktiv nezávislých občanů, vesměs bez politické příslušnosti, zcela kopírují vizi této strany z roku 2001 zastavení nebezpečného vývoje ve společnosti politickou cestou. Strana je v principu této vize prostředkem daným k dispozici občanské veřejnosti k delegování zástupců nejen do parlamentních voleb. Strana není ani pravicová, levicová, či středová, neboť tato hlediska jsou překonána a slouží pouze k zamaskování neschopnosti.

ANeO tedy není tradiční dogmatickou politickou stranou s klasickou organizační strukturou, jaké známe z politické parlamentní scény posledních 20-ti let.

Proto kandidáti Aktivu nezávislých občanů prezentují své názory nezávisle s vlastní odpovědností vůči sobě, vůči kolektivu a vůči společnosti, a taktéž si samostatně s těmito principy odpovědnosti řídí předvolební kampaň, aby tak byl naplněn jeden z hlavních programových cílů kandidátů ANeO v parlamentních volbách konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 ( Depolitizace mocí definovaných Ústavou. Tedy změna volebního systému a Ústavy, a odvolatelnost volitelných zástupců i v průběhu funkčního období. )naplňující vizi strany Aktivu nezávislých občanů ( Strana není ani pravicová, levicová, či středová, neboť tato hlediska jsou překonána a slouží pouze k zamaskování neschopnosti. )

Z hlediska tohoto principu kandidatury a odpovědnosti je vyjádření k tématu tiskové konference a její svolání nezávislé.

Dne 25. září 2013 došlo k neoprávněnému zásahu do průběhu předvolební kampaně Aktivu nezávislých občanů, kdy v rámci předvolebního vysílání veřejnoprávní televize bylo znemožněno v pořadu ČT24 Interview Daniely Drtinové prezentovat programové cíle lídrovi ANeO za Jihomoravský kraj Jiřímu Bezděkovi, který byl redakcí zpravodajství České televize původně pozván a na jehož účasti v pořadu trvali zástupci Aktivu nezávislých občanů, kteří vykonávali usnesení ANeO potvrzující vystoupení Jiřího Bezděka v pořadu Interview Daniely Drtinové. Přesto zástupce České televize Mgr. Ondřej Kopa, šéfeditor, trval na programové změně, neboť dle jeho slov má právo určit, koho za politickou stranu pozvou, a rozhodnout, kdo v pořadu vystoupí, a aby za Aktiv nezávislých občanů vystoupil v pořadu Vladimír Stehlík.

Česká televize takto nepřímo nedbala litery zákona č. 24/1995 Sb. o volbách, neboť jednala v rozporu s větou třetí odst. (4) §16 upřesňující volební kampaň ( Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice. ), neboť předčasné volby se řídí jiným časovým řežimem, který v zákoně č. 24/1995 Sb. není obsažen. Opěrným ustanovením je zde čl. 17 Ústavy ČR.

Jiří Bezděk měl v Interview Daniely Drtinové informovat voliče ANeO o programových cílech vedoucích k vyřešení společensko-ekonomické krize a z odborného hlediska se vyjádřit ke klíčové otázce tohoto řešení: Zrušení Exekučního řádu a zamezení dalšího vlivu soukromých exekutorů ve společnosti.

Z vývoje událostí kolem vystoupení kandidáta za Aktiv nezávislých občanů ve veřejnoprávní televizi v rámci předvolebního vysílání je patrné, že ještě s dostatečným předstihem před samotným vystoupením Jiřího Bezděka v pořadu Interview Daniely Drtinové zasáhl svým vyjádřením úřad – Exekutorská komora, profesní organizace Exekutorských úřadů, a porušil tak ustanovení:

- §16 odst (2) zák. 247/1995 Sb. Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

- čl. 10 Listiny základních práv a svobod

- oddílu druhého Listiny základních práv a svobod týkajícího se politických práv občanů

Exekutorská komora nejenže nectí presumpci neviny – základní pilíř právního řádu, ale zveřejněním údajů o počtu vedených exekucí a jejich celkové výši se krom porušení Ústavy ČR a volebního zákona dopustila šíření pomluv, kdy samotný místně příslušný soud nařizující exekuce neeviduje Exekutorskou komorou deklarovaný počet exekucí a v takové výši proti Jiřímu Bezděkovi, kandidátovi Aktivu nezávislých občanů.

Exekutorská komora rovněž svým prohlášením postavila zájem soukromých subjektů, který je předmětem živnosti soukromě-úřední povahy, nad obecný zájem, tedy nad zájem vyšší hodnoty, kterým kandidatura do poslanecké sněmovny z povahy právního řádu je.

V neposlední řadě se Exekutorská komora dopustila přečinu zvěřejňováním informací v trestní věci, jejíž vyšetřování dosud nebylo skončené, a kde Exekutorská komora není účastníkem řízení. V této souvislosti byl dán Policii ČR podnět k prošetření.

Jednání Exekutorské komory tedy potvrzuje bezpečnostní riziko zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád pro Českou republiku, na které upozorňuje právní rozbor tohoto zákona ( zveřejněn na stránkáchhttp://pravdazvitezi.webnode.cz/news/podklady-k-navrhu-na-zruseni-exekucniho-radu/ ), a ohrožení demokratických principů deklarovaných v Ústavě ČR.

Dne 26.9.2013 bylo na Policii ČR učiněno podání k prošetření, zda došlo k trestnému činu nebo přestupku v souvislosti s neoprávněným zásahem do průběhu parlamentních voleb.

S ohledem na předběžné opatření v probíhajícím trestním řízení, kde je evidentní z vyjádření Exekutorské komory cílená provokace, a s ohledem na neoprávněný zásah do průběhu voleb, kde příslušné instituce nectí presumpci neviny, se Jiří Bezděk distancuje od své kandidatury v parlamentních volbách a vyčká do ukončení probíhajících šetření.

Na základě výsledků těchto šetření budou zváženy další postupy, mj. zda bude podán k příslušnému soudu návrh na zrušení těchto parlamentních voleb.

PROHLÁŠENÍ K VOLIČŮM

Vzhledem k nepříznivému světovému vývoji, kdy v USA nebyl schválen státní rozpočet, což vedlo k uzavření státních institucí, a což dle ohlášení ekonomů povede k další ekonomické krizi v USA, která se jako vždy promítne i do recese většiny ostatních států světa, České republiky nevyjímaje, apeluji na občany ČR k uvědomělému a odpovědnému přístupu v parlamentních volbách konaných 25. a 26. října 2013.

Naše republika se potýká s ekonomickou krizí již od roku 2009, která vyplynula z hypoteční krize v USA, jejíž počátky se datují rokem 2008. Od roku 2009 ekonomiku ČR brzdí ničím nekontrolované exekuce, jejichž nárůst se datuje téhož roku, přičemž počet vymožení dlouhodobě nedosahuje ani 9-ti%. Při celkovém počtu téměř 5-ti miliónů exekucí je v ČR blokován majetek výrazně převyšující roční hrubý domácí produkt, tedy ekonomický ukazatel výkonnosti ekonomiky. Přeliv ohlášené krize v USA takto způsobí další expanzní nárust exekucí a současné snížení jejich úspěšného vymožení. Jaký toto bude mít vliv na uspokojování základních životních potřeb lidí a další společenský vývoj je nasnadě.

Česká republika paradoxně s ohledem na její situaci, kdy byla předchozími vládami a parlamentním zastoupením v průběhu posledních více než 15-ti let zbavena ekonomické soběstačnosti, má vynikající podmínky a potenciál k nastarování rozvoje navzdory ekonomické situaci v okolních zemích. K tomu je třeba pouze koncept obnovy ekonomické soběstačnosti České republiky, který může vzejít pouze z uvědomělých a odpovědných poslanců, kteří zvolí ještě uvědomělejší a odpovědnější členy vlád.

Jak toho dosáhnout? Nevolit prázdná slova a hesla, nenechat se zmást falešnými úsměvy a módním vzezřením, nedat se oblbnout stranickou politikou a úlisností. Zamysleme se, proč stávající politická uskupení, která byla zastoupena v parlamentu i před těmito volbami, nenalezli řešení krize a proč již v té době neučinili kroky, aby došlo k jejímu řešení. Jen činy mluví pravdu! Jen práce již vykonaná odráží skutečnost a reálnou hodnotu! Za každým činem a za každou prací jsou vždy jednotlivci, a tyto je třeba upřednostnit, zakroužkovat je a posunout v řadě před nastrčené kandidáty, kteří se vždy dostávají do poslanecké sněmovny jenom díky „hlasu pro politickou stranu“ či „hlasu pro program“. Volbou zakroužkováním více kandidátů, za kterými je vidět práce a činy, na hlasovacím lístku politické strany posunete nastrčené kandidáty na nevolitelné místo. Jednoduší řešení je ale volit kandidáty politických stran a hnutí, kteří nejsou spojeni s politikou posledních let a nabízejí řešení, která stávající parlamentní politické strany kopírují, protože sledují, že tato jsou především v zájmu voličů, ale nemají ponětí, jak tato řešení dál rozvinout, aby došlo k jejich naplnění.

Malá volební účast vždy vedla k neřešitelné situaci a dojmu, že volbami nelze nic změnit. Tyto parlamentní volby jsou z časového hlediska velmi klíčové s ohledem na ekonomickou krizi. Jejich výsledek určí nám všem, kterým směrem se budeme ubírat. Zda dojde k dalším ekonomickým propadům, nebo zda dojde již k posunu k lepšímu. Pouze vysoká volební účast někde za hranicí 70-ti % dává reálný předpoklad, že takto dojde ke zvolení poslanců, kteří budou schopni mezi sebou komunikace a práce na konceptu k vyřešení této krize bez ohledu na jejich politickou příslušnost. PŘIJĎTE K VOLBÁM! Volte odpovědně a uvědoměle!

Já, jakožto lídr v Jihomoravským kraji za Aktiv nezávislých občanů jsem mimo hru. ANeO má ale i jiná želízka v ohni, která jsou schopna naplňovat cíle kandidátů Aktivu nezávislých občanů. Vladimír Prokeš, lídr kraje Vysočina za Aktiv nezávislých občanů, se též specializuje na problematiku exekucí, která patří mezi hlavní programové cíle ANeO. My nezahálíme, i když máme velmi omezené možnosti. Již pár dní pracuji na projektu pomoci a odškodnění lidem postižených exekucemi. Své příběhy ve formě skutkových popisů a případné nabídky ke spolupráci s návrhem konkrétních možností již nyní můžete psát na e-mail:odskodneni.exekuci@seznam.cz.

PŘIJĎTE K VOLBÁM! Volte odpovědně a uvědoměle!

V Brně 4.10.2013 Jiří Bezděk

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Bezděk - profil

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vondráček (ANO): Založení Československa by se neobešlo bez našich legionářů

17:04 Vondráček (ANO): Založení Československa by se neobešlo bez našich legionářů

Komentář na facebookovém profilu k Československým legiím