Kaňkovský (KDU-ČSL): V době covidu je každá návštěva úřadu zbytečně zatěžující

12.03.2021 16:09

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. 3. 2021 ke třetímu čtení návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Kaňkovský (KDU-ČSL): V době covidu je každá návštěva úřadu zbytečně zatěžující
Foto: vitkankovsky.cz
Popisek: Vít Kaňkovský

Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, já bych vám chtěl předně poděkovat za to, že jste souhlasili se zařazením třetího čtení na dnešní program. Vážím si toho, bylo to napříč politickým spektrem. Dostáváme se do třetího čtení poslaneckého návrhu novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Tato novela byla připravena na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením na jaře loňského roku a v podstatě reagovala na problémy zdravotně postižených v době covidové pandemie s tím, že měla ambici mít ještě určitý přesah, nicméně tím podnětem skutečně byla covidová pandemie. Já krátce připomenu, čeho se ta novela týká. V té původní verzi, té naší poslanecké, se to týkalo jedné předmětné oblasti tohoto zákona a to je vydávání průkazu osoby se zdravotním postižením a speciálně potom výměny průkazu jako úřední listiny ve chvíli, kdy vyprší lhůta platnosti průkazu jako úřední listiny. Takže tím prvním bodem, který v té novele navrhujeme, je, aby probíhala automaticky výměna průkazů u těch osob, které mají přiznaný trvalý nárok, tzn. oni mají trvale přiznaný nárok průkazu osoby se zdravotním postižením a jenom jednou za deset let jim vyprší ten průkaz jako kartička, jako ta úřední listina, a musí jít na úřad práce si tu kartičku nechat vyměnit. Asi uznáte, že v době covidu je každá návštěva úřadu, lékaře apod. zbytečně zatěžující pro kohokoli a pro zdravotně postižené a jejich rodiny zvlášť. Proto navrhujeme zautomatizování tohoto systému, aby to proběhlo co nejméně zatěžujícím způsobem.

Druhou oblastí, kterou navrhujeme změnit, je, abychom přesněji definovali ty osoby, které mají trvalý nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením, aby nedocházelo k určitým diskrepancím v posuzování těchto osob, kdy sice - a tom jsme se tady možná, nechci říct, přeli, ale diskutovali v prvním a ve druhém čtení - tato praxe už není tak častá, nicméně stále se ještě stává, že v některých regionech jsou tito lidé zváni na kontrolní lékařské prohlídky, přestože jejich zdravotní a funkční stav je trvale neměnný, tedy trvale nepříznivý.

Proto navrhujeme, aby se vytaxovaly přesně v zákoně ty skupiny zdravotních postižení, u kterých není šance na to, že by došlo v čase k nějakému funkčnímu zlepšení. Tady jsme se trochu přeli s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nakolik má být to vytaxování úplně tak, jak jsme to navrhovali a rámci vlastně diskuse potom k pozměňovacímu návrhu, kterého se ještě dotknu a který jsme předložili ve druhém čtení s váženou kolegyní Alenou Gajdůškovou, tak jsme nakonec dospěli k nějakému kompromisu, který i já jako jeden z předkladatelů akceptuji.

To znamená, to bylo to hlavní penzum těch návrhů, které jsme navrhovali v té naší novele, to znamená, odstranit zbytečné kontrolní prohlídky, zautomatizovat tu výměnu té kartičky ve chvíli, kdy má ten postižený přiznán trvalý nárok, a potom zpřesnit tu kategorii těch osob, které mají trvale přiznaný nárok. Znovu zdůrazňuji, nejde o to rozšířit tu skupinu, ale přesněji vytaxovat, aby nevznikaly nějaké pochybnosti a rozdílný přístup v některých krajích.

Garanční výbor zaujal k tomuto návrhu pozitivní stanovisko, my jsme ale několikrát absolvovali konzultační jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Já tady chci říci, že ta jednání byla věcná, v těch prvních fázích jsme sice nedospěli ke konsenzu, ale nakonec po jednání garančního výboru i právě ve spolupráci s paní poslankyní Alenou Gajdůškovou jsme k tomu kompromisu dospěli, a to jak k určitým změnám v tom našem původním návrhu, o kterých jsem už hovořil, tak také k rozšíření toho původního návrhu o některé důležité změny, bude o nich ještě jistě hovořit i paní poslankyně Gajdůšková a já to tady řeknu - v podstatě se jedná o překlopení některých chystaných změn ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, ten návrh už tady ve Sněmovně leží, ale v podstatě sem byl dán až ve chvíli, kdy už tento náš návrh byl v legislativním běhu, a my jsme dospěli k tomu, že by bylo dobře využít tento nosič - jak se to tady teď v poslední době říká - k prosazení pozitivních změn ve prospěch zdravotně postižených.

Já zmíním dvě důležité změny, které si myslím, že jsou asi nejzásadnější, a o kterých jsme v těchto prostorách hovořili už v minulosti, dokonce už v minulém volebním období, a to se týká osob s poruchou autistického spektra, takových těch těžkých případů, kdy rodina pečuje o dítě nebo i dospělého s poruchou autistického spektra, který má výrazné projevy agresivity, je ten člověk velmi obtížně zvladatelný a pro rodiny takto postižených je skoro nemožné s těmito dětmi nebo i dospělými cestovat hromadnou dopravou. A doposud tito postižení neměli nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, což samozřejmě ty rodiny braly jako diskriminaci a já jsem velmi rád, že došlo ke shodě a doufám, že to tak bude dneska i prohlasováno, že by nově měly rodiny mít nárok na pořízení motorového vozidla, protože zvláště těmto rodinám to velmi pomůže.

A tou druhou důležitou změnou, kterou považuji za... je vzetí druhé skupiny osob do působnosti zákona, trošku jiné části toho zákona, a to jsou osoby s těžkou formou demence a zároveň s těžkou poruchou mobility. Také pro tyto osoby a v tomto případě zase hlavně i jejich rodiny je velmi obtížné zařídit tu péči v domácím prostředí, a to i za předpokladu, že k tomu využívají terénních sociálních služeb. Potřebují k tomu některé pomůcky, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, které patří do působnosti zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a jestliže těmto rodinám umožníme přístup k těmto pomůckám, výrazně jim pomůžeme k tomu, aby se mohly o své blízké starat v domácím prostředí.

Takže tolik za mě, milé kolegyně, vážení kolegové. Chci vás požádat o podporu tohoto poslaneckého návrhu ve znění předloženého pozměňovacího návrhu, který jsme předložili s kolegyní Alenou Gajdůškovou a který ještě ona jistě okomentuje. Myslím si, že to bude velký přínos pro zdravotně postižené a jejich rodiny. Děkuji vám za pozornost.

reklama

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Demokracie

Přijde vám demokratické někoho vyloučit ze strany a rozhodovat o tom bez toho, aniž by byl dotyčný na jednání pozván a měl možnost se hájit? A opravdu si myslíte, že to jak se vyjadřuje Svoboda je důvod, proč vám klesají preference? Já teda nevím, ale mě jste zklamali tím, jak nás necháváte na holi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Richterová (Piráti): Nakročili jsme k tzv. pátému stupni

23:04 Richterová (Piráti): Nakročili jsme k tzv. pátému stupni

Sněmovnou prošel návrh, který posílí sociální služby v domácím prostředí i v azylových domech. Pirát…