Kobza (SPD): Nemá smysl Senátu udělovat další neoprávněná privilegia

11.01.2023 18:09

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 11. ledna 2023 k zákonům o České televizi a Českém rozhlasu

Kobza (SPD): Nemá smysl Senátu udělovat další neoprávněná privilegia
Foto: archiv
Popisek: Jiří Kobza

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobrý den.

Dovolte mi také říct několik slov k tomuto veskrze špatnému a rozhodně ne demokratickému návrhu vlády, konkrétně pana ministra kultury Baxy z ODS, na změnu způsobu volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že z obou kanálů, z obou médií vlastně se staly vyloženě propagandistické kanály, tak otázka volby členů rady začíná být velmi důležitá a já si myslím, že ta diskuse, kterou k ní tady vedeme, je velmi opodstatněná až nutná, jakkoliv jdeme proti stoosmičce, ale myslím si, že naše názory by tady měly zaznít a měly by zaznít také veřejně, aby lidi věděli, jak se k tomu jednotlivé poslanecké kluby a jednotliví poslanci staví.

Pan ministr o svém návrhu řekl, že novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu posilují nezávislost veřejnoprávních médií. Musím se přiznat, že to mě zarazilo v momentě, kdy i ředitel České televize přiznal, že řídí televizi podle doporučení z Evropské unie. Tak kde je jaká nezávislost? A zapojení Senátu do voleb mediálních rad prý posiluje odolnost veřejnoprávních médií vůči vnějším politickým tlakům. Hm. Konec citátu.

Já si myslím, že kulantně řečeno, to není pravda. Jak může již tak velmi pochybnou nezávislost veřejnoprávních médií posílit jejich další brutální politizace? Vždyť ta média už dávno nejsou objektivní ani nezávislá ani apolitická. Informují podle jasných direktiv, informují jenom o pečlivě vybraných událostech a o jiných pečlivě vybraných událostech zase neinformují, takže se o některých nedovíme vůbec nic, ale o druhých to do nás tlačí horem dolem, stále nějaké srdcervoucí scény, o kterých se potom dovídáme kolikrát, že pocházejí z úplně jiného teritoria, z úplně jiných událostí. Ale rozhodně je nemůžeme považovat za důkaz nějaké nezávislosti.

Jak by také tuto nezávislost mohlo posílit, že významnou část jejich členů bude volit v současné době politicky jednobarevný Senát, který sice má prakticky trvale minimální důvěru veřejnosti, aspoň podle výsledků voleb a kde vítězné senátní kandidáty nevolí ani desetina oprávněných voličů? Takže o jaké odolnosti tady mluví pan ministr? Možná o odolnosti vůči objektivitě, vůči vyváženosti veřejnoprávního vysílání. To je velice pravděpodobné. Ale to, co vidíme dneska na vlastní oči, je něco úplně jiného.

Počet členů se má navýšit ze současných 15 na 18, čili další tři placená místa. Já si myslím, že tato vláda poté, co si odsouhlasila neomezený počet náměstků a v tichosti si vytváří další a další místa, vstoupí do dějin pod jménem, že se jedná o vládu trafik a trafikantů. Protože jsou to místa, která jsou placená z peněz občanů, z peněz daňových poplatníků. A v době bezprecedentního růstu veřejného zadlužování rozšiřovat jakýmkoliv způsobem státní správu nepovažuji za nejvhodnější způsob už jenom z toho důvodu, jakým způsobem je to potom prezentováno na veřejnosti a veřejnosti, která sama se musí hodně co ohánět, aby na konci měsíce se její vlastní hospodaření potkalo v černých číslech a nezůstalo někde v dluhu. A situace vypadá, že bude ještě náročnější.

Toto rozhodnutí nemůžeme rozhodně považovat za odpovědné, když probíhá v době sociální a ekonomické krize, v době enormního a raketového zdražování, kdy značná část občanů už podle aktuálních průzkumů již v podstatě nevyjde se svými měsíčními příjmy a dávno už čerpá ze svých rezerv, pakliže je nemá vyčerpané. Pane ministře, víte o tom, že 35 rodin na konci měsíce vůbec nic neušetří?

Anketa

Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta?

hlasovalo: 33861 lidí

Tato vláda, která o sobě živě prohlašovala, že je vládou rozpočtové zodpovědnosti - tu bych rád viděl teda - si zřizuje nové pašalíky pro své nominanty a klienty. Takže bych se rád zeptal pana ministra, kolik toto navýšení počtu křesel bude stát občany, kde, případně komu na to vezme, a když ve všech případech, kdy jde o pomoc lidem o zvládnutí dopadu zdražování a růstu energií a podobně, argumentujete, že v rozpočtu nejsou peníze? To mi připomíná těch 70 miliard, které chce stát ušetřit bez toho, že by to poškodilo obranu, zdravotnictví a další státní orgány. Takže bych fakt rád věděl, kde na to vezmete, nebo jak jsem říkal, komu.

6 z těchto 18 členů má volit Senát, tedy plnou třetinu, ačkoliv volební účast v senátních volbách v jejich druhém kole je sotva šestinová. Taková disproporce. Navíc v nich volí titíž lidé, kteří hlasují rovněž v jediných relevantních a vypovídajících volbách, totiž ve volbách do Poslanecké sněmovny, a právě v těchto volbách se plně vypovídajícím způsobem ukazuje, jaké je vlastně rozložení názorů a preferencí ve společnosti. Je proto logické, že mediální veřejnoprávní rady volí právě a jedině Poslanecká sněmovna. Podle mě nemá smysl Senátu a senátním voličům udělovat další neoprávněná privilegia a navíc hledat pro Senát další umělé kompetence, aby jeho zastánci mohli obhajovat existenci Senátu i do budoucna.

Rada Českého rozhlasu bude mít sice do budoucna i nadále 9 členů, ale zase tři z nich budou opět vybírat senátoři, aby i rozhlasové vysílání bylo pod nezávislou politickou kontrolou pětikoalice, těch jediných správných liberálních demokratů a hlasatelů jediné té správné pravdy. Jako starší člověk už jsem to jednou zažil tady. Je to takové dejavu. A je zde i další totálně protidemokratická a možná i protiústavní záležitost. Vláda navrhuje, aby kandidáty do obou rad - televizní i rozhlasové - směly do budoucna navrhovat už jen organizace, instituce a spolky, které existují minimálně 10 let.

Má to prý podle důvodové zprávy vyřadit účelově zakládané spolky. Mám takový pocit, že si z nás dělají legraci, protože jestli tohle považujete za účelově založený spolek - třeba organizaci, která bez koruny z veřejných dotací pomáhá sociálně slabým seniorům a tělesně postiženým a podobně a existují a tvrdě pracují řekněme sedm nebo osm let, tak nesmějí navrhovat. To řekněte těm lidem do očí, že to je účelově založená organizace, aby po devíti letech mohli navrhnout, nebo nemohli navrhnout kandidáta do Rady ČT nebo Českého rozhlasu. Tady absolutně chybí jakákoliv věcná argumentace. Kdo pracuje 9,5 roku, tak nemůže? Proč zrovna 10 let? Proč ne 5, nebo 8, nebo 15?

Abyste na dalších 6 let tímto způsobem mohli ovládnout veřejná média, jste ochotni udělat doslova cokoliv. Je dobře vidět, že jste na nich doslova životně závislí. Je to totiž právě politická a názorová jednostrannost, nevyváženost zpravodajství a publicistiky veřejnoprávních médií, která vás drží v sedle, a to hlavní, co vás také dostalo k moci. Není to důvěra občanů a vy to dobře víte! Proto chcete použít takovou lstivou, nedemokratickou a protiústavní selekci, co se týká podmínek pro subjekty navrhující kandidáty právě do těch mediálních rad.

Pokud vládní návrh zákona projde, a je předpoklad, že projde, protože odpověď na všechno je 108, nebude už možné odvolat ani Radu České televize, ani Radu Českého rozhlasu jako celek, jako je tomu doposud. Sněmovna a zřejmě i nově vámi protežovaný Senát budou moci hlasovat už pouze o případném odvolání jednotlivých radních, a to pouze těch z nich, které příslušná komora zvolila. To znamená, že kandidáty, které zvolil Senát, může odvolat opět jenom Senát a kandidáty, které zvolila Sněmovna, může odvolat jenom Sněmovna. Takže je to v podstatě jako s pozicí Senátu, kdy pouze Senát může zrušit Senát, tak pouze Senát může odvolat své lidi z Rady České televize a Českého rozhlasu. Úžasné! Možná, že se za chvíli dočkáme i toho, že navrhnete rozdělit i samotné mediální rady na jejich dolní a horní komory.

Dále předkladatelé nepředpokládají, že by třeba začala být tato novela, pokud projde, účinná až po dalších volbách do Sněmovny nebo aspoň po prvních senátních volbách po nabytí účinnosti změněného zákona. Ne! Pětikoalice chce všechno hned. Hned teď! Já mám dvě malé děti. To je to samé v bledě modrém. Ty také chtějí všechno hned, nejlépe už včera. Takže nově vznikající nová funkční místa v Radě České televize, která Senát obsadí stejně jako tři další místa, která se v Radě České televize uvolní nejdřív, aby třetinu této Rady uzurpoval v co nejbližším možném termínu. U Rady Českého rozhlasu se mají zase losem určit ta místa, která připadnou Poslanecké sněmovně a která Senátu. Mimochodem, není to tak špatný nápad ani pro volbu Senátu jako takového. Možná by stálo za úvahu, že bychom losovali senátory. Ušetřilo by se dost peněz za volby. Jednoznačně by to vyšlo mnohem levněji než současný stav. Ušetřili bychom potřebné desítky milionů korun a legitimita vylosovaných senátorů v prvním i druhém tahu losování by nebyla o mnoho nižší než nyní, minimálně co se týče mandátu, který mají, a rozhodně by šlo i o spravedlivější způsob ustavení Senátu, než jak je tomu dnes. Jeho vylosované složení by totiž mnohem reálněji odráželo rozložení politických nálad ve veřejnosti než teď, když k druhému kolu senátních voleb většinou chodí v podstatě už jenom širší rodiny kandidátů a možná jejich straničtí kolegové.

Ale vraťme se k meritu věci. Je evidentní, že pětikoalice se snaží, dokud drží opratě moci, ovládnout na další léta vysílání veřejnoprávních médií i za cenu pošlapání všech myslitelných demokratických principů. Chce si dosadit politicky poslušné radní a následně skrze ně zvolit poslušné ředitele České televize a Českého rozhlasu. Můžeme předpokládat, jak už zde bylo řečeno, že to bude opět veřejnou aklamační volbou, která bude probíhat při personálních otázkách, což je jednou z charakteristických značek totalitních režimů. A jak už říkám, jako starší člověk mám pocit, že v téhle řece už jsem se koupal. Už to tady jednou bylo a není to tak dlouho z pohledu mého věku. Ostatně stejně tak jako politické ovládání hlavních i nejvlivnějších (?) médií. Takže toto je pravá podstata a pravá povaha našich takzvaně liberálních demokracií, které máme nyní ve vládě.

V zájmu zachování politické plurality a volné soutěže myšlenek a politických sil nesmíme dovolit převést totalitní myšlení do praxe. Je fakt, že jediná média, která budou apolitická, nezávislá, objektivní a budou se držet nikoliv instrukcí, které mají od Evropské unie a jejího vedení o tom, o čem smí a o čem nesmí a v jakém směru informovat, média, která budou respektovat, že máme právo na informace jedině taková média by měla mít uplatnění v demokratické společnosti. Ale v momentě, kdy zde máme poměrně rozsáhlou cenzuru, kdy nás média krmí informacemi, které smíme mít, a ty, které nesmíme mít, nám důsledně zamlčují, tak potom samozřejmě o nějaké svobodě slova, názorů, právu na informace a případně demokracii v tom pravém smyslu se nemůžeme vůbec bavit. A ta situace v naší společnosti bude odrážet stejnou situaci, jakou jsme měli v 80. letech minulého století, kdy vlastně ta mediální bariéra, cenzura a mediální manipulace s veřejným míněním byla na velmi vysoké úrovni. Stejně jako obava z toho, abychom se náhodou nedostali k nějakým informacím, které jsou snad nežádoucí.

Takže po vypnutí nežádoucích zpravodajských kanálů na satelitech já předpokládám, že dojde k rušení internetových kanálů, jak tomu bylo, dojde k zablokování dalších zdrojů. Už jsem to zažil i při své práci v Íránu, kdy dojde k totální blokádě jakýchkoliv nepřiměřených, neschválených názorů a informací, a budeme zase shánět potajmu informace, které půjdou nějakým způsobem z objektivních kanálů. Možná začnou zase fungovat ty rušičky, které tady byly. A obě dvě rady - Českého rozhlasu i České televize - budou hrát důležitou roli v tom, jakým způsobem vlastně ty informace budeme moci dostávat, anebo nebudeme moci dostávat.

Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že tato záležitost je velmi závažná, a myslím si, že bychom ji neměli uspěchat. Ten nápad, který tady byl, abychom se k tomu vrátili až po prezidentské volbě, který jste přehlasovali, kolegové z pětikoalice, měl svůj racionální základ. Myslím si, že by to bylo fér vůči občanům i vůči nám jako poslancům, abychom skutečně tyto diskuse dotáhli do konce, zvážili jsme všechny okolnosti a všechny důsledky, které tento návrh této vládní novely bude mít, a dospěli jsme k nějakému řešení, které bude férové, spravedlivé, demokratické a bude sloužit celé zemi a hlavně k tomu, aby zase byla možnost dosáhnout objektivních, nestranných, apolitických, nadstranických informací.

Já vám děkuji za pozornost.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Můžete definovat, co je dezinformace?

Všichni o nich mluví, ale co to přesně je? Třeba za covidu jsme byly svědky toho, jak se měnilo, co je pravda a co dezinformace

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Prokop (Levice): Za populisty mám lháře z ODS

20:01 Prokop (Levice): Za populisty mám lháře z ODS

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ODS.