Malý (Trikolora): Žádost policejnímu prezidentovi ve věci dodržování zákona

18.03.2023 9:15 | Komentář

Vážený pan Policejní prezident genmjr. Mgr. Martin Vondrášek, Policejní prezidium České republiky Strojnická 27, 170 89 Praha 7

Malý (Trikolora): Žádost policejnímu prezidentovi ve věci dodržování zákona
Foto: archiv M. Malý
Popisek: Mchal Malý

Věc: žádost o zjednání nápravy ve věci dodržování Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Vážený pane policejní prezidente,

Na mnoha budovách České republiky, zejména na památných objektech, které jsou symbolem naší státnosti, jakými je například budova Národního muzea, Katedrála svatého Víta a jiné, jsou vyvěšeny vlajky Ukrajiny. Nemám absolutně nic proti, od prvního dne vypuknutí zásadně veřejně konflikt na Ukrajině odsuzuji.

Vyvěšení samotné vlajky Ukrajiny s absencí naší státní vlajky je však jednak v rozporu se zmíněným zákonem, a dále vyvolává zbytečné negativní emoce, jež se projevily i po ukončení demonstrace na Václavském náměstí večer dne 11. března 2023. Vážený pane policejní prezidente, žádám Vás tímto, aby se Policie České republiky aktivně zasadila o dodržování Zákona o užívání státních symbolů a zjednala v případech jeho porušování nápravu.

Zdůvodnění žádosti má oporu v zákoně:

Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů hovoří jasně:

Státní vlajka

 • 7

(1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až t) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.
(2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.
(3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.
(4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale.
(5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.
(6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

 • 8

Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

 1. a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
 2. b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo
 3. c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek.
 • 9

Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

 1. a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,
 2. b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,
 3. c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,
 4. d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,
 5. e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,
 6. f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,
 7. g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,
 8. h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,
 9. i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,
 10. j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,
 11. k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

S ohledem na výše uvedené požaduji, aby na budově Národního muzea a ostatních budovách byla vyvěšena vedle dosud samostatně visící vlajky Ukrajiny i státní vlajka České republiky. Pokud se tak nestane, trvám na to, aby byla samostatně visící vlajka Ukrajiny sejmuta, neboť to veřejnost vnímá nejen jako porušování zákona, ale i pohrdání naší státností.

Žádám proto, aby vláda Petra Fialy a instituce samosprávy ve věci zjednaly nápravu a aby Policie České republiky dohlédla na to, aby byl dodržován Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

S úctou

V Praze dne 17. března 2023

Michal Malý

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Článek byl převzat z Profilu Michal Malý

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Zůstane ANO věrná i po zvolení?

Dost politiků ANO po zvolení do EP stranu opustilo. Jak si to vysvětlujete? A můžete zaručit, že vy se netrhnete, když budete zvolena? Protože vy ani nejste členka ANO. Ať se vám daří. Libor

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Potůčková (STAN): Považuju to za úmyslné podkopávání důvěry lidí ve státní orgány a instituce

23:07 Potůčková (STAN): Považuju to za úmyslné podkopávání důvěry lidí ve státní orgány a instituce

Projev na 107. schůzi Poslanecké sněmovny 12. června k návrhu poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, M…