Ministr Bartoš: Evidence cizinců, vybírání ubytovatelských poplatků

15.02.2023 21:29

Projev na 7. schůzi Senátu ČR ze dne 15. února 2023 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a o změně nařízení.

Ministr Bartoš: Evidence cizinců, vybírání ubytovatelských poplatků
Foto: Hans Štembera
Popisek: Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš jde volit

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás nyní ve stručnosti seznámil se stavem projednávání tohoto tisku, resp nařízení EP a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a o změně nařízení (EU) 2018/1724.

V polovině listopadu byl publikován EK návrh nařízení, které by se problematikou mělo zabývat. ČR se aktivně účastní projednávání návrhu. Na základě připraveného nařízení budou pak členské státy moci vymahatelným způsobem žádat konkrétní data a údaje o osobách poskytující tzv. sdílené ubytování. Toto považujeme na evropské úrovni jako první krok k tomu, aby došlo k odstranění co největšího počtu neblahých jevů, které jsou spojeny právě s tímto fenoménem. Ať už se jedná o narušování sousedských vztahů neukázněnými návštěvníky, obcházení daňových a poplatkových povinností, zmenšování bytového fondu určeného k trvalému bydlení či nedodržování povinností při ubytování cizinců, což v konečném důsledku může vést i k vylidňování center měst, poklesu příjmů obcí či dokonce snížení bezpečnosti občanů ČR.

Návrh tak, jak byl EK představen během českého předsednictví, považujeme za poměrně kvalitní a vyvážený. Samozřejmě budeme za ČR uplatňovat některé dílčí připomínky, které dle našeho názoru povedou jednak k větší srozumitelnosti, vymahatelnosti a i drobnému snížení administrativní náročnosti tohoto nařízení, například výjimku z povinnosti provádění namátkových kontrol pro malé a mikropodniky, když jejich činnost dle dosavadní zkušenosti nepřináší významné externality. Především však budeme usilovat v jeho co nejbližší vstup v platnost. V rámci projednávání návrhu proběhlo již několik pracovních skupin za účasti členských států a EK. Švédsko jako předsedající země předpokládá schválení přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení v průběhu března 2023.

Tím druhým krokem pak samozřejmě bude ona legislativa na národní úrovni. Dosavadní práce na novele zákona o podnikání v cestovním ruchu jsou podrobovány revizi tak, aby zákon odpovídal očekávaným budoucím podmínkám, které právě toto nařízení definuje. Například se nedublovaly některé instituce, nevytvářely se paralelní evidence a další.

Já jen k procesu. Když jsme jako ČR přejímali předsednictví, tak já jsem aktivně, neboť toto téma jsme řešili jak na poli PS, tak třeba i v souvislosti s hlavním městem Prahou i dalšími velkými městy, vstoupil do jednání se zástupci EK. Tam byly přísliby toho, že to bude tento měsíc, další měsíc a následující měsíc, neboť jsem měl ambici, aby ještě za našeho předsednictví návrh byl a mohli jsme i vysondovat pozice států v té, řekněme, brzké části.

Nicméně jak už bylo uvedeno v začátku, návrh se objevil až koncem našeho předsednictví a to těžiště řízení shody EU teď leží na Švédsku.

Já bych jen shrnul, jaká je situace v tuto chvíli z pohledu MMR. Máte asi k dispozici jak anglický text, tak i ten český. Díváme se, které části a jak budou implementovány a zároveň, jak to ovlivní varianty domácí novelizace zákona o podnikání v cestovním ruchu. A zároveň probíhají i práce na legislativní úpravě pro systém e-Turista, což bude zároveň také části obsahu připravované novely, neboť právě některé funkcionality, které vycházejí z platformy plánované e-Turista v Národním plánu obnovy, jsou úzce navázány na to, co jsem říkal, jaké konsekvence má potom sdílení dat platformami, což je například evidence cizinců, vybírání ubytovatelských poplatků apod.

Samozřejmě gros celého problému, na které jsme naráželi, i když jsou úpravy, které nutí povinnost označovat poskytování tohoto typu ubytování, i když jsou zde judikatury, tak prakticky v nemožnosti nahlížet na data, jak jsou služby poskytovány, při jejich kontrole nám neumožňuje vůbec identifikovat, že k pronájmu, i třeba nezkolaudované pro poskytování služeb, bytu v systému AirBNB, což je ten nejznámější, ale může to být libovolná platforma, tak ta část datová vlastně chybí. A v silách města nebo státu jednoho, ještě třeba ČR, skutečně není vůči té platformě domoci se třeba datových sad, které jsou potřeba pro provádění dalších úkonů, které souvisí právě s evidencí či regulací fenoménu sdíleného ubytování.

Finalizace implementace, a budu velmi rád, ať už z pozice senátních výborů, jednotlivců či municipalit, aby se v březnové fázi do toho zapojili. Chystáme návrh novely zákona, který by měl být finalizován toto pololetí. A velmi rád se i v dalších debatách právě na národní implementaci, které se evropská norma nedotýká, ta řeší část datovou a dalšího využití, jak se na ní budeme podílet. Ten problém má celá řada zemí od Španělska přes státy severské a já věřím, že evropská iniciativa, návrh nebo to nařízení dá dobrý základ pro to, aby domácí implementace mohla být skutečně kvalitní a podařilo se nám ten fenomén zkrotit.

Ještě za sebe bych řekl, že bych byl rád, a tímto způsobem i často jednáme, zákony a normy by měly platit nehledě na to, kde se nacházíte v ČR. Ale i my tady víme, že fenomén AirBNB nebo sdíleného ubytování v té negativní formě je doménou zejména některých měst, která mají třeba i nějaká specifika velikosti, historických center apod. Já bych byl rád, kdyby se nám v té debatě podařilo do toho zahrnout i posílení role municipalit, měst, ve smyslu regulace tohoto fenoménu právě podle typu sídla a problému, který tímto vzniká.

Toliko asi úvodem, děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • Místopředseda vlády pro digitalizaci
  • místopředseda vlády

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Z jakých čísel při svých odhdech vycházíte?

Podle odhadů exministryně financí a šéfky poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové si příští rok čtyřčlenná rodina připlatí kvůli vyšším daním 100 tisíc korun. Ptám se, protože každý tvrdí něco jiného, určitě na tom nezbohatneme, ale jak jste dospěla k čísu právě 100 000?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Seďa (ČSSD): Je nutno se ptát, komu ku prospěchu

22:01 Seďa (ČSSD): Je nutno se ptát, komu ku prospěchu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vývoji konfliktu na Ukrajině