Ministr Blatný: V ČR došlo k začátku druhé vlny daleko dřív než v ostatních zemích

19.11.2020 12:45

Projev na 70. schůzi Poslanecké sněmovny 19. listopadu 2020 k návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu

Ministr Blatný: V ČR došlo k začátku druhé vlny daleko dřív než v ostatních zemích
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr zdravotnictví Jan Blatný
reklama

Pane předsedající, milé dámy, vážení pánové,

děkuji za řadu podnětných dotazů a témat k diskuzi. Pokusím se na ně odpovědět tak, abych vás uspokojil. Psal jsem si je postupně, a protože se některé opakovaly, tak možná i některé z mých odpovědí budou opakované.

Vyjádřím se k tomu prvnímu a několikrát zmíněnému, zda je, nebo není důvod ke změně těch doporučení, tak jak jsou ustanoveny ve stávající matici opatření. Z mého pohledu opravdu není nyní důvod, aby se měnily. A nejenom že to nepovažuji za potřebné, ale je to i naše snaha o to ucházet se o důvěru občanů. Na druhé straně úplně rozumím tomu, co včera řekl pan ministr Havlíček, protože reagoval na situaci, která se během dopoledne jevila jako krizová. Nakonec se to nepotvrdilo. Ale berme to prosím jako jeho příspěvek do diskuse, která proběhne zítra na vládě. A já věřím, že se dobře domluvíme a že stanovisko vlády bude jednotné a jednoznačné. A za Ministerstvo zdravotnictví jenom říkám, že budu doporučovat, aby tabulka byla koncizní, abychom neprováděli změny v krátkých časových intervalech, protože si myslím, že by to nejenom snížilo důvěru občanů, ale vlastně i zhoršilo to, jakým způsobem může celý systém fungovat.

Opakovaně jsou zde a zcela logicky vznášeny dotazy na to, že je disparita nebo nerovnoprávnost mezi jednotlivými obchodníky a že když jsou otevřeny třeba koloniály nebo velké obchody, že by mohly být otevřeny vlastně i všechny ostatní za dodržení hygienických podmínek. Jakkoli tomu rozumím, tak prosím jenom upozorňuji na to, že tím bychom a priori extrémně zvýšili počet provozoven, které by byly otevřené. A to je něco, co by extrémním způsobem zvýšilo mobilitu občanů, protože ve chvíli, kdy místo toho, abych šel do jednoho obchodu, jdu do deseti nebo do pěti obchodů, tak se to pochopitelně projeví v počtu kontaktů i v mobilitě. A to je to, co teď nechceme. Opravdu se snažíme, aby bylo všem měřeno stejně. Ano, je pravda, že velké řetězce to nerespektují tím, že protože mají většinový prodej potravin, tak využívají možnosti prodávat i jiné věci. Ale není to snaha a priori jakkoli zpochybňovat oprávněné požadavky českých podnikatelů, anebo je nějak znevýhodňovat. Podobný přístup navíc - a to si, prosím, uvědomme - má většina zemí, která zavedla restrikce. Ve všech těchto zemích se postupuje velice podobně a nejčastěji úplně shodně.

Byl zde vznesen dotaz na to, jakým způsobem je celé opatření a jeho fungování hodnoceno. Právě proto byl vyvinut ten systém PES, o kterém jste zde všichni mluvili, a ten mimo jiné umožňuje získávání dat, která jsou kontinuálně použitelná k vyhodnocování. A já jsem krátce poté, co jsem nastoupil do funkce, řekl, že chci, aby vznikl jakýsi poradní orgán nebo skupina, grémium, jak to chcete nazvat, ministra, ve kterém budou zástupci všech parlamentních politických stran, zástupci všech oblastí, komory, hospodářská, lékařská, Svaz průmyslu atd., zástupci zdravotních výborů. Na tomto se od té doby pracuje. Byl vytvořen statut tohoto tělesa a já dělám všechno pro to, aby všechny dotyčné instituce mohly být ještě v průběhu tohoto nebo začátkem příštího týdne osloveny. A předpokládám, že toto grémium se bude pravidelně, minimálně jednou týdně scházet a bude to místo, kde se všichni dozví tyto informace z první ruky. Nedělám si iluze, že se vždy na všem shodneme, ale snažím se udělat všechno pro to, aby informace byly přeneseny napříč celou společností a bylo možno zohlednit názory, které jsou často tak rozdílné, jak to je jenom možné.

Pokud se týká toho, jak dlouho má ten systém PES platit, a toho, že v něm vlastně není úroveň nula. Tak ten systém je vymyšlen tak, aby nás provázel epidemií. Ve chvíli, kdy budeme moci konstatovat, že se dostala pod kontrolu plně, tak je možno tento systém opustit a přejít do standardních nástrojů. Stejně tak prosím upozorňuji, jakkoli si to nikdo z nás nepřeje, že ten systém má pět škál, ale když se stane něco, co je neočekávatelné, a opravdu si to nikdo nepřeje, klidně může dojít i k riziku, které je větší, než je stupeň pět. Proto jenom říkám, že tento systém pokrývá výseč těch událostí tak, jak si ji nyní umíme představit a jak ji umíme definovat. Ještě se k tomu vrátím v odpovědi na další dotazy.

Pokud se týká testování, tak jen pro vaši informaci zopakuji, že v současné době, kdy se provádí většinou kolem 30 - 35 tisíc testů denně, většina z nich je stále pomocí metody PCR, třeba během včerejšího dne bylo vydáno více než 40 tisíc žádanek s žádostí o provedení testů, tak při cenách, které jsou v současné době platné, se jedná o sumu, která se blíží 2 miliardám za měsíc, protože je to 30 tisíc krát zhruba 2 tisíce na den. To znamená, to jsou obrovské prostředky, které samozřejmě nejsou srovnatelné s tím, co bychom ztratili, kdybychom třeba na den zastavili celou ekonomiku, ale jsou to peníze nemalé a je třeba je vynakládat smysluplně. I proto se kloníme spolu s ostatními zeměmi Evropské unie, aby byly čím dále tím více používány ty testy rychlé, antigenní, ale nemají nahradit ve všech případech PCR testy. Mají se s nimi skloubit tak, abychom dosáhli optimálních výsledků za optimální náklady.

Ptali jste se, zda je adekvátní a srovnatelná funkce jednotlivých hygienických stanic a zda to v uvozovkách stíhají. V současné době to stíhají, já už jsem to říkal, ta trasovatelnost je téměř 100 %, ale jsou mezi nimi rozdíly a funguje to velice dobře právě díky podpoře Centrálního řídícího týmu, systému Chytré karantény a připravovanému systému Rosomák. Toto řídí vládní zmocněnec pan Dzurilla.

Chtěl bych se přidat k tomu, co tady řada z vás poslanců řekla. Chtěl bych nesmírně poděkovat lidem, všem lidem, jak těm, kteří nakupují, tak těm, kteří prodávají, živnostníkům, podnikatelům a obchodníkům za skvělé a zodpovědné chování. Ano, všichni máte pravdu, ten dík patří zejména jim a bez jejich zodpovědného chování by nikdo nic nezmohl a epidemii bychom pod kontrolu nedostali.

Nouzový stav není tím, co by mělo zdržovat elektivní výkony, jak zde bylo konstatováno. Naopak je to i ten důvod, proč žádáme o nouzový stav, abychom co nejdříve mohli plně uvolnit nemocnice a umožnit právě péči o ostatní osoby, které nemají koronavirus. Když zde bylo citováno, tuším, prvním z řečníků, že je možno všechno řídit pouze krajskými hygienickými stanicemi, potom si dovolím nesouhlasit, protože tak, jak jsou nastaveny stávající zákonné normy, potom krajské hygienické stanice jsou oprávněny provádět nařízení a nějakým způsobem ovlivňovat životy lidí pouze v daných ohniscích, nejsou oprávněny provádět plošná opatření.

Další dotaz se týkal toho, jakým způsobem bude nakládáno s těmi domovy seniorů a podobnými zařízeními, které testy nakoupily za své. Vzhledem k tomu, jakým způsobem byla nastavena úhrada, a byl jsem o tom ujištěn i pojišťovnami, i tam, kde si tyto testy nakoupily za své peníze, tak ve chvíli, kdy vykážou tento výkon, tak by jim měl být uhrazen nejenom tento výkon, ale případně i ty testy. Nebudou to velké počty, ale myslí se na to a je snahou to takto vyřešit.

Byl zde dotaz jakéhosi předpokladu, co se bude dít během Vánoc, co se bude dít později, a také dotaz na to, kdy konečně dojde k úplnému zrovnoprávnění nebo zestejnění podmínek pro všechny obchodníky, živnostníky. S tímto, prosím, počítá úroveň číslo tři. V té chvíli sice stále platí určitá opatření, ale ruší se omezení na to, že jsou omezeny pouze obchody nebo provozovny s vybraným sortimentem nebo službami. To znamená, od úrovně číslo tři si všichni mohou jít koupit boty, mohou si je jít opravit, mohou si zajít ke kadeřníkovi atp. A v té nejoptimálnější variantě je možné, že k tomuto dojde 30. 11. Já vám to, prosím, zde neslibuji, nemohu a nechci to slíbit, ale říkám, že je to možnost, o kterou se můžeme snažit. A určitě - nebo určitě se nedá říct nikdy, ale s velkou mírou pravděpodobnosti k tomu opravdu dojde v předvánoční čas.

Pokud se týká často diskutovaného nedělního uzavření. Prosím, řada z nás jezdí určitě na návštěvy do Německa, do Rakouska případně do Polska. Řada z těchto zemí bez ohledu na koronavir prostě má v neděli zavřeno. Někde je to kvůli víře a kvůli tomu, že lidé preferují návštěvu Božího stánku před stánkem konzumním, někde je to proto, že jsou v dané zemi silné odbory. Ale jsou země, které to tak mají nastaveno, a nemyslím si, že by lidé v těch zemích trpěli, měli hlad nebo se jim něčeho nedostávalo. A když vím, že za tento ústupek, jakkoli se někomu může zdát nepříjemný, získám jeden den, kdy signifikantně omezím mobilitu všech lidí, protože nejdou nakupovat, a to je v naší zemi jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé vychází ze svých domovů, tak si myslím, že to stojí za to. A to byl ten důvod, proč to bylo takto nastaveno.

Dotaz, který už byl řečen jednou, já ho zde zopakuji, protože se zde zmiňoval v řeči několika z vás. Vánoce budou nejspíše v úrovni číslo tři a z toho lze ledasco extrapolovat. Toto vám dá odpověď na otázku, které provozovny a které obchody budou otevřeny, toto vám dá odpověď na to, jakým způsobem bude nastaveno ubytování. Například v úrovni tři ubytovací kapacity nejsou omezovány. Vlastní aplikace těch stávajících omezení v obchodech, prosím, nejsou dána tím nařízením. To znamená, to, jestli někdo nechá, nebo nenechá vejít maminku s kočárkem nebo jestli někdo nechá, nebo nenechá vejít zákazníka s vlastním košíkem, za to opravdu nemůže vláda.

To už je jenom na nastavení v těch daných obchodech. A já na druhou stranu mám pochopení pro ty, kteří ta nastavení vlastně včera dělali poprvé, všichni se učíme a já jsem skálopevně přesvědčen, že se to velice rychle naučíme. To, že včera ve většině míst nebyly žádné fronty, za to patří velký dík všem nakupujícím i všem, kteří se podíleli na tom, jak to zařídit, a mají mé nesmírné díky za to.

Potom byl zde dotaz na autosalony. Ano, co, co zde bylo řečeno, je pravda, ale jak jsem řekl: Snahou je vnést do toho systém. A systém, který dává nějaká obecná nařízení, nikdy není schopný obsáhnout všechny možné alternativy, které zde vymyslíme. Já bych jich také mohl vymyslet několik dalších, takže ano, je to pravda, ale nedá se s tím nic jiného dělat, protože všechny alternativy do žádného mimořádného opatření nevetkneme. A znovu říkám, kdybychom otevřeli autosalony, potom se okamžitě objeví řada dalších lidí, kteří budou mít oprávněně požadavek na to, proč zrovna jejich provozovna tam není.

Velice podobně je to i třeba s kadeřníky a s ostatní péčí o tělo. Nelze žádnou normou odlišit tyto provozovny od ostatních provozoven. A ve chvíli, kdy otevřu kadeřníky, proč bych neotevřel pedikúry. Proč bych neotevřel ševce nebo někoho, kdo opravuje boty nebo spravuje klíče. V tu chvíli by celý systém spadl. Opět znovu od úrovně číslo 3 všechny tyto provozovny mohou pracovat bez omezení, pouze s těmi hygienicko-epidemiologickými režimy a počtem lidí na metr čtvrteční. A upozorňuji také na to, že pro všechny obchodníky v této kategorii mizí jakákoliv opatření pro otevírací dobu. Takže jestliže někdo bude chtít mít otevřeno 24 hodin denně, nikdo mu v tom nebude bránit.

Byl zde i dotaz na psí salony. Bylo zde správně řečeno, že jsou to provozovny, které do jisté míry zajišťují i jakousi péči zdravotní pro ta zvířata. A proč, když můžeme ostříhat psa, proč nemůžeme ostříhat sebe? Je to pochopitelné, protože pes není člověk. To znamená, ve chvíli, kdy tam nechám psa, který je tam bez svého pána, tak je to něco jiného než když tam nechám toho člověka, který je podroben tomuto úkonu po dobu, která může být i poměrně dlouhá. A znovu se vracím k tomu, že ve chvíli, kdy by padlo toto omezení, potom zcela oprávněně o pominutí omezení budou žádat všichni ostatní.

Zajímavý byl dotaz na autobusy. Já jsem autobusem dlouho nejel, to je pravda, metrem jsem jel 17. listopadu naposledy. Bylo krásné vidět, že sjížděje dolů po schodech na Malostranské jsem byl na eskalátoru sám a v metru sedělo pouze několik lidí. Takže zde patří mé díky Pražanům za to, jak zodpovědně se chovají. Ale ve chvíli, kdy nemohu omezit, protože jinak bych musel zavřít hromadnou dopravu, počet lidí v autobuse, tak přece kvůli tomu nebudu rezignovat na omezení tam, kde ho mohu provést! To by bylo přece nesmyslné a kontraproduktivní. Ano, je rozdíl mezi malým autobusem a velkým obchodním centrem. Ale jestliže nechci zabránit tomu, aby fungovala městská doprava, tak jinou možnost zkrátka nemám. Nemyslím si, že to je nelogické, naopak, myslím si, že to docela odpovídá tomu, že se jedná o opatření, která by měla dávat smysl.

Častý dotaz na výpočet plochy. Ten výpočet plochy vychází z úplně jednoduchého vzorce. Evropská doporučení uvažují o odstupu dva metry, americká doporučení uvažují o odstupu šest stop. Jestliže počítám s tím, že sám stojím zhruba na polovině metru čtverečního, potom podle výpočtu Ď€ x r2, 2,25 metru jako poloměr kružnice mi vyjde 15,9 metrů čtverečních. To je ten poloměr. Už vidím, jak všichni učitelé matematiky stejně jako včera, když se o tom zmínil pan profesor Chlíbek na jednom jednání, píší e-maily a říkají, že to tak není a že by se to mělo všechno dělit dvěma. Toto doporučení vychází z epidemiologických doporučení, že kolem sebe si udělám tuto cca 15metrovou bublinu a věřím, že se v ní uvnitř toho prostoru budu pohybovat. Takže je to jenom důvod, proč jsme uvažovali nebo proč je uvažováno o 15 metrech čtverečních.

Anketa

Kdo byl lepší ministr zdravotnictví?

hlasovalo: 12019 lidí

O testech jsem zde už mluvil, tzn. 18. listopadu poslední den, kdy máme úplná data, bylo vystaveno 40 000 žádanek. To si myslím, že plně odpovídá kapacitám, které máme. Kapacity v současné době na PCR vyšetřování jsou o něco více než 50 nebo 55 000 denně, ale není důvod za každou cenu je všechny využívat právě proto, že to vyšetřování musí být smysluplné a musíme si také uvědomit, kolik nás stojí peněz. Není problém za koronavirus utratit téměř všechno zdravotní pojištění, to bychom jistě uměli. Ale koronavirus není jediné ani nejzávažnější onemocnění. Jenom je potřeba zařídit situaci tak, aby to, jak nás v současné době bezprecedentně omezuje a ovlivňuje, trvalo co nejkratší dobu.

Stav v zemi, pokud se týká toho, jakým způsobem jsou srovnávána různá čísla, úmrtí a počty nakažených - prosím, uvědomme si, že v České republice došlo k začátku druhé vlny daleko dřív než ve všech ostatních zemích. My jsme nyní na počátku sestupu druhé vlny, tyto země jsou na jejím vzestupu! Proto se kategoricky ohrazuji proti srovnávání konkrétních čísel, ať už vykázaných úmrtí, nebo počtů nakažených lidí, protože jakkoli je mi to nesmírně líto, tak čísla v těchto zemích půjdou ještě nahoru. U nás se ta čísla začínají snižovat. Vyčkejme si, prosím, na srovnání až bude všechno za námi! Potom uvidíme, jak se s tím ta která země popasovala a věřím, že naše země z toho nevyjde špatně.

Souhlasím s nutností poděkovat tisíckrát a jednou všem zdravotníkům, protože díky nim se situace zvládá tak, jak se zvládá. A třeba jednou budeme schopni spočítat, kolika lidem naše zdravotnictví zachránilo život. Kolik lidí nezemřelo díky tomu, že máme tak skvělé zdravotnictví, jak máme. Toto číslo vám zatím neřeknu, ale velmi mě bude zajímat a bude se o něj snažit, jakmile budeme mít vše za sebou.

Děkuji panu poslanci, který se zde i laskavě zmínil o ocenění naší stávající práce, velmi si toho vážím a budu se snažit, aby to tak bylo i nadále. O poradní skupině ministra jsem už hovořil, takže jenom podotýkám, že je to má snaha od začátku. Jenom prostě všechno chvíli trvá. A ve chvíli, kdy každý den je potřeba řešit důležité věci jako je např. dnešní jednání Poslanecké sněmovny, tak na ty formální nezbude čas a odsunou se o několik dní, ale určitě se to brzy povede.

O obchodech a autobusech jsem hovořil. Dotaz: Proč teď, když se všechno zlepšuje, zavádíme nějaká omezení? Ten dotaz je samozřejmě logický a moje odpověď by byla: Ano, mělo to tady být třeba začátkem září. Ale nechci v žádném případě slevovat z tohoto, protože ten systém je nastavený. Ten je nastavený tak, že jestli ho nedej Bože budeme znovu potřebovat, jestli, když se něco špatného stane, budeme v lednu muset opět aktivovat stupeň číslo 4 a 5, potom musí být nastaven tak, aby fungoval. A abychom se poučili z toho, co jsme třeba mohli udělat lépe dřív.

O psech a kočkách jsem mluvil, k tomu se vracet už nebudu. Velice podstatná je informace, která zde zazněla od posledního řečníka, a to se týká církevních obřadů. Obdržel jsem i dopis od konfederace biskupů a připravuje se na něj v současné době odpověď. Ano, bylo by bezprecedentní, kdyby do chrámu mohlo na koncert přijít více lidí než na bohoslužbu. A toto bude reflektováno a naprosto je mně jasná potřeba a nezbytnost církevních obřadů a modlitby pro řadu našich spoluobčanů. Ti, kteří se obracejí k Bohu, musejí mít možnost tak činit.

Pokud se týká zacházení s mrtvým tělem, tak tam se aktualizuje stanovisko Ministerstva zdravotnictví, aby bylo jasné a aby ho nikdo nevykládal tak, jak není myšleno. Současné stanovisko hodnotí toto onemocnění jako onemocnění, které není extrémně infekční chorobou, a doporučuje sice určitá opatření, ale nezakazuje, pakliže ten, kdo s tělem manipuluje, dodrží hygienická opatření, aby s ním manipuloval tak, jak se to děje za jiných okolností, včetně např. učesání těla, případně oblečení.

Toto bude aktualizováno a naprosto vnímám, že pro pozůstalé je potřeba rozloučit se se svým milovaným bližním nesmírně důležitá. Už v současné době došlo alespoň k částečnému navýšení počtu osob na tomto obřadu z 10 na 15 a v dalších těch rizikových skupinách se to dále mění. Pokud se týká funkcí chytré karantény a trasování, tak si myslím, že v současné době opravdu funguje velmi dobře a máme téměř stoprocentní úspěšnost trasování. Upozorňuji však na to, že ve chvíli, kdy dojde opět k nekontrolovanému šíření, tak jako je to například nyní v řadě zemí, například Rakousko nebo Německo nebo některé další, potom si prosím uvědomme, co říkají vedoucí představitelé těchto zemí. Například minulý týden Rakouská republika sdělila, že není schopna dotrasovat 77 % svých kontaktů. To tak prostě je. Každý systém má svoji kapacitu a ve chvíli, kdy je tato kapacita překročena, tak ten systém prostě začne selhávat. A s tím nikdo nic neudělá a ten systém, jakkoli je robustní, tak musí mít, každý přirozený systém má svůj limit. A já si myslím, že jsem snad odpověděl na všechny nebo na většinu dotazů, které byly doposud položeny, anebo alespoň na ty, které jsem si stačil zapsat.

Děkuji vám.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministryně Dostálová: Stát prostřednictvím výhodných úvěrů pokračuje v podpoře zateplování bytových domů

7:37 Ministryně Dostálová: Stát prostřednictvím výhodných úvěrů pokračuje v podpoře zateplování bytových domů

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím výzev z Integrovaného regionálního operačního program…