Ministr Dvořák: Vláda podporuje v oblasti vnější dimenze migrace aktivní přístup Evropské unie

18.10.2023 13:32

Projev na 17. schůzi Senátu dne 18. října 2023, informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady.

Ministr Dvořák: Vláda podporuje v oblasti vnější dimenze migrace aktivní přístup Evropské unie
Foto: Twitter
Popisek: Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák

Ještě jednou dobrý den, já bych chtěl na začátek poděkovat vstřícnost Senátu, že umožnil tyhle dva body projednat úplně na začátku, protože, jak asi víte, my dneska hrajeme simultánku – současně se ve sněmovně hlasuje o odvolání vlády, a současně probíhá zasedání vlády. A ministrů je najednou nedostatek, takže děkuji, že to můžeme vzít hned na prvních dvou bodech jednání. K samotné věci: mám tady informaci o tom, kterou už máte, že ve dnech 26. a 27. října proběhne v Bruselu řádné zasedání Evropské rady. Na okraj zasedne také eurosummit v rozšířeném formátu. Tématy zasedání budou: za prvé Ukrajina, za druhé revize víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2023, za třetí ekonomika, za čtvrté migrace a za páté vnější vztahy. S podbody: příprava klimatické konference COP 28, vyjádření solidarity obětem přírodních katastrof, situace v Sahelu, situace na Blízkém Východě (Izrael), jižní Kavkaz, Arménie, Ázerbájdžán a dialog Sbrsko-Kosovo. 

Anketa

Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou?

2%
96%
hlasovalo: 31651 lidí
V záležitosti Ukrajiny: Evropská rada se již tradičně vrátí k situaci na Ukrajině. Očekává se opakování podpory ve všech dimenzích, včetně vojenské, finanční, humanitární a dlouhodobé rekonstrukční pomoci. Aktuálním tématem bude zřejmě příprava Ukrajiny na zimu, zejména v případě ochrany kritické infrastruktury a zajištění humanitárních potřeb země. Důležitým tématem bude také outreach ve věku mírového plánu prezidenta Zelenského, tedy jinak řečeno potřeba vysvětlovat zemím globálního jihu, kdo je agresorem a kdo je obětí. Z dlouhodobějších opatření bude tématem nutnost pokročit v zajištění odpovědnosti Ruské federace či k vymáhání sankcí. V počátcích je také proces poskytnutí bezpečnostních budoucích záruk Ukrajině, přičemž tyto musí být v souladu se závazky a hodnotami jednotlivých členských států. Z hlediska širších dopadů ruské agrese se nadále jeví jako urgentní situace v oblasti rozvojového zabezpečení rozvojových třetích zemí po vypovězení černomořské obilné dohody. Evropská rada tedy zhodnotí kroky k efektivnějšímu fungování solidarity lanes. Vláda České republiky diskusi, týkající se všech aspektů podpory, vítá. V závěrech bude prosazovat ocenění reformního úsilí Ukrajiny, což považuje za důležité vzhledem k blížící se zprávě Evropská komise o rozšíření, a rovněž s výhledem na možné rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů letos v prosinci.

Pokud se jedná o střednědobou revizi víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027, lídři povedou první diskusi na téma revize tohoto víceletého finančního rámce, prozatím není znám její rozsah ani očekávaný výsledek. Jsme úplně na počátku. Celý proces revize by však měl být ukončen do konce tohoto roku. Aktuálně probíhají práce na technické úrovni. Netýká se to však konkrétních částek, ale pouze základních parametrů revize, tedy zda půjde o přesuny v rámci stávající alokace, nebo dojde k navýšení nad stropy současného finančního rámce. Součástí revize je i vytvoření takzvaného nástroje pro Ukrajinu, jehož cílem je předvídatelné a transparentní financování zejména rekonstrukčních a integračních potřeb Ukrajiny. Vláda České republiky nadále bude trvat na omezené a přesně zacílené revizi, která spíše než navýšení objemu rozpočtu posílí flexibility jeho čerpání pro členské státy. Prioritou je nástroj pro Ukrajinu a také zajištění finančních prostředků na zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny.

K bodu ekonomika: bude pokračovat diskuse o posilování odolnosti a konkurenceschopnosti unijní ekonomiky. Jedná se o pravidelný návrat ke stejnému tématu. Hlavní akcent bude věnován zajištění synergií mezi průmyslovou, energetickou a obchodní politikou Evropské unie, redukci závislostí zajištění energetické bezpečnosti a posilování obchodních vztahů s důvěryhodnými třetími zeměmi. Konkrétní body k diskusi zahrnují pestrou paletu témat, zejména hodnocení amerického zákona o snižování inflace IRA, jež by měla představit komise.

Dále by měli lídři zhodnotit posun ve vyjednávání klíčových unijních návrhů v oblasti přechodů na klimaticky neutrální ekonomiky a zajištění kritických nerostných surovin. Doporučení ke kritickým technologiím a posilování podnikatelsky příznivého prostředí v Evropské unii. Vláda tato témata vítá, bude prosazovat důraz na pokračování odbourávání překážek vnitřního trhu, snížení regulatorní zátěže podniků, zejména těch malých a středních, a zachování otevřené a ambiciózní obchodní politiky Evropské unie. Rovněž bude klást důraz na energetickou bezpečnost, zejména pak před zimním obdobím.

K otázce migrace se Evropská rada také vrátí k tomuto tématu s důrazem na vnější dimenzi. Lídři tak navážou na před chvilkou citované neformální zasedání ze dne 6. října v Granadě. Přijetí detailních závěrů s konkrétními úkoly se vzhledem k přístupu Maďarska a Polska, tedy k blokacím textu o migraci, prozatím neočekává. Vláda České republiky podporuje v oblasti vnější dimenze migrace aktivní přístup Evropské unie založený na uzavírání komplexních a oboustranně prospěšných dohod se zeměmi původu a tranzitu migrace. Ty by měly obsahovat nejen vymahatelné závazky v oblasti návratů a readmisí, ale také řešit příčiny migrace. Je přitom třeba využít všech dostupných pák a nástrojů. A konečně v oblasti vnějších vztahů se kromě v úvodu zmíněných témat, jejichž zařazení vláda vítá, předpokládá dominance aktuální situace v Izraeli, respektive na Blízkém Východě. Naznačila to mimochodem i vaše předchozí debata. Členové Evropské rady o víkendu vydali společné prohlášení a večera večer 17. října téma projednali v rámci mimořádného videokonferenčního zasedání. Vláda očekávání jasné odsouzení útoků Hamas na izraelské cíle ze 7. října, uznání práva Izraele na sebeobranu při zachování respektu k principům mezinárodního a humanitárního práva, výzvu k okamžitému propouštění rukojmích a závazek důsledného prověření rozvojového asistentace poskytované palestinské samosprávě tak, aby žádné finance Evropské unie nemohly skončit v rukách teroristů. Současně je třeba ve spolupráci se Spojenými státy jednat s regionálními hráči, aby se předešlo přelití konfliktu do dalších míst. Děkuji vám za pozornost.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Do Evropské unie z Ukrajiny odešlo okolo 650 tisíc bojeschopných mužů

7:02 Mašek (ANO): Do Evropské unie z Ukrajiny odešlo okolo 650 tisíc bojeschopných mužů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mobilizaci na Ukrajině.