Ministr Jurečka: Ukrajinští občané jsou také solidární

17.01.2023 14:33

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny 17. ledna 2023 k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

Ministr Jurečka: Ukrajinští občané jsou také solidární
Foto: Hana Brožková
Popisek: Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne.

Na úvod musím říct teď ještě krátkou reakci k tomu, co tady před chvílí zaznělo od paní kolegyně poslankyně Vildumetzové Mračkové. Já jsem byl účasten jako poslanec za těch devět let už mnoha hlasováním a jednáním o vyslovení nedůvěry vládě, ale vždycky bylo postupováno v souladu s jednacím řádem, kdy logika jednacího řádu velí, že je tady možnost mít přednostní práva. V okamžiku, kdy ta se vyčerpají, pak se přechází potom k tomu samotnému jednání a té obecné rozpravě, kdy je možné reagovat a je možné reagovat formou technických. To v tomto případě prostě není možné. A i já jako poslanec jsem v minulosti jasně využíval jednací řád, že jsem prostě včas podal přihlášku do rozpravy; v okamžiku, kdy jsem měl přednostní právo, tak jak bych byl zařazen v tom pořadí přednostních práv. Takže tuto možnost měli i kolegové, kteří těmito přednostními právy disponují z pohledu řad opozice.

Je samozřejmě škoda, že tady jeden z vašich kolegů, který má to přednostní právo, si v době práce odskočil do fronty na korunovační klenoty, které už předpokládám jako premiér v minulosti viděl. Tuto možnost nemá většina občanů této země, kteří dneska plní své standardní pracovní povinnosti, lékaři, učitelé, dělníci, všechny ostatní profese lidí, kteří normálně jsou v práci a nemohou si ve své pracovní době při plnění svých standardních pracovních povinností odskočit na korunovační klenoty. Myslím si, že to je výsměch nejenom tady této Sněmovně a nerespekt vůči vážnosti tohoto jednání, ale to je i výsměch vůči všem lidem, kteří normálně do práce dneska šli, plní si řádně všechny své povinnosti.

Nicméně ale teď k obsahu té dnešní schůze. Tady na úvod byla paní předsedkyně poslaneckého klubu ANO paní poslankyně Schillerová, která tady dala určitý výčet kritiky, která zazněla, zazněla z jejího úhlu pohledu a z úhlu pohledu předpokládám především poslankyň a poslanců hnutí ANO vůči naší vládě, vůči pětikoaliční vládě, vládě Petra Fialy. A já si dovolím za rezorty, za které nesu zodpovědnost, na tyto konkrétní výtky reagovat.

Na úvod chci říct, že jsme v situaci, která je nejkomplikovanější, nejsložitější od konce druhé světové války. Naše vláda nastoupila ještě v době, kdy předchozí vláda zde neúspěšně, chaoticky bojovala s covidem, kdy jsme tady šli z lockdownu do lockdownu. A my jsme tehdy jasně řekli, že uděláme všechno pro to, aby už k dalším lockdownům, k dalším uzávěrám škol, k dalším omezením školní docházky nedocházelo, abychom dělali věci, které mají hlavu a patu, které jsou promyšlené. My jsme nastoupili jako vláda a vládní koalice, tak jsme nechali průběh vánočních svátků, nástup nového roku bez lockdownu. Řekli jsme, jsou tady kroky, které máme dodržovat. Máme tady jasné pokyny, jak chránit zranitelné skupiny obyvatel. A tím jsme se řídili. A to platilo ten celý první kvartál, kdy jsme vlastně byli v situaci, kdy celá pandemie Covid-19 v České republice postupně odezněla. A musím říct, že vlastně hned těch prvních 14 dnů na sklonku toho roku 2021 jsem i já jako ministr práce a sociálních věcí už také předložil konkrétní legislativní návrhy, které vláda projednala a okamžitě na začátku ledna roku 2022 projednala i tato Poslanecká sněmovna. To byl první moment, kdy jsme už reagovali na negativně se vyvíjející situaci, pokud jde o zranitelné skupiny občanů, pokud jde o schopnost uhradit rostoucí náklady na bydlení.

Během ledna jsme znovelizovali zákon o státní sociální podpoře, abychom dokázali navýšit ty takzvané normativy, abychom dokázali pružně v průběhu roku na to reagovat. A to byl stav, o kterém se vědělo od září roku 2021. A tehdejší končící vláda s tím neudělala vůbec nic. Znovelizovala nařízení vlády, které těm lidem prakticky vůbec nemohlo pomoci. Takže my jsme během ledna zvládli tady tuto konkrétní úpravu, která desetitisícům lidí dala šanci, aby zvládli nastupující krizi, vysoké ceny energií, které přišly následně. To byl první moment, který jsme udělali. Během ledna jsme také zmrazili během třech týdnů platy ústavních činitelů, soudců a státních zástupců na rok 2022, abychom i v rámci nějaké solidarity se společností, která se vypořádávala s následky covidu, abychom taky byli do určité míry solidární. Dva roky byly tyto platy zmrazeny.

Nicméně pak přišlo období, které znamenalo nástup Putinových vojsk na Ukrajinu a logicky s tím i důsledek nárůstu uprchlické krize, která tady začala bezprostředně, během čtyř dnů začali přicházet váleční uprchlíci na území České republiky. Vítek Rakušan tady popisoval kroky, které udělalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s kraji, s obcemi, s nevládními organizacemi, s dobrovolníky. Všem těmto patří obrovský respekt a poděkování. A prakticky okamžitě se přidaly domácnosti a jednotlivci. Česká republika a naše společnost ukázala, že o těch hodnotách, o kterých se tak někdy často mluví, a v dobách míru a v dobách nekrizových, to nejsou vždycky ty hodnoty, které by byly vystaveny té konkrétní zkoušce, tak v tento okamžik naše společnost věděla, na čí straně stojí, komu je potřeba pomáhat a okamžitě se ta pomoc rozeběhla, ať už řízení organizovaně, nebo i na těch nejnižších úrovních domácností naprosto spontánně.

Anketa

Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice?

3%
94%
hlasovalo: 17724 lidí

My jsme jako Ministerstvo práce a sociálních věcí na to zareagovali tím, že jsme okamžitě v průběhu dubna nastartovali solidární podporu domácností - takzvaná sociální dávka v rámci solidární domácnosti. Tedy českým domácnostem, fyzickým osobám jsme jasně dali finanční podporu pro ty, kteří ubytovávají válečné uprchlíky, abychom podpořili jejich solidaritu. Tato dávka byla poprvé vůbec v existenci sociálního systému České republiky plně digitalizovaná. Udělali jsme to za tři týdny. Okamžitě s tím také jsme rozjeli tu humanitární dávku, aby lidé, kteří sem přišli bez prostředků, bez domova, s malými dětmi, lidé staří, lidé nemocní, aby dostali od nás nějakou základní existenční jistotu. Nastartovali jsme humanitární dávku, která ukázala svůj smysl a ukázala to, že ti lidé tu dávku využívali především nejvíce v období května, června, července. Ale pak začala tato podpora klesat, protože i ty počty žádostí se začaly snižovat s tím, jak tito lidé si dokázali najít práci, dokázali se zapojit do českého pracovního trhu.

A já připomenu, že od začátku této války na Ukrajině se na český pracovní trh zapojilo více jak 171 000 válečných uprchlíků, kteří přišli z Ukrajiny. Jsme země, která nejenom že dokázala poskytnout bezpečí a solidaritu, v přepočtu lidí, kteří k nám přišli, jsme zemí na prvním místě z pohledu válečných uprchlíků přepočtených na počet obyvatel, ale máme i vlastně nejvyšší podíl lidí, kteří přišli z Ukrajiny a začali na našem pracovním trhu pracovat. Teď aktuálně je to přes 90 000 lidí, protože část těch lidí odešla. Ale uvědomme si, že jenom za loňský rok do systému veřejného zdravotního pojištění tito lidé tím, že pracují, pracovali, tak odvedli přes 4 miliardy korun. Když to dopočítáme na celkových odvodech, tak ta částka už bude dneska někde přes 8 miliard korun. Tito lidé pomáhají výkonu české ekonomiky, pomáhají firmám, samozřejmě pomáhají sami sobě a svým blízkým, ale také přispívají do veřejných systémů zdravotního pojištění. A ta bilance je kladná. Tolik zdravotní péče, která by byla vyčerpaná na jejich pomoc, jsme neposkytli.

Já to říkám schválně proto - ne že bych z toho měl radost, ne že by to bylo něco, co máme tady dávat na nějaký piedestal - ale proto, když slyším reakce některých opozičních politiků, jak říkají, že tady se pomáhá na úkor českých občanů, tak jenom říkám, že ukrajinští pracující občané pomáhají všem občanům, kteří pracují na území České republiky, všem těm, kteří čerpají zdravotní pomoc. Oni jsou také solidární. Tak abychom na toto nezapomínali.

My jsme také reagovali v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí na rostoucí náklady na bydlení, na dopady inflace, na nárůsty cen energií. To znamená kromě opatření, které platí od začátku tohoto roku, kdy vláda zastropovala ceny elektřiny, plynu pro domácnosti, pro veřejný sektor, malé, střední i velké firmy, tak kromě toho jsme také nastavili systém pomoci příspěvku na bydlení, který jsme parametricky doupravili během loňského roku. A ten dává základní garanci toho, že domácnosti na nákladech za bydlení nezaplatí více jak 30 % příjmů té dané domácnosti. Ano, do výše normativů. A ten normativ je dneska nastaven velmi vysoko, to znamená zhruba 85 % žadatelů o tuto formu pomoci, která je testovaná, která je sledovaná z hlediska dokladovaných nákladů i příjmů, tak 85 % těchto žadatelů dostane opravdu podporu v adekvátní výši vícenákladů. Ten strop je tam proto, aby nedošlo k nějakému bezbřehému odstartování nárůstu především cen nájmů.

A když se podíváme na statistická data, tak ta si myslím, že hovoří jasně. V prosinci 2022 bylo vyplaceno 227 000 příspěvků těmto domácnostem. V prosinci 2021 to bylo 154 000. Ten nárůst je tady opravdu výrazný.

A celkový počet žádostí za rok 2022 byl 332 000 žádostí. Za rok 2021 to bylo 233 000 žádostí. To znamená, ten nárůst podpořených domácností je zhruba 100 000. Já to neříkám proto, že bychom se měli tady ohánět čísly a říkat, kolik lidí získalo příspěvek na bydlení, ale říkám to jako dokreslení toho, že jsme upravili podmínky pomoci, že jsme tu pomoc zdostupnili. Dokázali jsme také umožnit podávání žádostí i o tento příspěvek v rámci on-line podávání žádostí a že ten stát je tady od toho, že když přijde krizová situace, jako je povodeň, jako je tornádo, jako je požár, jako jsou dopady války v podobě nestabilních energetických trhů a období, kdy krátkodobě vyletí takto vysoko ceny elektřiny a plynu, že ten stát je tady od toho, že dokáže lidem pomoci tu situaci překonat a zvládnout.

A musím říct, že v tomto jsme udělali opravdu velký kus práce. Ano jsem si vědom i situace, která stále není stoprocentní. My z 1,7 milionů našich klientů na úřadech práce, kteří měsíčně přicházejí a žádají o nějakou formu sociální podpory, ať už je to rodičák, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a další, tak u 98 % těchto žadatelů vyplácíme finanční prostředky včas a v zákonných lhůtách. Ano, ta dvě procenta jsou ty, která pro mě osobně znamenají ještě dotáhnout některé změny a úpravy v těch procesech Úřadu práce tak, abychom i tato dvě procenta, která máme po lhůtách, dokázali dostat do těch zákonných lhůt a vypláceli těm lidem finanční prostředky včas.

Netěší mě to, ale také jsem přebral úřady práce v situaci, kdy měli neobsazených více než 450 míst ve státní službě. A tato neobsazenost tady byla několik let předtím, než jsem nastoupil. Přebral jsem úřady práce v situaci, kdy tam nebylo vlastně vůbec nic uděláno v oblasti digitalizace. Jediné o čem jsme slyšeli ve spojitosti s digitalizaci na úřadech práce, tak byly skandály. Nedotažená výběrová řízení a kolabující IT systémy. To se dneska snažíme s tím úzkým týmem lidí, kteří přišli na Ministerstvo práce a sociálních věcí měnit. Děláme kroky v oblasti digitalizace. Jenom připomenu: solidární dávka byla první, humanitární dávka plně v digitálu. Dneska jde 90 % žádostí o humanitární dávky přes digitál. Pak tam máme přídavek na dítě, rodičák a příspěvek na bydlení. To jsou všechno věci, které jsme z digitalizovali během zhruba pěti měsíců. Proč se to nedělo dřív? Na to by měli odpovědět lidé, kteří roky přede mnou vedli Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V tom průběhu loňského roku jsme také jako vláda udělali kroky na pomoc zranitelným skupinám obyvatel. Třikrát se za posledních 12 měsíců zvýšilo životní a existenční minimum. Připomenu: v dubnu 2022 to bylo o 10 %, od července 2022 to zvýšení bylo o 8,8 %. A teď od ledna 2023 to zvýšení bylo o 5,2 %. Reagovali jsme na tu narůstající inflaci, kdy toto zvýšení životního a existenčního minima se nepropisuje pouze do valorizace některých dávek státní sociální podpory či hmotné nouze. Ale zároveň rozšiřuje ten okruh potenciálních žadatelů, kteří o takovouto podporu mohou potom žádat a mohou ji čerpat.

A udělali jsme kroky, které v minulosti nebyly obvyklé, kdyby se stát choval klientsky. A to je, že například v případě přídavků na dítě jsme z dat, která jsme měli, viděli, že jsou tady domácnosti, že jsou tady rodiče, kteří by na tuto podporu měli nárok, ale tu žádost nepodali. Tak jsme jim esemesku napsali, že mají tuto možnost, ať ten krok učiní. Protože prostě není to o rozdávání, ale je to o pomoci lidem, o pomoci rodinám, rodičům, o pomoci, které směřována na děti. A ukázalo se, že na to ti rodiče zareagovali.

A pak připomenu, vláda udělala také další krok v té pomoci, a to byla ta mimořádná pětitisícová podpora, která přišla na přelomu konce prázdnin a začátku školního roku, kdy jasná většina zhruba 95 % rodičů deklarovala, že tato pomoc pro ně byla důležitá se startem začátku školního roku. Že to byly peníze, které se jim hodily pro to, aby dokázaly své děti vybavit do školy, do školky, aby prostě zvládly nakoupení třeba i jejich výbavy do zušek nebo do kroužků, takže snažili jsme se opravdu sledovat, které ty skupiny zranitelné potřebují pomoc a v jaké míře a na to adekvátně reagovat.

Na podzim přišla pomoc v oblasti balíčku, který mířil na osoby se zdravotním postižením. Byl to balíček, který nejenom, že zvyšoval příspěvek na mobilitu, ale on ho ještě upravil, kdy tam pamatujeme teď nově i na lidi, kteří jsou závislí na energeticky náročných přístrojích, jako jsou oxygenerátory a podobně, takže tento příspěvek se takto zvýšil na tu částku u té základní mobility, ale je navýšen ještě i pro ty lidi, kteří potřebují tuto podporu a mají ty energeticky náročné přístroje. Roky se o tom mluvilo, podařilo se to zrealizovat teď na podzim tohoto roku a od 1. ledna letošního roku tam platí i některé věci, které se týkají vyšší podpory na lidi, kteří doma potřebují upravit dům z důvodu toho, že někdo z té domácnosti se stal imobilním, aby si mohli nakoupit plošinu, upravit zvedací zařízení na schody. Udělali jsme i úpravu a zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku, aby lidé s handicapem si tyto zvláštní pomůcky mohli pořídit, protože i u nich se projevilo zvýšení cen.

Takže to jsou kroky, které se reálně odehrály v tom loňském roce. A bylo tady zmíněno v podobě toho, co řekla paní předsedkyně Schillerová, pomoc seniorům. Ano, ta se tady odehrála na základě zákonné valorizace, to já jsem vždycky říkal, že to takto tady je. A ta valorizace výrazným způsobem pomohla zajistit udržení životní úrovně našim seniorům, protože si to zaslouží. Ale je potřeba také férově říct, že jako vláda jsme zdědili rozpočet, který s tím nepočítal. Museli jsme tyto finanční prostředky najít, musely tyto finanční prostředky být alokovány bohužel i za cenu navýšení dluhu. A ale prostě nelze říkat jednoduše kritiku vůči vládě, že má deficit za loňský rok a také férově občanům neříci, že to je spojeno s výdaji, které jsme museli udělat i ze zákonných důvodů nebo z důvodů, které tady přinesla válka, vysoké ceny energií, vysoká inflace. Ty peníze směřovaly z velké části opravdu na podporu lidí, domácností. A tak to v těch krizových situacích má být.

Ale co je už věc, která nebyla samozřejmá, tak je otázka výchovného, které je teď od 1. ledna 2023 v účinnosti, a senioři, především právě maminky, které vychovaly nás, produktivní generaci, tak poprvé v historii tohoto státu dostávají touto formou ocenění. I za to, že vychovaly děti, že se vzdaly části své kariéry za to, že do nich investovaly obrovský kus svého života. A je to téma, které tady dlouho na půdě sněmovny bylo odmítáno. Já si pamatuju, jak jsme ho v roce 2018 opakovaně navrhovali. Já osobně, Pavel Bělobrádek, Marek Výborný, Pavla Golasowská a pamatuju si mnoho hlasování, kdy to i hnutí ANO i sociální demokracie smetla ze stolu. Ano, podařilo se to díky podpoře prakticky všech stran napříč celým politickým spektrem na sklonku volebního období roku 2021. Na návrh Romana Sklenáka, ať jsme féroví a korektní. Ale byli to lidovci, kteří za tím roky šli a říkali, že je důležité, aby český důchodový systém, pokud má být udržitelný, aby měl zachován a zakomponován i princip solidarity a odpovědnosti, která oceňuje tu výchovu dětí. Nemůžeme žít v systému, který jediné, co oceňuje, jedinou zásluhovost, že to je to, kolik člověk vydělá v době produktivního života, ale i to, kolik investuje do budoucí generace, která je základem pro fungování nejenom průběžného systému důchodového, ale i pro systém zdravotního pojištění, pro fungování celé společnosti. Pro to, aby nám fungoval pracovní trh a tak dále. Prostě bez dětí ta země nemá budoucnost. Jakákoliv, nejenom Česká republika.

Takže když se na to podíváme z pohledu opatření, která dělala a dělá tato vláda, tak snažíme se velmi dobře vyvažovat mezi potřebnosti pro zranitelné skupiny, zodpovědností za výdaje státního rozpočtu a také i mezi tím, co tady říká opozice, která ve svých návrzích přichází a vlastně rozdala by ten státní rozpočet beze zbytku.

Musím říct, že by si měla opozice ujasnit, co vlastně chce. Jestli chodit a říkat, rozdejte tady v těch opatřeních, která loni navrhoval Andrej Babiš a prezentoval je částkou větší než jeden bilion korun, jeden bilion korun, to byl návrh těch mnoha opatření, se kterými Andrej Babiš přišel, pak to začali proškrtávat, začali zjišťovat kolegové, že to není asi úplně reálné a racionální, a mezi tím, jaký má být deficit a jaká má být konsolidace veřejných financí. My se snažíme sledovat obojí. Není to jednoduchá debata, není to ani populární debata, ale snažíme se opravdu, aby ty kroky byly vyvážené, aby směřovaly do budoucna i k zodpovědnosti za ty deficity, které tady případně v této krizové době, bezprecedentně krizové době s neradostí, ale s nutností musíme realizovat.

Já se nyní dostanu ještě od situace loňského roku a začátku letošního také ke krokům, které plánujeme v roce 2023. Myslím si, že při takovém hlasování je důležité, aby poslankyně, poslanci, ať už jsou z vládního, nebo z opozičního tábora, viděli také nějaký výhled. Tak já musím říct, že za MPSV je pro mě velmi důležité, abychom udělali také i klíčové změny v oblasti sociální a rodinné politiky. Řeknu to jenom v rychlých odrážkách.

Pro mě je důležité, abychom měli kulturu života, ne kulturu smrti. Tzn., abychom umožnili v maximální možné míře péči a pomoc v domácím prostředí. Aby lidé mohli své blízké mít doma, abychom k tomu přizpůsobili nastavení sociálního systému. Aby tady byla dostatečná kapacita této podpory. A na tom pracujeme z pohledu legislativních změn i z pohledu financování. Myslím si, že to, kolik lidí dneska umírá v nemocnicích, je nedůstojné společnosti 21. století. Na druhou stranu ale chápu velké množství rodin, které vlastně doposud neměly adekvátní podmínky pro to, aby svého tátu, mámu, dědečka, babičku mohli mít doma a mohli ho doprovodit z tohoto světa v tom domácím rodinném kruhu. A na tom pracujeme, to je pro mě důležité. To je důležité pro tuto vládní koalici. To je zase ta otázka hodnotové politiky v praxi.

Když se podívám na oblast, řekněme, problematiky rodinné péče, problematiky OSPODů, tady máme velké dluhy z minulosti, protože se v této oblasti neudělalo prakticky nic. A tady zase v jednoduchosti řečeno je pro mě důležité udělat takové kroky v rámci této vládní koalice, aby co nejvíce dětí mohlo zůstat v rodinách. Aby co nejvíce dětí dostalo náhradní rodinnou péči a co nejméně dětí bylo v ústavní péči. Jasný logický krok, ale zase, připravujeme k tomu legislativní změny, připravujeme k tomu změny z hlediska financování.

A tady jenom připomenu, že jsme během prvního pololetí loňského roku napravili věc, která se tady stala z podnětu i některých poslanců současné opozice, kdy se tady vytvořily dvě kategorie pěstounů, a ta jedna měla situaci, kdy najednou významná část jejich finanční podpory byla snížena, a mně psaly stovky pěstounů a říkaly: Pane ministře, jak jsme k tomu přišli? Proč ten návrh pana poslance Juchelky nás dostal do této situace? My se tady zodpovědně staráme o tyto děti, které jsme si třeba vzali z Klokánku, a ano, nebylo to zprostředkováno přes krajský úřad, ale proč my jsme pěstouni druhé kategorie? Také tuto nespravedlnost jsme napravili během prvního půl roku v roce 2022.

To jsou důležité změny, které připravujeme a které si myslím, že jsou důležité pro fungování naší společnosti, a vlastně jsou důležité i pro snížení nákladů, protože dneska dítě v ústavní péči nás stojí od zhruba 50 až po 120 tisíc korun měsíčně. Takže to není jenom o tom, jaké prostředí z hlediska výchovy jsme schopni tomu dítěti dát, ale i o tom, kolik nás ta ne úplně ideální výchova, a neříkám, že nejsou tety, které tam nechají srdce a dělají skvělou práci. Ale nemůžeme to říct o celém systému, tak si musíme uvědomit, kolik nás to stojí i po té finanční stránce.

Čeká nás důchodová reforma. Já počítám s tím, že během února projednám ty návrhy z hlediska parametrů i těch dopadů se všemi jak vládními stranami, i ze strany opozice, abychom během prvního kvartálu moli směřovat potom k dohodě a postupu v oblasti přípravy konkrétního paragrafového znění. Obecně veřejnost říká, je to dlouhé roky odkládané téma, ale nemůžeme ho už odkládat dále. Nebude to vždy ve všech oblastech úplně jednoduché, nebude to třeba úplně populární, ale prostě i do tohoto složitého tématu se prostě musíme dokázat vrhnout a posunout ho k udržitelnosti pro nás, pro budoucí generaci, protože pokud bychom neudělali nic, tak generace Husákových dětí by měla extrémně nízké důchody.

Já už jenom stručně v tom čase, který mi tady zbývá, se zmíním ještě ke krokům, které se realizovaly na půdě Ministerstva životního prostředí. Jenom v rychlosti připomenu, s nástupem naší vlády jsme tady měli nedořešenou záležitost od vlády minulé, a to byl spor s polskou stranou a dohoda k dolu Turów. A paní ministryně Hubáčková i pan premiér a další členové vlády, jako třeba ministr zahraničních věcí, aktivně vstoupili do toho. Byla tady opakovaná jednání, opakované komunikace s našimi protějšky na polské straně, a podařilo se nalézt dohodu. Dohodu, která si myslím, že je základem pro to, aby lidé ve Frýdlantském výběžku měli v budoucnu zajištěn dostatek vody, dostatek zásobování vodou, aby byly ochráněny podzemní zdroje, aby už neklesala hladina spodních vod, abychom řešili emise jak v oblasti znečištění ovzduší, ale například i ty světelné, i ty hlukové. To všechno v té dohodě dneska je a narovnáváme ty vztahy tak, abychom opravdu byli schopni vymáhat to právo pro české občany. To se děje. Pomíjím ještě ten benefit, že tady jsou také finanční prostředky, které polská strana vyplácí právě do Libereckého kraje, který bude tyto prostředky investovat právě na ten rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Pak se také rozeběhly další kroky v oblasti vyhlašování nového národního parku Křivoklátsko, což je jedna z důležitých priorit této vlády, abychom rozšířili plochy chráněných území v České republice. Rozeběhla se také naplno aktivita v rámci nové Zelené úsporám, a tady chci férově poděkovat. Myslím si, že Richard Brabec udělal velký kus práce v tom, že celý fond i nová Zelená úsporám funguje velmi dobře, efektivně, racionálně, a paní ministryně Hubáčková se svým týmem navázala na tyto kroky a rozšířila nástroje. Reagovalo se na konflikt na Ukrajině, na růst cen energií, okamžitě během dubna byla zacílena podpora na podporu tepelných čerpadel pro domácnosti. Během podzimu jsme rozběhli Novou Zelenou úsporám Light, která pomáhá lidem s nízkými příjmy, tak aby oni mohli zateplit jednoduše bez zbytečné byrokracie, vyměnit okna a dveře. Rozeběhla se upravená podpora kotlíkových dotací, kde se zohlednily nízkopříjmové domácnosti.

To jsou všechno důležité věci por naše občany v době energetické krize. Je to konkrétní pomoc, a je to pomoc dlouhodobá. Jsem příznivcem toho, abychom u lidí, kteří mají své domovy nebo byty, jim nevypláceli trvale příspěvek na bydlení a sociální podporu, ale abychom těmto lidem dali šanci udělat technická opatření, že zateplí, vymění okna, instalují fotovoltaiku, tepelná čerpadla, budou v ideálním případě nezávislí. Budou v ideálním případě ti, kteří nebudou potřebovat v budoucnu žádnou státní sociální podporu.

To jsou racionální kroky, které jako vláda Petra Fialy, vláda těchto pěti koaličních stran děláme a uvolňujeme na to finanční prostředky a všechny nutné kapacity, které k tomu jsou potřeba.

Reagovali jsme také zvýšenou podporou na podporu potravinových bank, protože jejich činnost je důležitá. Potravinové banky byly ty, které pomáhaly také zásobovat KACPU, pomáhaly zásobovat i ty, kteří získali nouzové ubytování. Na to se uvolnily finanční prostředky jak z Ministerstva zemědělství, životního prostředí i Ministerstva práce a sociálních věcí. A je to konkrétní forma podpory nejenom pro válečné uprchlíky, kteří přišli z Ukrajiny, ale i konkrétní forma podpory pro české zranitelné domácnosti, pro například samoživitele, samoživitelky a další zranitelné skupiny osob.

Závěrem chci také ještě podtrhnout to, že Česká republika i díky práci této vlády, našeho premiéra, si v Evropě, ve světě znovu získává respekt. Znovu nás partneři poslouchají. Zahraniční politika není o tom, na kolik lidí máte telefonní číslo a s kolika lidmi jste se vyfotil. Úspěšná zahraniční politika je o tom, kolik lidí vám naslouchá a kolik lidí je ochotno pochopit vaše priority a akceptovat je, a to je, myslím, rozdíl v nepochopení toho, jak zahraniční politiku chápe Andrej Babiš, který to vnímá jako to, s kým se vyfotí, na koho má mobil, a když se podíváme na jeho výsledky úspěšnosti zahraniční politiky, jeho a současného premiéra současné vlády, tak jsou to dva neporovnatelné světy. Konečně lidé ve světě vnímají českou vládu jako českou vládu, která opravdu umí hájit vlastní zájmy, umí hledat kompromisy a prokázala kompetenci v těžko době řídit Evropu, řídit jednotlivé rady, a myslím si, že to je něco, co je důležité i pro české občany, když také vycestují do zahraničí, tak slyší ocenění toho, jak se Česká republika, česká společnost v této těžké době uměla zachovat, tzn. prokázat, že o hodnotách jenom nemluvíme, ale hodnoty umíme i reálně žít.

Děkuji vám za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Fialova vláda pokulhává jak v důchodech, tak v rodinné politice

9:09 Vích (SPD): Fialova vláda pokulhává jak v důchodech, tak v rodinné politice

Jedna politická bitva se přehnala, druhá nás nejspíš čeká. Jde opět o důchody, kterým se všechny vlá…