Ministr Kupka: Sankce jako patřičná hrozba

21.02.2023 23:20

Projev na 53. schůzi Poslanecké sněmovny 21. února 2023 k návrhu změny zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Ministr Kupka: Sankce jako patřičná hrozba
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, po šestnácti letech, kdy se bodový systém neměnil, kdy se závažnějším způsobem neměnil ani zákon o silničním provozu, přinášíme změnu, která by na prvním místě měla zajistit větší bezpečí na českých silnicích. Zároveň přinášíme nejenom represivní úpravy, ale přinášíme věci, které řidičům přinášejí větší srozumitelnost celého zákona, větší srozumitelnost pravidel silničního provozu a zároveň důležité novinky, jako je například možnost řídit vozidlo už od sedmnácti let pod dohledem mentora a také řidičák na zkoušku. 

Anketa

Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon?

5%
95%
hlasovalo: 28394 lidí

Pojďme velmi stručně představit ten zákon, jeho úpravu. První důležitý bod, zjednodušení bodového systému. Bodový systém se po svém zavedení skutečně osvědčil, platí dnes jako důležitý nástroj pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a to, co přinášíme, je jeho zjednodušení, kdy přinášíme tři pásma. V tuto chvíli jsou všechny přestupky už rozděleny v novém návrhu na dvoubodové, čtyřbodové a šestibodové. Odpadají tedy ty další mezistupně. Platí samozřejmě, že k vybodování bude dál patřit hranice dvanácti bodů, a tím pádem bude fungovat jasně a srozumitelně pravidlo u nejzávažnějších přestupků dvakrát a dost a u těch středně závažných přestupků třikrát a dost.

Další významná změna, kterou v tom zákoně přinášíme, je důraz na to, aby co největší počet přestupků bylo možné postihnout na místě, protože se dlouhodobě ukazuje, že je to efektivnější u těch nejzávažnějších přestupků než stav, kdy je ten postih předmětem až samotného správního řízení, kdy jsou prostě cesty, jak takové řízení oddalovat. Proto se také mění podmínky u těch nejzávažnějších přestupků, bodovaných šesti body.

Spolu s tím měníme také výši pokut. Doposud platil u jednotlivých závažností přestupků jakýsi strop, nově tedy stanovujeme pásma tak, aby u těch jednotlivě různě závažných přestupků tu platilo opravdu i pro policisty i pro řidiče srozumitelné pásmo výše té sankce a také měníme počet těch pásem, počet těch limitů u přímo blokové pokuty z původních sedmi na čtyři a podobně snižujeme i počet těch pásem pro správní řízení.

To, co sledujeme v celé úpravě toho zákona, je srozumitelně postihnout ty nejzávažnější přestupky vyšším trestem a naopak ulevit tam, kde se jedná o ty nejméně závažné přestupky, které nepředstavují vážnější riziko, zejména pak riziko pro plynulost silničního provozu, případně pro možné ohrožení života a zdraví osob.

Co přinášíme spolu s tím základním zjednodušením bodového systému i pokut, jsou dvě důležité novinky, já už jsem je naznačil na začátku, a to je možnost řídit vozidlo už od 17 let pod dohledem mentora. Je to opatření, které se v řadě států velmi osvědčilo. Míří totiž právě totiž na pomoc té nejrizikovější skupině mladších řidičů.

Platí totiž dlouhodobě, že nejzávažnější přestupky v 11 procentech páchají právě řidiči, kteří mají čerstvý řidičák, kteří ho získali do dvou let. V tom období tedy opravdu dochází k tomuhle zásadnímu vyosení, přičemž ti řidiči s nejčerstvějším řidičákem představují ale v tom celkovém objemu jenom dvě procenta řidičů. Ten nepoměr je významný, proto přinášíme novinku, která v tomto směru je spíše preventivní. Míříme na to, aby se podařilo ukotvit i v našem systému to, co se jinde osvědčilo, a to, co přináší možnost v těch prvních letech, v tom prvním roce od 17 let za volantem získávat zkušenosti pod dohledem někoho zkušenějšího, kterým bývá nejčastěji rodič. A kdo jiný by měl mít zájem na tom, aby jeho dítě řídilo bezpečněji, předvídalo další okolnosti, než právě člověk, který je tomu mladému řidiči nejblíž.

Zároveň přinášíme novinku v podobě řidičáku na zkoušku. Opatření, které také míří na tu nejrizikovější skupinu řidičů a znamená, že v prvních dvou letech od získání řidičského oprávnění platí ochranný režim, který znamená, že pokud v tomto období ten řidič spáchá jeden z těch nejzávažnějších přestupků bodovaný šesti body nebo případně přestupek, který je pak přímo předmětem správního řízení zákazu řízení nebo je dokonce trestným činem, tak v takovém případě se ten řidič do tří měsíců musí podrobit jednak dopravně psychologické přednášce, což je nový prvek, který přinášíme také po vzoru řady států, tak také musí projít novým školením začínajícího řidiče v autoškole. Tohle je novinka, na kterou dlouhodobě odborníci upozorňují, jako věc, která v českém systému schází, tak aby ti, kteří běžně bývají označováni za piráty silnic, tak aby měli možnost se vrátit, dokonce povinnost vrátit se do autoškoly a projít tím poučením, co znamená rizikové chování, a aby také měli možnost se přece jenom v tomto směru poučit a napravit a opustit svoje nebezpečné choutky na silnicích. Míříme k tomu, aby opravdu i v rámci debaty, kterou povedeme ve Sněmovně, a nepochybně bude bohatá, se dařilo nasvítit principy bezpečného chování na silnicích, aby se o pravidlech silničního provozu víc hovořilo, abychom dokázali také víc upozornit na to, že pořád ještě patří právě porušování předpisů v silničním provozu mezi závažné jevy, které připravují lidi o život a připravují je o zdraví.

Je jasné, že zákony nemají možnost ochránit všechno, a ani si na to nechceme hrát a nehrajeme si na to. Chceme ale, aby ten zákon byl srozumitelný, chceme, aby mu lidé co nejvíc rozuměli. Chceme, aby přinášel v tomto směru opatření odpovídající tomu, co známe z okolních států třeba i co do výše pokut, protože i v tomto případě mají ty podmínky být srovnatelné s okolními státy. A v tuto chvíli například tou výší pokut zaostáváme za Polskem i za Slovenskem, o těch státech na západ od nás ani nemluvě. V tomto směru tedy přinášíme i sjednocení podmínek a míříme k tomu, aby opravdu sankce platily jako patřičná hrozba a aby v tomto směru vedly k tomu, že se lidi budou vyhýbat zbytečně nebezpečnému chování. Chceme, aby také bylo jasné jako základní princip celé té novely zákony, že opravdu i na základě statistik nejzávažnější tresty směřují k přestupkům, které představují největší rizika, která jsou nejnebezpečnější z hlediska lidských životů i lidského zdraví.

Nepochybně nás čeká debata intenzivní, řada pozměňovacích návrhů. Ale pevně doufám ve věcnou debatu, pevně doufám v to, že se nakonec podaří schválit zákon, který opravdu bude pro veřejnost přijatelný, bude mít přirozenou autoritu, protože je vytvářený tak, aby opravdu sledoval logiku závažnosti jednotlivých přestupků a aby i díky své srozumitelnosti se například v autoškolách snáz vyučoval a aby ty dvě důležité novinky, se kterými přicházíme, s možností řídit pod dohledem mentora od sedmnácti let a řidičák na zkoušku, aby i tohle příznivě ovlivnilo podmínky na českých silnicích.

Děkuji za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

školní docházka

K čemu by pomohlo, kdyby byla povinná školní docházka do 18? Tak by šli dotyční na sociálku o 3 roky později a mezitím by jen zabírali místa těm, co chtějí studovat. Teď se víc než kd jindy totiž ukazuje, že kapacity škol jsou nedostačující.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kolář (TOP 09): EU vidím jako prostor stability, bezpečí a prosperity

14:16 Kolář (TOP 09): EU vidím jako prostor stability, bezpečí a prosperity

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k k situaci ke Gruzii.