Ministr Kupka: Vytvoření Jednotného evropského železničního prostoru

02.06.2023 14:01

Projev na 65. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Ministr Kupka: Vytvoření Jednotného evropského železničního prostoru
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jde, jak jsem uváděl v rámci prvního čtení, druhého čtení, především o adaptaci do českého právního řádu, nařízení Evropského parlamentu a Rady s tím, že v rámci hospodářského výboru se podařilo projednat několik pozměňovacích návrhů. Všechny mají kladné stanovisko. Jedná se například o zpřesnění vymezení subjektu, který může vypracovat prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla, dále o doplnění povinnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální nebo veřejně přístupné vlečky anebo jejich částí, který hodlá omezit jejich provozování, dodržet též postupy podle rozhodnutí komise o vytvoření Jednotného evropského železničního prostoru. A dále o zpřesnění dvou skutkových podstat přestupků, jichž se může dopustit provozovatel dráhy nebo dopravce v oblasti předcházení mimořádným událostem tak, aby přesně odpovídaly souvisejícím zákonným povinnostem. Dále jde o pozměňovací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení a jejichž cílem je jednak zavedení nového institutu přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, dále posunutí účinnosti navrženého zákona, dále modifikace povinností provozovatele dráhy ve vztahu k odštěpným závodům nebo pobočkám.

A konečně umožnění přístupu dopravce k údajům o době řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální dráhy s tím, že ten poslední bod směřuje také k zabezpečení většího bezpečí na české železnici, k tomu, aby bylo možné i díky monitoringu licence strojvedoucích sledovat i ze strany dopravců, jakým způsobem se naplňuje pracovní doba a jak jejich strojvůdci odpočívají.

Ke všem uvedeným pozměňovacím návrhům zaujímá Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko, přijetí všech těchto pozměňovacích návrhů doporučil, jak jsem zmiňoval, rovněž garanční hospodářský výbor. Mnohokrát děkuji za podporu jak samotného zákona, tak všech pozměňovacích návrhů.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Senátorka Zwyrtek Hamplová: Postoj zástupců vlády? Nezajímá. Ale naprosto

17:08 Senátorka Zwyrtek Hamplová: Postoj zástupců vlády? Nezajímá. Ale naprosto

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k peticím, které doputovaly do Senátu.