Premiér Fiala: Léků je víc, ale je také mnohem vyšší spotřeba

14.09.2023 12:12

Projev na 74. schůzi Poslanecké sněmovny 14. září 2023 – odpověď na interpelaci poslankyně Schillerové k nedostatku léčiv

Premiér Fiala: Léků je víc, ale je také mnohem vyšší spotřeba
Foto: Hans Štembera
Popisek: Premiér Petr Fiala

Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo.

Je určitě dobře, že opět mluvíme o situaci s nedostatkem léků v České republice. V jedné věci souhlasím s paní předsedkyní, a to je to, že ten problém tady existuje a existuje stále přes všechny účinné a funkční kroky, které vláda a Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr Válek udělali pro to, aby se ta situace zlepšila. Tady chci také zdůraznit, že sice tak jako viděno z toho obecného hlediska tu problém s léky je. Na druhé straně je potřeba říct, že ten nedostatek léků nebo ta situace s nedostatkem léků se postupně vyvíjí a mění se dostupnost jednotlivých druhů a mění se dostupnost konkrétních léků, a to právě v návaznosti na kroky vlády a kroky Ministerstva zdravotnictví.

Stále také platí, a to je potřeba říct a zdůraznit, že žádný občan České republiky nebyl žádným způsobem ohrožen na svém zdraví, vždy byla na trhu podobně účinná, obdobně účinná alternativa pro daný lék, který měl zrovna výpadek.

Samozřejmě, a to je nepříjemné a není potřeba to skrývat, byl snížen komfort pro pacienty při hledání lékárny, která zrovna nemá daný typ léku na skladu, a to je mimo jiné způsobeno i legislativou, která na tyto věci nepamatovala. Z každé krize, z každého problému je potřeba se poučit, proto jsme také přistoupili k novele zákona o léčivech, která je v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně. Chci připomenout, že nedostupnost léčivých přípravků na trhu v České republice je způsobena různými důvody a více důvody, proto také to nemá takové to jednoduché řešení, že se něco udělá a situace se spraví. Těch důvodů je víc. Jsou to důvody výrobní, nedostupnost léčivé látky, nedostupnost obalových materiálů a další a další příčiny, které uvádějí výrobci. Jsou to důvody kapacitně distribuční, kdy výrobci, distributoři nestíhají pokrýt zvýšenou poptávku, a to se zpravidla netýká u těch léků jenom České republiky, ale většinou je to problém celoevropský, a další důvody mohou být ekonomicko-administrativní. Ale jak jsem už řekl, těch důvodů je víc a většinou se kumulují dohromady.

Tady je potřeba připomenout, že výroba léků je hodně komplikovaný proces. Nejenom že probíhá za přísných bezpečnostních a kvalitativních podmínek, ale také to není proces, který probíhá úplně kontinuálně. Výroba léků je dlouhodobě plánovaná, a proto není také zpravidla možné, a tato krize - a to nebyla krize jenom v České republice, ale evropský nedostatek léků, tento ukázal, že ze strany výrobce zpravidla není možné reagovat na skokové navýšení poptávky a vyrobit rychle dostatečné množství léčivého přípravku. A jak už jsem říkal, v případě omezené nedostupnosti nebo omezené dostupnosti nebo úplné nedostupnosti konkrétních léčivých přípravků potom dochází ke kumulaci více faktorů a máme zde problém, s kterým se musíme potýkat.

Já bych se chtěl vyjádřit k té dostupnosti či nedostupnosti jednotlivých typů léků, respektive skupin léků podle těch účinných látek. Co se týká té nejčastěji zmiňované - nebo toho, co je nejvíc zmiňováno i v médiích, to je nedostupnost antibiotik ze skupiny penicilinu, tak jak už Ministerstvo zdravotnictví opakovaně informovalo, u některých přípravků ze skupiny penicilinových antibiotik, například přípravky Ospen, Penbene, tedy těch takzvaných základních penicilinů, došlo již v minulém roce k přerušení dodávek do České republiky, a to z důvodu kapacitních a výrobních. Já tady nebudu připomínat to, co jsme už několikrát říkali a co je celkem obecně známá věc, že v závěru loňského roku i v letošním roce došlo k násobnému zvýšení spotřeby oproti předcházejícím rokům, což nám vysvětlují odborníci tou zvýšenou nemocností určitým typem onemocnění po uvolnění všech těch opatření, která tu byla v souvislosti s covidem, a to se, znovu říkám, netýká zdaleka jenom České republiky.

Anketa

Má Česko pořídit letouny F-35?

3%
96%
hlasovalo: 52438 lidí

Po tady těchto problémech následoval takzvaný dominový efekt z důvodu vyšší spotřeby jiných typů antibiotik jako náhrady základního penicilinu, došlo k problémům i s jejich dostupností. Situace na trhu s antibiotiky se ale velmi rychle mění v závislosti na dodávkách jednotlivých přípravků. Tady skutečně byl problém s přípravky, které byly registrovány v České republice, nicméně podařilo se zajistit dodávky přípravků, které byly registrovány v jiných státech Evropské unie a tady do toho velmi vhodným způsobem zasáhlo právě Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr.

Vzhledem k situaci a vysoké poptávce ze strany lékáren byly ty nové dodávky vždy velmi rychle rozebrány jednotlivými lékárnami, takže skutečně docházelo k situaci, že ne ve všech lékárnách musel být nebo byl ten lék dostupný, přestože na našem trhu obecně dostupný byl.

Já jsem vás ve své odpovědi na interpelaci, která skutečně byla v březnu tohoto roku podána, informoval, že v rámci řešení situace týkající se jiných léčivých přípravků, byla zřízena jakási koordinační skupina, která se problematice výpadku léků intenzivně věnuje. Jedná se o platformu, která umožňuje spolupráci a výměnu informací, což je důležité mezi zástupci státních orgánů, což je v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví, ale je to také Státní ústav pro kontrolu léčiv, který tady má důležitou roli, tedy na jedné straně zástupci státních orgánů, na druhé straně zástupci dodavatelského řetězce, zejména distribuce. A pak také zástupci lékařů a lékárníků, a to jak z odborných společností, tak z profesních komor.

Já myslím, že to je důležité, že byla zřízena rychle tato platforma pro výměnu informací a setkávání, protože léky, jejich výroba, jejich distribuce, jejich dodávání pacientům respektive do lékáren není věc, kterou by řídil stát nebo Ministerstvo zdravotnictví konkrétně nebo pan ministr. Ale samozřejmě v situaci, kdy dochází k problémům, tak je potřeba do toho nějakým způsobem zasáhnout. A právě tato platforma, tato koordinační skupina umožňuje tu potřebnou výměnu informací, která je v této situaci, zvlášť když ten lék třeba je v některých lékárnách, ale jinde není dostupný, tak je mimořádně důležitá.

Pokud jde o dodávky v té také velmi medializované skupině léčivých přípravků, to jsou léky, které obsahují fenoxymethylpenicilin, tak tam v prvním pololetí letošního roku bylo v lékárnách v České republice vydáno o 18 procent více balení tabletové formy a o 33 % více balení suspenzí pro děti než ve srovnatelném období loňského roku. Jedná se o data, která jsou relevantní a jsou zde započítána balení, která pacienti skutečně obdrželi.

Takže jenom, abychom si to představili, přestože mluvíme o nedostatku léků a přestože léčivé přípravky obsahují fenoxymethylpenicilin jsou opakovaně zmiňovány jako nedostupné a určitě je problém s tím, že nejsou k dispozici v každé chvíli ve všech lékárnách, tak celkově bylo za první pololetí letošního roku v České republice vydáno o 18 % tabletové formy, o 33 % suspenzí pro děti více než ve srovnatelném období loňského roku. Takto je potřeba se taky na tu situaci s nedostatkem léků dívat. To neznamená, že ty léky tu nejsou, že je jich míň než bylo v minulosti, že tady někdo fatálně selhal. Je jich tu víc, ale také je mnohem vyšší jejich spotřeba.

K té aktuální situaci - protože přece jenom ta věc se vyvíjí od té doby, kdy jsme se o tom bavili, bavíme se o tom opakovaně při různých příležitostech v Poslanecké sněmovně - ale když jsme se o tom bavili naposledy, se ta situace posouvá. Na začátku, už na začátku minulého roku - pardon, na začátku minulého týdne, to by nebylo moc aktuální, kdybych mluvil o začátku minulého roku - na začátku minulého týdne bylo dodáno do distribuce v České republice 38 tisíc balení přípravku Ospen. Tato balení již byla dodána do jednotlivých lékáren, a to do jednotlivých lékáren ve všech regionech České republiky. 11. září bylo do distribuce předáno celkem 30 tisíc balení přípravku V-Penicilin BBP ve dvou různých silách. Držitelé rozhodnutí o registraci přislíbili dodatečné dodávky, tedy se naplňuje to, o čem opakovaně informoval pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Z těchto informací, to, co jsem tady říkal, by mělo znamenat, že ta potřeba pacientů v České republice je v současné situaci dostatečně saturována, že léků tohoto typu je zde dost. To neznamená, a to je ten problém, kterému tady čelíme všichni, neznamená to, že přes tyto dodávky, přes toto celkové množství léků, že můžeme slíbit, že přípravky s obsahem fenoxymethylpenicilin budou dostupné v každé lékárně. Stávající legislativa bohužel neumožňuje získat informace o stavu zásob jednotlivých lékáren, ani ovlivnit rovnoměrnost dodávky přípravku s omezenou dostupností do všech lékáren. Změnu má přinést novela zákona o léčivech, která byla připravena a která je aktuálně projednávána. A myslím si, že to je také správný postup kromě těch krátkodobých opatření, která Ministerstvo zdravotnictví dělalo, je potřeba se z této situace poučit, zabránit jí do budoucna nebo snížit riziko do budoucna a to právě potřebujeme udělat novelou zákona o léčivech.

Jakmile ta novela vstoupí v platnost, tak by to mělo znamenat, že pacienti budou mít přehled o tom, ve které lékárně je daný lék dostupný, čímž odpadne to, co bohužel někteří dnes zažívají, a to je, že obtelefonovávají lékárny v některých případech a hledají, zda ten lék mají. Kromě toho, že to přinese zlepšení té situace, tak je to také další krok v digitalizaci našeho státu a to je přesně příklad toho opatření, které potom bude sloužit dobře občanům.

Rád bych se také krátce ještě vyjádřil k výpadkům dodávek dalších léčivých přípravků, které jsou také nezbytné pro poskytování zdravotní péče v České republice. Například v případě léčivého přípravku Litaril s obsahem léčivé látky hydroxykarbamid byl Ministerstvem zdravotnictví schválen specifický léčebný program pro neregistrovaný léčivý přípravek, který vlastně je od května tohoto roku dostupný pro pacienty v České republice, od 1. 7. mu byla stanovena maximální výše a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění. Čili Ministerstvo zdravotnictví v tomto případě jednalo velmi rychle a zajistilo adekvátní náhradu prostřednictvím původně neregistrovaného léčivého přípravku.

V případě jiného léku Pamyconu je výpadek v jeho dodávkách právě nahrazován tím, co tady zmiňovala paní předsedkyně Schillerová a co zmiňovala, že nefunguje, ale tady to zjevně funguje, a to je totiž, že Pamycon je nahrazován přípravkem individuálně připraveným v lékárnách. A tady bych jenom chtěl dodat, že v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví aktivně komunikovalo jak se zástupci společnosti zajišťující dodávky léků pro přípravu v lékárnách, tak se zástupci České lékárnické komory, a proto tato věc taky funguje.

Jako poslední příklad těch nejčastěji zmiňovaných nebo nejdůležitějších přípravků pro zajištění zdravotní péče v České republice, se kterými byl na našem trhu problém, jako poslední případ bych uvedl přípravky s obsahem léčivé látky Betahistin, u kterých držitelé rozhodnutí o registraci nahlásili v jarních měsících přerušení dodávek z výrobních a kapacitně distribučních důvodů, konkrétně z důvodu nedostupnosti léčivé látky v požadované kvalitě, kterou potřebují pro výrobu těchto přípravků.

Během letních měsíců byly dodány některé přípravky v nedostatečném množství, nepokryly plně potřeby pacientů v České republice. Jsou zde některá zbylá balení, která jsou na trhu v České republice dostupná, bohužel tady přetrvává ten problém, že jsou dostupná jenom v některých lékárnách. Tady je ta situace složitější, než v těch předcházejících případech, kde to řešení bylo rychle nalezeno, tady je ten problém komplikovanější o to, že výpadek těchto léčivých přípravků zasáhl minimálně patnáct zemí EU a proto ta cesta, kterou jsme šli v případě jiných, nebo šlo Ministerstvo zdravotnictví v případě jiných přípravků nebo jiných léků, to znamená umožnit dodávky ze zahraničí, nebyla v tomto případě možná.

Podle informace držitele rozhodnutí o registraci bude ale už v průběhu října do České republiky dodáno 27 000 balení přípravků Betaserc v jedné 16 miligramů a 35 000 balení přípravku Betaserc 24 miligramů dodávky tohoto objemu, tedy 27 000 balení, 35 000 balení Betasercu by měly nakonec i v této skupině přípravků vést k stabilizaci situace na našem trhu. Já jsem se tady pokusil popsat na základě odborných podkladů tu situaci z dostupnosti léků obecně i z dostupnosti u těch jednotlivých typů léků nebo skupin léků. Samozřejmě ta situace vyžaduje další kroky. Já věřím, že se dohodneme v Poslanecké sněmovně i na tom, že je potřeba upravit novelu zákona... je potřeba upravit zákon o léčivech. Věřím, i opoziční kluby tuto novelu, která zlepší dostupnost léků a komfort pacientů, ve výsledku nakonec podpoří a za vládu vás mohu ujistit, že ministr zdravotnictví a Ministerstvo zdravotnictví a všichni, kteří v tom mohou něco udělat, budou dělat další potřebné kroky, abychom všechny potřebné léky pro české občany zajistili.

Já myslím, že jsem velmi důkladně popsal i ty příčiny, které k této situaci vedou v případě jednotlivých léků, ony se mohou lišit. A také že jsem jasně ukázal ty kroky, které vláda, pan ministr Válek udělali proto, aby se situace zlepšila, zase u těch konkrétních skupin léků. Já myslím, že i to, co tady říkáme, by mělo vést k postupnému uklidnění nejenom situace na trhu s léky, to se pomalu děje, ale i jaksi pozitivnějšího vnímání té situace na straně jednotlivých lékáren a samozřejmě také u pacientů, protože určitá nervozita, která tu z pochopitelných důvodů panovala, vedla i k jakémusi předzásobování se léky, a to tu situaci ještě více zase zhoršovalo. Takže věřím, že toto už máme za sebou a že postupně, samozřejmě i v souvislosti s tím, co se děje kolem nás a co se děje na trhu s léky v Evropě a ve světě, takže se postupně ta situace bude zlepšovat.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

boj s dezinformacemi

Dobrý den, proč se podle vás šíří dezinformace? Není to náhodou proto, že vy politici špatně komunikujete? Ostatně na špatnou komunikaci této vlády poukazují mnozí. A jak přesně s nimi chcete bojovat? Budete odsuzovat všechny názory, které se neslučují s těmi vašemi? To totiž teď děláte. A ještě je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

no, léků je prý víc , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusevipera , 14.09.2023 12:58:34
ale napadlo premiéra, proč je najednou vyšší spotřeba? Bere v úvahu i nejméně půl milionu nových občanů, kteří zde využívají lékařskou péči se vším co k tomu patří, tudíž i s léky a nejen těmi volně prodejnými ale i těmi na předpis? A každý z nich má ještě doma spoustu příbuzných, kteří nikdy nezažili takovou zdravotní péči, jaké se jim dostává tady? Umí si někdo představit, že by doktor nepředepsal nově příchozím antibiotika? Tak se prostě bude muset válek víc snažit, aby něco zbylo i na české občany. Ti to mají předplaceno

|  14 |  0

Další články z rubriky

Hejtman Půta: Kvalitnější zázemí pro umělce i návštěvníky. Do podzimu 2025

4:32 Hejtman Půta: Kvalitnější zázemí pro umělce i návštěvníky. Do podzimu 2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rekonstrukci Lidových sadů v Liberci.