Rozvoral (SPD): Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii

12.10.2023 6:23 | Komentář

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Rozvoral (SPD): Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii
Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů, navzdory stálé podpoře médií. Prezident Petr Pavel porušuje Ústavu, jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu. Hnutí SPD prosazuje navýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho automatickou valorizaci. Odmítáme protiústavní diskriminaci rodičů vládou Petra Fialy. České školství je ohroženo rozpočtovými škrty Fialovy vlády. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, který prosazuje prezident Petr Pavel. Odsuzujeme hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael.

1. Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů, navzdory stálé podpoře médií.

V sobotu uplynuly dva roky od posledních řádných voleb do Poslanecké sněmovny. Nacházíme se tedy přesně v polovině současného volebního období a výsledky vládnutí stran tzv. pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) jsou naprosto tristní a podle všech průzkumů se jedná o nejhorší vládu v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů. ČR je jedinou zemí EU, která doposud nepřekonala úroveň hrubého domácího produktu z období před pandemií koronaviru.

Pokračuje i trend poklesu reálných peněžních příjmů českých domácností, kdy reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky. Stejně tak klesají i reálné důchody, protože Fialova vláda svévolně a protiústavně snížila jejich valorizaci pod úroveň inflace. Dalším tragickým selháním Fialovy vlády je to, že dopustila, aby byly v ČR ceny energií prakticky nejvyšší v celé Evropě, přestože jsme tradičními producenty a vývozci levné elektřiny. Tyto vysoké ceny energií se promítly do astronomického růstu cen všeho zboží a služeb a jsou klíčovou příčinou růstu inflace.

Zvyšuje se i zadlužení ČR, kdy jeho aktuální meziroční nárůst je druhý nejvyšší v EU. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu maloobchodní tržby klesají již nepřetržitě rok a půl a jejich propad je nejvyšší v zemích EU. Tyto tržby se v reálném vyjádření propadly na úroveň roku 2018. Reálná spotřeba domácností na obyvatele meziročně poklesla o 7,3 %, přičemž v žádné jiné evropské zemi k tak dramatickému propadu spotřeby domácností nedošlo.

Fialova vláda tuto situaci, kterou způsobila, neumí a nechce řešit a její tzv. „konsolidační“ balíček povede jen k dalšímu a výraznějšímu zhoršení stavu. Plánované plošné zvýšení všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě dále sníží čisté příjmy našich domácností i reálnou kupní sílu všech občanů. To povede opět k dalšímu propadu maloobchodních tržeb, a tudíž i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu. Nutným předpokladem řešení je proto podle hnutí SPD konec vlády Petra Fialy.

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

2. Prezident Petr Pavel porušuje Ústavu, jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu.

Prezident Petr Pavel minulý týden ve svém projevu v belgických Bruggách prohlásil, že by se členské státy při hlasování v orgánech EU měly vzdát práva veta. Dle českého prezidenta by se tedy ve všech záležitostech mělo na úrovni EU rozhodovat již jen většinovým hlasováním. Prezidentův návrh na zrušení práva veta členských států by znamenal naprostý konec národní a státní suverenity, samostatnosti a svrchovanosti ČR a její rozpuštění ve strukturách EU.

Přišli bychom o jakoukoli možnost prosazovat a hájit své národní zájmy a zájmy občanů ČR a stali bychom se pouze rukojmími a vazaly Berlína, Paříže a Bruselu, pasivními vykonavateli jejich příkazů a jakýmsi novodobým protektorátem. V praxi to znamená, že prezident Petr Pavel slouží cizím mocnostem a jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu.

Právo veta v oblasti zahraniční politiky je dle právních expertů mj. i jedním ze základních znaků svrchovanosti ČR, která je zakotvena a definována v naší Ústavě. Výroky prezidenta Pavla jsou tedy i v rozporu s českou Ústavou, na kterou skládal svůj prezidentský slib. Jde o mimořádně závažnou záležitost zasluhující i posouzení Ústavním soudem, jestli tato vyjádření prezidenta republiky nenesou znaky velezrady dle článku 65 naší Ústavy.

3. Hnutí SPD prosazuje navýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho automatickou valorizaci. Odmítáme protiústavní diskriminaci rodičů vládou Petra Fialy.

Anketa

Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu?

97%
hlasovalo: 29492 lidí

Na schůzi Poslanecké sněmovny se v tomto týdnu bude mj. projednávat několik důležitých zákonů z oblasti sociální politiky. Pro hnutí SPD je klíčový zejména návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, protože rodiny s malými dětmi jsou nyní jednou ze sociálně nejohroženějších skupin občanů a současně jde i o podporu porodnosti v ČR (porodnost klesá), což je důležitý pilíř našeho programu. Vláda navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun, což nepokrývá ani polovinu růstu inflace od jeho posledního zvýšení v roce 2020.

Proto SPD navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 100 tisíc korun. Zároveň navrhujeme zakotvit do zákona automatický mechanismus valorizace rodičovského příspěvku, aby jeho zvyšování nezáviselo na libovůli jednotlivých vlád, ale reflektovalo by meziroční růst inflace. Fialova vláda rovněž navrhuje zkrátit dobu pobírání rodičovského příspěvku ze čtyř let na tři roky, což odmítáme, protože v ČR nejsou dostatečné kapacity předškolních zařízení, takže toto opatření by způsobilo tisícům rodin neřešitelné problémy, jak zajistit každodenní péči o své malé děti.

Nejhorší na vládním návrhu je skutečnost, že zvýšení rodičovského příspěvku se má týkat pouze rodičů dětí, které se narodí po 1. lednu roku 2024. Jde o zcela nepřípustnou protiústavní diskriminaci, a proto navrhujeme, aby nárok na vyšší rodičovský příspěvek měli všichni rodiče, kteří řádně pečují o děti do čtyř let věku, což je zákonná definice nároku na čerpání rodičovského příspěvku. Rodina je pro SPD na 1. místě!

4. České školství je ohroženo rozpočtovými škrty Fialovy vlády.

Návrh státního rozpočtu na rok 2024 vlády Petra Fialy (ODS) může reálně ohrozit rozvoj a fungování českého školství a vzdělávací soustavy. Resort školství dostane meziročně přidáno pouze o 1,5 %, přičemž meziroční růst inflace je několikanásobně vyšší. Navíc roste počet žáků a studentů docházejících do našich škol – i v důsledku přijetí desítek tisíc dětí z Ukrajiny. Nepedagogickým pracovníkům (školníci, kuchařky, uklízečky atp.) ve školství jejich již tak velmi nízké příjmy nevzrostou několikátý rok po sobě a tisíce těchto pracovních míst se mají i rušit.

To povede k dalšímu odchodu velkého množství těchto lidí do jiných oborů, což ohrozí fungování mnoha škol. Průměrná mzda v nepedagogických profesích ve školství činila v loňském roce 26 512 korun, což je neudržitelné. Školství nesmí být z hlediska budoucnosti a rozvoje naší společnosti i konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním měřítku podfinancováno. To předpokládá i důstojné a motivační příjmy učitelů i nepedagogických pracovníků, kteří v našich školách pracují.

5. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, který prosazuje prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel i premiér Petr Fiala (ODS) se v minulém týdnu opakovaně vyslovili pro urychlené přijetí Ukrajiny do EU. Hnutí SPD tento nebezpečný názor nesdílí a máme pro to mnoho důvodů a argumentů. Jde hlavně o to, že Ukrajina naprosto nesplňuje drtivou většinu přístupových podmínek pro budoucí členské státy EU, které jsou vyjádřeny v tzv. kodaňských kritériích. Jedná se například o nedodržování práv národnostních menšin na Ukrajině (hlavně v případě ruské a maďarské národnostní menšiny) ze strany tamních státních a vládních orgánů, o neexistenci právního státu a nezávislé justice či o všudypřítomnou korupci.

V neposlední řadě jde i o to, že do EU by neměl být přijat stát, na jehož území probíhá válka, jak kromě nás správně upozornil i maďarský premiér Viktor Orbán. Pokud by Ukrajina vstoupila do EU, stala by se pouze rekordním příjemcem dotací a levná ukrajinská pracovní síla by zaplavila evropský pracovní trh a snížila mzdy, což by se obzvlášť silně dotklo České republiky, která by se v důsledku přijetí Ukrajiny stala v rámci EU tzv. čistým plátcem. Pokud se hnutí SPD stane součástí příští vlády, bude tvrdě prosazovat odmítavý postoj k přijetí Ukrajiny do EU.

6. Odsuzujeme hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael.

Hnutí SPD tvrdě odsuzuje hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael. Plně a jednoznačně podporujeme právo Izraele na sebeobranu. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje! Hamás minulou sobotu zaútočil z palestinského autonomního Pásma Gazy, které ovládá, na stát Izrael tisíci raketami a útoky ozbrojených komand na izraelská města a osady.

Hamás zavraždil a unesl stovky izraelských vojáků i civilistů, mnoho z nich drží v Pásmu Gazy jako rukojmí. Tuto agresi podpořili i představitelé tzv. Palestinské autonomní správy ze Západního břehu Jordánu, což je palestinská vláda (hnutí Al-Fatáh), masivně politicky i finančně podporovaná mj. ze strany EU.

Útoky palestinských teroristických organizací na stát Izrael, ke kterým se v neděli přidalo i libanonské hnutí Hizballáh, nejsou navíc ničím novým, provázejí jeho existenci od samého počátku. Hnutí SPD pevně stojí při občanech státu Izrael v těchto těžkých chvílích. Česká vláda by dle našeho názoru měla jako jasný symbol naší podpory státu Izrael neprodleně přemístit české velvyslanectví z Tel Avivu do hlavního města Izraele Jeruzaléma, což již měla dle názoru SPD učinit dávno.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kubisková (Přísaha): Postavil se supermarketu. Víc takových statečných farmářů

8:04 Kubisková (Přísaha): Postavil se supermarketu. Víc takových statečných farmářů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k farmě Luční dvůr v Bartošovicích.