V Olomouci se uskuteční referendum ohledně hazardu

01.12.2014 20:25

Možnost dát najevo svůj postoj k regulaci hazardu na území města budou mít obyvatelé Olomouce v referendu už v pátek 12. prosince.

V Olomouci se uskuteční referendum ohledně hazardu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Herna, ilustrační foto

Nepočítáme-li místní referenda o oddělení částí Olomouce (v Samotiškách, Bystrovanech, Křelově či Nemilanech), která proběhla v 90. letech minulého století, jde skutečně o první lidové hlasování týkající se všech obyvatel města. A jeho představitelé vzkazují, že o názor Olomoučanů stojí.

Zastupitelstvo města Olomouce na základě návrhu přípravného výboru a v souladu se zákonem o místním referendu na svém zasedání dne 15. 9. 2014 usnesením rozhodlo o vyhlášení místního referenda na území statutárního města Olomouce o otázce:

„Souhlasíte s tím, aby statutární město Olomouc učinilo veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n), a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to na celém svém území?“ s možností odpovědi ANO/NE.

Petici podepsalo přes osm tisíc lidí

Návrh na konání místního referenda podepsalo celkem 8175 oprávněných osob. Zastupitelstvo v novém povolebním složení pak 10. listopadu letošního roku podpořilo účast v místním referendu deklarací a schválením informační kampaně, která by měla k urnám přivést co nejvíce lidí. „Městské zastupitelstvo př?alo deklaraci, v níž občany vyzvalo k využití svého práva v referendu hlasovat, a dalo tak občanům Olomouce najevo, že je jejich názor zajímá a chtějí jej znát. Čím více občanů se do hlasovacích místností dostaví, tím větší váhu v referendu učiněné rozhodnutí bude mít,“ říká Michal Krejčí, zmocněnec přípravného výboru občanské iniciativy Olomouc bez hazardu a zároveň městský zastupitel za klub Občané pro Olomouc.

Město omezilo hazard vyhláškou už loni

Regulaci hazardu už přitom loni v únoru podpořilo zastupitelstvo schválením obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her, kterou podstatně omezilo počet adres, v nichž se hazard provozuje. Na základě této vyhlášky se postupně snižuje počet heren po celém městě, přičemž do konce letošního roku jich zůstane v provozu pouze polovina z původních 113.

Radnice zvolila strategii postupného vymístění heren z kritických lokalit na celém území města s cílem omezit negativní jevy spojené s patologickým hráčstvím. Současně s tím chtěla koncentrovat hazard do menšího počtu větších provozoven, kde je možná důslednější kontrola veřejného pořádku a dodržování zákazu hry mladistvých. I z tohoto důvodu byl seznam rozšířen o dvě provozovny, budovu Hodolanského divadla a Galerii Šantovka. Iniciátorům petice pro vypsání místního referenda ale toto částečné omezení nestačilo a žádají „nulovou toleranci tvrdého hazardu“.

Regulace, nebo zákaz?

Že je hazard nebezpečným fenoménem přinášejícím řadu negativních jevů, se shodne drtivá většina lidí. Vedle léčby závislosti k němu patří třeba rozpad rodin, ztráta zaměstnání a další sociální dopady, jakož i zvýšená kriminalita a snížený pocit bezpečí. Otázkou tedy zůstává jen to, do jaké míry je třeba tento jev regulovat či zda ho dokonce nezakázat úplně. „Otázka v referendu je hodně striktní a má vést k tzv. nulové toleranci tvrdého hazardu. Pokud lidé svým hlasováním řeknou ANO, tak bude na zastupitelstvu, aby nulovou toleranci novou vyhláškou v Olomouci prosadilo. Následně lze i v souvislosti s plánovaným př?etím nového loter?ního zákona nastavit nové podmínky pro provoz hazardu v Olomouci. Začínalo by se od nuly a třeba formou veřejné soutěže, v níž by zájemce, který by nejlépe splnil předem stanovená kriteria, získal potřebnou „licenci“ na jedno či dvě kasina mimo obydlené území města. To by mohl být cílový stav,“ vysvětluje Krejčí.

Ačkoli přípravný výbor referenda tvrdí, že mu nejde o zákaz hazardu v celé významové šíři toho slova, ale o zásadní redukci tzv. tvrdého hazardu, který je představován výherními automaty (VHP) a videoloter?ními terminály (VLT), které se nacházejí v hernách a kasinech, otázka k referendu je formulována tak, že nabízí i jiný možný výklad. A právě úplný zákaz hazardu považuje většina zastupitelů za problematický. „Prosazujeme významnou redukci počtu heren. Úplný zákaz hazardu však považujeme za riskantní. Mohl by vést k nekontrolovatelnému přesunu do černých heren a na internet,“ říká Aleš Jakubec, předseda klubu zastupitelů TOP 09.

Obavy z úplného zákazu hazardu plynou nejen z možnosti vzniku nelegálních heren na území města, ale také z výpadku nezanedbatelného množství peněz, které momentálně z loterií a sázek do městské kasy plynou. „V uplynulých čtyřech letech jsme v zastupitelstvu učinili takové kroky, které vedly k výraznému snížení počtu heren ve městě. ODS je připravena znovu podpořit rozhodnutí, která budou znamenat jejich další redukci. Nejsme však pro absolutní zákaz, který by představoval každoroční výpadek sto milionů korun z rozpočtu města. Tyto peníze jdou bez výhrady na podporu projektů v oblasti sportu, kultury, sociálních záležitostí a dobrovolných hasičů. Absolutní zákaz by navíc vedl ke vzniku nelegálních heren a nepochybně tím i ke zvýšení kriminality ve městě,“ upozorňuje první náměstek primátora Martin Major. Pavel Grasse, lídr opozičního hnutí ProOlomouc, ale namítá, že tyto zisky města nemohou hazard ospravedlnit a vyvážit jeho morální a sociálně patologický dopad na společnost. Přesto ani on nenavrhuje úplný zákaz, ačkoli referendum vítá. „Programově podporujeme všechny formy participativního plánování, tedy plánování s aktivním přístupem občanů k rozvoji svého města. V programu komunální politiky máme pro nadcházející čtyři roky omezení hazardu v Olomouci na deset procent současného stavu. Zajímá nás většinový názor spoluobčanů a aktivně podporujeme vyhlášení místního referenda k regulaci hazardu. Uvítáme co největší účast občanů,“ říká Grasse.

Pochybnosti o položené otázce

Také zastupitelé z klubu KSČM podporují razantní regulaci provozování hazardu na území města omezením jeho dostupnosti, omezením a evidencí hrajících osob a především ve způsobu poskytování těchto služeb, ani oni však nesouhlasí s plošným zákazem. „Žádná prohibice, a to ukázaly na mnoha příkladech dějiny, nikdy daný problém nevyřešila, pouze jej převedla do ilegality, čímž jej zcela vymkla kontrole a umožnila mu nebývalý rozvoj,“ uvádí zastupitel Miroslav Marek a upozorňuje ještě na další problém: „Jsme přesvědčení, že občané mají mít možnost vyjádřit se k zásadním otázkám řízení města, ale otázka navržená do referenda je pro většinu občanů nesrozumitelná, protože vyžaduje pečlivé studování zákona, aby bylo možné určit, čeho se vlastně týká. Také formulace „učinilo veškeré kroky“ umožňuje mnoho výkladů a pohledů na tuto problematiku a nepovede k jednoznačnému rozhodnutí.“

Podobné obavy vyjadřují i jeho kolegové z KDU-ČSL: „Jsme dlouhodobě pro přísnější regulaci hazardu, jak na městské, tak celostátní úrovni. Mám ale obavu, že nešťastně položená otázka v referendu, požadující absolutní zákaz všeho, co zákon považuje za hazardní hry, může v případě nízké účasti voličů, nahnat vítr do plachet provozovatelům a zastáncům neregulace hazardních her,“ uvádí náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Na nesrovnalosti ve formulacích původní otázky k referendu a následné deklarace předložené ke schválení prvnímu zasedání zastupitelstva upozorňuje i primátor města Antonín Staněk: „Za ČSSD mohu říci, že jsme vždy podporovali opatření směřující k regulaci hazardu v Olomouci, a proto jsem rád, že i deklarace Zastupitelstva města Olomouce hovoří o regulaci hazardu a nikoli o jeho zákazu, jak zní otázka pro místní referendum. Zdá se, že i iniciátoři tohoto referenda pochopili, že otázka, jak je pro referendum položená, není dobrá a svůj postoj zmírňují.“

Má hazard regulovat stát, nebo obec?

Ačkoli ministerstvo financí v průběhu letošního roku avizovalo schválit novelu loter?ního zákona, která měla původně vstoupit v platnost od začátku příštího roku, ohrožen je dokonce i termín červencový, na který bylo její schválení odsunuto. V tuto chvíli se zdá, že ministerstvo financí tuto novelu zcela stáhne z projednávání ve sněmovně. Od 1. ledna roku 2016 by totiž měl vstoupit v platnost zcela nový loter?ní zákon, který nastavuje pravidla provozovatelům hazardu zcela jinak než návrh zmíněné novely. Zásadně by se tak měnila pravidla dvakrát v průběhu půl roku. Ani př?etí a účinnost tohoto zákona však nejsou jisté, a obce a města tak využívají možnosti regulace hazardu na komunální úrovni. V Olomouci se k další regulaci v předvolební kampani hlásila většina kandidujících stran a hnutí a nová radniční koalice si tento slib vtělila i do koaliční smlouvy. „Hazard je závažný celospolečenský problém, který nemůže být vyřešen pouze a výhradně na úrovni samosprávy, ale měl by být řešen na úrovni státu zákonem,“ namítá opoziční zastupitel Miroslav Marek.

Stejně tak uvažují i členové hnutí ANO, kteří jsou rovněž pro vyšší regulaci hazardu na celostátní úrovni. „Na ministerstvu financí připravujeme zákon zavádějící finanční limity, které může jednotlivec prohrát, a především registr vyloučených hráčů, tedy například příjemců dávek v hmotné nouzi či neplatičů alimentů,“ uvedl Miroslav Žbánek (ANO 2011).

Nový loter?ní zákon by měl také zdanit internetový hazard nebo zavést centrální informační systém, díky kterému by měl stát přehled o všech přístrojích i dalších typech her.

Přesto podle Žbánka klub zastupitelů ANO podporuje konání referenda na toto téma v Olomouci. „Zároveň ale cítíme zklamání, že referendum neproběhlo zároveň s říjnovými komunálními volbami. Vyšší účasti by to určitě prospělo. Věřím, že rada města učiní maximum pro jeho účinnou propagaci, jak jsme požadovali,“ říká Žbánek.

Platnost a závaznost referenda

Přípravný výbor žádal, aby se lidové hlasování na toto téma konalo zároveň s říjnovými komunálními volbami. To by ovšem znamenalo, že by se referendum muselo konat ve stejnou dobu jako volby, tedy po dva dny. Musely by být ustanoveny dvě okrskové komise souběžně a pro každé z těchto hlasování vyhrazena samostatná místnost s příslušným vybavením (volební urny, zástěny – prostory pro úpravu hlasovacích lístků) a odměny členů okrskových komisí nikoli za jeden den, jak tomu bude v prosincovém termínu, ale za dva dny. V samostatném termínu může město využít vybavení a prostory používané pro běžné volby.

Vzhledem k tomu, že ke komunálním volbám v Olomouci nakonec přišlo necelých 32 % voličů, bylo by referendum i tak neplatné. K platnosti místního referenda je potřeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob. Rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob a hlasovalo-li pro ně alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Ani samotní iniciátoři referenda nevěří, že by k urnám přišel dostatečný počet voličů. „Vzhledem k tomu, že prakticky všechny zkušenosti s obdobnými referendy, jež se v jiných obcích a městech konaly mimo termíny řádných voleb, vypovídají o slabé účasti, tak výsledek referenda nebude platný a právně závazný. Bude však jasným vyjádřením vůle a přání občanů, k němuž by nová radnice a zastupitelstvo měly při další regulaci hazardu přihlížet. Je tedy na nás občanech Olomouce, abychom se k referendu dostavili a svým politickým zástupcům vyslali jasný signál,“ uzavřel Michal Krejčí.

Jakým způsobem se k výsledku hlasování v referendu zastupitelé postaví, zatím není jasné. Otázka položená v referendu požaduje, aby město Olomouc učinilo veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování hazadru. V případě platnosti a závaznosti výsledků místního referenda připadá v úvahu jako jeden z kroků i změna obecně závazné vyhlášky, avšak její konečná podoba bude vždy záležet na zastupitelstvu. Výsledek místního referenda tak bude pro město představovat výrazný návod, jak k problematice hazardu přistupovat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: olomouc.cz

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtmanka Stráská: Dráha na letišti v Plané bude zprovozněna dříve

22:36 Hejtmanka Stráská: Dráha na letišti v Plané bude zprovozněna dříve

Vedení Jihočeského kraje se dohodlo se zástupci společnosti Hochtief, která je zhotovitelem stavby M…