Okamura a Gazdík: Cizinci, připravte se. Novela zákona bude tvrdá

10.08.2011 4:38 | Zprávy

V ČR za posledních dvacet let vzrostl počet trvale žijících cizinců, aniž je dostatečně posuzován jejich přínos pro naší zemi. "Mnozí se tak stávají přítěží a inkasují sociální dávky. Neřešení tohoto problému přinese sociální napětí ze strany majoritní české populace, tak jako jsme tomu již svědky v mnoha zemích západní Evropy," upozorňuje na možná rizika spojená s ekonomickou migrací cizinců Tomio Okamura. A jelikož se podílí spolu s poslancem Petrem Gazdíkem na vzniku novely cizineckého zákona, přiblížil ParlamentnímListům.cz některé své pracovní vize a myšlenky, se kterými v novele počítá.

Okamura a Gazdík: Cizinci, připravte se. Novela zákona bude tvrdá

"Je problémem, že většina cizinců, která v Česku žije, u nás pracuje minimálně zčásti načerno. Přínos těchto cizinců pro ČR je tedy nejen malý, ale v mnohých ohledech záporný," popisuje jeden s negativních jevů Tomio Okamura.

A uvádí možné řešení s připomínkou, že se vztahuje pouze na ekonomickou migraci. Humanitární a politické případy řeší azylový zákon, který stojí zcela jinde, než navrhovaná novela zákona cizineckého.

Čtěte také:

"Měl by se zavést režim fungující v zemích s vysokým podílem pracujících cizinců - tedy jako je například Kuvajt, Spojené arabské emiráty. Tyto země jsou maximálně otevřené a vstřícné pro každého práceschopného cizince. Ovšem na druhou stranu si přísně hlídají, aby země a její dědictví, zůstalo pod kontrolou původních obyvatel. Pobyt cizinců tam proto funguje na principu: máš-li tu práci pracuj, nemáš-li, vrať se," řekl Okamura pro ParlamentníListy.cz.

Dlouhodobý pobyt - jen když bude cizinec vydělávat a platit daně

Dalším důležitým bodem, kterému se v návrhu novely Okamura s Gazdíkem věnují, je udělování dlouhodobého pobytu.

"Naší zemi by prospělo udělovat cizincům v zásadě pouze dlouhodobé pobyty. Ty se dávají na rok a dosud se po pěti letech většinou automaticky přeměňují na trvalý pobyt. To však není dobře a mělo by se pozměnit," varuje Okamura.

Podle něj by se dlouhodobé pobyty měly udělovat pouze v případě, že je tu dotyčný cizinec zaměstnaný či podniká a prokazatelně také platí daně do státního systému.

Čtěte také:

"Dlouhodobý pobyt by se obnovoval každý rok, flexibilně by se posuzovalo, zda-li cizince skutečně v naší zemi potřebujeme. Především by se tak činilo na základě prokázání oficiálního příjmu - tedy z . daňového přiznání dosahujícího určité výše. Ta by byla odvozena od průměrné mzdy v uplynulém roce. Konkrétní výše je ještě věcí diskuze, avšak podstatným faktorem je plusový přínos pro stát.Já v pracovní verzi spolu s Petrem Gazdíkem navrhujeme k diskusi příjem ve výši alespoň dvou třetin průměrné měsíční mzdy v zemi," uvedl další konkértní návrhy Tomio Okamura.

Skončí pracovní poměr nebo živnost? Skončí také pobyt v Česku...

Pro cizince by tak mohla v nejbližší budoucnosti začít platit i další ne právě asi vítaná novinka. Tou by bylo automatické ukončení povolení k dlouhodobému pobytu při ukončení živnosti zaměstnání, za jehož účelem bylo vydáno. To se dnes neděje. Pobyt by byl ukončen také cizincům, kteří by přestali odvádět stanovenou výši daně.

Čtěte také:

Pokud projde návrh novely cizineckého zákona, znamenalo by to ovšem i další zásadní změny.

Dítě dvou cizinců nezíská zcela automaticky dlouhodobý pobyt, ani občanství

Například při žádost dítěte či rodiných příslušníků cizince o povolení k pobytu, který má dlouhodobý pobyt v ČR, nebude k tomuto nijak přihlíženo a bude se vše posuzovat jako každá jiná nová žádost.

"Vnímejme, že cizinec k nám přijel vydělat peníze, se kterými potom odjede domů. Práce nesmí být záminka pro trvalého přistěhovalectví. Obdobou je český montér v USA nebo Bahrajnu. Také nikdo nedá dlouhodobý pobyt i jeho rodině," prozradil ze svých ideí dále Okamura ParlamentnímListům.cz.

Čtěte také:

Dodal, že pochopitelně by však neměl být problém pro rodinu vyřídit turistický pobyt a průběžně ho prodlužovat. "Z humánního pohledu pak není problém - rodinu si může každý přivézt, ale bez jakýchkoli nároků k českému státu," myslí si Tomio Okamura.

Cizinci by se mohli balit, i pokud vzroste nezaměstnanost

Návrh novely cizineckého zákona také pamatuje na situaci, kdyby v zemi překročila nezaměstnanost určitou mez.

"V případě, že hranice nezaměstnanosti v Česku překročí určitou hranici, stát již nebude za žádných okolností dlouhodobé pobyty prodlužovat a ukončí cizincům pobyt. Výjimku by tvořily pouze prokazatelně u nás nedostatkové odborné a specializované profese," pokračuje ve výčtu plánovaných změn v cizinecké politice Okamura.

Čtěte také:

Pamatováno je i na děti narozené cizincům na území České republiky (jsou-li oba rodiče cizinci, kteří mají dlouhodobý pobyt). Ani ty by neměly nárok na státní občanství či trvalý pobyt - pouze na dlouhodobý pobyt. A ten by byl ukončen podle toho, pokud by rodiče překročili status.

"Dlouhodobý pobyt by skončil cizincům také, pokud by spáchali jakýkoli trestný čin či závažnější přestupek," vysvětluje své vize, na kterých se shoduje i s Petrem Gazdíkem Okamura.

Trvalý pobyt pro cizince? Jen výjimečně, za peníze a ne automaticky po pěti letech

Podle něj zcela zvláštní kapitolu v novele cizineckého zákona musí zaujmout i udělování trvalého pobytu cizincům. To, že cizinec nyní získává právo požádat o něj po pěti letech dlouhodobého pobytu, a často ho také získává, by se mělo výrazně zpřísnit.

"Udělovat by se měl pouze výjimečně - například majiteli prosperující firmy, která má sídlo na území ČR. A k tomu po zaplacení velmi vysokého správního poplatku. Tento poplatek v řádu minimálně kolem milionu korun by byl náhrada za absenci podílu na budování veřejných statků, na kterém se po tisíciletí podíleli původní obyvatelé a jejich předci. Tedy naši i vaši dědové a babičky. Podmínkou by byla i řádná zkouška z češtiny. I když už toto sice platí, víme, jak často jsou školy zkorumpované a zkoušky udělují za peníze, bez skutečných znalostí," varuje před nedůsledností Okamura.

Sňatek také záruku trvalého pobytu dávat nebude

Stejné podmínky pak bude muset splnit i cizinec po sňatku s občanem ČR. To znamená, že ani po sňatku by neměl mít nikdo automatický nárok na trvalý pobyt.

Pokud se někomu zdají předchozí návrhy přísně, ještě přísnější by byl Okamura s Gazdíkem podle svých návrhů novely cizineckého zákona, při udělování státní občanství.

"Udělovat by se mělo pouze ve skutečně mimořádných případech, které je potřeba individuálně posoudit. Žádost by mohla být podána nejdříve po deseti letech, podmínkou by bylo prokázání nadprůměrného oficiálního příjmu minimálně posledních pět let. Tito žadatelé by se museli prokázat perfektní znalostí češtiny na úrovni střední školy. Státní občanství by pak mohlo být udělováno výjimečným osobnostem, které jsou přínosem samy o sobě. To by byli například lidé - jako jsou nositelé Nobelovy ceny, vědci, spisovatelé, umělci, zlatí olympijští medailisté," popsal představu Tomio Okamura.

Mají trvalý pobyt v Česku - budou prokazovat zpětně své příjmy?

Asi nejkontroverznější částí navrhovaného zákona je to, že by stávající držitelé trvalých pobytů museli doložit, že jejich oficiální příjem je od platnosti zákona na stanoveném minimu.

"Pakliže tomu tak nebude, došlo by ke zrušení trvalého pobytu. Zde jsme si však vědomi toho, že je nutné získat právní stanovisko, o které by bylo možné se opřít. Zajímavé by bylo prověřit příjmy trvale zde žijícíh cizinců zpětně. To by mělo být snadno dohledatelné na finančních úřadech," pokračoval dále Okamura.

Viceprezident Asociace cestovních kanceláří, majitel cestovní kanceláře, podnikatel Tomio Okamura je Čechem, hrdě se k Češství hlásí. A to i přesto, že mu mnozí vyčítají jeho nepřehlédnutelné asijské rysy po otci, který byl Japonec. Okamura však tvrdě, ostře a velmi otevřeně kritizuje mnohé negatvní jevy ve společnosti - včetně rizika narůstající xenofobie a rasismu.

"Je nutné mluvit o problémech otevřeně, být politicky nekorektní a řešit je, dokud to jde. Pokud se budeme tvářit, že tu nejsou a mluvit o nich jen někde šeptem v ústraní, bude stále víc v lidech bublat nenávist, zloba a jevy jako je xenofobie či rasismus se rozrostou do velikosti, kterou bude velmi téžké zvládat. Vidíme to v jiných evropských zemích, a měli bychom tomu předcházet. I proto, že jsem sám byl kvůli svým asijským rysům terčem xenofobních i rasistických ataků, se domnívám, že moc dobře vím, jak je toto riziko vážné a nesmí se podcenit. Proto o něm mluvím a snažím se situace pojmenovávat tak, jaké jsou. I proto jsem inicioval vznik nového cizineckého zákona. I když tuším, že tím proti sobě můžu popudit různé cizinecké mafie a třeba si budu muset pořídit i ochranku. Je však nezbytné problémům s cizinci a imigranty předejít," uzavřel pro ParlamentníListy.cz Okamura.

Čtěte také:

Závěrem je nutné dodat, že zmiňovaná verze novely cizineckého zákona ještě musí projít dalšími jednáními - zatím s ní byl seznámen pouze ministr práce a sociáních věcí jaromír Drábek (TOP 09), podporu má i od Starostů. Teď čeká Tomia Okamuru a Petra Gazdíka jednání  s ministerstvem vnitra. Pokud nebudou zásadní připomínky, do legislativního procesu by tato navrhovaná změna zákona měla jít na konci tohoto roku.

To, že dojde k určitým změnám a možná i zcela zásadním, tedy vyloučeno není.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Alena Hechtová

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Přijde a začne vyhrožovat? Politici si podali Foltýna

4:44 Přijde a začne vyhrožovat? Politici si podali Foltýna

Kdo nejde s námi, jde proti nám. Výhrůžky. Jako za Klementa Gottwalda. Takové a další komentáře padl…