Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Dodatek článku Podporu fašismu na Ukrajině

Nevím, ale mně vadilo bombardování Kosova i jeho uznání. Nicméně vím, že někdy realita je odlišná od přání politiků, kteří se musejí rozhodovat před "násilnou" cestou či před diplomacií. V tom je úkol politiků, aby dobře odhadli politické a reálné možnosti pro soft power či hard powe. Vzpomínám si, že dlouhodobé obléhání Sarajeva bylo také velmi ne

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

dotaz na Vaši odpoved podpora fašismu na ukrajině

Součástí jakékoliv takto pojaté akce je i úloha zpravodajských služeb, a to nejen těch domácích, ale i zahraničních. V případě událostí na Majdanu šlo ještě o to, zda tam nehrála svoji úlohu i desinformace, ať již z vlády či demonstrujícíc. Stačilo si srovnat veřejné informace z ukrajinských či světových sdělovacích prostředků , přímé záběry či záb

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Podporu fašismu na Ukrajině

 Nemohu s Vaším názorem souhlasit. ČSSD odsuzuje nejen fašismus, ale i komunismus. Jako jediná sociálně demokratická strana z bývalého východního bloku nevznikla transformací komunistické strany, ale vznikla svojí obnovou v listopadu 1989. Zřejmě sledujete pouze pravicová média, protože jinak musíte slyšet a vidět, že ČSSD odsuzují nacionálně

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Podpora fašismu na Ukrajině

 Na podobnou otázku jsem již odpovídal.Předně, Rusko pokračuje v dezinformační kampani vůči ukrajinským představitelům.ČSSD je demokratickou stranou,která respektuje mezinárodní a lidská práva.Je také stranou solidární a nevidím žádný problém,když vláda podpoří ošetření zraněných Ukrajinců či podpoří ekonomiku Ukrajiny.Pokud existují fašisti č

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Poraďte pane poslanče,

 Současná nezaměstnanost jde na vrub předchozích pravicových vlád.Současná vládní koalice vládne několik týdnů Jsem přesvědčen a první kroky vlády tomu nasvědčují, že dojde ke zlepšení zaměstnanosti.Nemohu souhlasit s vaším tvrzením, že jsme vyhnaly zaměstnavatele či že živnostníci jsou naši nepřátelé.Naopak ČSSD podporuje investory a aktivní

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

minimální mzda

 Dnes jsem napsal kolem zaměstanosti a odměňování článek, který najdete i na tomto webu. Minimální mzda by měla být v takové výši, aby lidé, kteří ji berou, již nemuseli chodit pro další sociální dávky a měla by zajišťovat běžnou životní úroveň. Rozhodně by však měla být vyšší než součet jakýchkoliv sociálních dávek. To kvůli motivaci pracovat

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

jak sjednotit stranu?

 Děkuji za přání, kterého si velmi vážím. Můj postoj je dlouhodobý a je dán tím, že se k nikomu nelísám a mám své názory. Otázka, jak sjednotit stranu je ta nejobtížnější. Protože každý ze straníků je limitován platnými Stanovami ČSSD, volebními řády, organizační strukturou a také sílou členské základny. To, co je nutné je, aby si každý člen u

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

konference ČSSD

 Hezký den,osobně si nemyslím, že Vámi zmíněné tři důvody jsou ty nejpodstatnější. Jsem totiž přesvědčen, že je nutno hodnotit dlouhodobý vývoj v ČSSD a ne události posledního období. Problémem ČSSD je dlouhodobě nejednota uvnitř strany, daná nikoliv programovými rozporami, ale spíše osobními ambicemi jednotlivců. A dalším důležitým prob

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

NATO

 Na téma 15. let České republiky jsem napsal článek na můj web i web ČSSD. Takže na Vaši otázku odpovím stručně, ano vstup ČR do NATO je pro naši zemi přínosem. A to nejen z bezpečnostního hlediska, ale i z pohledu hodnotového ukotvení v transatlantické alianci. Co se týče aktuální otázky, jsem přesvědčen, že události na Ukrajině a bezpečnostn

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

referendum

 Ano zákon o obecném referendu předloží současná vláda.Termín bude dle legislativního plánu vlády,který se teprve tvoří.Ale byl bych rád,aby k tomu došlo již v letošním roce.Já osobně zákon podporují a podpořím.

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

tak šetříme, nebo nešetříme

 Pokud mohu mluvit sám za sebe,tak já se nikým nenechám oblbnout.Jako dlouholetý člen Výboru pro obranu a také dlouholetý zpravodaj rozpočtu ministerstva obrany,poukazují na problémy naší armády i celého resortu.Sám jste některé popsal.Také v řadě mých článků popisují současný stav AČR.Co se týká novel branných zákonů, podle mého hodnocení neř

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Nedalo mi to, co vy na to?

Přiznám se, že na Vaši otázku v současné době nemám odpověď, protože do hlavy nového pana ministra obrany nevidím. Měl jsem tu čest hovořit včera s velvyslancem ČR v NATO panem Jiřím Šedivým, který vedl tým Bílé knihy o obraně. Ten vyjádřil skepsi nad současným řízením MO a také nad vlastním zněním Vámi zmiňovaných zákonů. Já osobně mám řadu konkré

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Vážený pane poslanče.

Souhlasím s Vámi a jsem proti souběhu placených funkcí. Vždy je na tom daném politikovi a posléze na voliči, jak ohodnotí práci toho kterého politika. Já jsem zastupitelem města od roku 1994 a poslancem od roku 2002. Ale jako poslanec nejsem ani uvolněný ani neuvolněný starosta či místostarosta, nejsem členem rady města či komisí. Jsem ale předsedo

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

předseda ČSSD

Kardinální otázkou je, jakým způsobem a kdo bude hodnotit, zda je pan Bohuslav Sobotka skutečně silným premiérem. Osobně si myslím, že o tom rozhodne zejména čas, který ukáže, zda jeho vláda bude dobře vládnout ku prospěchu občanů České republiky. Silný premiér není přece ten,kdo vydává silná prohlášení (jako třeba expremiéři Paroubek či Topol

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

ale, když navýšíte...

 Ano, máte pravdu, že po úpravě zákona se do výsluh počítá pouze základní plat. Je zřejmé, a to i z důvodu současné výše mandatorních výdajů, že by se s nárůstem základního platu upravily výsluhové příspěvky či odchodné. Ale to si myslím, že není až tak velký problém. Problémem je, že existuje značný nepoměr v platu "bojovníka" a vojáků, kteří

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

p. Babiš nepřidá policistům a dalším

 Předložený návrh novely zákony o vojácích z povolání opravdu obsahuje Vámi zmiňované částky. Celkem by se jednalo o navýšení osobních výdajů o cca 1,5 miliardy korun za rok, k tomu přibudou další náklady na budoucí výsluhový příspěvek. Já osobně dlouhodobě usiluji o dvě věci. Tou první je sjednocení platových systémů ve státní a veřejné správ

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

výsluhy zaměstnanců

 Hezký den, zřejmě jste špatně hledal nebo jste krátkou pasáž přehlédl.Ve svém vystoupení ke služebními zákonu jsem o souběhu výsluh a platu hovořil.Naleznete jej na www.psp.cz pod mým jménem a pod řeč ve sněmovně.Pouze mě mrzí, že jste mě opět zaškatulkoval tam, kam nepatřím.

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

výsluhy zaměstnanců...

Osobně si to nemyslím. Již v roce 2003 jsem navrhoval omezení výplaty výsluh, ale můj záměr neprošel. Dnes v rámci prvního čtení služebního zákona se o tom zmíním také. jsem přesvědčen, že výsluhový příspěvek je koncipován proto, aby příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojených sil  měl snadnější možnost se zaměstnat po ukončení služebn

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

reakce na článek

děkuji za připomínky k novele zákona. Máme řadu připomínek a budeme muset na Výboru pro obranu vše důkladně probrat, abychom i s vaničkou nevylili dítě. Novela jde správným směrem, ale důležitý je stejný přístup ke všem vojákům. doposud tomu tak nebylo. Co se týká navýšení platů, nemám s tím problém pokud ovšem dojde k větší diferenciaci pro ty, kt

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

novela zákona o vojácích

 Chci zdůraznit,že návrh zákona ještě doufám bude projednáván Výbor pro obranu.Zákon sice směřuje dobrým směrem,ale prozatím nedostatečně.Zákon hodlá zlepšit postavení vojáků na trhu práce,ale opravdu nezvyšuje výši miniaturních výdajů.Osobně se domnívám,že je spíše nutno přehodnotit ohodnocení vojáků v rámci stávajících prostředků v platech.A