Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

výsluhy zaměstnanců

 Hezký den, zřejmě jste špatně hledal nebo jste krátkou pasáž přehlédl.Ve svém vystoupení ke služebními zákonu jsem o souběhu výsluh a platu hovořil.Naleznete jej na www.psp.cz pod mým jménem a pod řeč ve sněmovně.Pouze mě mrzí, že jste mě opět zaškatulkoval tam, kam nepatřím.

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

výsluhy zaměstnanců...

Osobně si to nemyslím. Již v roce 2003 jsem navrhoval omezení výplaty výsluh, ale můj záměr neprošel. Dnes v rámci prvního čtení služebního zákona se o tom zmíním také. jsem přesvědčen, že výsluhový příspěvek je koncipován proto, aby příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojených sil  měl snadnější možnost se zaměstnat po ukončení služebn

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

reakce na článek

děkuji za připomínky k novele zákona. Máme řadu připomínek a budeme muset na Výboru pro obranu vše důkladně probrat, abychom i s vaničkou nevylili dítě. Novela jde správným směrem, ale důležitý je stejný přístup ke všem vojákům. doposud tomu tak nebylo. Co se týká navýšení platů, nemám s tím problém pokud ovšem dojde k větší diferenciaci pro ty, kt

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

novela zákona o vojácích

 Chci zdůraznit,že návrh zákona ještě doufám bude projednáván Výbor pro obranu.Zákon sice směřuje dobrým směrem,ale prozatím nedostatečně.Zákon hodlá zlepšit postavení vojáků na trhu práce,ale opravdu nezvyšuje výši miniaturních výdajů.Osobně se domnívám,že je spíše nutno přehodnotit ohodnocení vojáků v rámci stávajících prostředků v platech.A

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Sobotka

 Jsem přesvědčen,že B.Sobotka bude velmi dobrým předsedou vlády.Zejména proto,že je zkušeným politikem,který již ve vládě zasedal. A také proto,že se významně podílel na programových prioritách sociální demokracie.Tak jak se osobně postavil k řešení nedávných vnitrostranických problémů mě zároveň utvrzuje v tom,že dovede být i dostatečně tvrdý

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

PROČ?

Jak jsem již řekl, vytvoření soudcovské komory podpořím. Určitě se o jejím možném prosazení budu bavit se členy PK ČSSD a s paní ministryní spravedlnosti v demisi. Nechci tady a teď slibovat, že se mi to podaří, protože chci znát odborné názory těch, kteří se problematikou zabývají. Ale rozhodně souhlasím s tím, že nezávislost soudců garantova

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

PROČ?

Odpověď na otázku proč je tomu tak je velmi složitá. Zřejmě překotné události devadesátých let, kdy právo pokulhávalo za ekonomikou a vytvořilo divnou situaci v celé společnosti. Všichni občané by měli dodržovat zákony ČR. Pokud se to neděje, pak je problém i v nedostatečné kontrole. pokud se takto chovají orgány činné v trestním řízení či soudy, p

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Dobrý večer,

Obecně ve vládě nemusí být zvolení politici - poslanci. Základem je, zda vláda dostane či nedostane důvěru  poslanecké sněmovny, která vzešla ze svobodných a demokratických voleb. Na tom, zda politickou stranu ve vládě reprezentuje politik vzešlý z voleb či nikoliv je věcí opravdu té které politické strany. Pokud budoucí premiér a pan preziden

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Poctivá politika.

 Nejen jako volební lídr, ale jako dlouholetý člen ČSSD znám drtivou většinu členů. Sociální demokracie jako demokratická strana pracuje podle svých Stanov ČSSD a také podle volebních řádů. Jako lídr kandidátky jsem nijak nemohl ovlivnit její sestavení, protože kandidáty za jednotlivé okresní organizace volil příslušný OVV ČSSD a celkovou kand

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Nechte toho!

 Zajisté jakékoliv dění v kterékoliv politické straně má vliv na volební výsledek. Politika je běh na dlouhou trať a kdo to neví, tak brzy také skončí. Problémem českých občanů i české politiky je zejména to, že se málo lidí o politiku zajímá. Nemyslím tím to, že sledují TV či čtou noviny. Myslím kontakt s politiky, které je zastupují. A to na

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Nechte toho!

 Demokracie je zajištěna vůlí voličů ve volbách. Tak jako právo každého občana se k dané záležitosti vyjádřit. Přelustrováni rozhodně nejsme. Problémem ovšem je, že přestože se voliči ve volbách vyjádřili, po nich většina z nich není s výsledkem voleb spokojena.

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

vyjednávání o vládě

Mimořádný sjezd by neumožnil novým kandidátům do vedení strany se vůbec představit, protože termíny jeho svolání jsou dané Stanovami ČSSD. Druhým problémem by bylo spíše vyjednávání o podpoře toho kterého kandidáta a sestavování vlády by muselo počkat. Z pohledu České republiky je daleko důležitější mít novou vládu a schválení státního rozpočt

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Myslíte si že ČSSD dělá dobře útěkem doprava ???

ČSSD je zodpovědnou demokratickou stranou. Voliči rozhodli jakou sílu má mít v poslanecké sněmovně. Pokud chce sociální demokracie splnit svůj předvolební program, pak jedinou možností je sestavit vládu s ANO 2011 a KDU-ČSL. Nemyslím si, že ČSSD jde doprava, protože pokud srovnám programy všech tří stran, pak jsou z 80% sociálně demo

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

důvěra

Důvěru od občanů jsem dostal dokonce po čtvrté. Byla to důvěra nejen od voličů ze Zlínského kraje, ale i od řadových členů ČSSD. Jsem ve vrcholové politice dosti dlouho na to, abych si dovedl představit jakoukoliv spolupráci, pokud tato spolupráce vede ve prospěch občanů České republiky. Já jsem osobně jako jeden z prvních odsoudil nemorální j

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Rozhádaná ČSSD

Stojím za předsedou ČSSD, protože chování některých představitelů naší strany je nemorální a odsouzení hodné. Zejména z důvodu zrady na členech a zejména voličích ČSSD. Pokud budu zvolen delegátem Sjezdu ČSSD, budu hlasovat ve prospěch demokratického vývoje uvnitř ČSSD i ve prospěch demokratického vývoje v České republice. Jsem člověk, kt

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

puč v ČSSD

Děkuji za gratulaci. Osobně podporuji předsedu B. Sobotku a odsuzuji pokus o puč uvnitř ČSSD. Zejména proto, že je nemorální a hlavně neuctivý vůči voličům a občanům naší země. Jsem přesvědčen, že B. Sobotka je dobrý a hlavně slušný lídr. Pevně věřím, že se podaří sestavit smysluplnou akceschopnou vládu, která bude prosazovat volební program ČSSD.

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Kam vede neustálé zvyšování mezd?

Obecně zvyšování mezd by mělo reagovat na zvyšování nákladů, včetně inflace. A to tak, aby se alespoň zachovala stejná životní úroveň. Vámi popisované příklady souvisejí nejen se zvyšováním mezd, ale i cen energií, služeb, poptávky po stavebních pozemcích apod. Podle studie z MPSV, zvýšení například minimální mzdy nezvyšuje nezaměstnanost, ale

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Vy jste chaoptický agent CIA vedený Urbanem ???

Nestydím se, protože jsem názor nezměnil. Již při prvém hlasování jsem hodlal hlasovat pro, ale z důvodu taktiky jsem byl přemluven, abych to nedělal. A protože při prvním hlasování scházely hlasy, tak mi bylo umožněno hlasovat pro při druhém hlasování. Agentem CIA nejsem a jsem sociální demokrat, který ctí závazky země vůči NATO a EU. Jinak V

Ing. Antonín Seďa