Volební soupeř Davida Ratha: Lidé z ČSSD se tolik bojí o místa…

12.06.2012 8:42

ROZHOVOR Lídr kandidátky občanských demokratů Raduan Nwelati ParlamentnímListům.cz popsal své pocity nad aktuální kauzou Davida Ratha. Pozastavil se i nad problémy Středočeského kraje.

Volební soupeř Davida Ratha: Lidé z ČSSD se tolik bojí o místa…
Foto: ddm-mb.cz
Popisek: Mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati
reklama

Pane primátore, jak vnímáte celou kauzu kolem zatčení Davida Ratha? Budete se snažit situaci využít při své kampani na středočeského hejtmana?

Kauza Davida Ratha je velice nešťastnou záležitostí pro celou Českou republiku, a nic na tom nemění fakt, že David Rath byl mým politickým soupeřem. Z té události přece nemohu mít radost, vždyť vrhá špatné světlo na celou politiku, a rozhodně to není tak, že by se všichni politici chovali jako bývalý středočeský hejtman. Co se týká kampaně, tuto kauzu rozhodně využívat nechci, jediné, co říkáme a připomínat budeme, je, že jsme na podezřelé a nestandardní postupy ve vedení Středočeského kraje upozorňovali po celou dobu vlády ČSSD za podpory KSČM.

Naše připomínky ale byly zastupiteli těchto stran vždy smeteny ze stolu. Já sám jsem podával trestní oznámení na několik podezřelých případů.  S celým týmem středočeské ODS máme připravenou konstruktivní kampaň, která rozhodně nebude založená na osočování našich politických soupeřů. Na náš slib, že z kauzy Davida Ratha se nebudeme snažit těžit, jsme na zastupitelstvu nezapomněli. To, že se zasloužil o rozvrat kraje, je prostě fakt a v souvislosti s tím, co se s touto nepříjemnou událostí stále objevuje, nejde tvářit se, že se nic nestalo.

Pokud byste se stal hejtmanem Středočeského kraje, co by bylo Vaší prioritou a proč?

Těch priorit je několik, nelze říci, že se zaměříme pouze na jednu oblast. Středočeský kraj je nejzadluženějším krajem v České republice, a to se musí změnit. Není možné se donekonečna zadlužovat, protože ty dluhy nás v budoucnu doženou, a jak to dopadá na úrovních států, se můžeme podívat na jih Evropy. Dále je potřeba lidem, kteří chtějí pracovat, práci nabídnout. Chceme proto vytvářet ve Středočeském kraji takové podmínky, aby se firmám u nás vyplatilo podnikat a mohly tak práci nabízet. Mou další prioritou je samozřejmě zdravotnictví. Nejen proto, že jsem původní profesí lékař.

Ve zdravotnictví se točí obrovské sumy peněz, a to znamená, ať se to někomu líbí, nebo ne, že jde o velký byznys. Zdravotnictví prostě není zadarmo. Naopak jde o velmi drahou činnost. Tím ale neříkám, že si lidé musí za základní péči platit. Jde především o to, nastavit toky těch obrovských peněz tak, aby se neztrácely v předražených zakázkách a nemizely na účtech podezřelých firem. Výběrová řízení musí být naprosto transparentní a z vlastní zkušenosti vím, že se oproti současné situaci dají ušetřit velké peníze, které pak mohou zdravotnická zařízení zpětně investovat do péče pro své pacienty, nebo je použít na lepší platy zdravotnického personálu, což dohromady jednoznačně zlepšuje servis pro nás všechny.

Fotogalerie: - Rathova kancelář

Lékárna U červeného orla, sídlo poslanecké kancelá...
Rathova kancelář sídlí v Havelské 14 spolu s různý...
Jednou z firem je i MEDON s r.o.
MEDON s r. o. pořádal mimo jiné i lékařská sympozi...
Podle zlých jazyků ČLK v době Rathova prezidentová...
Rathovu kancelář najdete o patro výše než MEDON s ...

Často citovaným problémem Středočeského kraje je doprava. Jak se na situaci s dopravou díváte Vy? Jaká řešení byste navrhoval?

Problém s dopravou má několik rovin. Jednou je stav našich komunikací, další takzvaná dopravní obslužnost. Mnohé komunikace ve Středočeském kraji jsou doslova ve zuboženém stavu a řidiči jsou oprávněně naštvaní. Jeden z problémů vidím v opravách našich silnic. Není možné, abychom každé tři měsíce záplatovali díry. Ty opravy musí být kvalitnější a firmy, které tyto práce provádějí, na ně musejí dávat záruky, a ne aby se jim vyplatilo stejné místo opravovat několikrát v krátké době, protože jim to kraj vždy znovu zaplatí. Naopak – nekvalitně odvedenou práci chceme postihovat. Současné technologie kvalitní opravy umožňují.

Druhou rovinou je problém dopravní obslužnosti. Ten se musí řešit především diskuzí.  Diskuzí s obcemi, ve kterých žijí lidé, závislí na veřejné dopravě, s provozovateli autobusových a vlakových linek, a hlavně je potřeba vést jednání ve spolupráci s Prahou, tak, aby systém dopravní obslužnosti Středočeského kraje na Prahu navazoval. Ale to říkáme na zastupitelstvu už dlouho.

Co si myslíte o současném dění ve středočeské ČSSD? Jaké důsledky by měla Rada a zastupitelstvo kraje podle Vás z kauzy vyvodit?

Současné dění ve středočeské ČSSD mi nepřísluší komentovat. To je jejich interní záležitost. Jiná věc je zodpovědnost středočeských radních. Bez nich by nemohlo dojít k tomu, k čemu došlo. Oni se prostě nemohou tvářit, že u toho nebyli, že o ničem nevěděli. Ke všem sporným a podezřelým zakázkám museli dát svým hlasem souhlas, a jak sám řekl jeden z radních za ČSSD Robin Povšík v rozhlasovém pořadu „Dvacet minut Radiožurnálu“, přestože se mu zdály některé případy zvláštní, přesto pro ně hlasoval. A to samé dělali i ostatní. Rada by prostě měla odstoupit, a to jsme také, jako středočeská ODS, navrhovali. Jak to dopadlo, víme všichni. Krajští zastupitelé za ČSSD svorně se zastupiteli KSČM tento návrh ani nepřipustili jako bod programu zastupitelstva. Tolik se bojí o svá místa.

Anketa

Ptáme se znovu: Myslíte si, že je David Rath vinen?

40%
60%
hlasovalo: 7450 lidí
Že by nikdo o krocích Davida Ratha nevěděl, si nemyslím. Už jsem zmiňoval, že spousty zakázek bylo podezřelých i radním za ČSSD, přesto pro ně hlasovali. A co se týká naší činnosti jako opozice, musím jednoznačně odmítnout, že bychom v kontrolní roli selhali. Ten, kdo byl někdy přítomen jednání středočeského zastupitelstva pod vedením Davida Ratha, mi potvrdí, že tam se žádná diskuze nepřipouštěla. Když jsme například měli na vedení kraje nepříjemné otázky a připomínky k podezřelým projektům, jednoduše si ČSSD a KSČM společně odhlasovali ukončení diskuze, vypnuli nám mikrofon a bod si schválili. Taková byla představa demokracie podle středočeské ČSSD a KSČM. A znovu chci připomenout, že tam nehlasoval sám David Rath. Navíc jsme podávali řadu připomínek a podnětů, včetně trestních oznámení. Že se nás nyní ČSSD snaží zatáhnout do celé kauzy tím, že jsme selhali jako opozice, jednoznačně odmítám. Oni vedli kraj, oni hlasovali, nás nikdo neposlouchal.

Vy sám již delší dobu upozorňujete prapodivné úpravy smluv v případu okolo obchvatu Mladé Boleslavi. Co konkrétně Vás na smlouvách zaráží a proč podle Vás nedošlo na jednání Zastupitelstva kraje ke schválení řešení tohoto podezření, domníváte se, že tak na Zastupitelstvu zůstává vše tzv. při starém?

Ze situace okolo tolik potřebné stavby severovýchodní tangenty opravdu nemám dobrý pocit. Přestože se na ní bude statutární město Mladá Boleslav finančně podílet, rada Středočeského kraje již dříve nerespektovala naše připomínky k zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby, kterou kraj vyhlásil na rychlo ještě 30. 3. 2012, tedy před účinností novely zákona o veřejných zakázkách, která zakazuje mimo jiné použít některé parametry pro omezení okruhu uchazečů. Administrátorem této zakázky je navíc společnost AVEZA s.r.o., která je vyšetřována policií právě pro ovlivňování zakázek. Na otevírání obálek nebyl přizván zástupce města Mladá Boleslav a podle informací, které mám, se do soutěže přihlásily pouze dvě firmy a k úspoře proti ceníkovým cenám téměř nedošlo. Město Mladá Boleslav chce mít proto možnost schválit zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. Chceme, aby komise obsahovala tři zástupce města, tři zástupce Středočeského kraje a tři ze státního fondu dopravní infrastruktury. Dále chceme mít právo určit si svůj stavební dozor, který společně se stavebním dozorem kraje bude dohlížet na provedení stavby tak, aby nemohlo dojít k odvedení nekvalitních prací. Jako město chceme také mít společně s krajem po skončení stavby právo podepsat předávací protokol, pro možnost uplatnění připomínek a požadavků na odstranění případných vad.

Krajský radní pro dopravu Robin Povšík na jedné straně apeluje na brzkou potřebu výstavby, ale na druhé straně nebyl schopen prosadit projednání smlouvy na některém z předchozích zastupitelstev kraje a nezajistil, aby byly do zadávací dokumentace zapracovány připomínky města. A když jsme chtěli toto projednat na posledním zastupitelstvu, sám Povšík stáhl tento bod z programu. Ano, jak říkáte, vše zůstalo zatím při starém. V každém případě jsem se ale rozhodl, že využiji svého práva a navrhnu tento bod k projednání na příští zasedání zastupitelstva Středočeského kraje a to bez ohledu, jestli to bude chtít vedení kraje řešit, nebo ne.

V úterý poslanec David Rath vystoupil před sněmovnou. Jak byste jeho vystoupení hodnotil, a domníváte se, že je správné, že vystoupil?

Jednoznačně to není nic, čím bychom se mohli chlubit. Ale stalo se a pan poslanec na své vystoupení měl podle zákona právo. Je tedy dobře, že mu vystoupení bylo umožněno. Co není dobře, je, že politik obviněný z korupce se nevzdá svého mandátu. To je výsměch voličům. Zvolili jste mě, a já si teď můžu dělat, co chci. Neumím si představit, že by se něco podobného stalo ve vyspělých demokraciích, například ve Velké Británii.

V současnosti se projednává novela zákona o rozpočtovém určení daní. Poslanec ODS Jan Florián navrhl, aby se nebralo velkým městům, ale aby se snížily finanční příspěvky pro kraje a ty aby šly obcím s tím, že starostové rozumí lépe místním problémům a že není dobré, aby museli žebrat na kraji o dotace. V současnosti nemají dostatek prostředků na investice a musejí leštit kliky na kraji, aby dostali dotace, a když je starosta z jiné strany, může být za to trestán. I řada starostů ODS si stěžovala, že Rath jim blokoval podepsání dotací. Co si myslíte o návrhu, že by část krajských peněz měla jít do rozpočtů obcí?

S tím souhlasím. Čím více máme dotací a přerozdělování, tím více máme prostoru pro korupci, přerozdělování peněz kamarádíčkům a známým. A když už se peníze někam pošlou, často se za to něco očekává. Navíc k tomu potřebujete další spoustu úřednického aparátu, který něco stojí a část těch peněz tak zase zmizí. Čím přímější bude cesta financí ke konečné instituci, v tomto případě k obcím, tím lépe.

Narodil jste se v Praze, ale Váš otec je Syřan. Máte nějakou osobní zkušenosti s xenofobií a rasovou nesnášenlivostí? Jak se u nás díváte na problematiku s menšinami?

Žádné takové osobní zkušenosti nemám. Můj otec je sice Syřan, ale má také české občanství. Moje maminka je Češka a já jsem se, jak říkáte, narodil v Praze. Takže to mám trochu komplikovanější, stejně jako to má komplikovanější i Tomio Okamura, až na to, že on, jak s oblibou vždy říkám, má trochu šikmé oči a to já nemám. Jinak k té problematice menšin. Problematika menšin u nás je větší problém, než se zdá. Obávám se, že nedávné události na severu naší země jsou podle mě jen pověstnou špičkou ledovce. Já vidím problém především v tom, že ne všem se u nás tak zvaně měří stejným metrem. Chci-li žít v této zemi, musím dodržovat její zákony. Pokud to tak nebude, musím počítat se sankcemi. Na druhé straně není možné předem vylučovat nějakou skupinu obyvatel proto, že náleží k etnické menšině. Další věc je sociální situace mnohých lidí, a tady se bavíme především o Romech. To nemá jednoduché řešení, zejména v oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost. Ale jak stále říkám, stát musí mít nastaveny podmínky tak, aby se lidem vyplatilo pracovat. Ne naopak.

Fotogalerie: - Rath ve sněmovně

Vazebně stíhaný poslanec David Rath vystoupil ve s...
Vazebně stíhaný poslanec David Rath vystoupil ve s...
Vazebně stíhaný poslanec David Rath vystoupil ve s...
Vazebně stíhaný poslanec David Rath vystoupil ve s...
Vazebně stíhaný poslanec David Rath vystoupil ve s...
Vazebně stíhaný poslanec David Rath vystoupil ve s...

Fotogalerie: - Eskorta Ratha

Z litoměřické vazební věznice byl David Rath eskor...
Z litoměřické vazební věznice byl David Rath eskor...
Přijíždí nová směna bachařů
Výjezd z věznice byl ohraničen policejní páskou
Přihlížející byli udržováni v bezpečném koridoru
V eskortě byly také motocykly

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tomáš A. Nový
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

"K snídani byla vejce," napsali jste na sociální síti. Sociolog Herzmann ukazuje, co s tím pak provádí politický marketing

21:05 "K snídani byla vejce," napsali jste na sociální síti. Sociolog Herzmann ukazuje, co s tím pak provádí politický marketing

ROZHOVOR Marketing může sloužit k boji o moc. Vydatně mu v tom pomáhají moderní technologie. Díky je…