ČOI: Telefonické zprostředkování úvěru je stále rizikové!

11.06.2015 21:00

Při kontrolách plnění povinností, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru, zjistila Česká obchodní inspekce přetrvávající nedostatky u téměř poloviny kontrolovaných subjektů a další závady v plných dvou třetinách kontrol.

ČOI: Telefonické zprostředkování úvěru je stále rizikové!
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Vzhledem k vysokému poměru porušení obecně závazných právních předpisů budou kontroly pokračovat i v následujícím období. Právní moci nabylo v průběhu sledovaného období celkem 56 pokut ve výši 6,4 miliony korun. „Nejvyšší pokuta 5 milionů korun byla pravomocně uložena společnosti BOYDE, s. r. o., jíž bylo v roce 2014 prokázáno závažné úmyslné protiprávní jednání, kterým při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím telefonu s vysokým tarifem opakovaně poškozovala spotřebitele, žádající o úvěr. Společnost pokutu neuhradila, a proto byla jako pohledávka postoupena k vymáhání celním orgánům,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. 

V období od 1. 1. do 31. 3. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování podmínek, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedeno celkem 75 kontrol. V 52 případech byly kontrolovány právnické osoby a ve 23 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 42 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 25 osob jako věřitelé (poskytovatelé spotřebitelského úvěru) a 8 kontrolovaných osob se zprostředkování popřípadě poskytování spotřebitelského úvěru přímo neúčastnilo, ale pouze poskytovalo služby.

Kontroly spotřebitelského úvěru – 1. čtvrtletí 2015

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

celkem

145/2010*)

celkem

145/2010*)

Středočeský a Hl. město Praha

9

5

4

55,6 %

44,4 %

Jihočeský a Vysočina

10

6

6

60,0 %

60,0 %

Plzeňský a Karlovarský

3

3

3

100,0 %

100,0 %

Ústecký a Liberecký

17

8

6

47,1 %

35,3 %

Královéhradecký a Pardubický

13

13

3

100,0 %

23,1 %

Jihomoravský a Zlínský

15

9

9

60,0 %

60,0 %

Moravskoslezský a Olomoucký

8

7

5

87,5 %

62,5 %

Celkem

75

51

36

68,0 %

48,0 %

*) porušení zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Z přehledu výsledků za 1. čtvrtletí vyplynulo, že 51 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, představuje 68 % z celkového počtu 75 kontrol. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, bylo zjištěno při 36 z nich, tedy ve 48 % ze všech kontrol.

Zjištěné nedostatky a uložené pokuty

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

Z hlediska četnosti porušení zákona o spotřebitelském úvěru bylo nejčastěji kvalifikováno porušení, týkající se obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4), a to v 19 případech. Obsahové náležitosti úvěrových smluv (§ 6) porušily kontrolované subjekty v 16 případech. Povinnosti zprostředkovatelů (§ 17) nesplnily kontrolované osoby v 15 případech a předsmluvní informace (§ 5) neposkytlo spotřebiteli ve stanoveném rozsahu 10 subjektů.

Další porušení obecně závazných právních předpisů:

V průběhu kontrol bylo ve sledovaném období v 10 případech zjištěno porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik (§ 5 zák. č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a v 9 případech porušení informačních povinností (§§ 9 a 13 zák. č. 634/1992 Sb.). Při 8 kontrolách bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce (např. zákona o kontrole).

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v 1. čtvrtletí 2015 právní moci celkem 56 pokut v souhrnné výši 6 440 500 Kč. Z toho pro porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, bylo uloženo 26 pokut v celkové výši 5 584 000 Kč, pro porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo uloženo 22 pokut ve výši 126 500 Kč a pro porušení zákona o kontrole 8 pokut ve výši 730 000 Kč.

Nejvyšší sankcí pro porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, která nabyla právní moci ve sledovaném období, byla pokuta ve výši 5 milionů korun uložená společnosti BOYDE, s. r. o.,

IČ 01450069, a to za použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou při nabídce zprostředkování spotřebitelského úvěru. Vzhledem k tomu, že pokuta ani náklady řízení nebyly v zákonem stanoveném termínu uhrazeny, byla tato částka postoupena k vymáhání příslušnému celnímu úřadu.

Při kontrole na základě inzerátu zveřejněného v denním tisku, probíhající od listopadu 2013 do března 2014, prokázala Česká obchodní inspekce společnosti BOYDE, s. r. o., protiprávní jednání, v jehož důsledku vznikla řadě spotřebitelů, kteří projevili zájem o půjčku (spotřebitelský úvěr), nemalá škoda, v jednom případě dle výpisu z telefonního účtu až 64 000 Kč. Zájemce o půjčku musel vyplnit s operátorkou společnosti BOYDE „bonitní certifikát s omezenou platností“ prostřednictvím telefonního čísla s vyjádřenou cenou (konkrétně 95 Kč za minutu hovoru). Při stanovení výše pokuty přihlédl správní orgán k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, následkům a okolnostem. Toto jednání kontrolovaného subjektu bylo posouzeno jako úmyslné, neboť v pozici zprostředkovatele spotřebitelského úvěru používal opakovaně telefonní číslo s vysokým tarifem, tedy jednal způsobem, který zákon výslovně zakazuje. To považuje správní orgán za přitěžující okolnost, stejně jako skutečnost, že tímto jednáním bylo poškozeno více spotřebitelů, kteří se tak v důsledku mnohatisícového účtu za telefonický hovor dostali do tíživé finanční situace.

Závěr

Výsledky kontrol v 1. čtvrtletí prokázaly u téměř poloviny kontrolovaných subjektů přetrvávající nedostatky při plnění povinností, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru, a další závady celkem u dvou třetin kontrol. V případě kontrol spotřebitelského úvěru bylo ve sledovaném období ukončeno řízení se společností kontrolovanou v závěru roku 2013, a to dosud nejvyšší pokutou 5 milionů korun. Dále pokračovaly kontroly zahájené v předcházejícím období. Vzhledem k vysokému poměru porušení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o spotřebitelském úvěru, bude Česká obchodní inspekce v kontrolní akci pokračovat i v následujícím období. Cílem je minimalizovat negativní dopady jednání některých podnikatelů na spotřebitele, kteří se stále stávají obětí nepoctivých zprostředkovatelů nebo poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, a současně hledat formy, jak zvýšit jejich právní vědomí a finanční gramotnost.   

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

NP České Švýcarsko: Nezodpovědní návštěvníci způsobili požár

22:22 NP České Švýcarsko: Nezodpovědní návštěvníci způsobili požár

Požár lesa na Smrkovém kopci, zhruba 800 metrů severozápadně od Pravčické brány při hranici s Národn…