Český statistický úřad: Průmyslová produkce mírně klesla

15.03.2019 9:51

Průmyslová produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,9 %.

Český statistický úřad: Průmyslová produkce mírně klesla
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Průmyslová produkce se v lednu snížila o 1,1 %, přičemž pokles byl ovlivněn vyšší srovnávací základnou v minulém roce. Nejvýrazněji klesl automobilový průmysl, což bylo částečně způsobeno odstávkami ve výrobě,“ říká Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Průmyslová produkce 1) v lednu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,3 %. Meziročně klesla o 1,1 %, částečně vlivem vysoké srovnávací základny v loňském roce. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,4 procentního bodu, pokles o 6,9 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 5,9 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 17,9 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,9 p. b., růst o 16,0 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 6,8 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 p. b., růst o 22,9 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 1,1 % (leden 2019 měl stejný počet pracovních dnů jako leden 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách 2) v lednu 2019 meziročně vzrostly o 0,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 0,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,4 %.

Hodnota nových zakázek 2) v lednu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 1,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 2,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 0,3 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,7 p. b., růst o 4,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,1 p. b., růst o 12,4 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,2 p. b., růst o 10,0 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 7,2 %), výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 9,0 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 2,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 3) v průmyslu se v lednu 2019 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2019 meziročně vzrostla o 7,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,4 %.

* * *

Spolu s publikováním výsledků za leden 2019 došlo ke změně modelu použitého pro očišťování časových řad indexu průmyslové produkce. Nově je použita nepřímá metoda očišťování, která probíhá na zdrojových nejnižších agregátech indexu průmyslové produkce a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.

V Rychlé informaci Průmysl byl upraven text týkající se indexu průmyslové produkce a nově jsou akcentovány meziroční údaje očištěné o vliv počtu pracovních dnů. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z těchto očištěných dat. Zároveň dochází ke změně v publikování údajů o zaměstnanosti, kdy namísto absolutních hodnot za soubor průmyslových podniků s 50 a více zaměstnanci jsou publikovány pouze meziroční indexy za celou statistickou populaci podniků s převažující průmyslovou činností.