Dopravní fakulta ČVUT uzavřela memorandum o partnerství a spolupráci s technologickou společností

02.06.2016 7:29

Společnost Uber se rozhodla spojit síly s Fakultou dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze. Spolupráce s touto respektovanou akademickou institucí je zaměřená na výzkum rostoucích ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů fungování tzv. inteligentních měst (Smart cities) a sdílené ekonomiky. Oficiální partnerství zajistí úzkou spolupráci mezi technologickými experty Uberu s výzkumníky a studenty Fakulty dopravní ČVUT, kteří tak od teď mohou detailně zkoumat a analyzovat globální úspěch fenoménu, tzv. služeb na vyžádání (OD – on-demand), peer-to-peer přepravních služeb, a také jeho významu a přínosu pro společnost. Výsledkem partnerství soukromého a veřejného sektoru je přímé zapojení vědců do vývoje nových obchodních a technologických inovací.

Dopravní fakulta ČVUT uzavřela memorandum o partnerství a spolupráci s technologickou společností
Foto: ČVUT
Popisek: ČVUT

„Dostupnost mnoha digitálních technologií a pokrokových služeb, se podařilo zvýšit jen díky neúnavnému nadšení lidí pro inovace a schopnosti myslet dopředu. Tento přístup je přirozeně vlastní vědcům a studentům progresivních vysokých škol, ke kterým Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze jednoznačně patří. Startujeme spolupráci s experty, jejichž rozsah odborných znalostí je obdivuhodný. Při vzrušujících objevech Uber podpoří i nastupující generaci mladých, talentovaných českých vědců a inženýrů,“ potvrzuje Rob Khazzam, generální ředitel Uber pro střední Evropu. „Naše spolupráce je nyní na počátku a ještě jen uvidíme, čeho všeho můžeme společnými silami dosáhnout. Navzdory tomu, již nyní děkujeme panu Prof. Miroslavu Svítkovi, děkanovi Fakulty dopravní ČVUT, za spolupráci a věříme, že se nám podaří naplnit vize inteligentních měst 21.století,“ dodal R. Khazzam.

Zobrazuje se UberCVUT (2).JPG

"Moderní technologie stále více pronikají do našeho každodenního života a významným způsobem mění modely našeho chování. Informace se stávají důležitým parametrem v našem rozhodování, a pokud jsou tyto informace spolehlivé a aktuální, stávají se součástí managementu tak složitéhosystému jako je dopravní obslužnost města. Integrací stávajících informací s unikátními daty odspolečnosti Uber, dokáží naši odborníci lépe modelovat poptávku po mobilitě a lépe porozumět potřebám uživatelů, což může přinést celou řadu benefitů pro velká města v ČR, zejména pro Prahu",potvrzuje děkan Fakulty dopravní ČVUT prof. Miroslav Svítek. "Od vzájemné spolupráce si též slibuji zapojení našich odborníků do mezinárodních projektů, které společnost Uber řeší s partnerskýmizahraničními univerzitami," doplňuje prof. M. Svítek.

Memorandum o spolupráci mezi Uber a ČVUT pokrývá tyto konkrétní oblasti:

  • Zahájit průběžnou vzájemnou koordinaci a identifikovat jednotlivé oblasti pro vzájemnou spolupráci
  • Identifikovat, analyzovat a případně rozvíjet programy spolupráce, jako je například výměna odborníků, realizace společných projektů, organizace bilaterálních / společných seminářů, atd.
  • Vyměňovat si jakékoli informace a / nebo dokumenty nezbytné pro dosažení cílů společných cíl
  • Výměna názorů o nejlepších tržních a regulačních postupech, které se týkají inteligentních měst, sdílené ekonomiky a peer-to-peer přepravních služeb
  • Usilovat o rozvoj a realizaci projektů v oblasti inteligentních měst, sdílené ekonomiky a peer-to-peer přepravních služeb
  • Pravidelně společně komunikovat a vzájemně se informovat o novinkách, které mohou sloužit jako základ pro společné aktivity.

O Fakultě dopravní, ČVUT v Praze

Založením Fakulty dopravní v létě roku 1993 vyjádřilo vedení Českého vysokého učení technického v Praze svoji vůli nezaostávat za předními světovými univerzitami a reflektovat do svých vědeckopedagogických cílů nejen rozvoj technologií a techniky, ale i rozvoj oborů přesahujících svými inženýrskými metodami rozsáhlé oblasti lidské činnosti a jejich systémové uspořádanosti co do času a prostoru. Současný proces globalizace světových telekomunikací a dopravních systémů takové přístupy nutně vyžaduje; v praktických aplikacích se to projevuje například ve zdokonalování grafikonů železniční dopravy nebo v systémové výstavbě kombinovaných druhů dopravy s ohledem na environmentální dopady. Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace, které připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb, vlivům dopravy na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s podnikáním operátorů na sítích, optimalizovat ekonomické vztahy, přispět k zvyšování kvality svými znalostmi z oblasti managementu a informačních technologií.

reklama

autor: Tisková zpráva

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

16:44 Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je vánoční světelný řetěz ve tvaru stromu, kt…