Komise fondu zábrany škod: Finanční prostředky z fondu zábrany škod jsou vynakládány účelně a efektivně

13.02.2017 10:23

Komise fondu zábrany škod (dále jen Komise) jako orgán České kanceláře pojistitelů pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků z fondu zábrany škod se důrazně ohrazuje proti mediální zprávě k rozdělování finančních prostředků z fondu zábrany škod.

Komise fondu zábrany škod: Finanční prostředky z fondu zábrany škod jsou vynakládány účelně a efektivně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto

V rámci zpravodajské relace Zprávy FTV Prima soukromoprávního média FTV Prima byla dne 29. ledna 2017 odvysílána reportáž týkající se rozdělování finančních prostředků z fondu zábrany škod. Tato zpravodajská reportáž, která měla mít odborný a plně vypovídající charakter, vykazovala řadu zkreslení, polopravd až nepravd. K danému se musí, a to i s odkazem na fakt, že Česká kancelář pojistitelů chce činit právní kroky proti této odvysílané zpravodajské zprávě, Komise vyjádřit.

Obecně v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, je upraveno, že jednotlivé pojišťovny jsou povinny odvádět do fondu zábrany škod nejméně 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok. Prostředky fondu zábrany škod se použijí pouze na úhradu nákladů spojených s:

a) pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek integrovaného záchranného systému poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,

b) úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,

c) realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou, nebo

d) realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Právě na projekty a programy uvedené pod písmeny c) a d) byla zaměřena zpravodajská reportáž ve Zprávách FTV Prima v hlavním vysílacím čase od 18.55 h.

Za účelem řádného a efektivního rozdělení finančních prostředků si Komise najala odborného garanta, veřejnou výzkumnou instituci založenou Ministerstvem dopravy. Tento odborný garant má v rámci hodnocení příslušných projektů a programů toliko doporučující názor, ke kterému Komise přihlíží. V souladu s právní úpravou sestaví Komise návrh na čerpání finančních prostředků. Vlastní schvalování provádí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy a správní rada České kanceláře pojistitelů. Z uvedeného je patrné, že zde existuje přesně stanovený proces hodnocení, navržení a schválení rozdělení finančních prostředků.

K samotné reportáži lze uvést, že částka 150 milionů korun, kterou redaktor zmiňuje, nemá reálné opodstatnění. Na projekty zaměřená na bezpečnost silničního provozu je zákonem vymezeno 15 % z vybraných prostředků FZŠ daného roku. Tato částka doposud nepřekročila 100 milionů Kč za rok. Údaj uvedený redaktorem byl tak matoucí a hrubě zkreslený.

Ve zpravodajské reportáži je uvedeno, že není jasná kontrola celého procesu. Jak již je popsáno výše, pro hodnocení a schválení finančních prostředků je přesně stanoven proces, který probíhá od odborného garanta, přes Komisi, až po schválení příslušnými orgány. Tento postup vychází přímo ze zákonné úpravy.

Reportér rovněž zmiňuje, že k činnosti FZŠ nejsou dostupné prakticky žádné informace, což je rovněž nepravdivá informace. Všechny informace, které je možné s ohledem na zákonná omezení zveřejnit, jsou veřejně dostupné na internetových stránkách http://www.fondzabranyskod.cz/ , případně na stránkách jednotlivých resortů a organizací, které mají zástupce v Komisi. Je však nutné uvést, že finanční prostředky jsou poskytnuté pojišťovnami, nejedná se tedy o veřejné prostředky, jak s oblibou redaktor uvádí. Ohledně poskytnutí informací poslancům (tedy přímo kontrolnímu výboru) uvádíme, že zástupci České kanceláře pojistitelů a Komise se sešli přímo s předsedou kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, a i následně byly poskytnuty podklady za rozdělené finanční prostředky roku 2014 a 2015. Informace o rozdělení finančních prostředků za rok 2016 nebylo možné dodat, jelikož toto rozdělení ještě neproběhlo (prostředky za rok 2016 se rozdělují až v roce 2017). Podklady byly poskytnuty v rámci transparentního a vstřícného postupu Komise FZŠ, kdy finanční prostředky ve fondu zábrany škod se zřetelem ke své povaze nepodléhají kontrole ze strany orgánů zákonodárné moci .

Ve zpravodajské reportáži je uvedeno, že „…peníze z povinného ručení mizely už v minulosti…“ či „…částka je rozdělena velmi netransparentně…“. Proti těmto tvrzením se Komise musí důrazně ohradit. Všechny prostředky jsou dohledatelné, přesně určené a rozdělené na příslušné projekty a programy, hodnoceny a schváleny stanoveným postupem, a jsou i následně kontrolovány. Tvrzení uvedená ve Zprávách FTV Prima jsou nepravdivá a zcela nepodloženě osočují celou Komisi a celý institut fondu zábrany škod.

Ve zpravodajské reportáži se dokonce hovoří o „daňovém úniku“, kdy pod tímto pojmem je obecně definováno částečné nebo celkové vyhýbání se placení daně. Finanční prostředky z fondu zábrany škod nelze vůbec považovat za daňovou povinnost.

Finanční prostředky z fondu zábrany škod jsou vynakládány účelně a efektivně přímo pro zábranu škod, které vznikají provozem vozidel. Komise dbá, aby návrhy projektů a programů měly dostatečnou odbornou úroveň, byly přínosné, adekvátně přerozdělené v návaznosti na finanční možnosti prostředků fondu zábrany škod a využitelné pro bezpečnost silničního provozu. Proti tendenční zpravodajské reportáži odvysílané na FTV Prima se Komise ohrazuje a považuje ji za poškozující institut fondu zábrany škod.

Členové Komise

brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc
Mgr. Radim Bureš
Ing. Martin Diviš, MBA
Ing. Martin Farář
plk. Ing. Tomáš Lerch
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
Mgr. Jiří Zmatlík
Ing. Martin Žáček, CSc.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Karla Maříková byl položen dotaz

A a B

Je hezké, že chcete všem přidávat, navyšovat dávky, ale proč neříkáte i to B - tedy kde na to vzít? Jste pro zýšení daní? Jakých?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Policie ČR: Mezinárodní konference Rady RAIPOL

15:11 Policie ČR: Mezinárodní konference Rady RAIPOL

Evropská asociace RAILPOL sdružuje evropské policejní složky zabývající se kriminalitou a veřejným p…