Národní muzeum a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podepsaly memorandum o spolupráci

16.05.2016 12:15 | Zprávy

Národní muzeum a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s., podepsaly 16. května 2016 memorandum o spolupráci, které je zaměřeno na co největší zpřístupnění objektů a expozic Národního muzea pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace. Nejbližší společné aktivity se budou týkat zejména konzultací při tvorbě komplexu nových expozic Národního muzea, které budou otevřené pro návštěvníky po celkové rekonstrukci Historické budovy Národního muzea a jejím propojení s vedlejší Novou budovou Národního muzea.

Národní muzeum a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podepsaly memorandum o spolupráci
Foto: Národní muzeum
Popisek: Národní muzeum

Memorandum o spolupráci podepsali generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) Václav Krása. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je organizací s celostátní působností, která od roku 2000 zastupuje zájmy a integraci osob se zdravotním postižením v různých oblastech veřejného života prostřednictvím svých projektů a intervencí. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále členem několika mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením, jako například European Disability Forum nebo Disabled Peoples’ International.

Národní muzeum bude prostřednictvím spolupráce dále rozvíjet svou dosavadní činnost a projekty určené pro návštěvníky se speciálními potřebami, mezi které patří například osoby s poruchami zraku a sluchu, ale rovněž senioři nebo rodiny s malými dětmi. V objektech instituce jsou organizovány různé akce pro návštěvníky se speciálními potřebami, jako jsou pravidelné komentované prohlídky pro návštěvníky s poruchami sluchu, každoroční organizace Pražské muzejní noci pro neslyšící, nebo tři výstavy s dotykovými exponáty a s katalogy v Braillově písmu pro osoby s poruchami zraku konané za poslední čtyři roky.

Bezbariérové prostředí v Historické budově Národního muzea po rekonstrukci

Projekt rekonstrukce se snaží v maximální možné míře zpřístupnit prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Určité limity byly dány vlastní podobou interiérů a vstupů do budovy, ale také z důvodu omezení možných zásahů z hlediska památkové péče. Jedním z těchto omezení je například fakt, že pro návštěvníky s pohybovým omezením, používající mechanický nebo elektrický vozík, nebude s ohledem na stávající konstrukční vztahy a požární bezpečnostní předpisy dostupná vyhlídková věž v hlavní věži budovy.

Bezbariérové řešení komplexu Historické budovy Národního muzea po rekonstrukci počítá se vstupem pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace přes návštěvnický vchod Nové budovy Národního muzea. Zde bude umístěno i jedno centrum služeb pro návštěvníky s informačním servisem, šatnou, možností vyzvednutí si plánu budov a expozic s vyznačenými trasami a bezbariérovými zařízeními a zapůjčení speciálních a kompenzačních pomůcek. Návštěvnická trasa bude dále vést po expozicích Nové budovy a následně přes spojovací chodbu v úrovni 2. suterénu až do úrovně 3. patra Historické budovy Národního muzea. Další možností bude přístup z chodníku přes personální vstup z ulice Vinohradská a také příjezd do Historické budovy z ulice Vinohradská bočním vjezdem do dopravně obslužného prostoru, kde budou umístěna dvě parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z tohoto podlaží se návštěvníci dostanou dvěma výtahy do přízemí a prostor expozic v přízemí a patrech, kde budou situována další přizpůsobená sociální zařízení.

Úpravy ve věci značení budou provedeny nejenom v budově, ale také v exteriéru v blízkosti obou budov po domluvě s příslušnými organizacemi. Vlastní podoba nově budovaných expozic počítá s plně bezbariérovým prostředím pro všechny návštěvníky bez rozdílu. Konzultace a spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pomůže k vytvoření nové Historické budovy Národního muzea, prostoru vstřícného ke všem návštěvníkům.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

dezinformace

Co přesně je podle vás dezinformace? Nemyslíte, že by si to měl každý vyhodnotit sám? Myslíte, že pravda se pozná vždy na první pohled? Vždyť spousta věcí se prokáže až časem. To bylo třeba povyku, když byl někdo proti očkování proti covidu, protože lidi stejně neochrání a ejhle, za čas se ukázalo, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zoo Liberec: Na Technické univerzitě vedeme předmět Environmentální výchova na základních školách

16:05 Zoo Liberec: Na Technické univerzitě vedeme předmět Environmentální výchova na základních školách

Zoo Liberec se svým Střediskem ekologické výchovy DIVIZNA rozšířila své působení i na pole Technické…