Podivné vyšetřování, krádež dat, profesní likvidace. Mironet žádá stát, aby vymáhal škodu po Microsoftu. Úkol pro nového ministra spravedlnosti

06.03.2015 16:17

Počítačová společnost Mironet vyzývá nového ministra spravedlnosti, aby vymáhal odškodnění po Microsoftu. Ten měl před 15 lety pod záminkou porušování autorských práv využít policii jako nástroj konkurenčního boje proti Mironetu, který chtěl dát přednost nadějně se rozvíjejícímu Linuxu.

Podivné vyšetřování, krádež dat, profesní likvidace. Mironet žádá stát, aby vymáhal škodu po Microsoftu. Úkol pro nového ministra spravedlnosti
Foto: Mironet
Popisek: Mironet, logo

„Apeluji na nového ministra spravedlnosti, aby přehodnotil odmítavý postoj své předchůdkyně a začal se zabývat důkazy, které umožní získat státu zpět mnohamilionové částky, které je povinen vyplácet jako odškodnění za zásah proti společnosti Mironet před patnácti lety,“ říká Robert Novotný, generální ředitel a zakladatel Mironet.cz. Česká republika dosud musela podle soudních verdiktů Mironetu zaplatit jako odškodné 23,5 milionů korun za znehodnocený hardware a poškození dobrého jména, k němuž došlo nesprávným postupem státu.

Aktuálně dobíhá další soud, ve kterém Mironet na státu uplatňuje zbylou škodu ve výši 626 milionů korun, stanovenou na žádost státu soudním znalcem. Podle právníků společnosti je vysoce pravděpodobné, že stejně jako v předchozích sporech bude Mironet i u této žaloby úspěšný. Podle Roberta Novotného je ale nespravedlivé, aby daňoví poplatníci platili za škody způsobené Mironetu, když důkazy, které má k dispozici ukazují, že Microsoft pod záminkou porušování autorských práv využil policii jako prostředek konkurenčního boje.

Microsoft nemá čisté ruce. Válková to nechtěla vidět

Celý případ začal už v roce 1999. Dynamicky rostoucí internetový prodejce IT a počítačů Mironet.cz tehdy odmítl spolupracovat s Microsoftem a rozhodl se nabízet alternativní produkty včetně v té době nadějného systému Linux. Následně v květnu 2000 byl takřka zlikvidován policejní razií a následným několikaletým vyšetřováním. „Máme jasné důkazy, že pracovníci z nejužšího vedení Microsoftu záměrně policii uváděli v omyl a nestadardně ovliňovali vyšetřování. Navíc i tehdejší spolupráce policie s Microsoftem na případu Mironet ještě před zásahem byla zcela nestandardní,“ vysvětluje Robert Novotný.
Mironet chce shromážděné důkazy předložit ministru spravedlnosti, aby na jejich základě vymáhal od společnosti Microsoft již zaplacené odškodnění. „Pokoušeli jsme se předložit důkazy již ministryni spravedlnosti Válkové, ale ona naši nabídku na setkání odmítla. Mluvčí ministerstva pak dodal, že ministerstvo se danou věcí nebude zabývat, že šlo pouze o pochybení policie,“ doplňuje Novotný. Mironet se loni setkal i se zástupci Microsoftu, aby je vyzval k přijetí odpovědnosti za škody, ale firma to odmítla s tím, že takovou žádost může podat pouze zástupce státu.

Policejní vyšetřování paralyzovalo Mironet

Dramatický zásah z roku 2000, při němž policie obsadila centrálu společnosti, probíhal kvůli údajnému nelegálnímu kopírování softwaru a na základě trestního oznámení Microsoftu. Policisté při něm zabavili veškeré firemní počítače, servery a všechna data včetně jejich záloh. Vyšetřovatel při zásahu odmítl zaprotokolovat Novotným předložený legální software, neumožnil přítomnost advokáta a na konci prohlídky odmítl vystavit protokol o zabavených počítačích. „Policejní razie firmu prakticky paralyzovala na několik let, po zásahu jsme se ocitli na začátku - bez počítačů, e-mailů, kontaktů či klientských dat. Před zásahem jsme byli rychle rostoucí lídr trhu, po něm jsme se museli věnovat vyšetřování, zákazníci i dodavatelé na nás zanevřeli, a konkurence nás začala předhánět,“ vysvětluje Robert Novotný, zakladatel Mironetu. Pro představu – před zásahem byl Mironet dva a půl krát větší, než konkurenční Alza. Po skončení vyšetřování už byla Alza osmkrát větší než Mironet a tento poměr se od té doby nezměnil.

Mironet se bránil pomocí soudů

Přestože licence k zabavenému softwaru předložil Robert Novotný v den policejního zásahu a pak na výzvu policie znovu, vyšetřování probíhalo další dlouhé čtyři roky. Nepomohl ani verdikt Ústavního soudu z roku 2002, který dal Mironetu za pravdu. Teprve o rok později vyšetřování definitivně zastavila státní zástupkyně, když prohlásila, že i bez rozsudku Ústavního soudu by nebylo možné za tento skutek obviněného Novotného stíhat, protože v Mironetu  dbali na dodržování autorských práv.
Nakonec jediným software, který byl policií „odhalen“, byl program na otestování funkčnosti pamětí, který jednomu zákazníkovi zapomněl technik před předáním počítače smazat. Mironet k danému software měl licenci zakoupenou, ale podle firemní směrnice tento software neměl být na zákazníkově počítači ponechán.

Microft měl motivaci k akci proti Mironetu

Mironet shromáždil dokumenty, které podle něj ukazují, že celou policejní akci nekorektně ovlivňovali pracovníci české pobočky softwarového gigantu Microsoft. Podle Novotného nejen vědomě uvedli policii nepravdivé skutečnosti, ale zajistili si dokonce zavádějící znalecký posudek, který posloužil k ospravedlnění rozsahu policejního zásahu.
Bylo to v době intenzivního tažení proti pirátskému softwaru, ale i proti alternativnímu software k produktům Microsoft, který se začal objevovat. Microsoft se v té době cítil ohrožený zejména nástupem Linuxu. Mironet začal jako první na trhu nabízet funkční počítače bez softwaru Microsoftu. „Byly jsme pravděpodobně jedinou velkou firmou, která s Microsoftem nepodepsala smlouvu „Nahé PC“, která by nás zavázala inzerovat a nabízet počítače pouze s předinstalovaným operačním systémem od společnosti Microsoft. To pro nás bylo nepřijatelné, chtěli jsme našim zákazníkům nabízet i jiné alternativy,“ doplňuje Robert Novotný.

Více o společnosti a jejím zakladateli

Mironet.cz a.s. je česká společnost založená Robertem Novotným v roce 1996, která se od počátku existence zabývá prodejem a servisem výpočetní techniky. Na konci 90. let se stala lídrem trhu v prodeji počítačů na míru a IT techniky přes internet pro koncové uživatele především díky silnému důrazu na inovace, servis a personalizovaná řešení. V zimě 1998 uvedla na trh počítačové sestavy opatřené freewarovým balíčkem, který plně nahrazoval softwarové aplikace společnosti Microsoft (operační systém, kancelářské programy, antivir, dema her apod.). Na veletrhu Invex v září 1999 uvádí Mironet na trh novinku – první počítačové sestavy vybavené freewarovým operačním systémem Linux, který se tak stává konkurencí a alternativou k dosud dominantnímu komerčnímu systému Windows od společnosti Microsoft. V dubnu 2000 vydává Mironet tiskovou zprávu, kde podle výsledků prvního čtvrtletí 2000 očekává v roce 2000 obrat přes 400.000.000 Kč včetně svých franchizových poboček.

Zlom v růstu společnosti přichází 17. 5.2000, kdy na základě trestního oznámení právní kanceláře zastupující Microsoft obsadila Policie ČR pražské prodejny Mironetu, zabavila veškerý hardware, účetnictví, klientské databáze, kontakty a veškerá data včetně záloh. Policie vrací zabavený majetek Mironetu až po 2 letech na základě nařízení Ústavního soudu. Veškerých obvinění byla společnost Mironet i její majitel Robert Novotný zproštěn takřka po čtyřech letech vyšetřování, jež bylo plné nestandardních kroků. Vyšetřování, mediální tlak a ztráta zásob, ztráta důvěry zákazníků i dodavatelů znamená pro společnost výrazný propad obratu a ztrátu tržní pozice, kterou obsazuje konkurence.

 

Časová osa případu „Likvidace Mironetu“

 • 1.) Dne 14. 10. 1999 byl spolupracovníkem společnosti Microsoft ČR s.r.o. proveden kontrolní nákup počítače ve firmě Mironet s.r.o. na adrese Praha 6, Pod Drinopolem 26.
 • 2.) Dne 17. 11. 1999 byl zpracován znalecký posudek zadaný AK zastupující Microsoft ČR s.r.o. ve věci posouzení porušení autorských práv na zakoupený počítač od společnosti Mironet s.r.o.
 • 3.) Dne 22. 11. 1999 podává AK v zastoupení společnosti MICROSOFT Corporation, One Microsoft Way, Redmond USA, trestní oznámení.
 • 4.) Dne 15. 5. 2000, vydán příkaz k domovní prohlídce na základě kontrolního nákupu ze dne 14. 10.1999 a znaleckého posudku ze dne 17. 11. 1999.
 • 5.) Dne 17. 5. 2000 policie zatýká Roberta Novotného a zároveň provádí sérii domovních prohlídek a prohlídek tzv. jiných prostor, kde zabavuje veškeré IT výrobky. Tím začíná kompletní paralýza fungování společnosti Mironet.
 • 6.)  Dne 11. 7. 2000 podává Robert Novotný ústavní stížnost s cílem domoci se nápravy pochybení policejních orgánů.
 • 7.)  Dne 8. 2. 2001 policie sdělila Robertu Novotnému obvinění z porušování autorských práv.
 • 8.)  Dne 13. 3. 2002 Ústavní soud České republiky dal svým rozhodnutím za pravdu Robertovi Novotnému.
 • 9.)  Dne 8. 1. 2003 bylo vydáno usnesení o zastavení trestního stíhání Roberta Novotného.
 • 10.)  Dne 23. 9. 2004 podává Mironet ministerstvu spravedlnosti žádost o náhradu škody podle zákona 82/1998 Sb.
 • 11.)  Dne 26. 5. 2005 se Mironet obrací na soud a podává žalobu na stát na uhrazení 19 mil. Kč za poškozený hardware a znehodnocení ochranné známky.
 • 12.)  Dne 3. 8. 2011 podává Mironet další žalobu na uhrazení 626 mil. Kč za ušlý zisk a znehodnocení podniku.
 • 13.)  Dne 9. 6. 2014 rozsudek Vrchního soudu v Praze o odvolání Ministerstva spravedlnosti ve věci žaloby na uhrazení 18 mil. Kč. Společnosti Mironet byla pravomocně přiznána náhrada ve výši 23,5 mil. Kč.
 • 14.)  Dne 30. 6. 2014 Mironet písemně vyzval Microsoft k převzetí odpovědnosti za skutkové dopady celé kauzy.
 • 15.)  Dne 22. 7. 2014 v písemné odpovědi společnost Microsoft odmítla odpovědnost, nevyloučila však osobní jednání. Dne 13. 8. 2014 proběhlo osobní jednání zástupců společnosti Mironet a Microsoft. Microsoft odmítl o daném jednat s tím, že Mironet není v této věci partnerem, žádat musí zástupce státu.
 • 16.)  Dne 17. 10. 2014 Mironet požádal ministryni spravedlnosti Válkovou o schůzku. Chtěl jí předat podklady, které by mohla použít k vymáhání náhrady škody po společnosti Microsoft.
 • 17.)  Dne 9. 12. 2014 reakce ministerstva spravedlnosti na žádost Mironetu, v němž ministryně odmítla osobní jednání. Následně bez toho, aniž by Mironet doručil materiály na ministerstvo, tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti oznámil, že se ministerstvo nedomnívá, že by Microsoft uvedla Policii ČR v omyl

 

V roce 2014 dosáhl Mironet obratu 1,1 miliardy Kč.

Mironet.cz a.s. v současnosti provozuje nejen internetový obchod s desítkami tisíc položek, ale také 20 prodejen pro celé ČR a 80 dalších odběrných míst. Patří mezi významné hráče trhu výpočetní a komunikační techniky. Specializuje se prodej notebooků, počítačů, mobilních telefonů a dalších souvisejících produktů.

Strategií je specializace výhradně na IT, rozšiřování sortimentu v podobě nabídky elektroniky nebo bílého zboží Mironet.cz ani dlouhodobě neplánuje. Mironet zůstává IT specialista, zabývá se výhradně prodejem IT techniky ve spojení s odborným poradenstvím.

 

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

boj s dezinformacemi

Dobrý den, proč se podle vás šíří dezinformace? Není to náhodou proto, že vy politici špatně komunikujete? Ostatně na špatnou komunikaci této vlády poukazují mnozí. A jak přesně s nimi chcete bojovat? Budete odsuzovat všechny názory, které se neslučují s těmi vašemi? To totiž teď děláte. A ještě je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jihočeský kraj: Po 22 letech a na stejném místě si znovu česká a rakouská strana řekly „ano“

7:02 Jihočeský kraj: Po 22 letech a na stejném místě si znovu česká a rakouská strana řekly „ano“

Znovuobnovený slib další budoucí spolupráce česko-rakouského Euroregionu Silva Nortica svými podpisy…