Studijní pobyt kolegů z polského soutěžního úřadu na ÚOHS

08.05.2017 11:17

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přivítal na konci dubna kolegy z polského soutěžního úřadu na dvoudenní studijní návštěvě k tématu nekalých obchodních praktik v dodavatelsko-odběratelském potravinářském řetězci.

Studijní pobyt kolegů z polského soutěžního úřadu na ÚOHS
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Problematika nekalých obchodních praktik je nyní v Polsku nanejvýš aktuální. V červenci 2017 totiž vstoupí v účinnost nový zákon o boji proti neoprávněnému využívání smluvní výhody na trhu zemědělských a potravinářských výrobků. Tento zákon, podobně jako zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, je snahou o kultivaci vztahů mezi dodavateli a odběrateli při nákupu a prodeji potravin.

Agenda nekalých obchodních praktik je v Polsku obdobně jako v České republice svěřena do působnosti polskému soutěžnímu úřadu, ačkoliv samostatné oddělení, které by se věnovalo výhradně této problematice, zde prozatím neexistuje.

Oddělení kontroly tržní síly poskytlo tzv. “job shadowing” kolegům z Polska

Zaměstnanci Oddělení kontroly tržní síly poskytli kolegům z Polska cenné poznatky z praxe. Poté, co je seznámili se samotným chodem Úřadu a zejména Oddělení kontroly tržní síly, věnovali se rozboru české právní úpravy. Následoval prostor pro bližší studium některých problematičtějších ustanovení zákona, a to s využitím předem zpracovaných odborných materiálů. Polští kolegové dávali najevo velký zájem o projednávaná témata a hojně využívali možnosti osobních konzultací s jednotlivými zaměstnanci Oddělení. Mezi nejvíce diskutované otázky přitom patřilo zejména srovnání české a polské právní úpravy, koncepce pojetí významné tržní síly, vymezování relevantního trhu a zkoumání dalších zákonných kritérií. Celá studijní návštěva byla koncipována jako tzv. job shadowing a zahraničním kolegům tak bylo umožněno nahlédnout do každodenní praxe zaměstnanců Úřadu. Závěrem pak členové polské delegace vyjádřili svým hostitelům velké poděkování za získané zkušenosti a poznatky a ohodnotili svůj pobyt jako velmi přínosný a užitečný.

Vzhledem k podobnosti právních úprav Polska a České republiky hodláme ve vzájemné spolupráci a výměně zkušeností i nadále pokračovat.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Co se stalo s vašimi sliby?

Slibovali jste legalizaci HHC a místo toho jste zakázali i THC. Jste na sebe pyšní? Co jste vlastně ze svého programu ve vládě prosadili?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Povodí Ohře: Na vodním díle Nechranice jsme obnovili stavební práce

22:02 Povodí Ohře: Na vodním díle Nechranice jsme obnovili stavební práce

Po zimní technologické přestávce jsme obnovili stavební práce na pravém krajním poli bezpečnostního …