Univerzita Karlova přistoupila k prvnímu odejmutí titulů z důvodu plagiátorství

07.11.2018 8:10

Rektor Univerzity Karlovy se v uplynulých měsících zabýval případem údajného plagiátorství diplomových prací absolventem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Plagiátorská činnost byla potvrzena, a proto rektor UK Tomáš Zima vyslovil neplatnost vykonání součástí státních zkoušek – obhajob diplomových prací. V důsledku tohoto rozhodnutí daný absolvent pozbyl vysokoškolské vzdělání získané danými studii, jakož i akademické tituly.

Univerzita Karlova přistoupila k prvnímu odejmutí titulů z důvodu plagiátorství
Foto: Univerzita Karlova
Popisek: Univerzita Karlova
reklama

Rektor Zima považuje plagiátorství za jeden z nejvážnějších akademických prohřešků. Podvody při získávání VŠ diplomů jsou nepřijatelné a nepřípustné.

Rektor Univerzity Karlovy projednal záležitost s děkankou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy zahájil 12. července 2018 řízení o vyslovení neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek, obhajob diplomových prací daného absolventa.

Podkladem pro rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy byly texty obou diplomových prací, stanovisko přezkumné komise a Etické komise Univerzity Karlovy a výsledky systémů pro odhalování plagiátů závěrečných prací Theses a Turnitin. Bylo zjištěno, že absolvent diplomové práce připravoval bez průběžné spolupráce s vedoucím práce a zpracoval je mimo jeho součinnost a kontrolu, což lze v daném kontextu chápat jako projev utajování skutečného postupu při zhotovení textu obou diplomových prací.

Na základě uvedeného zjištění rektor UK došel k závěru, že je nepochybné a zcela prokázané, že absolvent v důsledku úmyslného a neoprávněného užití díla jiných osob hrubě porušující právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví, při sepisování svých diplomových prací vědomě, záměrně, a přitom nepřiznaně převzal čili opsal podstatné části z jiné diplomové a rigorózní práce. Tím splnil jen zdánlivě podmínky stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, pro konání a úspěšné vykonání součásti státní zkoušky. Vzhledem k tomu, že stejným způsobem postupoval při sepisování obou diplomových prací, lze tvrdit, že šlo nejen o úmyslné, ale i o opakované jednání proti dobrým mravům. Daný absolvent tak řádně neukončil obě studia a oba akademické tituly magistr nezískal. Rektor UK považuje za jednoznačné a zcela prokázané, že tento absolvent nemohl být a jistě nebyl v dobré víře, pokud jde o vědomí řádného splnění všech jeho studijních povinností.

Proto rektor rozhodl tak, že součásti státních zkoušek, tj. obhajoby diplomových prací, které absolvent vykonal 26. září 2017, jsou neplatné a dnem, kdy se pravomocná rozhodnutí o neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek stanou účinnými, pozbývá vysokoškolská vzdělání získaná absolvováním navazujících magisterských studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a akademické tituly „magistr“; tímto dnem pozbývají platnosti i vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Národní muzeum: Hranice je jen slovo – nová výstava na velmi aktuální téma

22:07 Národní muzeum: Hranice je jen slovo – nová výstava na velmi aktuální téma

Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích se 15. června opět otevřelo a své návštěvníky přivítalo…