„Pravidelné očkování.“ Pravidelné! Černé na bílém. Ví to Fiala?

04.01.2022 11:17 | Analýza

Advokátka ze sdružení Pro Libertate, Jana Zwyrtek Hamplová naléhavě žádá premiéra a Ministerstvo školství, ať zruší vyhlášku o povinném očkování, mimo jiné i proto, že odborné školy začaly vyžadovat očkování jako podmínku pro odbornou praxi. Všímá si, že ve vyhlášce se píše o „pravidelném očkování“. Tedy že se připouští, že třetí dávka nebude poslední a kolik dávek bude potřeba, ani napsáno není. A pokud jde o očkování státních zaměstnanců, upozorňuje, že by vakcína musela být na seznamu, na kterém není. A navíc na něm prý ani být nemůže.

„Pravidelné očkování.“ Pravidelné! Černé na bílém. Ví to Fiala?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vakcína proti koronaviru, ilustrační foto

Anketa

Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře?

4%
91%
hlasovalo: 29804 lidí
Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová je známa svou činností ve sdružení právníků Pro Libertate, které dlouhodobě vystupuje proti opatřením  Vlády ČR i Ministerstva zdravotnictví. Nyní se obrací na nového ministra školství a premiéra. „Odborné školy začaly po studentech požadovat jako podmínku účasti na odborné praxi v rámci studia absolvování očkování, a to dle vyhl. č. 466/2021 Sb., a v případě, že se tak nestane, že jejich studium bude ukončeno. Je to tak závažný zásah do života mladých lidí, a nepřímo i jejich rodičů, že jej nelze přejít z Vašich pozic bez povšimnutí,“ uvádí problém a věří, že proti této praxi dotyční zasáhnou, protože se jedná o nezákonný požadavek a zmíněnou vyhlášku předali na přezkum Ústavnímu soudu i Senátu.

Proč je vyhláška nezákonná, pak Hamplová vysvětluje. Jednak si všímá, že v textu je napsáno „§ 8 Pravidelné očkování proti nemoci covid-19“. Jinými slovy, už v textu vyhlášky se de facto připouští, že třetí posilující dávka nebude poslední, ale naopak, že povinné budou i dávky další, jejichž počet není stanoven. O čemž svědčí i tato věta: „Základní očkování a případné přeočkování se provede v počtu dávek a časových intervalech mezi jednotlivými dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce.“

Advokátka proti tomu argumentuje: „Z očkování, které mělo být nejen dobrovolné a původně jednorázové, se obyčejnou vyhláškou zavádí očkování pravidelné, což je v rozporu se všemi dosavadními tvrzeními.“

A dodává: „Rovněž není pravdou, že jde o očkování proti nemoci covid-19, neboť toto očkování proti onemocnění nechrání. Protože doposud nebylo dané očkování nikdy prezentováno jako pravidelné, nemohly být proto stanoveny ani časové úseky této pravidelnosti, a protože očkování nechrání proti nemoci covid-19, jsou ustanovení této vyhlášky neaplikovatelné pro svou neurčitost a nepravdivost.“

Kromě toho konstatuje, že se očkuje proto, aby se zamezilo vzniku a šíření závažného infekčního onemocnění. Ovšem žádná z vakcín, kterými se v České republice očkuje či očkovalo, toto nedokáže zajistit. „Což zcela popírá jakoukoli nutnost očkování vybraných skupin. Očkovací látky proti onemocnění covid-19 totiž nesplňují parametry vakcín jako látky, která brání vzniku a šíření onemocnění. Tím zcela padá jakýkoli medicínský důvod očkování jako povinného, a z toho důvodu je i právně nemožné je jako povinné nařídit,“ říká Jana Zwyrtek Hamplová.

A dodává, že pokud má očkování dopad jen na očkovaného jedince, tak ho také nelze nařídit. „Tedy vyhláška, na základě které se ukládá povinnost očkování, pouze přikazuje jednotlivci chránit výhradně sebe sama, což náš právní řád nepřipouští,“ konstatuje advokátka s tím, že jak dokazují čísla hospitalizovaných očkovaných, ochrana není zdaleka stoprocentní.

Školy navíc podle ní nemají výjimku ke zpracování citlivých osobních informací, takže nemají právo tuto informaci o podstoupení zdravotního úkonu vyžadovat a nemůže tím podmiňovat přístup ke vzdělání.

Dle Zwyrtek Hamplové je zde i překážka administrativní. Totiž že ke zvláštnímu očkování, které je ve vyhlášce zmíněno jako povinnost pro zdravotníky, pracovníky sociálních služeb, policisty, hasiče a jiné profese, je možné použít jen látky uvedené na seznamu očkovacích látek podle jejich antigenního složení.

„Seznam vydává dle § 80 odst. 1 písm. e) ZOVZ Ministerstvo zdravotnictví vždy pro kalendářní rok. Na seznamu pro rok 2021 ani pro rok 2022 není žádná očkovací látka proti onemocnění covid-19 uvedena, není tedy ani v tomto smyslu čím očkovat,“ říká a dodává, že současné očkovací látky na tento seznam ani uvedeny být nemohou, protože prý žádný antigen neobsahují.

Vyhláška je tedy podle Jany Zwyrtek Hamplové jednak protiprávní, ale také nepravdivá a neurčitá, tudíž je protiprávní i vyžadovat očkování jako podmínku přístupu k odborné praxi. „Je tedy nezbytné, aby byl studenům aktuálně umožněn přístup na praxi, která je podmínkou řádného studia,“ apeluje advokátka na vládní činitele. Očekávala od škol naopak zdrženlivost, vzhledem k tomu, jak sporná vyhláška vzniklá po volbách je.

Celý text dopisu advokátky Jany Zwyrtek Hamplové Petru Gazdíkovi a Petru Fialovi:

 

Vážený pan

Petr Fiala

předseda vlády ČR

 

Vážený pan

Petr Gazdík 

ministr

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 

Mohelnice 4. ledna 2022

 

Věc:

Žádost o okamžitou pomoc studentům středních a vysokých škol

– vyžadované očkování jako podmínka účasti na povinných praxích

s přihlédnutím k obdobnému problému u zaměstnanců určitých profesí

 

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře!

 

Obracím se na Vás s naléhavou žádostí, abyste zasáhli ve věci, se kterou se na mne obrací stovky studentů a jejich rodičů, a která nesnese odkladu. Odborné školy začaly po studentech požadovat jako podmínku účasti na odborné praxi v rámci studia absolvování očkování, a to dle vyhl. č. 466/2021 Sb., a v případě, že se tak nestane, že jejich studium bude ukončeno. Je to tak závažný zásah do života mladých lidí, a nepřímo i jejich rodičů, že jej nelze přejít z Vašich pozic bez povšimnutí.

Věřím proto, že zasáhnete, neboť povinné očkování jako téma doby je neobhajitelné obecně, a má-li tento nezákonný požadavek mařit osudy mladých lidí, je Váš okamžitý zásah a patřičný pokyn školám nevyhnutelný.

Podpůrným důvodem, vedle nezákonnosti, je pak fakt, že skupina senátorů předala citovanou vyhlášku na přezkum Ústavnímu soudu ČR – tato informace je Vám jistě známa, mně rovněž, protože jsem se účastnila přípravného procesu k tomuto podání v rámci Pro Libertate. Bez ohledu na to jsou však školy aktivní, a mladí lidé z toho nešťastni, a někdy je na místě i slovo zoufalství. Unáhlenými kroky škol tak mohou vzniknout nenapravitelné škody. 

Abych poskytla Vašemu zásahu právní argumentaci, poskytuji Vám její základní právní linii, srozumitelnou i právním laikům.  

 1. V textu citované vyhlášky, mj. „§ 8 Pravidelné očkování proti nemoci covid-19“, jsou uvedena hned dvě nesprávná tvrzení.

Z  očkování, které mělo být nejen dobrovolné a původně jednorázové, se obyčejnou vyhláškou zavádí očkování pravidelné, což je v rozporu se všemi dosavadními tvrzeními. Rovněž není pravdou, že jde o očkování proti nemoci covid-19, neboť toto očkování proti onemocnění nechrání. Protože doposud nebylo dané očkování nikdy prezentováno jako pravidelné, nemohly být proto stanoveny ani časové úseky této pravidelnosti, a protože očkování nechrání proti nemoci covid-19, jsou ustanovení této vyhlášky neaplikovatelné pro svou neurčitost a nepravdivost. 

 1. Dalším důvodem je fakt, že základní podmínkou pro pravomoc Ministerstva zdravotnictví vydat Vyhlášku je skutečnost, že podobná očkování se provádí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění.
 2. Žádná z očkovacích látek, které se aktuálně na území České republiky používají, není schopna zamezit vzniku ani šíření onemocnění covid-19 či viru SARS-CoV-2. Očkovaní mohou onemocnět onemocněním covid-19 a také jej mohou dále šířit, což zcela popírá jakoukoli nutnost očkování vybraných skupin. Očkovací látky proti onemocnění covid-19 totiž nesplňují parametry vakcín jako látky, která brání vzniku a šíření onemocnění. Tím zcela padá jakýkoli medicínský důvod očkování jako povinného, a z toho důvodu je i právně nemožné je jako povinné nařídit.
 3. Nelze nařizovat jako povinný jakýkoli zdravotní výkon, který má sloužit pouze danému očkovanému jednotlivci, a nepřináší jakýkoli efekt pro jeho okolí. Očkovaný i neočkovaný jedinec může nemocí covid-19 onemocnět, neočkovaný i očkovaný jedinec může nemoc dále šířit. Očkovací látky se zaměřují výhradně na ochranu jejich příjemce před závažným průběhem nemoci, a to ještě ne vždy.
 4. Tedy vyhláška, na základě které se ukládá povinnost očkování, pouze přikazuje jednotlivci chránit výhradně sebe sama (přičemž ani v tomto směru neposkytuje vakcína žádné záruky, když polovina hospitalizovaných pacientů je očkovaných některou z vakcín), což náš právní řád nepřipouští.
 5. Informace o zdravotním stavu je dále citlivou osobní informací spadající do kategorie zvláštních osobních údajů v režimu čl. 9 odst. 1 GDPR a jejich zpracování je zakázáno, mimo výjimky uvedené v čl. 9 odst. 2.

Škola nemá ani na základě mimořádného opatření, ani na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, výjimku ke zpracování uvedených informací, a není tak oprávněna je jakkoli vyžadovat. Není tedy oprávněna vyžadovat informaci o tom, zda někdo podstoupí či nepodstoupí jakýkoli zdravotní úkon včetně daného typu očkování, které logicky nemá a nemůže mít vliv na přístup ke vzdělání.

 1. Podle § 47 odst. 1 zák. o ochraně veřejného zdraví lze ke zvláštnímu očkování použít jen, tedy výhradně, očkovací látky uvedené na seznamu očkovacích látek dle jejich antigenního složení.

Seznam vydává dle § 80 odst. 1 písm. e) ZOVZ Ministerstvo zdravotnictví vždy pro kalendářní rok. Na seznamu pro rok 2021 ani pro rok 2022 není žádná očkovací látka proti onemocnění covid-19 uvedena, není tedy ani v tomto smyslu čím očkovat. Podotýkám, že na seznam ani být zařazena nemůže, neboť neobsahuje žádný antigen. Seznam pro rok 2022 ze dne 30. 11. 2021 je publikován ve sbírce zákonů pod č. 472/2021, což si můžete snadno ověřit.

 1. Očkování bez racionálních, medicínských a právních důvodů vůči několika skupinám občanů je jednoznačně diskriminační, a tím protiústavní
 2. Bez ohledu na to, že očkování nechrání okolí dané osoby v kontaktu s ní, ani tuto osobu v kontaktu s okolím, je přesto nesmyslně nařizováno, a neuposlechnutí tohoto příkazu bez jakýchkoli medicínských, a tedy ospravedlnitelných důvodů, vede školy k protiprávnému odebrání ústavně chráněného práva na vzdělání a rovný přístup k němu. Daný příkaz má stejnou hodnotu, jako by bylo nařizováno jako povinné očkování proti chřipce či jiným obdobným nemocem. Očkování, které má chránit jen očkovanou osobu, a nikoho jiného, nemůže být nikdy povinné, a nemůže být tedy ani podmínkou přístupu ke vzdělání.  Zde odkazuji na Čl. 33, odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který říká, že „Každý má právo na vzdělání“.

Není tedy povinností nikoho očkování tohoto typu a těchto medicínských a právních kvalit podstoupit, a není tedy ani právem školy (ani právem zákonodárce) podmiňovat absolvování očkování daných medicínských kvalit mj. přístup ke vzdělání, které bylo volbou mladého člověka.

Jak vyplývá z výše uvedených argumentů, vyhláška sice byla vydána, její obsah je ale

 1. protiprávní (mj. nedůvodný zásah do integrity člověka a povinnost očkovat se látkou, která nesplňuje ani základní, zákonem předpokládané parametry)
 2. neurčitý (zavádí pravidelné očkování bez uvedení četnosti této „pravidelnosti“)
 3. nepravdivý (uvádí se, že jde o očkování proti onemocnění covid-19, když proti tomuto onemocnění doposud žádná očkovací látka na území ČR nikoho nechrání).

Proto jsou požadavky na prokázání daného očkování jako podmínka přístupu na odbornou praxi, tedy podmínka přístupu ke vzdělání, jednoznačně protiprávní, obdobně jako jakýkoli nátlak v tomto smyslu.

Je tedy nezbytné, aby byl studenům aktuálně umožněn přístup na praxi, která je podmínkou řádného studia. 

O to víc, že vyhláška míří k Ústavnímu soudu, a proto bych očekávala, že školy budou zdrženlivé, a že odpovědná místa dají k této zdrženlivosti jasný pokyn. A o ten si Vás dovoluji požádat jako člověk, který je v každodenním kontaktu s desítkami nešťastných mladých lidí, ke kterým jejich školy přistupují nekompromisně bez ohledu na všechny popsané skutečnosti. 

Dané oblasti se věnuji s kolegy více než rok, a jsme kdykoli připraveni napomoci nápravě vážných právních chyb, ke kterým v minulosti došlo. Naším cílem není vést nekonečné soudní spory, ale cílem je, aby se právní prostor za konsenzu s aktuálními medicínskými zjištěními vrátil k důslednému respektování základních lidských práv.  

Prvním pozitivním signálem bylo vyjádření pana premiéra v tom smyslu, že není zastáncem povinného očkování (o správnosti tohoto názoru svědčí nejen vývoj v čase, ale i výše uvedené právní argumenty), a v tomto smyslu by tedy mělo dojít k okamžité pomoci mladým lidem v jejich přístupu ke vzdělání; ostatně obdobný přístup by měl být aplikován i vůči zaměstnancům, jejichž výkon práce je rovněž aktuálně podmiňován povinným očkováním výše uvedených medicínských kvalit

My pomáháme lidem tzv. dole, protože je to naše práce. Nicméně nejefektivnější řešení může přinést Vaše vláda, a to tím, že se vydá cestou, která odpovídá aktuálním informacím o kvalitě a schopnosti vakcín, a která je v souladu se základními lidskými právy.

Akutně pak jasným pokynem vůči školám, ideálně též vůči zaměstnavatelům, když jim doporučí nepodmiňovat přístup ke vzdělání a k práci povinným očkováním, které chrání jen danou osobu, a to ještě ne vždy, a je proto jasnou diskriminací s cílem odepřít protiprávně přístup ke vzdělání nebo k práci. Tento zásah je nutno provést hned, než dojde k nevratným škodám a ke vzniku tisíců právních sporů, k nimž jsou lidé odhodláni.

Za pozornost tomuto dopisu, a především za Vaši aktivitu v dané věci (která by byla všemi dotčenými jistě oceněna jako hlas rozumu), Vám děkuji.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: kas

Z jakých čísel při svých odhdech vycházíte?

Podle odhadů exministryně financí a šéfky poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové si příští rok čtyřčlenná rodina připlatí kvůli vyšším daním 100 tisíc korun. Ptám se, protože každý tvrdí něco jiného, určitě na tom nezbohatneme, ale jak jste dospěla k čísu právě 100 000?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Tak kdo tady straší lidi? Babiš toho má dost. Ať už Řehka nemluví...

22:40 Tak kdo tady straší lidi? Babiš toho má dost. Ať už Řehka nemluví...

Náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka poslance upozornil na nebezpečí konfliktu Ruska se …