Dejte sudetskou lež mimo zákon a my Češi vám budeme tleskat. Tak zní vzkaz pro Angelu Merkelovou ze vzpomínkové akce komunistů

30.08.2018 20:38

REPORTÁŽ Dějiny kořenů, příčin, průběhu a politických výsledků druhé světové války jsou jedním z největších bojišť v dnešní politice. Mnichovská konference byla zcela podřízena expanzi německého kapitálu. Levice je mezinárodní, umí spolupracovat a nezapomíná, ze kterého národa pochází, kdežto pravice toho není schopná. To mimo jiného řekli popořadě Josef Skála, August Ballin a Jaromír Kohlíček. Stalo se na vzpomínkové akci komunistů i několika dalších organizací a občanských iniciativ v Holanech nedaleko České Lípy.

Dejte sudetskou lež mimo zákon a my Češi vám budeme tleskat. Tak zní vzkaz pro Angelu Merkelovou ze vzpomínkové akce komunistů
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Osmdesátileté výročí velké protifašistické demonstrace Slavnost sbratření si včera v obci Holany připomněli komunisté a představitelé levicových organizací
reklama

Městys Holany na Českolipsku má přes pět set obyvatel a jeho dnešní generace si už jen těžko dovedou představit, že právě tady se konala vůbec největší česko-německá demonstrace proti fašismu a válce. Na den před osmdesáti lety, 28. srpna 1938, tu pod názvem Slavnost sbratření hovořil i poslanec Komunistické strany Československa (KSČ) Bohumír Šmeral. Pouhý měsíc před mnichovským diktátem se jí zúčastnilo i na sedm tisíc Němců. Levicové síly regionu si akci připomínají rok co rok a letos, u příležitosti kulatého jubilea, u toho nechtěly chybět ani ParlamentníListy.cz.

Vzkaz Merkelové

Ostatně Holany se za osm dekád výrazně změnily. Oficiálním důvodem shromáždění 28. srpna 1938 bylo odhalení základního kamene dětské ozdravovny dělnického družstva Včela pro české a německé děti ze sociálně slabých rodin. Následně tamní henleinovci základní kámen odvalili do pole, kde přečkal celou válku. Dům ozdravovny sice v obci stojí, ale je prázdný. Komunisté k němu nyní přinesli pod různými vlajkami květiny. Za bývalého režimu v obci vyrostl kulturák, kde uspořádali účastníci akce debatu.

"Léta o jakémsi vyhnání Němců z pohraničí, které údajně nemělo morální ani politické oprávnění, žvanili jen lídři Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Tedy organizace, kterou založili lidé posedlí velmi zavilým revanšem vůči naší zemi. Před pár týdny se ale dokonce podobně nechala slyšet spolková kancléřka Angela Merkelová," sdělil jeden z výrazných představitelů Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) Josef Skála. Právě on s kolegy uspořádal na to konto mítink před velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, kde proti prohlášení Merkelové ostře protestovali.


Josef Skála a Jelena Vičanová.

"Velvyslanci Spolkové republiky Německo jsme předali osobní dopis paní Merkelové. Žádá ji, aby si podobná slova napříště odpustila, protože jimi vážně poškozuje vzájemné vztahy obou zemí a národů. A vybízí ji, aby se raději zasadila o přijetí zákona, trestajícího ´sudeťáckou lež´, zaměňující viníky a oběti, stejně jako je v Německu už teď trestná takzvaná osvětimská lež. Pak paní kancléřce budeme rádi tleskat i my, Češi. A vybízí ji, aby se postavila čelem i k otázce reparací za obrovské škody, způsobené naší zemi německou fašistickou okupací. Pro Německo to bude tím snazší, že je znovu bohatou zemí a bohatne i z práce českých mozků a rukou," dodal s tím, že by Německo mělo reparace konečně začít platit.

Krvaví komunisté?

Skála v zaplněném sále zdůraznil i potřebu rozhodně se postavit prolhané démonizaci Ruska, která se začíná podobat lhaní na podporu Hitlerova „Drang nach Osten“. Právě dnešní „strana války“ podle něj stojí za touto kampaní. A každého, kdo se jí postaví na odpor, cejchuje jako „agenta Moskvy“ podobně jako tehdy Edvarda Beneše a další české vlastence. Proto je Skála, jak uvedl dále, připraven iniciovat vznik občanského sdružení na co možná široké názorové i profesionální bázi, která se těm, kdo by si rádi monopolizovali patent na historickou „paměť“ a přitom jen lžou a urážejí, postaví nespornou argumentací a slovy autentických svědků. Třeba pod názvem „Paměť a svědomí“, aby ten zásadní rozdíl vynikl už v něm. Podle něj je to tím důležitější, že právě dějiny XX. století – a dvojnásob kořeny, průběh a výsledky druhé světové války – jsou jedním z klíčových i nejvyhrocenějších bojišť dnešní politiky.   

PhDr. Josef Skála, CSc.

  • KSČM
  • historik, publicista a editor revue Střípky ze světa
  • mimo zastupitelskou funkci

"Dětské pohádky začínají tím, že bylo nebylo. Musíme rozlišovat, co skutečně bylo a co nebylo. Mám tu čest mít občas besedy na středních školách či devítiletkách s dětmi a ty besedy se týkají dvou důležitých událostí. Mnichovské dohody a německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Děti bohužel absolutně nic nevědí o tom, jak to bylo před a po druhé světové válce. Jediné, co i malé děti nosí domů za vynikající informace, je, že komunisté už po roce 1945 měli ruce od krve a vraždili na potkání. Maje osm vnoučat, mám určitý vliv na jejich poznání. Vědí, že jsem komunista, dokonce předseda v takovém malém městečku Teplice, a krev na mých rukou neviděly. Takže asi není něco tak úplně v pořádku," prohlásil europoslanec za KSČM Jaromír Kohlíček.


August Ballin a Jaromír Kohlíček vpravo.

Navíc nesouhlasil s tím, aby za viníky likvidace Československa byli považováni Němci, protože to byli němečtí fašisté. Levice je podle něj mezinárodní, umí spolupracovat a nezapomíná, ze kterého národa pochází, kdežto pravice toho není schopna.

Expanze kapitálu

August Ballin z Německé komunistické strany například řekl: "Dohoda mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií uzavřená v Mnichově dne 29. září 1938 zpečetila zničení tehdejšího Československa. Fašistické Německo k sobě protiprávně přičlenilo jednu třetinu území tehdejšího Československa, suverénního státu. Imperialistická povaha kapitalistického společenského řádu zúčastněných států se tak stala stejně viditelnou, jako při zničení a válce proti Jugoslávii v nedávné době. Nesmíme zapomenout, že to byla právě mnichovanská politika imperialistických mocností, která vedla ke druhé světové válce."

Následně hovořil hlavně o vině německého kapitálu: "Konference byla zcela podřízena expanzi německého kapitálu a válečným operacím německého imperialismu. Komplot německého kapitálu s fašisty je viditelný v blahopřejném telegramu bývalé společnosti I.G. Farben ze dne 11. října 1938, ve kterém stojí: 'Jsme hluboce dojati z přičlenění sudetského Německa zpět k vlasti, což je Vaše práce, náš Vůdče. I. G. Farbenindustrie AG Vám dává za Sudety půl milionu říšských marek volně k dispozici.'"

Podle druhého německého hosta Davida Noacka je současná německá levice v komplikované situaci: "Bojuje víc mezi sebou než proti pravici, která je silnější a silnější. Na scéně je nové hnutí Povstaňme, které se snaží sjednotit levicové síly proti fašismu a hrozbám války především. Hnutí jako by realizovalo poselství, které pochází i odsud z Holan. Levicové síly musí dát stranou věci, které je rozdělují a musí se spojit. Pojďme čerpat z lekcí, které nám vzkazují právě i Holany, v boji proti fašismu a válce a za přátelský vztah k Rusku."

Lhaní o Rusku

Slovo dostala i vnučka důstojníka Rudé armády Jelena Vičanová. Hovořila o narůstajícím fašismu na východ od našich hranic: "Zlo, proti kterému tady lidé před osmdesáti lety protestovali, nevymřelo v roce 1945, ale zůstalo. Je to viditelné a patrné třeba v Pobaltí, kde se potomci členů jednotek SS promenádují po ulicích a nepovažuje se to za propagaci fašismu. Jsou považováni za hrdiny. Hitler měl i s těmito národy své plány, které se se svobodným bytím neslučovaly. To samé se děje na Ukrajině, kde se využívá odkaz Stepana Bandery. Tím se posunula hranice nenávisti Západu vůči Rusku na území Ukrajiny."

Fotogalerie: - Výročí protifašistické demonstrace

Osmdesátileté výročí velké protifašistické demonst...
Osmdesátileté výročí velké protifašistické demonst...
Osmdesátileté výročí velké protifašistické demonst...
Osmdesátileté výročí velké protifašistické demonst...
Osmdesátileté výročí velké protifašistické demonst...
Osmdesátileté výročí velké protifašistické demonst...

Debata pokračovala do podvečerních hodin. Vyústila v jednomyslné přijetí společné česko-německé výzvy pod názvem "Pravdou o ´vyhnání´ proti dnešní ´straně války´". Krom jiného se v něm píše: "Mnichovský diktát vyhnal z českého pohraničí přes tři sta tisíc Čechů. Teroristický 'protektorát' okupoval celé Čechy a Moravu. Za oběť represe a genocidy padlo na tři sta šedesát tisíc Čechoslováků. Hitlerovo 'konečné řešení' jich plánovalo vyhubit miliony."

Česko-německá výzva

„Před každým německým antifašistou,“ stojí ve společné výzvě také, „se skláníme s obdivem. Většina Němců v ČSR však přijala roli Hitlerovy ´páté kolony´. Mnozí se podíleli i na nacistických zločinech. O jejich transferu rozhodly mocnosti, vedoucí antihitlerovskou koalici. Svádět ho na Čechy je zbabělá poťouchlost. Právě tzv. Benešovy dekrety rozhodnutí spojenců z Postupimi zmírnily a umožnily řadě Němců v Československé republice zůstat. ´Sudetoněmecké´ spolky, zaměňující oběti a viníky, nejsou partnerem pro české ani německé demokraty. Tím víc jedny i druhé pobouřilo, když se o ´vyhnání postrádajícím oprávnění´ nechala slyšet Angela Merkelová.“

Dopis, který jí mluvčí mítinku před velvyslanectvím SRN adresovali osobně prostřednictvím velvyslance SRN v Praze, "ji informuje i o Památném dni vyhnání Čechů z českého pohraničí. Pro vlastence a antifašisty se jím stává datum mnichovské potupy. Oč širší podporu najdou obě iniciativy i v zahraničí, tím víc to posílí hráz proti dnešní ´straně války´".

Česko - německá výzva míří i k jiné z otázek, kolem nichž běží stále ostřejší spor: „Režim totalitního teroru rozdrtil především Sovětský svaz. Právě před branami Ruska se kupí zbraně i dnes. Reprízu dává i demagogie, jíž se to ´zdůvodňuje´. Rusko démonizuje ´obrazy nepřítele´. Jejich odpůrce ostouzí jako ´agenty Moskvy´. Zpět je i pravý cíl mnichovanské politiky – podpora teroristické chátry, mající odvést špinavou práci za ´liberální elity´. Sponzorují ji jak na Ukrajině, tak i v jiných zemích podél ruských hranic, ale i proti Sýrii a dalším překážkám hegemonie imperialismu. Agrese za ´změnu režimů´ lemuje série válečných zločinů. Rodí humanitární pohromy a migrační vlny, nevídané od porážky fašismu. Je to hra s ohněm. V jaderné éře hrozí apokalypsou. Dusí evropskou suverenitu i prosperitu. Svázat ruce má hlavně silám mířícím z civilizačních pastí kapitalismu.“

Je nutné vyslyšet mocný hlas, jenž zazněl z Holan česky i německy, zdůrazňují účastníci úterního setkání: „Nejděsivější ze všech válek se dalo stále předejít. Mnichovskou zradou dostala zelenou. Po osmdesáti letech vysílá poselství, naléhavější než kdy dřív. Tím obludněji se cenzuruje a falšuje. Tím rozhodnější boj třeba svést o vše, co vzkazuje doopravdy. Prohnat uličkou hanby dnešní ´stranu války´ i všechny její poskoky. Ti, kdo jim vidí do karet, už prohrát nesmí.“ Česko-německá výzva, přijatá v Holanech, bude adresována protiválečným, antifašistickým silám napříč celým evropským kontinentem.      

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jan Rychetský
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Primář, na kterého chtěli poslat policii: Chtít odškodnit kvůli covidu? Neuvěřitelné. Nemorální seniorské autobusy, zabijácké vouchery

19:52 Primář, na kterého chtěli poslat policii: Chtít odškodnit kvůli covidu? Neuvěřitelné. Nemorální seniorské autobusy, zabijácké vouchery

Na ústeckého primáře Pavla Dlouhého už bylo připraveno trestní oznámení za slova, že vypravit se v 8…