Máte sedm dní. Čekám. Stehlíková dostala z Hradu velmi tvrdý dopis

27.01.2022 11:12 | Ze sítí

Politička a lékařka Džamila Stehlíková dostala výzvu, aby se do sedmi dnů omluvila prezidentu Miloši Zemanovi za výroky, kterými ho během léčení v ÚVN poškodila a uhradila milion korun jako finanční újmu. Částku připsat na účet Fondu ohrožených dětí Klokánek. Stojí to v předžalobní výzvě Zemanova advokáta Marka Nespaly, kterou zveřejnil Hrad.

Máte sedm dní. Čekám. Stehlíková dostala z Hradu velmi tvrdý dopis
Foto: Hans Štembera
Popisek: Džamila Stehlíková

Prezident Miloš Zeman dodržel svá slova a prostřednictvím svého právního zástupce oficiální cestou ve formě předžalobní výzvy žádá omluvu od Džamily Stehlíkové plus jeden milion korun za její výroky o zdravotním stavu během léčení, které hlava státu podstupovala na podzim v Ústřední vojenské nemocnici. Stehlíková má sedm ní, pak Zemanův advokát přikročí k žalobě.

Anketa

Máte důvěru v prof. Jiřího Berana?

91%
5%
hlasovalo: 24034 lidí

Kompletní znění předžalobní výzvy, které zveřejnil Pražský hrad:

27. ledna 2022

Vážená paní doktorko,

dovolte, abych se představil jako právní zástupce prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, který mě zmocnil a pověřil k uplatnění svých práv v souvislosti s Vaším mimořádně zásadním zásahem do jeho osobnostních práv v souvislosti s Vašimi veřejnými vystoupeními ve dnech 6. 10 až 12. 10. loňského roku, kterého jste se dopustila způsobem níže uvedeným.

Jako lékařka - psychiatrička a předsedkyně Liberálně ekologické strany jste dne 6. 10. 2021 v 00:18 hod. umístila na svůj osobní blog přístupný na veřejné internetové stránce https://blog.aktualne.cz/blogy/dzamila-stehlikova.php?itemid=40945, své vyjádření vztahující se k popisu zdravotního stavu mého klienta, jakožto prezidenta České republiky, nazvané: Ať o prezidentově zdravotním stavu vydá zprávu lékařské konzilium!.

V rámci svého zveřejněného vyjádření jste k údajnému tehdejšímu zdravotnímu stavu mého klienta mimo jiné uvedla:

             „Ještě prvního září Miloš Zeman zahajoval nový školní rok v ZŠ a MŠ v Merhautově ulici v Brně a vyprávěl prvňáčkům o přátelství. Byl sice upoután na invalidní vozík, ale jak sám říkal, politika se dělá hlavou. Od 14. září do 22. září byl Miloš Zeman hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Pro objasnění uplynulých týdnů je třeba několik odborných lékařských termínů: podle anamnézy (z osobních kontaktů s panem prezidentem staršího data a nedávných informací od kolegů) lze předpokládat, že důvodem hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy. Infuzní léčba ve vojenské nemocnici zažehnala metabolický rozvrat, ale abstinence od alkoholu v průběhu osmidenní hospitalizace vedla k náběhu na delirium tremens. Dobu pobytu prezidenta v nemocnici mohla prodloužit mj. právě léčba počínajícího deliria.

             Ani sebelepší léčba alkoholového deliria často nedokáže předejít jeho záludné komplikaci, a to alkoholovému amnestickému syndromu – tzv. Korsakovově psychóze. Jedná se o psychoneurologické onemocnění, kterou doprovází alkoholická polyneuropatie (poškození periferních nervů), paraplegie (ochrnutí dolních končetin) a těžká porucha paměti, především anterográdní i retrográdní amnézie (neschopnost utváření nových vzpomínek a současně zapomínání vzpomínek prožitých v minulosti). Pacient často konfabuluje, tj. nahrazuje výpadky paměti náhodnými smyšlenkami. Narušuje se vštípivost a uchovávání nových paměťových top, pacient si například často nepamatuje ani to, co měl ke snídáni, je dezorientován v čase.

             (…)

             Ironií osudu jsem studovala psychiatrii v Moskvě na klinice Sergeje Sergejeviče Korsakova, který věnoval doktorskou práci z roku 1887 „paralýze alkoholiků“. V ní jako první popsal alkoholový syndrom ztráty paměti a ochrnutí dolních končetin, který s velkou mírou pravděpodobnosti lze diagnostikovat u prezidenta České republiky.

Dále jste se dne 7. 10. 2021 vyjádřila ke zdravotnímu stavu mého klienta a učinila svůj závěr o jeho diagnóze také v rozhovoru pro Seznam zprávy v článku s názvem:  Viděla jsem tisíce lidí ve stavu, jako je Zeman, říká psychiatrička Stehlíková, publikovaný na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/videla-jsem-tisice-lidi-ve-stavu-jako-je-zeman-rika- psychiatricka-stehlikova-176617, ve kterém mj. na dotaz: To jste schopná poznat na dálku, aniž byste prezidenta osobně vyšetřila?, lživě tvrdíte, že „došlo ke skokovému zhoršení takzvané encefalopatie (dysfunkce mozku), která mluví o hlubokém poškození mozku.“, na další otázku: Jak se to projevuje?, odpovídáte mimo jiné faktickým tvrzením: „Pan prezident má ale hluboce poškozený mozek, což značně komplikuje výkon jeho prezidentské funkce“ a na dotaz: Potkala jste se s prezidentem Zemanem v poslední době osobně?, odpovídáte, že ho znáte léta, trávila jste s ním čas apod., a dále uvádíte: „Paní ministryně Schillerová po schůzce s ním řekla, že prezident je rád, že je doma, protože v nemocnici nespal. Jak by spal, když měl náběh na delirium, když mu v nemocnici znepřístupnili alkohol.“….“Dysfunkce mozku se tím stává masivnější a skokovější, paměť a orientace se ztrácí.“
Na další dotaz: Proč podle vás prezident sám nevystoupí a nevysvětlí, co přesně mu lékaři sdělili?, pak sdělujete mimo jiné: „V Lánech je jen fyzická schránka prezidenta, mozek už odešel“.

V těchto svých lživých a mimořádně dehonestujících tvrzeních jste potom pokračovala dne 12. 10. 2021 při rozhovoru na DVTV s redaktorem Michaelem Rozsypalem s označením „Spekulace o zdraví prezidenta“ a konečně v článku z téhož dne na portále iDnes.cz s podtitulem „Zemana znám, mohu být otevřená a říct toho ještě víc, prohlašuje Stehlíková“.

Předpokládám, že o autenticitě a zveřejnění Vašich tvrzeních ve vztahu ke zdravotnímu stavu prezidenta republiky v předmětné době není pochyb.

Můj klient, prezident republiky se s Vámi dlouhá léta vůbec nesetkal, nepohybovala jste se ani v jeho okolí, nikdy nebyl Vaším pacientem, legálním způsobem jste nikdy nemohla disponovat jeho zdravotnickou dokumentací ani poznatky příslušných zdravotnických pracovníků, neměla jste jakýkoliv souhlas ke zveřejňování informací, prolamující povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků a tím zasahovat do lékařského tajemství a v tomto souhrnu do nejcitlivějších osobnostních práv mého klienta, prezidenta republiky.

Z pověření prezidenta republiky jsem měl možnost se za expertní asistence podrobně seznámit s celou jeho zdravotnickou dokumentací za období 14. 9. až 25. 11. 2021 a mohu Vás ubezpečit, že Vaše závěry byly lživé, bez jakékoliv opory v objektivní realitě, zachycené v relevantně vedené zdravotnické dokumentaci.

Jelikož jste se dopustila tímto svým jednáním (mimo jiné) zcela flagrantního zásahu do ochrany osobnosti mého klienta ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1, odst. 2 občanského zákoníku, je můj klient nucen ve smyslu ustanovení § 82 odst. 1 občanského zákoníku se domáhat svých práv, přičemž zdůrazňuji, že tohoto zavrženíhodného protiprávního jednání jste se dopustila za okolností zvláštního zřetele hodných, tedy zejména úmyslně, násobením účinků zásahů jejich uvádění ve veřejnou známost a v důsledku diskriminace se zřetelem na zdravotní stav mého klienta a dále v přímé souvislosti z vyjednáváním po volbách do Poslanecké sněmovny, svoláním jejího zasedání, přijetí demise vlády, jmenování předsedy nové vlády a jmenování vlády celé, to vše jako lékařka s příslušnou specializací.

Vzhledem ke shora uvedeným rozhodným skutečnostem Vás tedy ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 občanského soudního řádu vyzývám k dobrovolnému splnění Vaší povinnosti k odčinění Vašeho obzvláště závažného protiprávního jednání tím, že ve lhůtě 7 dnů od doručení této výzvy:

1. Zašlete mému klientovi na adresu Zámecká 2, 270 61 Lány, prostřednictvím držitele poštovní licence doporučený dopis, který bude označen aktuálním datem a Vámi vlastnoručně podepsán, tohoto znění:

Já, MUDr. Džamila Stehlíková, se tímto omlouvám Ing. Miloši Zemanovi za újmu na jeho cti, vážnosti, důstojnosti a soukromí, způsobenou tím, že jsem dne 6. 10. 2021 na svém veřejně přístupném internetovém blogu pod názvem „Ať o prezidentově zdravotním stavu vydá zprávu lékařské konzilium!“ zveřejnila nepravdivé informace, že abstinence prezidenta od alkoholu v průběhu osmidenní hospitalizace vedla k náběhu na delirium tremens, dobu pobytu prezidenta v nemocnici mohla prodloužit mj. právě léčba počínajícího deliria a že ani sebelepší léčba alkoholového deliria často nedokáže předejít jeho záludné komplikaci, a to alkoholovému amnestickému syndromu – tzv. Korsakovově psychóze, kdy jsem dále nepravdivě uvedla, že alkoholový syndrom ztráty paměti a ochrnutí dolních končetin, který jako první popsal v doktorské práci z roku 1887 Sergej Sergejevič Korsakov, lze s velkou mírou pravděpodobnosti diagnostikovat u prezidenta České republiky. Dále jsem v rozhovoru pod názvem „Viděla jsem tisíce lidí ve stavu, jako je Zeman, říká psychiatrička Stehlíková“ zveřejněném dne 7. 10. 2021 na seznamzpravy.cz nepravdivě uvedla, že pan prezident má hluboce poškozený mozek, což značně komplikuje výkon jeho prezidentské funkce, přičemž v tomto protiprávním jednání jsem pokračovala dále dne 12. 10. 2021 při rozhovoru na DVTV s redaktorem Michaelem Rozsypalem s označením „Spekulace o zdraví prezidenta“ a konečně v článku z téhož dne na portále idnes.cz s podtitulem „Zemana znám, mohu být otevřená a říct toho ještě víc, prohlašuje Stehlíková“.

                                                                                                    MUDr. Džamila Stehlíková

2. Poukážete mému klientovi částku 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), a to na účet č. 123123/6000 (číslo účtu Fondu Ohrožených Dětí Klokánek), a to jako satisfakci za nemajetkovou újmu Vaším protiprávním jednáním (nadto jakožto lékařkou) mému klientovi způsobené.

3. Sdělíte mým prostřednictvím mému klientovi jména kolegů, od kterých jste získala „nedávné informace“ od zdravotním stavu prezidenta republiky, o nichž hovoříte na svém blogu pod označením Ať o prezidentově zdravotním stavu vydá zprávu lékařské konsilium!. dne 6. 10. 2021 v 00:18 hod.

V případě nesplnění této předžalobní výzvy budou následovat snadno předpokládatelné právní kroky, tedy podání příslušné žaloby, a to s citelným nárůstem nároků mého klienta o náklady řízení.

Znamenám si lhůtu a jsem s pozdravem

JUDr. Marek N e s p a l a
advokát

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Radim Panenka

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Párování.

Probíhá párování koalice a opozice? Pokud ano, nejsou potom "obstrukce" jen divadlem pro voliče a opozice to koalici hodně usnadňuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hokejové zlato: Tvrdé vyřízení účtů ze strany ČT

8:17 Hokejové zlato: Tvrdé vyřízení účtů ze strany ČT

Český hokejový tým v neděli večer vybojoval proti švýcarskému týmu zlatou medaili na mistrovství svě…