Nejsmysluplnější mi připadají aktivity eliminující segregaci, říká místostarosta

16. 6. 2013 10:10

ROZHOVOR Slovo 21 a Open Society Foundations společně v Komunitní centrum Prádelna… V komunitním centru Prádelna na pražském Smíchově proběhlo ve čtvrtek 30. května unikátní setkání a propojení dvou mezinárodních projektů zaměřujících se na integraci a podporu plnohodnotného zapojení především romských dětí a mládeže. O podrobnostech nás informoval zástupce starosty městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který se významně podílí na celkové koncepci i programové náplni Komunitního centra Prádelna.

Nejsmysluplnější mi připadají aktivity eliminující segregaci, říká místostarosta
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5
reklama

O jaké projekty se konkrétně jednalo a co bylo jejich posláním a náplní?

Jednalo se o jeden ze série mezinárodních workshopů pro mládež, které v rámci festivalu Khamoro pod názvem „Jdeme dlouhou cestou“ pořádá již od roku 2000 občanské sdružení Slovo 21 a další byl projekt „Romský Mentor“ občanského sdružení Romea, který probíhá druhým rokem právě v našem Komunitním centru Prádelna.

Mezinárodní setkání mládeže „Jdeme dlouhou cestou“ jsou dlouhodobou aktivitou, která umožňuje setkávání mladých lidí, převážně Romů, z různých států celé Evropy, kteří se tak mohou dozvědět více o své vlastní kultuře, jazyce i historii. Dlouhodobým cílem je napomoci mladým Romům najít své místo ve společnosti, a to prostřednictvím poznání a přijetí vlastní identity, která je nezbytná pro upevnění sebevědomí mladého člověka a jeho aktivní zapojení do společnosti. Zároveň s tím účastníci rozvíjejí svoji schopnost komunikace, vzájemné spolupráce a překonávání jazykových bariér. Program složený ze seminářů, besed, kulturních prezentací, výtvarných a sportovních aktivit je sestaven tak, aby byla podporována motivace k aktivnímu zapojení se do společnosti a vlastní iniciativě v budoucnosti.

Romský mentor je projekt, který do České republiky přinesla organizace Open Society Foundations z Budapešti a je realizován od roku 2011 občanským sdružením Romea. Projekt také úspěšně probíhá v Bulharsku, Maďarsku, Makedonii a na Slovensku a hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury. Jedním ze styčných bodů projektu je právě úspěšný romský umělec – profesionál, který se pravidelně setkává se skupinou dětí a podle svého profesního zaměření pro ně ve spolupráci s pedagogem sestavuje program. V jeho rámci se pak děti seznamují s konkrétní činností a jejími širšími kontexty, ale hlavně samy také vymýšlejí, tvoří a pozitivní vzor úspěšné romské osobnosti je pak motivuje k rozvíjení představ o své vlastní budoucnosti a snaze o vlastní úspěšnou dráhu.

Jak vůbec vznikl nápad společného setkání / workshopu těchto dvou projektů?

Základním posláním Komunitního centra Prádelna je vytvářet multifunkční komunikační prostor s širokou nabídkou aktivit pro občany napříč věkovým, společenským i sociálním spektrem, „cílová skupina“ je tedy velmi široká a zasahuje do celého sociodemografického rozložení. Tudíž je v ní hojně zastoupena i romská mládež, navíc s činností skupiny projektu Romský Mentor z Komunitního centra Prádelna jsem osobně seznámen a má moji podporu. Proto mi idea společného workshopu, vzájemného představení těchto projektů a seznámení jejich účastníků přišla velmi inspirativní a přínosná. Nehledě na mezinárodní přesah ve smyslu přenosu dobrých příkladů z praxe i jiných států Evropy. Pro všechny účastníky bylo toto setkání skutečně obohacující a pomohlo rozšířit reflexi a přístup k této problematice na evropské úrovni. Navíc nejen zahraniční návštěvníci přirozeným způsobem a na vlastním příkladu ukázali dětem důležitost vzdělávání a vytrvalé práce na cestě za svým cílem.

Myslíte si, že takovéto projekty mají nějaký praktický dopad a smysl?

Domnívám se, že zrovna tyto ano. Nejsem v této problematice příznivcem krajních postojů na obou stranách a proto mi právě nejsmysluplnější připadají aktivity a programy eliminující jakoukoliv segregaci v nejširším slova smyslu. Cílem školního i mimoškolního vzdělávání by mělo být především získání klíčových kompetencí coby souhrnu schopností, postojů a hodnot důležitých pro další osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. A to se týká Romů, imigrantů i široké veřejnosti. V tomto smyslu to například pěkně vyjádřila jedna z účastnic projektu „Jdeme dlouhou cestou“: „Mám dobré vzdělání a v mém každodenním životě se každým gestem a slovem snažím bourat předsudek, že všichni Romové jsou špatní. Platím daně, dodržuji pravidla a považuji se za hrdou občanku své země. Můj vzkaz všem lidem zní: bojujte za svá práva a zároveň si buďte vědomi svých povinností a dodržujte je.“ Budou-li mít takovéto projekty podobný dopad na formování názorů mladých lidí, jsem přesvědčen, že jsou velmi prospěšné pro celou naši společnost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: ava
reklama


Další články z rubriky

Václav Vlk, signatář Charty: O Babišovi si můžete myslet, co chcete. Ale představte si, že by koronu měli řešit Fiala s Kalouskem...

15:58 Václav Vlk, signatář Charty: O Babišovi si můžete myslet, co chcete. Ale představte si, že by koronu měli řešit Fiala s Kalouskem...

Signatář Charty 77 Václav Vlk má za to, že řada lidí sice nemusí milovat Andreje Babiše (ANO), ale v…